Primăria Aiud: Concurs pentru un post de șofer în cadrul Compartimentului Reparații, Întreținere Drumuri. Condiții de participare

Serviciul Public Administrația Patrimoniului Local Aiud organizează la sediul din Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 9, județul Alba concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacante de șofer, treapta profesională I, din cadrul Compartimentului Reparații, Întreținere Drumuri. 

  1. a) Condițiile de desfășurare:

– proba scrisă: 12.06.2017, ora 10:00 – sediul Serviciului Public Administrația Patrimoniului Local Aiud;

– proba practică: 16.06.2017, ora 10:00 – sediul Serviciului Public Administrația Patrimoniului Local Aiud.

Interviul se susține într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei practice.

Data, ora şi locul organizării interviului se vor anunța odată cu afișarea rezultatelor la proba practică.

Dosarele de înscriere la concurs se depun până în data de 30.05.2017, ora 15:00, la sediul Serviciului Public Administrația Patrimoniului Local Aiud  – Compartiment Resurse Umane.

  1. b) Condițiile de participare şi specifice:

–  candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

– studii medii liceale absolvite cu diplomă;

–  vechime în muncă: minimum 3 ani;

–  permis de conducere: categoria B;

–  certificat de calificare profesională lucrător mașinist utilaje.

Condițiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită sunt afișate la sediul Serviciului Public Administrația Patrimoniului Local Aiud şi pe site-ul www.aiud.ro.

Relații suplimentare se pot obține  la sediul  Serviciului Public Administrația Patrimoniului Local Aiud, Compartimentul Resurse Umane și la nr. telefon 0258/861593 interior 13. (C.M.)

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...