// ViewContent // Track key page views (ex: product page, landing page or article) fbq('track', 'ViewContent'); // Search // Track searches on your website (ex. product searches) fbq('track', 'Search');
Festivalul Roman Apulum - 2019

POSTURI VACANTE în instituții din Alba, la data de 3 ianuarie 2018. Unde mai puteți depune dosare, condiţiile de înscriere la CONCURS și calendarul examenelor

Mai multe instituții din Alba primesc, în luna ianuarie 2018, dosare de participare la concursuri organizate pentru posturi vacante, în perioada următoare. Candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*Primăria Municipiului Alba Iulia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere vacantă, de şef birou la Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia – Direcţia venituri – Biroul constatare, impunere persoane fizice.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
– studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă (DL): ştiinţe economice, ştiinţe juridice sau ştiinţe administrative;
– studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
– vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 2 ani;
– cunoştinţe de operare PC – nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 15 ianuarie 2018, ora 15:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
– 30 ianuarie 2018, ora 11.00: proba scrisă (Centrul de resurse, Academia Doamnelor“, Str. Gladiolelor nr. 3A, Alba Iulia);
– data și ora interviului va fi comunicată ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, et. 2 din Calea Moţilor nr. 5A, județul Alba.

*Căminul pentru Persoane Vârstnice din Sebeş organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de îngrijitoare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
– studii – minimum 8 clase;
– vechime – nu necesită vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

– 12 ianuarie 2018, ora 13.00 – termenul limită pentru depunerea dosarelor;
– 22 ianuarie 2018, ora 10.00 – proba scrisă;
– 23 ianuarie 2018, ora 10.00 – proba practică;

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Căminului pentru Persoane Vârstnice din Sebeş, str. Peneş Curcanu, nr. 17, judeţul Alba, telefon 0258/734.999, fax 0258.731.772, e-mail cpv_sebes.alba@yahoo.com.

*Primăria Comunei Meteş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de referent II în cadrul Compartimentului Cultură, Turism, Sport – referent II.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
– studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat: vechime – minimum 6 luni.
– aptitudini de operare pe calculator Microsoft Office (WORD, EXCEL etc.), internet Explorer;
– cunoştinţe medii limba engleză scris şi vorbit.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 12 ianuarie 2018, ora 15.00 – termenul limită pentru depunerea dosarelor;
– 22 ianuarie 2018, ora 11.00 – proba scrisă;
– 25 ianuarie 2018, ora 11.00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Comunei Meteş, cu sediul în comuna Meteş, Str. Principală nr. 43, judeţul Alba sau la telefon 0258/849.003.

*Primăria Municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Biroului Resurse Umane, Control Intern, Compartiment Resurse Umane.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite eu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţă – Sociologie, specializările: Resurse umane; Sociologie; ramura de ştiinţă – Ştiinţe politice.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 09 ianuarie 2018, ora 16: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
– 05 februarie 2018, ora 11:00: proba scrisă;
– data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Aiud, Județul Alba, din str. Cuza Vodă, nr. 1, camera 22, telefon 0258/861.310, interior 1013.

 

 

*Serviciul Public de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sebeş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacante, de îngrijitor la domiciliu -1 post – Centrul de îngrijiri la Domiciliu.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
– studii – minimum 10 clase;
– vechime în muncă – minimum 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 08 ianuarie 2018, ora 12.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
– 16 ianuarie 2018, ora 11.00: proba scrisă;
– 18 ianuarie 2018, ora 11.00: proba concurs.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Serviciul Public de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sebeş, Aleea Lac nr. 12, județul Alba, telefon 0258/731.007.

*Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

Centrul de Zi pentru copii cu dizabilităţi „Amsberg” din Alba lulia;
– 1 post de asistent social principal;
– 1 post de asistent medical.

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă din Abrud:
– 2 posturi de paznic.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

*asistent social principal:
– studii superioare de specialitate, absolvite eu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specializarea asistenţă socială;
aviz de exercitare a profesiei de asistenl social cu treapta de competenţă profesională principal eliberat de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România;
carnet de conducere auto categoria B.

*asistent medical;
– studii – diplomă de bacalaureat şi diplomă de absolvire şcoală postliceală sau echivalentă (PL) în domeniu;
certificatul de membru O.A.M.G.M.A.M.R., urmând ca persoana care va ocupa postul, să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei;
– minimum 6 luni vechime în profesie;
– carnet de conducere auto categoria B.

*paznic:
– studii generale;
– atestat profesional pentru exercitarea profesiei de agent de pază şi ordine, conform Legii nr. 333/2003, republicată.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 08 ianuarie 2018, ora 16.00, data limită pentru depunerea dosarelor;
– 16 ianuarie 2018, ora 11.00: proba scrisă;
– data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba din Alba Iulia, telefon: 0258/818.266, interior 115 sau mobil 0755/069.660.

*Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor București, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de inginer de sistem din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Alba.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul specializării: Matematică – Informatică. Informatică, Calculatoare şi Tehnologia informaţiei. Electronică aplicată;
– vechime minimă în specialitatea studiilor necesare – 4 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 09 ianuarie 2018, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor – la Direcţia Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor Bucureşti, şos. Pipera nr. 49, sectorul 2;
– 06 martie 2018, ora 10.00 – proba scrisă;
– 12 martie 2018, ora 10.00 – proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Informaţii suplimentare privind condiţiile şi bibliografia se pot obţine de la sediul Serviciul Resurse Umane din cadrul Direcţiei Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor, începând cu data de 19.12.2017, în zilele lucrătoare, între orele 09.00-16.00 sau telefonic la nr. 021.301.95.73, interior 14327.

*Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor București, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de analist programator ajutor din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Alba.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
– studii medii(M), absolvite cu diplomă de bacalaureat;
– vechime minimă în specialitatea studiilor necesare – 0 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 09 ianuarie 2018, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor – la Direcţia Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor Bucureşti, şos. Pipera nr. 49, sectorul 2;
– 06 martie 2018, ora 10.00 – proba scrisă;
– 12 martie 2018, ora 10.00 – proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Informaţii suplimentare privind condiţiile şi bibliografia se pot obţine de la sediul Serviciul Resurse Umane din cadrul Direcţiei Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor, înecând cu data de 19.12.2017, în zilele lucrătoare, între orele 09.00-16.00 sau telefonic la nr. 021.301.95.73, interior 14327.

*Primăria Comunei Ighiu organizează concurs de ocupare a funcției contractuale de execuție, vacante de inspector, gradul IA.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
– vechimea în specialitatea studiilor – minimum 6,6 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 05 ianuarie 2018, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
– 16 ianuarie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
– data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Ighiu, nr. 56, Judeţul Alba, telefon 0258/844.103.

*Primăria Orașului Cugir organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacantă, de inspector, clasa I, gradul profesional principal – Compartimentul Achiziții Publice.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
– vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 08 ianuarie 2018: termenul limită pentru depunere a dosarelor;
– 18 ianuarie 2108, ora 11:00: proba scrisă;
– data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Cugir din Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, camera 15, Județul Alba, telefon 0258/751.001, interior 115.

*Colegiul Economic „Dionisie Pop-Marţian” din Alba Iulia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale temporar vacante pe perioadă determinată, de şofer profesionist.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
– studii medii, respectiv atestat pentru conducere microbuz şcolar 16+1 locuri.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 07 ianuarie 2018, ora 12:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
– 08 ianuarie 2018, ora 09:00: proba practică;
– 08 ianuarie 2018, ora 13:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituției din Alba Iulia, str. Octavian Goga nr. 11, telefon: 0258/811.468.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419