Proiectul de modificare a Codului penal pus în dezbatere publică. Ce este prevăzut în cazul ABUZULUI ÎN SERVICIU?

PRO ROMÂNIA - Alegeri parlamentare 2020

Proiectul de modificare a Codurilor penale, prin care se doreşte punerea în acord a actelor normative cu deciziile Curţii Constituţionale emise ulterior, a fost pus în dezbatere publică de Ministerul Justiţiei. În ceea ce priveşte Codul penal, documentul nu prevede un prag valoric pentru abuzul în serviciu, astfel cum se reglementase prin celebra Ordonanţă de urgenţă nr. 13/2017, dar sunt introduse câteva aspecte de interes:

Abuzul în serviciu. Cu siguranţa articolul de lege cel mai controversat, abuzul în serviciu urmează a fi înţeles ca fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, nu îndeplinește un act sau îl îndeplinește prin încălcarea unei legi, a unei ordonanțe a Guvernului sau a unei ordonanțe de urgență a Guvernului și prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice.

USR - Alegeri parlamentare 2020

Astfel, nu este reglementat un prag valoric de la care să se aplice pedeapsa, ci doar se înlocuieşte sintagma actuală „în mod defectuos” cu „prin încălcarea unei legi, a unei ordonanțe a Guvernului sau a unei ordonanțe de urgență a Guvernului”.

Se menţine pedeapsa cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică.

Conflictul de interese. Îl va constitui fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obținut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soțul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv, ori pentru o altă persoană cu care, în ultimii 5 ani, s-a aflat în raporturi de muncă ori în raporturi specifice celor dintre profesioniști, sau din partea căreia a beneficiat, în aceeași perioadă, ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică.

Modificarea operată constă în înlocuirea actualei sintagme „raporturi comerciale” cu „raporturi specifice celor dintre profesionişti”.

Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere de către o persoană care are o îmbibație alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă. A fost eliminată sintagma „la momentul prelevării mostrelor biologice”.

De asemenea, se introduce un nou articol în continuare – Consumul de alcool sau de alte substanțe ulterior producerii unui accident de circulație, potrivit căruia fapta conducătorului unui vehicul de a consuma alcool sau alte substanțe psihoactive, după producerea unui accident de circulație care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea integrității corporale ori a sănătății uneia sau mai multor persoane, până la recoltarea probelor biologice, se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.

Dacă persoana aflată în una dintre situațiile de mai sus efectuează transport public de persoane, transport de substanțe sau produse periculoase ori se află în procesul de instruire practică a unor persoane pentru obținerea permisului de conducere sau în timpul desfășurării probelor practice ale examenului pentru obținerea permisului de conducere, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.

Nu constituie infracțiune consumul de substanțe psihoactive, după producerea accidentului de circulație și până la recoltarea probelor biologice, dacă acestea sunt administrate de personal medical autorizat, în cazul în care acestea sunt impuse de starea de sănătate sau de vătămarea corporală a conducătorului auto.

Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei. Se introduce un nou alineat, conform căruia pentru stabilirea și aplicarea legii penale mai favorabile nu este permisă combinarea prevederilor din legi succesive.

Împăcarea. În forma propusă, împăcarea produce efecte numai cu privire la persoanele între care a intervenit și dacă are loc până la citirea actului de sesizare a instanței. În cauzele în curs de soluționare la data intrării în vigoare a prezentului cod, dar pentru care la acea dată momentul citirii actului de sesizare a instanței de judecată fusese depășit, împăcarea poate interveni până la primul termen ulterior datei de 19 noiembrie 2014.

Potrivit datelor furnizate de Ministerul Justiţiei, se vor organiza două întruniri pentru dezbaterea proiectului, după cum urmează:

– pe 26 aprilie, ora 9.00 – înscrierea participanților se face prin transmiterea unui mesaj în acest sens la adresa: dean@just.ro până la data de  24 aprilie 2017 ora 10.00. În cazul asociațiilor legal constituite, numărul maxim al participanților este de două persoane/asociație. Timpul alocat fiecărei intervenții este de 3 minute pentru fiecare asociație, respectiv participant individual.Dezbaterea va avea loc la sediul Ministerului Justiției, Sala de consiliu, etajul I, capacitatea sălii fiind de maxim 50 de persoane.

– pe 15 mai, ora 12.00 – la această dezbatere urmează să fie invitați reprezentanți ai  instituțiilor și asociațiilor profesionale care își desfășoară activitatea în domeniul înfăptuirii justiției, precum și ai organelor reprezentative ale profesiilor liberale din domeniul justiției, interesate în aplicarea prevederilor cuprinse în proiectului de lege.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419