MÂINE| Ședință la CJ Alba, în sistem de videoconferință. Modificarea Statului de funcții al Centrului de Cultură „Augustin Bena” și a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba, pe ordinea de zi

Consiliul Judeţean Alba este convocat în şedinţă „ordinară”, în ziua de 28 mai 2020. Ședința va avea loc „la distanţă”, în regim de videoconferință. Între proiectele de pe Ordinea de zi se află și modificarea Statului de funcții al Centrului de Cultură „Augustin Bena” și a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba.

PROIECTUL ORDINII DE ZI

ELIT
  1. Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței „extraordinară” a Consiliului Județean Alba din data de 12 mai 2020

Redactat: Vasile Bumbu, Secretar general al Județului Alba

  1. Proiect de hotărâre nr. 102/11 mai 2020 privind exprimarea acordului cu privire la aprobarea Procesului verbal de vecinătate pentru stabilirea limitelor comune dintre imobilele teren şi sursă de apă – proprietate publică a UAT – Judeţul Alba, cu imobilul având număr cadastral 2748/62/2, situat administrativ în municipiul Alba Iulia – Pâclişa, tarla Şes, judeţul Alba

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

Mihail David - 2020

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului

  1. Proiect de hotărâre nr. 103/19 mai 2020 privind aprobarea transmiterii unor imobile – terenuri din domeniul public al Județului Alba și administrarea Consiliului Județean Alba în domeniul public al Municipiului Alba Iulia și administrarea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii şi Comisiei de specialitate nr. 2 Amenajarea teritoriului, investiții, turism, mediu și gestionarea patrimoniului județului

  1. Proiect de hotărâre nr. 104/20 mai 2020 cu privire la acordarea unui mandat special reprezentatului Judeţului Alba în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii, Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică şi Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri

  1. Proiect de hotărâre nr. 105/21 mai 2020 privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de funcții şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică

  1. Proiect de hotărâre nr. 106/21 mai 2020 privind aprobarea modificării Statului de funcții al Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba

Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

Transmis spre avizare Comisiei de specialitate nr. 3 Administrație publică locală, juridică și ordine publică şi Comisiei de specialitate nr. 4 Educație, cultură, tineret, ONG-uri și sport

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...