Războiul GUNOIULUI în județul Alba, etapa de contestații: CNSC a anulat raportul procedurii privind concesionarea serviciului de colectare a deşeurilor din zona Blaj

CNSC a anulat raportul procedurii privind concesionarea serviciului de colectare a deşeurilor din zona Blaj • Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a impus ADI Salubris Alba să reevalueze oferta contestată

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Alba a fost obligată de CNSC să anuleze raportul procedurii privind licitația de concesionare a serviciilor de colectare și transport a deșeurilor municipale din zona Blaj (lotul 4). Decizia este urmarea unei contestații depuse de către unul dintre cei doi participanți la procedură.

ELIT

”Admite contestația depusă de SC Greendays SRL, în contradictoriu cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Alba, anulează raportul procedurii de atribuire nr.77/11.04.2018, în ceea ce privește evaluarea ofertei depusă de Asocierea SC Brai-Cata SRL și SC Stericycle România SRL, pentru lotul 4, precum și actele subsecvente acestuia. Obligă autoritatea contractantă să reevalueze oferta menționată, în considerarea celor arătate în motivare, în termen de 10 zile de la primirea prezentei.

Obligă autoritatea contractantă la plata, către SC Greendays SRL, a sumei de 1.410,00 lei, reprezentând cheltuieli ocazionate de soluționarea contestației”, se afirmă în decizia pronunțată de CNSC în 30 mai 2018. Aceasta nu este definitivă, existând posibilitatea contestării în instanța de judecată.

Ofertantul clasat pe locul doi a precizat în contestație că oferta câștigătoare ”trebuie respinsă ca inacceptabilă pentru neîndeplinirea tuturor criteriilor de calificare din fișa de date” și pe motiv că ”răspunsurile la solicitările de clarificări sunt neconcludente”. În final, SC Greendays SRL a renunțat la primul motiv de contestare a procedurii, iar pentru cel de-al doilea, CNSC a considerat că există elemente pentru a fi luat în considerare.

”Analizând răspunsul asocierii desemnată câștigătoare, Consiliul constată că aceasta nu a răspuns întrebării adresate, în sensul că nu a indicat unde anume se regăsește în propunerea tehnică personalul alocat activității de colectare cadavre de animale de pe domeniul public. (…) Este evident că asocierea în discuție nu a respectat cerința documentației de atribuire, iar răspunsul la clarificări este unul neconcludent”, se afirmă în motivarea CNSC. Dacă nu va contesta decizia în instanță, comisia de licitație va trebui să reanalizeze oferta contestată.

Zona 4 de colectare a deșeurilor are o populație de circa 45.000 de locuitori și este formată din municipiul Blaj și de comunele Cergău, Cenade, Valea Lungă, Cetatea de Baltă, Jidvei, Şona, Sîncel, Bucerdea Grânoasă, Crăciunelu de Jos şi Roşia de Secaş.

Valoarea estimată a contractului a fost stabilită la suma de 23.062.072 de lei, iar criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic

foto: arhivă

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...