Luni, 27 iulie, termen limită pentru unele obligații fiscale pe luna în curs. VEZI care sunt acestea

Paul Voicu - Primar 2020

Potrivit calendarului obligațiilor fiscale, publicat de ANAF, luni, 27 iulie 2015, este termenul limită pentru unele obligații fiscale. Iată care sunt acestea:

ANAF– Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă Formular 301 (format electronic) – Persoanele menţionate în instrucţiunile de completare a formularului, pentru fiecare secţiune.

ELIT

– Efectuarea plăţii anticipate privind impozitul pe profit, aferentă trim. II 2015 – Contribuabilii care aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate; Contribuabilii prevăzuţi la art. 13 lit. c) – e)

– Efectuarea plăţii anticipate de 50% din impozitul pentru venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală (prima rată) – Contribuabilii care obţin venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv

Mihail David - 2020

– Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat Formular 100 (format electronic), lunar – Contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 3136/2013, anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.1; trimestrial – Contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 3136/2013, anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.2; alte termene – Contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 3136/2013, anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.4

– Depunerea Declaraţiei privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor aferente trimestrului precedent, Formular 104 – Asocierile fără personalitate juridică constituite între contribuabilii prevăzuţi la art. 13 lit. c) şi e) din C.F.

– Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, Formular 112, pentru luna precedentă – Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente; – Instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului; Orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor (art. 296۸3 lit. g); pentru trimestrul precedent – Contribuabilii prevăzuţi la art. 58 alin. (2) C.F.

– Depunerea Declaraţiei informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal Formular 208 , aferente semestrului precedent (format electronic) – Notarii publici

– Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă Formular 224 – Persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România

– Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată Formular 300 (format electronic) – Persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 153 C.F.; Lunar, trimestrial, semestrial, anual – după caz, (vezi instrucţiunile de completare din formular)

– Depunerea Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată Formular 307 – Persoanele impozabile prevăzute la art. 134 alin.(5), art. 128 alin. (7), art. 152 alin. (7), art. 153 alin. (9) lit. a) – e) şi g) din C.F.

– Depunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) ‐ e) din Codul fiscal Formular 311 – Persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat conf. art. 153 alin. (9) lit. a) ‐ e) C.F. şi care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări şi/sau achiziţii /prestări de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA

– Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută   Formular 390 VIES – Contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din C.F.

– Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 156^1 din C.F.) Formular 394 – Pers. impozabile înreg. în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din C.F. obligate la plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) și alin. (7) din C.F., pt. operațiuni impozabile în România, cf. art. 126 alin. (1); Pers. impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din C.F., care realizează în România, de la pers. impozabile înreg. în scopuri deTVA în România, achiziții de bunuri sau servicii taxabile.

– Depunerea Cererii de restituire a accizelor de către importatori Formular (anexa nr. 51) pe trimestrul precedent – Beneficiarii scutirilor (instituţii, organizaţii) de accize

– Depunerea Cererii de restituire a accizelor în cazul vânzărilor la distanţă Formular (anexa nr. 46) pe trimestrul precedent – Vânzătorii pentru livrările efectuate în cadrul vânzării la distanţă

– Depunerea notificării pentru încetarea aplicării sistemului TVA la încasare Formular 097 – Pers. impoz. care depăşesc plafonul de 2.250.000 lei; pers impoz. care renunţă la aplicarea sistemului TVA la încasare. (Z.U.)

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...