Lucrări de reabilitare și construcție a 3 unități de învățământ din municipiul Alba Iulia. Proiectul în valoare de aproximativ 1.000.000 de lei, lansat în SEAP

Lucrări de reabilitare și construcție a 3 unități de învățământ din municipiul Alba Iulia. Proiectul în valoare de aproximativ 1.000.000 de lei, lansat în SEAP

Primăria Municipiului Alba Iulia a lansat în SEAP o licitație pentru atribuirea contractului având ca obiect lucrări de construcții de clădiri pentru obiectivul: „Lucrări de reparații curente la unitățile de învățământ din municipiul Alba Iulia pe loturii”. Valoarea estimată a proiectului este de 900.780 lei, fără TVA.

Lucrările necesare a fi executate pentru reabilitarea Școlii Avram Iancu Alba Iulia cuprind următoarele categorii de lucrări: înlocuire elemente de șarpantă, învelitoare, înlocuit jgheaburi și burlane, curățare și igienizare pod, reparații la nivelul pereților interiori și exteriori și montarea unei instalații PDA.

ELIT

Acoperișul clădirii a fost reparat parțial în anii 2000, iar de atunci nu s-au mai executat lucrări de reparații asupra lui. După verificările efectuate pe teren s-a constatat că țiglele sunt deteriorate, exfoliate, fiind posibil să fi depășit perioada de garanție dată în fișa tehnică, iar elementele de rezistență ale șarpantei (căpriori, popi, tălpi, șipci, etc) sunt parțial deteriorate. Deasemenea jgheaburile și burlanele pentru realizarea scurgerii apelor pluviale sunt corodate și necessită a fi înlocuite.

Totodată se impune o curățare/igienizare a podului clădirii în suprafața de 700 mp, lucrare care se impune datorită acumulării în timp a dejecțiilor păsărilor și care determină o încărcare suplimentara asupra planșeului și care degaja un miros înțepător fiind un potențial focar de infecție. Datorită neetanșeitaților acoperișului au aparut infiltrații din apele meteorice la nivelul podului și a ultimului nivel.

Prezentarea acestor aspecte impune executarea lucrărilor de reparații de urgență a șarpantei și a înlocuirii învelitorii, precum și igienizarea podului, iar la partea de sus a acoperișului se va monta o instalație PDA pentru protecția clădirilor din incintă.
La nivelul pereților se va executa în partea exterioara a clădiri un sistem de ventilare a pereților datorită umidității și a mucegaiului aparute la pereți.

În cazul reabilitării Școlii Generale Micești, lucrările necesare a fi executate cuprind următoarele categorii de lucrări: reparații la nivelul fațadelor clădirii, întrucat tencuiala (aproximativ 450 mp) este desprinsă și fisurată, prezentând pericol de a cădea și a produce victime în rândul elevilor și a cadrelor didctice.

Propun executarea unui termosistem (polistiren expandat 5 cm, adeziv, plasa fibra, dibluri, tencuieli decorative) la fațade (450 mp), iar la nivelul celor 3 intrări în clădire se vor confecționa copertine (12 mp) pe structura metalică din policarbonat în vederea protejării intrărilor de intemperii. La baza burlanelor se vor executa rigole (12 buc) tip scafa pentru îndepărtarea apelor pluviale de clădire.

Școala Generală Vasile Goldiș, Municipiul Alba Iulia cu un număr de 900 elevi, a solicitat amenajarea unui teren multifuncțional (handbal, fotbal) sintetic, în incinta aferentă clădirii de învățământ. Prin executarea acestuia se va îmbunătăţi sistemul educațional, elevii acestei școli putând desfăşura activităţile sportive și educaționale pe acest teren.

Realizarea scopului dorit, respectiv reamenajarea spațiului pentru activităţi sportive și recreative, presupune următoarele: Frezarea si asigurarea unei pante pentru dirijarea apelor pluviale prin așternerea unui strat de mortar asfaltic, colectarea apelor pluviale prin realizarea unei rigole marginale (prefabricate din beton) , dispusa pe toate cele 4 laturi ale terenului cu descărcare spre canalizarea existenta și marcaje longitudinale si transversale teren sport.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419