Modele de subiecte la DEFINITIVAT: Dascălii susțin proba scrisă în 9 iulie 2015

Modele de subiecte pentru examenul de DEFINITIVAT. Ministerul Educației Naționale a publicat calendarul și metodologia examenului de Definitivat 2015. Proba scrisă va avea loc în 9 iulie.

Cadrele didactice care au promovat examenul naţional de definitivare dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar, nota minimă de promovare fiind opt.

ELIT

Examenul de definitivat constă în susţinerea a cel puţin două inspecţii la clasă şi susţinerea unei probe scrise pe baza subiectelor elaborate de Centru Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE). Definitivarea în învăţământ poate fi obţinută la una dintre specialităţile înscrise pe diplomele pe care candidatul le deţine sau la una dintre disciplinele pe care cadrul didactic o poate preda conform Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, se arată în metodologie.

În județul Alba au fost admiși 153 de candidați care vor efectua până în 5 iunie inspecțiile la clasă.

Calendarul examenului de Definitivat 2015:

– până la 31 octombrie 2014: Emiterea deciziilor de constituire a comisiilor de examen judeţene/Comisiei de examen a municipiului Bucureşti

– până la 21 noiembrie 2014: Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ, transmiterea dosarelor de înscriere la inspectoratul şcolar, verificarea şi avizarea acestora
– 21 noiembrie: Înregistrarea candidaţilor în aplicaţie

– 19 decembrie 2014: Înştiinţarea candidaţilor cu privire la admiterea sau respingerea dosarului de înscriere

– până la 5 iunie 2015: Efectuarea inspecţiilor la clasă

– 8 – 30 iunie 2015: Completarea dosarelor şi validarea datelor de înscriere existente în aplicaţia electronică

– 9 iulie 2015: Susţinerea probei scrise

– 14 iulie 2015: Afişarea rezultatelor finale

– 20 – 31 iulie 2015: Transmiterea la Ministerul Educaţiei Naţionale a tabelelor nominale cu candidaţii admişi şi validarea rezultatelor examenului prin ordin al ministrului educaţiei naţionale

– până la 1 septembrie 2015: Eliberarea de către inspectoratele şcolare a certificatelor de acordare a definitivării în învățământ.

Vezi modele de subiecte pentru examenul de DEFINITIVAT

Documente necesare pentru înscrierea la examenul de definitivat:

a) fişa de înscriere la examenul naţional de definitivare în învăţământ – prevăzută în anexa nr. 1, completată şi confirmată de conducerea unităţii de învăţământ şi semnată de candidat; (ATAȘATĂ)
b) copii legalizate ale actelor de studii în baza cărora se face înscrierea la examen, însoţite de foaia matricolă/suplimentul la diplomă;
c) document legalizat din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor legale privind absolvirea programului de pregătire psihopedagogică şi metodică;
d) copii ale următoarelor documente, certificate „conform cu originalul” de către conducerea unităţii de învăţământ: decizia de repartizare pe post, buletin/carte de identitate, certificat de naştere, document privind schimbarea numelui.
Dovada pregătirii psihopedagogice se realizează după cum urmează:
a) absolvenţii cu diplomă ai învăţământului superior de lungă sau scurtă durată şi ai învăţământului postliceal, care au efectuat pregătirea psihopedagogică până în anul 2009, fac dovada absolvirii programului de pregătire psihopedagogică prin foaia matricolă/anexa la diploma de licenţă sau de absolvire, în care este consemnată parcurgerea disciplinelor psihopedagogice şi metodice, sau prin certificat de absolvire a programului de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic;
b) absolvenţii cu diplomă ai învăţământului superior de lungă durată încadraţi în învăţământul liceal/postliceal, care au efectuat pregătirea psihopedagogică începând cu anul 2009, precum şi absolvenţii ciclului II de studii universitare de masterat/master încadraţi în învăţământul liceal/postliceal trebuie să facă dovada deţinerii a minimum 60 de credite transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic;
c) absolvenţii cu diplomă ai învăţământului superior de lungă şi scurtă durată/postliceal, care au efectuat pregătirea psihopedagogică începând cu anul 2009, precum şi absolvenţii cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licenţă şi ai ciclului II de studii universitare de masterat/master încadraţi în învăţământul preşcolar, în învăţământul preuniversitar obligatoriu şi pe catedre de pregătire/instruire practică trebuie să facă dovada deţinerii a minimum 30 de credite transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/ departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic.

Pentru absolvenţii cu diplomă ai liceelor pedagogice în specializarea învăţător/educator, ai colegiilor universitare de institutori sau ai ciclului I de studii universitare de licenţă cu specializarea „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” se consideră îndeplinită cerinţa privind pregătirea psihopedagogică de nivel I prevăzută în Metodologia-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.745/2012, cu completările ulterioare.

Dosarele candidaților vor fi înregistrate la inspectoratele școlare de conducerea unităților de învățământ, sunt verificate și avizate de inspectorii școlari.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Te-ar putea interesa și:

Părerea ta contează: Vicepreședintele Comisiei pentru Educație și Cultură din Parlamentul European, Victor Negrescu, vă invită să vă spuneți opinia despre viitorul educației

Europarlamentarul de Alba, Victor Negrescu, invită persoanele interesate de îmbunătățirea sistemului educațional să răspundă la mai multe întrebări, în cadrul… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Klaus Iohannis, MESAJ de Anul Nou 2021:”Reîntoarcerea la normalitate este tot mai aproape!”

Klaus Iohannis, MESAJ de Anul Nou 2021:”Reîntoarcerea la normalitate este tot mai aproape!” Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Marcel Ciolacu, MESAJ de Anul Nou: ”Au vrut să subjuge România în 2020. Nu i-ați lăsat. Românii sunt adevărații eroi ai acestui an!”

Marcel Ciolacu, MESAJ de Anul Nou: ”Au vrut să subjuge România în 2020. Nu i-ați lăsat. Românii sunt adevărații eroi… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Victor Negrescu a solicitat Casei Istoriei Europene să includă în expozițiile sale autori și creatori români

În calitate de vicepreședinte al Comisiei pentru Cultură și Educație din Parlamentul European, eurodeputatul Victor Negrescu a transmis o solicitare… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Comunicat de presă Beniamin Todosiu, deputat USR-PLUS: În 2020 am declanșat revoluția bunei Guvernări. În 2021 continuăm să construim o Românie dreaptă, modernă și dezvoltată

Beniamin Todosiu, deputat USR-PLUS: În 2020 am declanșat revoluția bunei Guvernări. În 2021 continuăm să construim o Românie dreaptă, modernă… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro