Programul activităților cultural-educative, în Alba, pe anul 2018: Consiliul Județean alocă peste 110.000 de euro

În cadrul unei proiect de hotărâre din ședința extraordinară a Consiliului Județean Alba din 1 februarie se regăsește un proiecte de hotărâre în care este prevăzut programul activităților cultural-educative, în Alba, pe anul 2018, toate manifestările având un buget total de 516.000 de lei.

Nr. Crt  Denumirea activităţii    Obiective           Rezultate si Indicatori de performanta Buget (mii lei)   Perioada de desfasurare       Locul desfăşurării           Parteneri /Asociaţi

1             Club de lectură  bibliotecii; Atragerea spre lectură a copiilor şi tinerilor prin metode interactive şi atractive Dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi înţelegere a textului; Stimularea creativităţii şi descoperirea de noi talente; încurajarea dialogului între generaţii.     12 întâlniri ale membrilor clubului de lectură; Participarea unui număr 15 de persoane/ întâlnire; Creşterea numărului de cititori activi ai bibliotecii şi a numărului documentelor consultate;                2.00 mii lei          lunar Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba  Instituţii de învăţământ din judeţul Alba, Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Alba-Hunedoara Fundaţia comunitară Alba Bibliotecile publice din judeţul Alba, Edituri din ţară şi din judeţ Tineri scriitori din judeţul Alba

2             Ateliere educative          Cursuri, ateliere pentru copii, tineri şi adulţ         12 ateliere 105 beneficiari/ an   1.00 mii lei,  lunar     Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba             Instituţii de învăţământ din judeţul Alba, ONG-uri

3             Bibliovacanţa     Crearea unor alternative cultural-educative de petrecere a timpului liber pentru copii şi adolescenţi în perioada vacanţelor Creşterea numărului de cititori activi ai bibliotecii; Creşterea vizibilităţii bibliotecii în comunitate   Participarea unui număr de 100 de copii şi adolescenţi la activităţile din cadrul proiectului; Diversificarea serviciilor bibliotecii; Realizarea a două momente artistice; Realizarea unei expoziţii de desene.   4.00 mii lei,  în vacanţe           Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba             Instituţii de învăţământ din judeţul Alba; Centrul de Cultură “Augustin Bena” Alba; ONG-uri

4             Târgul de carte „Alba Transilvania”, Ediţia a Xl-a                Promovarea cărţii şi a lecturii în comunitate; Facilitarea accesului la cultură; Stimularea unor activităţi conexe actului cultural; Promovarea valorilor culturale judeţene şi naţionale, punerea lor la dispoziţia publicului prin dezvoltarea marketingului cultural; Restituiri/Recuperări/Noutăţi editoriale – promovarea unor lucrări valoroase ce vor fi însoţite de evenimente de promovare în cadrul târgului de carte. Creşterea fidelităţii şi motivaţiei participanţilor de toate categoriile sociale faţă de acest eveniment; Creşterea gradului de cunoaştere, informare şi educare al populaţiei;         Participarea a 50 de edituri, case de editură, librării, instituţii şi asociaţii participante la eveniment; 30 de invitaţi de marcă din domeniul literaturii, artei, educaţiei, culturii; 30 de evenimente (lansări de carte, momente artistice, mese rotunde, conferinţe, concursuri, ateliere creative pentru copii şi tineri); 3000 de vizitatori ai târgului; Publicarea a 5 lucrări valoroase ale scriitorilor din judeţul Alba (opera blagiană, critică şi istorie literară, literatură,ş.a.); Catalogul Târgului de carte „Alba Transilvana” (300 de exemplare); 10 premianţi ai concursurilor desfăşurate în cadrul târgului;              150.00 mii lei, luna mai,               Alba Iulia,            Muzeul Naţional al Unirii, Teatrul de Păpuşi “Prichindel” Alba Iulia, Centrul de Cultură “Augustin Bena” Alba, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, Uniunea Scriitorilor din România, Uniunea Artiştilor Plastici din România, Filiala Alba, Instituţii/Fundaţii/Asociaţii culturale din ţară şi străinătate, edituri, case de difuzare din ţară şi străinătate, ş.a.

5             LANSĂRI DE CARTE          Promovarea noilor apariţii editoriale şi a autorilor; Susţinerea şi promovarea creaţiei literare şi ştiinţifice pe plan local şi naţional; Valorificarea potenţialului cultural şi creativ ai autorilor din judeţul Alba; Atragerea unor noi segmente de public spre lectură prin intermediul întâlnirilor cu diferiţi autori; Creşterea interesului pentru carte, cultură, bibliotecă în rândul comunităţii.   12 lansări de carte însoţite de sesiuni de autografe şi lecturi publice; 400 de participanţi (personalităţi culturale şi ştiinţifice, artişti, publicul consumator de cultură);               14.00 mii lei, în funcţie de apariţiile editoriale               în Alba Iulia, judeţul Alba             Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, Uniunea Scriitorilor din România,Filiala Alba- Hunedoara, Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia, Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia, Fundaţii şi asociaţii culturale din judeţul Alba, din ţară şi străinătate, instituţii de învăţământ din Alba Iulia

6             Caravana literară scriitori în şcoală          Stimularea lecturii şi apropierea faţă de bibliotecă prin promovarea scriitorilor contemporani direct în şcoli; Promovarea scriitorilor contemporani ca modele demne de urmat; Sprijinirea formelor de dialog inter- cultural; Promovarea tinerilor scriitori din judeţul Alba, membri sau nemembri ai USR; Atragerea tinerilor înspre evenimentele culturale organizate de Biblioteca judeţeană sau de alte instituţii de cultură; Promovarea şi dezvoltarea voluntariatului în rândul tinerilor.     10 evenimente cu scriitori din ţară/din judeţ;    19.00 mii lei,10 întâlniri/an      Alba Iulia             Uniunea Scriitorilor din România, filiala Alba-Hunedoara Instituţiile de învăţământ vizate

7             Revista bibliotecii pentru copii şi adulţi  Informarea despre serviciile bibliotecii şi promovarea imaginii instituţiei în comunitate; Descoperirea şi promovarea în paginile revistei a tinerelor talente. 1 revistă; 120 beneficiari.                5.00 mii lei,       2018       Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, Uniunea Scriitorilor din România.

8             Reuniuni ştiinţifice de profil        Colocvii profesionale şi schimburi de experienţă; Crearea de oportunităţi de dezvoltare profesională pentru bibliotecarii din judeţul Alba; Dezvoltarea relaţiilor între bibliotecile din judeţul Alba şi bibliotecile similare sau mai mari din ţară; Promovarea de alternative culturale pentru mediul rural şi orăşenesc.                Participarea unui număr de 145 de bibliotecari şi beneficiari din judeţ; 2 conferinţe/colocvii profesionale în Alba Iulia.            15.00 mii lei,     2 întâlniri/ an    Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba             Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România

9             Biblioteca „Lucian Blaga” peste hotare  înfiinţarea şi dezvoltarea de noi filiale ale bibliotecii în comunităţile româneşti de peste hotare; Menţinerea filialelor existente; Sprijinirea comunităţilor româneşti din diasporă prin diverse evenimente culturale; Promovarea patrimoniului cultural local, regional şi naţional în lume.       150 beneficiari                2.00 mii lei, 2018              Europa Uniunea Scriitorilor din România.

10           15 iunie, Omagiul lui Mihai Eminescu     Promovarea operei şi personalităţii poetului naţional — Mihai Eminescu; Creşterea vizibilităţii bibliotecii în rândul comunităţii şi atragerea de noi categorii de utilizatori.           1 eveniment; 100 beneficiari.        1.00 mii lei          iunie      Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba             Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, Uniunea Scriitorilor din România.

11           Cafenea Culturala Aniversara     Promovarea creatorilor şi a valorilor culturale locale şi introducerea lor în circuitul de valori prin popularizarea lor în cadru organizat, cu deschidere spre public, atât pe plan local cât şi naţional; Creşterea potenţialului cultural şi creativ al diferitelor categorii de participanţi prin susţinerea şi promovarea produselor culturale de calitate, lor atât în mediile artistice şi culturale, cât şi în rândul publicului larg; Creşterea interesului pentru cultură şi promovarea produselor culturale prin diverse mijloace şi sub diverse forme.            4 evenimente culturale organizate trimestrial; 10 personalităţi aniversate; 250 de beneficiari/ an (personalităţi culturale şi ştiinţifice, artişti, publicul consumator de cultură);      15.00 mii lei       trimestrial 2018 Alba Iulia            Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Alba- Hunedoara, Fundaţii şi asociaţii culturale , instituţii de învăţământ din Alba Iulia

12           Festivalul Internaţional de literatură „ALB-UMOR”, ediţia a IX-a Promovarea literaturii şi artei cu caracter satirico-umoristic prin organizarea unui festival-concurs; Promovarea judeţului la nivel naţional şi internaţional. 120 de participanţi la concursurile pe secţiuni; 30 de invitaţi; 200 de participanţi la evenimente.             20.00 mii lei,      mai                Alba Iulia             Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Alba – Hunedoara Uniunea Epigramiştilor din România.

13           Colocviile romanului românesc contemporan, ediţia a Xl-a           Realizarea unui bilanţ critico-literar al celor mai bune romane din literatura română ale anului precedent şi comunicarea publică a acestuia; Promovarea literaturii române contemporane; Sprijinirea formelor de dialog inter- cultural; Promovarea judeţului Alba prin turism cultural.                25 de scriitori invitaţi; Sesiune de dezbateri pe o temă dată stabilită de Uniunea Scriitorilor din România; Dialoguri cu publicul prezent la eveniment; Sesiune de lecturi publice; 100 de participanţi, public eterogen, de vârste diferite.               13.00 mii lei, aprilie        Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia       Uniunea Scriitorilor din România – filiala Alba-Hunedoara – coorganizator Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia

14           Colocviul tinerilor scriitori, ediţia a Xl-a  Promovarea literaturii scriitorilor tineri în rândul publicului iubitor de literatură; Promovarea diversităţii culturale; Susţinerea şi promovarea de tinere talente din domeniul filologic; Atragerea de noi membri din rândul tinerilor scriitori în Uniunea Scriitorilor din România, filiala Alba-Hunedoara.                Participarea unui număr de 10 scriitori tineri invitaţi; Realizarea de dialoguri cu publicul prezent ia eveniment; Sesiune de dezbateri şi lecturi publice; Participarea unui număr de 55 de persoane, public eterogen, de vârste diferite.                10.00 mii lei,      mai        Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia       Uniunea Scriitorilor din România – filiala Alba-Hunedoara – coorganizator Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia

15           Gala poeziei române contemporane, ediţia a Vil-a, Realizarea unui eveniment de marcă, publicul prezent având bucuria şi satisfacţia de a se întâlni cu personalităţi ale lumii literare, teatrale şi muzicale din România Promovarea celor mai apreciaţi poeţi români contemporani – Lista lui Manolescu; Promovarea pe plan naţional a municipiului Alba Iulia şi ajudeţului Alba.             Participarea unui număr de 20 de poeţi invitaţi să citească din propria creaţie – Lista lui Manolescu; Realizarea unui spectacol de muzică şi poezie; Participarea unui număr de 220 de persoane: profesori, studenţi, critici literari, iubitori de muzică şi poezie, turişti. 30.00     iunie      Sala Unirii Alba Iulia Coorganizatori: Uniunea Scriitorilor din România Uniunea Scriitorilor din România — filiala Alba-Hunedoara Muzeul Naţional al Unirii

16           Colocviile de literatură şi arte -Aiud        Promovarea şi sprijinirea tinerilor creatori din domeniul artelor vizuale şi a creaţiei literare.        Participarea unui număr de 10 artişti şi autori de carte; Sesiune de comunicări şi lecturi publice; 80 de beneficiari.           2.00 mii lei,        iunie      Galeriile Inter Art Aiud  Asociaţia Inter Art Aiud Uniunea Scriitorilor din România – filiala Alba-Hunedoara

17           Bienala Intercontinentală de grafică mică Inter Art Aiud Promovarea şi sprijinirea tinerilor creatori din domeniul graficii.             Participarea unui număr de 10 artişti; Expoziţie de lucrări grafice; 80 de beneficiari.        2.00 mii lei, august   Galeriile Inter Art Aiud  Asociaţia Inter Art Aiud

18           Festivalul de literatură Liviu Rebreanu Aiud        Promovarea operei şi personalităţii lui Liviu Rebreanu, Participarea unui număr de 5 autori de carte şi critici literari; Sesiune de comunicări şi lecturi publice; 80 de beneficiari.         2.00 mii lei,         septembrie        Primăria Municipiului Aiud          Primăria Municipiului Aiud; Asociaţia Inter Art Aiud; Casa de Cultură „Liviu Rebreanu” Aiud.

19           Premiul Naţional pentru Poezie “Lucian Blaga”  Instituirea şi acordarea unui premiu naţional de poezie care să poarte amprenta marelui poet şi filozof LUCIAN BLAGA; Promovarea poeziei româneşti contemporane recunoscută de critica de specialitate; Promovarea operei blagiene, în toată complexitatea ei;

Creşterea interesului publicului larg şi educarea acestuia pentru poezia contemporană. Acordarea unui premiu naţional de poezie; Sesiune de lecturi publice; 250 de beneficiari.            50.00 mii leimaiCasa Memorială „Lucian Blaga” Lancrăm              Uniunea Scriitorilor din România – filiala Alba-Hunedoara – coorganizator

20           Festivalul Internaţional „Lucian Blaga”   Promovarea operei blagiene, în toată complexitatea ei; Creşterea interesului publicului larg pentru valorile culturale autentice; Publicarea operei blagiene. Realizarea unui spectacol de teatru; Realizarea unor publicaţii tematice. 150.00 mii lei, mai Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeş    Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeş

21           Premiile Filialei U.S.R.    Recunoaşterea activităţii scriitorilor din Uniunea Scriitorilor din România – filiala Alba-Hunedoara.       Acordarea de premii şi distincţii; 60 de beneficiari.          3.00 mii lei,  decembrie Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba        Uniunea Scriitorilor din România – filiala Alba-Hunedoara

22           Gala Premiilor Bibliotecii              Recunoaşterea activităţii persoanelor şi personalităţilor culturale în relaţie cu biblioteca.          Acordarea de premii şi distincţii; 95 de beneficiari.          1.00 mii lei decembrie Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba        Consiliul Judeţean Alba

23           Ziua Bibliotecarului din România – 23 aprilie        Sărbătorirea zilei bibliotecarului; Promovarea imaginii bibliotecii în comunitate; Recunoaşterea rolului bibliotecarului în viaţa culturală a comunităţii; Creşterea interesului pentru carte, lectură şi informare.           Acordarea de distincţii; Sesiune de comunicări şi lecturi publice; 95 de beneficiari.         5.00 mii lei,        aprilie   Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba             Consiliul Judeţean Alba; Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...