POSTURI VACANTE la Primăria Alba Iulia – Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mircea Trifu - Primar Alba Iulia

Primăria Alba Iulia anunță anunță două posturi vacante la data de 14 ianuarie și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe:

*Compartiment de organizare evenimente şi promovare turistică: 1 post consilier, gradul IA, funcţie contractuală de execuţie, pe perioadă nedeterminată

Pro România - Ține cu ALBA
ELIT

Condiţii specifice de participare:

PMP - Alegeri Locale 2020
USR-Plus - Oameni ca tine schimbă Alba în bine

– Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specializarea: Studii europene sau Știinţe politice;
– Vechimea în specialitatea studiilor necesare: minimum 7 ani;
– Cunoştinţe de operare PC- nivel mediu;
– Cunoştinţe de minimum 2 limbi de circulaţie internaţională nivel avansat;

Concursul va consta într-o probă scrisă şi interviu.

Condiţii de desfăşurare a concursului:

– Concursul (proba scrisă) se va desfăşură în data de 4 februarie 2019, ora 11.00, la Centrul de resurse „Academia doamnelor”, str. Gladiolelor, nr. 3A, Alba Iulia.
– Data, ora şi locul organizării interviului se vor anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia.
– Dosarele de înscriere la concurs se pot depune, până în data de 21 ianuarie 2019 inclusiv, ora 15.00 la registratura Primăriei municipiului Alba Iulia.

Bibliografia stabilită, condiţiile de participare la concurs şi actele solicitate la dosarul de înscriere se afişează la sediul Primăriei, etajul II şi pe site-ul Primăriei municipiului Alba Iulia: www.apulum.ro.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, la Biroul resurse umane, şi la nr. de telefon: 0372/586 473.

*Unitatea de Management a proiectului „Alba Iulia 360 – Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunităţile marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii rome – Regiuni mai puţin dezvoltate” – 1 post Consilier Forţă de Muncă (pe perioadă determinată, respectiv de 12 luni, cu fracţiune de normă de 4 ore pe zi)

Condiţii specifice de participare:

– Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă;
– fară vechime;
– capacitatea de utilizare a tehnologiei informaţiei (calculator, internet, pachet MS Office-Word, Excel;
– cunoştinţe de limba engleză – utilizator elementar nivel 2(A2);

Concursul va consta într-o probă scrisă şi interviu.

Condiţii de desfăşurare a concursului:

-Concursul (proba scrisă) se va desfăşura în data de 18 ianuarie 2019 ora 11.00, la sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, str. Calea Moţilor, nr. 5A, Alba Iulia, iar data ora şi locul organizării interviului se anunţă odată cu afişare rezultatelor probei scrise, la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, str. Calea Moţilor, nr. 5 A.
– Dosarele de înscriere la concurs se pot depune, până în data de 16 ianuarie 2019 inclusiv, ora 15.00 la secretarul comisiei concurs, Biroul resurse umane.

Bibliografia stabilită, condiţiile de participare la concurs şi actele solicitate la dosarul de înscriere se afişează la sediul Primăriei, etajul II şi pe site-ul Primăriei Municipiului Alba Iulia www.apulum.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, la Biroul resurse umane şi la nr. de telefon:0372/586473.

NOTĂ : Persoana selectată în urma concursului de recrutare pentru postul funcţie contractuală vacantă pe perioadă determinată, şi anume perioada de implementare a proiectului, cu fracţiune de normă de 4 ore pe zi, în data de 18 ianuarie 2019 la ora 11.00, proba scrisă, va fi angajată după notificarea acestuia către AM/OI/Finanţator responsabil şi acceptarea acestuia, semnarea Contractului de Finanţare şi aprobarea acestuia de către Consiliul Local al municipiului Alba Iulia.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Must de Jidvei