Rămâi conectat

Curier Județean

Reabilitarea DJ 705, limită județul Hunedoara – Almașu de Mijloc – Almașu Mare – Zlatna (DN 74), mai scumpă: Care sunt motivele

Publicat

în

Reabilitarea DJ 705, limită județul Hunedoara – Almașu de Mijloc – Almașu Mare – Zlatna (DN 74), mai scumpă: Care sunt motivele

Unul dintre proiectele de hotărâre care au fost discutate în ședința de consilierii județeni în ședința de joi, 26 august, se referă la actualizarea indicatorilor tehnico – economici aprobați prin HCJ nr. 85/2020 pentru obiectivul „Reabilitare drum județean DJ 705: limită județul Hunedoara – Almașu de Mijloc – Almașu Mare – Zlatna (DN 74)”.

Astfel, a fost aprobată valoarea totală a investiției în sumă de 26.734.180,24 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 5.030.792,54 lei, cu un total de 31.764.972,78 lei (inclusiv TVA), din care lucrări de construcții – montaj de 23.302.251,44 lei, la care se adaugă TVA, de 4.427.427,77 lei, cu un total de 27.729.679,21 lei (inclusiv TVA).

Valoarea pe tronsoane este următoarea: tronsonul 1 – 4.291.194,75 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 807.377,45 lei, cu un total de 5.098.572,19 lei (inclusiv TVA), din care: C+M 3.803.614,63 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 722.686,78 lei, cu un total de 4.526.301,41 lei (inclusiv TVA); tronsonul 2.1 – 12.346.070,83 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 2.323.261,84 lei, cu un total de 14.669.332,67 lei (inclusiv TVA), din care: C+M 10.761.539,90 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 2.044.692,58 lei, cu un total de 12.806.232,48 lei (inclusiv TVA); tronsonul 2.2 – 10.096.914,67 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 1.900.153,25 lei, cu un total de 11.997.067,92 lei (inclusiv TVA), din care: C+M 8.737.096,91 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 1.660.048,41 lei, cu un total de 10.397.145,32 lei (inclusiv TVA).

Electrica Furnizare Discount

Durata estimată de execuție a lucrărilor este de 19 luni.

DJ 705 se desprinde din DN 74 în Zlatna și face legătura între localitățile Almașu Mare, Almașu de Mijloc și limita județului Hunedoara. Sectorul de drum de peste 6 km care face obiectul documentației este cuprins între km 40+663 și 46+828, este situat la periferia sudică a Munților Apuseni și se împarte în 3 tronsoane: primul prezintă structură rutieră suplă cu îmbrăcăminte asfaltică, iar următoarele două structură rutieră rigidă cu îmbrăcăminte din beton de ciment. Starea tehnică a ambelor tronsoane de drum este „rea”.

Potrivit expunerii de motive, din punct de vedere al defecțiunilor identificate predomină următoarele defecțiuni: tronson 1: defecțiunile de structură (faianțări, fisuri și crăpături longitudinale), defecțiuni de suprafață (suprafață șlefuită sau cu ciupituri), defecțiuni ale îmbrăcăminții rutiere (gropi, praguri, rupturi de margine); tronsoanele 2.1 și 2.2: defecțiunile de structură (pompaj, dale tasate, faianțare, distrugere totală a dalelor), defecțiuni de suprafață (suprafață șlefuită, alunecoasă, peladă), defecțiuni ale rosturilor, (defecțiuni ale îmbrăcăminții rutiere (fisuri și crăpături, gropi). Pe aceste tronsoane au fost identificate, de asemenea, o serie de sectoare unde sunt vizibile cedări ale terasamentului drumului județean, cauzate de factori climatici, dar și de acțiunea erozională a pârâului a cărui curs se desfășoară paralel cu traseul drumului.
Consolidările vechi/reparate sunt foarte degradate. O parte a zidurilor de rambleu sunt prăbușite, altele prezintă stabilitate, dar necesită lucrări de reparații. Pe anumite sectoare s-a montat parapet flexibil semigreu (fie în dreptul consolidărilor existente, fie în zonele periculoase), dar pe lungimi mari parapetul degradat nu a fost înlocuit.

Sistemul de captare și evacuare a apelor pluviale din zona drumului este alcătuit fie din șanțuri de pământ, fie din rigole și șanțuri de beton, care sunt colmatate sau parțial înfundate și deteriorate. În unele zone, șanțurile lipsesc cu desăvârșire.
Există un număr mare de podețe în diferite stadii de amenajare și degradare.

Lungimea totală reabilitată este de 6.195 m, împărțită în 3 tronsoane: tronson 1 – de 840 m, între km 40+633 și 41+473; tronson 2.1 – de 2.894 m, între km 41+473 și 44+367, și tronson 2.2 – de 2.461 m, între km 44+367 și 46+828.

Lucrările propuse a se executa pe DJ705 vor conduce la îmbunătățirea condițiilor de colectare și evacuare a apelor spre emisar, vor asigura o circulație fluentă a traficului auto și vor influența benefic zona atât din punct de vedere ambiental, cât și din punct de vedere socio-economic.

Prin HCJ nr. 85/2020 s-a aprobat documentaţia tehnico-economică faza studiu de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare drum județean DJ 705: limită județul Hunedoara – Almașu de Mijloc – Almașu Mare – Zlatna (DN 74)”. Având în vedere creșterea prețurilor materialelor de construcții și ale carburanților din ultima perioadă, se consideră necesară actualizarea devizului general pentru obiectivul menționat.

În vederea elaborării proiectului a fost realizată, în prealabil, expertiza tehnică a drumului, la finalul anului 2018, de către o firmă de consultanță din București, iar studiul geotehnic a fost întocmit de o societate prahoveană. Pe baza recomandărilor din expertiza tehnică a fost elaborat caietul de sarcini pentru întocmirea documentației – faza studiu de fezabilitate, întocmit de o firmă de proiectare din Sibiu pentru tronsoanele din drumul județean DJ 705. Având în vedere faptul că realizarea investiției presupune atât lucrări noi, cât și intervenții la construcții existente, s-a optat pentru verificarea documentației de către specialiști, verificarea tehnică de calitate fiind asigurată de un verificator din Alba Iulia.
Marinela BRUMAR

Publicitate

Curier Județean

Sistem fotovoltaic la Ocna Mureș pentru reducerea costurilor de administrare a sistemului de iluminat și a clădirilor publice. Ce valoare are investiția

Publicat

în

Sistem fotovoltaic la Ocna Mureș pentru reducerea costurilor de administrare a sistemului de iluminat și a clădirilor publice. Ce valoare are investiția

Primăria orașului Ocna Mureș a lansat recent în Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație pentru furnizarea și instalarea unui sistem fotovoltaic cu puterea de 500kw pentru primăria Ocna Mureș. Valoarea estimată a achiziției este de 2.884.516,85 lei, fără TVA, constând din furnizare sistem fotovoltaic, montaj, sistem de supraveghere, amenjare drum de acces și drum de incintă și împrejmuire, precum și racordarea CEF la RED.

Se vor instala un număr de 1584 panouri fotovoltaice cu putere nominală de 320W, configurate într-un grup de producere cu orientarea sud, pe structura de oțel, conectate la 5 inveroare cu putere nominală cuprinsă între 100-110 KW.

Optimizarea costurilor energetice la nivelul administrației publice locale și reducerea emisiilor de carbon în atmosferă. Consumul ridicat de energie electrică al sistemului de iluminat public și al instituțiilor publice administrate de Primăria Ocna Mureș (școli, grădinițe, spital, sediul administrativ al Primăriei Ocna Mureș), au determinat luarea de măsuri privind creșterea eficienței enegetice prin investiții care să permită autoproducerea de energie prin instalarea unei centrale fotovoltaice.

Electrica Furnizare Discount

Instalarea centralei fotovoltaice va permite reducerea costurilor de administrare a sistemului de iluminat public și a clădirilor publice.

Din punctul de vedere al cererii de bunuri și servicii în zona analizată pentru implementarea proiectului, prognoza este că investiția va înscrie o evoluție pozitivă pe termen mediu și lung.

Implementarea acestui proiect duce la creșterea numărului locurilor de muncă, crearea a cel puțîn 2 noi locuri de muncă (pentru monitorizare și exploatare) în faza de operare a centralei fotovoltaice, respectând principiile dezvoltării durabile și ale protecției mediului.

Panourile fotovoltaice vor fi amplasate pe o structura din oțel, structura astfel concepută încât să asigure rezistență la încărcare și vânt. Stâlpii de susținere a structurii vor fi fixăți prin batere în pământ la 2 m adâncime. Pe această structura din oțel se vor fixa bare longitudinale și transversale pe care vor fi montate panourile fotovoltaice, utilizând cleme de aluminiu de mijloc și capăt de rând. Pentru creșterea randamentului, panourile vor fi orientate spre sud. la un unghi de înclinare de 35°.

Invertoarele și tabloul electric de protecție a invertoarelor vor fi amplasate pe structura de susținere a panourilor prin intermediul unor armatruri metalice. Armăturile vor face parte din ansamblul de montaj al acestora, inclus în chitul de livrare a producătorului. Invertoarele vor fi cu grad de protecție IP65, pentru a facilita instalarea lor în aer liber.

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO VIDEO| Acţiune a poliţiştilor din Alba Iulia, pentru respectarea normelor de protecție sanitară. Au fost verificate certificatele verzi

Publicat

în

Acţiune a poliţiştilor din Alba Iulia, pentru respectarea normelor de protecție sanitară. Au fost verificate certificatele verzi

Inspectoratul de Poliție Județean Alba a continuat activitățile de verificare a modului în care se respectă prevederile Legii nr. 55 din 2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 precum și cele informativ – preventive referitoare la restricțiile care au intrat în vigoare la data de 25 octombrie 2021.

Dintre restricțiile care trebuie respectate amintim:

– activitatea restaurantelor, cafenelelor, etc, în interiorul clădirilor și la terase este permisă până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, în intervalul orar 05,00-21,00; accesul este permis doar persoanelor vaccinate sau trecute prin boală, în baza certificatului verde Covid.

Electrica Furnizare Discount

-este interzisă activitatea cluburi și discoteci precum și organizarea și desfășurarea evenimentelor private (nunți, botezuri, mese festive etc.), a concertelor și spectacolelor;
-este interzisă participarea spectatorilor la competițiile sportive;
-accesul la toate activitățile și evenimentele este permisă doar persoanelor vaccinate sau trecute prin boală;

-accesul vizitatorilor în toate instituțiile publice centrale și locale, operatorilor economici, care funcționează în clădiri de birouri private, este permis doar persoanelor care fac dovada vaccinării, trecerii prin boală în ultimele 180 de zile sau testării;
-este obligatorie purtării măștii de protecție, în toate spațiile publice închise și deschise, precum și la locul de muncă și în mijloacele de transport în comun.
– interzicerea desfășurării activității operatorilor economici care activează în domeniul comerțului/prestărilor de servicii în spații închise și/sau deschise, în intervalul orar 21,00-05,00;
– interzicerea, circulației persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 22,00-05,00, cu anumite excepții;

În ultimele 24 de ore, în județul Alba, au fost verificate 786 de persoane aflate în carantină, 1.586 aflate în izolare și au fost organizate 9 acțiuni punctuale în cadrul cărora au fost verificate 296 de persoane. Alte 53 de persoane au fost verificate în cadrul altor activități în contextul pandemiei.

Au fost controlate 29 de societăți comerciale/ persoane fizice autorizate, 74 de terase, restaurante, fastfood-uri și 44 de mijloace de transport, din care 22 mijloace de transport în comun.

Echipele de control au depistat și sancționat 40 de persoane care nu au respectat măsurile de protecție individuală și două care nu au respectat interdicțiile privind circulația.

Citește mai mult

Curier Județean

Raftul Bibliotecii Lucian Blaga Alba, la Ighiu, a dus la creșterea numărului de utilizatori și dorința de a participa la evenimente de promovare a fondului de carte

Publicat

în

Raftul Bibliotecii Lucian Blaga Alba, la Ighiu, a dus la creșterea numărului de utilizatori și dorința de a participa la evenimente de promovare a fondului de carte

Vineri, 22 octombrie 2021, cu începere de la ora 11:00, la Bioblioteca Comunală „Mihai Eminescu” din Ighiu a avut loc o ședința metodică susținută de specialiști în domeniu din cadrul Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba.

Necesitatea acestei întâlniri de lucru a apărut ca urmare a faptului că implementarea proiectului 2.9 Fondul special – Raftul Bibliotecii Județene Lucian Blaga Alba la Ighiu a condus într-un timp foarte scurt la creșterea semnificativă a numărului de utilizatori, urmată de dorința acestora de a participa la evenimente de promovare a noului fond de carte.

Electrica Furnizare Discount

Cu acest prilej Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba a mai transferat un nou fond de carte, în custodia Bibliotecii Comunale „Mihai Eminescu” Ighiu.

Derularea ședinței metodice a avut ca punct de plecare necesitatea de perfecționare continua în acest domeniu complex care este biblioteconomia dar și nevoia de aducere în atenția comunității a cărților primite în custodie, prin metode noi, interactive și atractive.

Discuțiile s-au axat în principal pe oportunități de încheiere de parteneriate, atât cu biblioteca județeană cât și cu alte biblioteci publice din județ, și pe idei de activități și modalități de implementare a acestor idei, pentru a atrage noi categorii de cititori.

De asemenea, a fost abordată problema cercetării și a conservării informațiilor cu și despre comunitate știut fiind că unul dintre obiectivele principale ale activității din biblioteci este și acela de a conserva memoria locală a comunității, respectiv de a întocmi bibliografii și monografii locale. Fondul de carte preluat în custodie de către biblioteca din Ighiu, în luna aprilie a deschis și numeroase oportunități de lectură, informare, documentare și desfășurare de noi activități menite să promoveze cartea și scriitorii.

Organizatorii activității de la Ighiu au fost Consiliul Județean Alba, Primăria comunei Ighiu, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba și Biblioteca Comunală „Mihai Eminescu” Ighiu. Activitatea face parte din proiectul 2.9 Fondul special – Raftul Bibliotecii Județene Lucian Blaga Alba, în conexiune cu proiectul 6.2 Biblioteci Publice din Județul Alba

Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare