Modernizarea infrastructurii educaționale a două corpuri ale UAB. Investiția de peste 2.000.000 de lei

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a lansat, marți în Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru obiectivul de investiții: „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din cadrul corpului D si a corpului H. Valoarea totală estimată este de 2.774.326,76, fără TVA.

Obiectivul general al proiectului îl constituie extinderea si îmbunătățirea calității infrastructurii de educație,precum și a procesului educațional propriu zis la nivelul UAB, cu efecte directe pozitive semnificative asupra nivelului educației terțiare în primul rând la nivelul Regiunii Centru, a regiunilor de dezvoltare Nord – Vest, Vest si Sud – Vest, dar și la nivel național și chiar international, nivel menit sa duca la creșterea accesibilității ocupationale in regiunile de dezvoltare menționate dar si pe plan national si international, contribuind totodată la imbunatatirea generala a nivelului de trai a populației din regiunile menționate, precum si a situației economico – sociale de ansamblu.

ELIT

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Extinderea suprafeței destinate exclusiv spatiilor de invatamant din cadrul corpului D cu 417,76 mp până la sfârșitul perioadei de implementare, menite sa acopere intr-o mai buna măsură necesitățile educaționale de ordin practic ale unui număr de 191 studenti si masteranzi/an la capacitate nominala de utilizare, din cadrul specializării Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor (ECTS) si Administrarea Afacerilor in Comerț, Turism si Servicii (AACTS).

2. Dotarea integrala a spațiului educational multidisciplinar avand o suprafața totala de 3.090 mp „Centru de invatamant si cercetare multidisciplinara, reabilitarea corpului H al Universității 1 Decembrie Alba Iulia” cu echipamente adaptate cerințelor de formare in acord cu piața muncii, până la sfârșitul perioadei de implementare;

3. Susținerea activitatilor educaționale destinate promovării a cel puțin 2 doua domenii de specializare inteligenta conform Strategiei de Competitivitate 2014- 2020/Strategiei de Dezvoltare Economică 2020 în intreaga perioada de implementare si de monitorizare a proiectului;

4. Dezvoltarea acordurilor de colaborare strategice cu alte entitati (instituții, agenti economici, agenții locale si naționale si altele) pentru susținerea organizării de manifestări științifice,activitati comune de educație, consiliere si orientare in cariera, transfer tehnologic,precum si alte forme de colaborare directa, menite sa asigurare un cadru institutional eficient si stabil pe termen mediu si lung, cu scopul facilitării realizării obiectivului general si al obiectivelor specifice ale proiectului.

Extinderea suprafeței totale destinate exclusiv spatiilor de invatamant de la 5.708,7 m.p. utilizate in prezent la 9.216,46 m.p. respectiv cu 417,76 mp in cadrul corpului D (extindere propriu-zisa) si cu 3.090 mp m.p. in cadrul Corpului H (prin dotare).

Fata de situația actuala, in care nu exista niciun fel de dotări educaționale in cadrul Corpului H si nici nu sunt asigurate resurse de finanțare adecvate pentru intregul obiect, proiectul propune dotarea integrala a spațiului educational multidisciplinar avand o suprafața totala de 3.090 mp „Centru de invatamant si cercetare multidisciplinara. Reabilitarea corpului al Universității 1 Decembrie Alba Iulia” cu echipamente/dotari educaționale

Necesitatea si oportunitatea investițiilor sunt justificate si de impactul pe care realizarea acestora îl va avea in zona, constând în:

  • creșterea suprafeței destinate exclusiv spatiilor de invatamant din cadrul corpului D cu 417,76 mp;
  • susținerea activitatilor educaționale destinate promovării a cel puțin 2 doua domenii de specializare inteligenta conform Strategiei de Competitivitate 2014- 2020/ Strategiei de Dezvoltare Economică 2020 în intreaga perioada de implementare si de monitorizare a proiectului.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419