Primăria Sebeș se pregătește pentru reabilitarea și construirea unor școli, creșe și grădinițe

PRO ROMÂNIA - Alegeri parlamentare 2020

Pe Ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Sebeș, din 28 octombrie a.c., se află patru proiecte ce vizează demersuri ale administrației locale pentru reabilitarea și construirea unor școli, creșe și grădinițe.

Este vorba despre:

USR - Alegeri parlamentare 2020

– Aprobarea caietului de sarcini pentru actualizarea Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Extindere grădiniţă cu program prelungit Petreşti” – un contract cu o valoare estimată la 29.988 lei cu TVA, durata maximă de realizare a documentaţiilor solicitate fiind de 45 de zile calendaristice din care 7 zile pentru aducerea la cunoştinţă publică a documentaţiei tehnico- economice (actualizare SF) elaborat.

PMP - Alegeri parlamentare 2020

– Aprobarea temei de proiectare pentru Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Construire creşă şi Grădiniţă cartier M. Kogălniceanu” – un contract cu o valoare estimată la 65.000 de lei fără TVA, durată maximă de realizare a documentației fiind de 70 de zile calendaristice.

– Aprobarea Caietului de sarcini nr.28676/08.09.2017 pentru proiectarea şi execuţia obiectivului de investiţii “Reabilitare Şcoala Gimnazială Răhău”, faza PT, DE, DTAC, asigurare asistenţă tehnică – un contract cu o valoare totală estimată a investiției de 1.890.560,00 lei fără TVA, din care: Etapa I şi II elaborare DTAD, DTAC, PT,CS,DE in valoare de 39.500,00 lei fără TVA; Etapa III – asigurarea asistenţei tehnice din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor în valoare de 3.000,00 lei fără TVA; execuţia lucrărilor în valoare de 1.848.060,00 Iei fără TVA, din care organizare de şantier 26.730,00 lei fără TVA. Durata contractului este de la data intrării în vigoare a contractului (data semnării acestuia de către ambele părţi contractante) şi până la data recepţiei finale, la expirarea perioadei de garanţie de bună execuţie de 24 de luni de la terminarea lucrărilor, respectiv după soluţionarea obiecţiilor şi îndeplinirea recomandărilor comisiei de recepţie (dacă este cazul).

– Aprobarea Caietului de sarcini pentru obiectivului de investiţii „Reabilitare Grădiniţa cu Program prelungit nr. 7 Sebeş”, expertiza tehnică – un contract estimat la o valoare de 10.000 de lei, durata de prestare a serviciilor este de 30 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare.

Potrivit referatelor de oportunitate care însoțesc cele 4 proiecte, ”Pentru dezvoltarea economică, culturală și educațională a municipiului Sebeș, amenajarea și construirea unor spații în care să se poată desfășura activitățile de educație reprezintă una din prioritățile administrației locale”.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419