Primăria Alba Iulia pune la bătaie aproape 5 milioane de euro pentru întreținerea spațiilor verzi. Licitație pentru un contract pe următorii patru ani

Primăria Alba Iulia a scos la licitație amenajarea și întreținerea spațiilor verzi din municipiu. Contractul ce va fi încheiat cu firma ce va câștiga licitația se va întinde pe o perioadă de patru ani și are o valoare estimată de aproape 22 de milioane de lei, fără TVA (circa 4,8 milioane de euro).

Documentația a fost publicată în SEAP în 28 iulie 2017, iar ofertele vor putea fi transmise administrației locale până în 29 august, ora 16.00. Data limită de evaluare a ofertelor a fost prevăzută pentru 22 septembrie 2017. Potrivit documentației, autoritatea contractantă va încheia un acord-cadru pentru perioada celor 4 ani și intenționează să încheie minimum 4 contracte subsecvente, pentru fiecare an. Valoarea maximă estimată a celui mai mare contract subsecvent este de 5.490.794 lei, fără TVA.

ELIT

Printre activitățile descrise în caietul de sarcini se regăsesc următoarele: curățarea spațiilor verzi, tunderea și curățarea gardurilor vii, cositul zonelor verzi, plantat flori, îndepărtat flori din rondouri și scuaruri, plantat gard viu la un rând sau două rânduri, plantat arbori și arbuști foioși și rășinoși, săpat farfurii la arbori și arbuști, toaletarea arborilor etc. La ”capitolul” trandafiri au fost trecute un număr de patru activități: plantat trandafiri, îngropat (mușuroit) trandafiri, dezgropat (dezmușuroit) trandafiri și mobilizarea solului la trandafiri.

Firma care va câștiga contractul pentru următorii patru ani va derula și activitățile de aplicare a tratamentelor fitosanitare și de administrare a îngrășămintelor chimice. În total este vorba despre 39 de activități, pentru care au fost prevăzute cantități minime și maxime, cuantificate în metri pătrați (suprafețe amenajate), ore (udare plante, închiriere buldoexcavator etc.) și bucăți (nr. de flori sau arbuști plantanți, toaletați etc). Câștigătorul licitației va fi desemnat agentul economic care va propune prețul cel mai mic în ansamblul activităților de amenajare și întreținere a spațiilor verzi.

Mihail David - 2020

”Fiecare ofertant va prezenta lista principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani, din care să rezulte că a prestat, la nivelul mai multor contracte, servicii similare (de natură și complexitate similară/ comparabilă cu serviciile care fac obiectul contractului/ operațiuni de tipul celor precizate în obiectul contractului). Se dorește ca ofertantul să fi executat activități de întreținere de zone verzi sau amenajare zone verzi/parcuri similare cu cele care face obiectul achiziției. Serviciile trebuie să fi fost prestate în ultimii 3 ani, calculați prin raportarea la data limită de depunere a ofertelor”, se mai precizează în documentație.

Valoarea garanției de participare la procedură se ridică la suma de 50.000 de lei. La licitație poate participa o singură firmă sau o asociere de agenți economici. Sunt acceptați subcontractori care vor trebui nominalizați în oferta depusă. Câștigătorul licitației va trebui să constituie în termen de 5 zile de la semnarea contractului o garanție de bună execuție de 10% din valoarea totală a contractului, fără TVA.

Spre deosebire de procedura anterioară, organizată în 2012, Primăria Alba Iulia a renunțat la împărțirea pe loturi a municipiului. Procedura de atunci a fost organizată pe trei loturi cu activități similare, iar contractele au fost obținute de firmele Salprest SRL Alba Iulia, Luxor LTD SRL Alba Iulia și Sport Turism SRL Constanța.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...