Ziarul Unirea

La Cergău Mare, eveniment aniversar – Aron COTRUŞ

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala

În prezenţa numerosului auditoriu cu adevărată simţire românească, dar şi iubitori de carte s-au desfăşurat la Cergău Mare, „Colocviile literare Aron Cotruş”, ediţia a XVI-a. Acest simpozion aniversar 120 ani (1891 – 2011) de la naşterea marelui scriitor şi poet a avut loc sub auspiciile Asociaţiunii Transilvane pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român (ASTRA) reprezentată aici la Cergău Mare de prof.univ.dr. Dumitru Acu -preşedinte, prof. Dumitru Borţan şi prof. Oncu Nemeş, vicepreşedinţi veniţi special de la Sibiu, de prof. Silvia Pop – preşedinta Despărţământului „T. Cipariu” Blaj, fiind onoraţi de prezenţa domnului Ion Dumitrel, preşedintele Consiliului Judeţean Alba (membru de onoare al ASTREI) împreună cu prof. Ioan Bâscă, consilier cu probleme culturale în cadrul Consiliului Judeţean, ce a ţinut să nu rateze prilejul de a se întâlni cu valori incontestabile care prin evocările lor au făcut ca simţirea românească să vibreze la cele mai înalte cote.
Lenuţa Aldea, primarul comunei Cergău Mare a făcut o primire călduroasă tuturor participanţilor, fiind bucuroasă de prezenţa atâtor somităţi care au onorat importantul eveniment de a sărbători un om excepţional care a trăit o parte din viaţă pe raza comunei (sat Lupu) pe care o păstoreşte.
În continuare simpozionul a fost condus de doamna prof. Silvia Pop, care după ce a prezentat pe principalii reprezentanţi prezenţi, invită la cuvânt pe domnul prof.univ. dr. Dumitru Acu, preşedintele ASTREI (România), nu înainte de a semnala prezenţa în sală a „omului” cu care Blajul se mândreşte, domnul prof. univ.dr. Ion Buzaşi (care a ajuns puţin mai târziu) împreună cu soţia. După cuvântul de salut al domnului Ion Dumitrel, care a fost scurt şi la obiect, dânsul a înmânat o Diplomă de Excelenţă cu un buchet de flori doamnei primar Lenuţa Aldea din partea Consiliului Judeţean Alba pentru realizările deosebite pe plan social şi cultural. Dumitru Acu a apreciat iniţiativa ASTREI blăjene şi a primăriei Cergău Mare de a evoca acum, la 120 de ani de la naştere, figura acestui mare patriot al poporului român. ASTRA e un liant care ne leagă pe toţi. Cultura e cea care ne apropie, neamul românesc trebuie să facă orice sacrificiu pentru a comemora asemenea înaintaşi ca Aron Cotruş, care în atâtea rânduri a alinat sufletul poporului român.
lDomnul prof.univ.dr. Ion Buzaşi. Până la această ediţie a XVI-a a colocviilor l-am ascultat de mai multe ori pe domnul prof. Ion Buzaşi, întotdeauna venind cu evocări noi şi iată că nu se dezminte, de data aceasta venind în faţa noastră cu pagini mai puţin cunoscute din „conferinţele” lui Aron Cotruş. Nu pot reda aici tot ce a vorbit ilustrul profesor în special despre felul cum Aron Cotruş îi ia apărarea lui Tudor Arghezi (fără să fie prieteni) în disputa dintre acesta şi Sorin Toma împreună cu A. Toma „cel mai ţârcovnic dintre poeţi”.
lPreot Petru Pinca (Blaj) a vorbit despre Aron Cotru – Cătană. Tot tineretul român era încorporat în armata austro-ungară, nu a scăpat nici Aron Cotruş, primul lui gând fiind acela de a evada. A ajuns la Legaţia română de la Roma, la generalul Florescu căruia i-a spus că vrea să slujească ca gazetar în timpul războiului. A vorbit şi despre rolul important al preoţilor în timpul războiului, care de multe ori erau în primele linii.
lDumitru Borţan, vicepreşedintele ASTRA Sibiu a evocat portretul lui Aron Cotruş, văzut de cei din alte ţări. A vorbit între altele, de soldatul Savu din Mărginimile Sibiului care l-a cărat în spate pe Aron Cotruş după ce a fost rănit pe front, precum şi de intervenţia lui O. Goga la Roma pentru a i se da îngrijiri competente rănitului A. Cotruş.
Totodată, a amintit despre relaţiile dintre Aron Cotruş – Vasile Lucaciu – Iuliu Maniu care era la Viena şi era un bun orator, moştenire de la tatăl său, iar ca poet a moştenit-o pe mama lui Papadima. A fost cel mai mare poet român din exil. El vine din lume şi se îndreaptă spre lume. Nu a uitat şi de trinitatea ardeleană – Coşbuc – Goga – Aron Cotruş, cei mai mari poeţi ai Transilvaniei.
lProf. Nicolae Suciu – Dumbrăveni (Sibiu) a adus salutul oficialităţilor din Dumbrăveni, al doamnei primar. Personal a vorbit despre viaţa pribeagă a marelui desţărat. „Am adunat atâta amar în viaţa mea” – „Suferind şi strigând suferind” vorbe ale celui care mai presus de orice îşi iubea ţara şi poporul oropsit al ei. Au mai vorbit: Onuc Nemeş, vicepreşedinte ASTRA Sibiu, Mioara Pop, director Biblioteca Judeţeană „L. Blaga” Alba, Rodica Andronescu, inspector şcolar judeţean Alba, preşedinta ASTREI Tineret Alba însoţită de tânărul jurist Radu Neag, secretar al DESPĂRŢĂMÂNTULUI ASTRA – Tineret Alba, prof. Ion Mărginean, preşedintele Cercului ASTRA Cergău Mare, care printre altele şi-a exprimat regretul că nu e prezent la acest jubileu şi domnul scriitor şi poet Ion Mărgineanu, unul dintre iniţiatorii acestor comemorări, Ion Popa – Roşia de Secaş şi alţii.
Tot în acest cadru a avut loc şi o lansare de carte a apreciatei scriitoare şi poetă Angela Târziu – „Jurnalul secret al poetului Nerone” susţinută de însăşi autoarea, multe exemplare fiind înmânate cu autograf în special copiilor. M-a bucurat prezenţa în sală a venerabilei doamne Marioara B. din Micăsasa (Sibiu) însoţită de primarul comunei, a unor oameni iubitori de cultură, Tecuşan Mihai medic veterinar cu soţia, prof. Molnar Ion, precum şi prof. Călina Comşa, un membru de nădejde al ASTREI. Întregile manifestări au fost de o reuşită deplină aceasta datorându-se şi partenerilor: Consiliul Judeţean Alba, Biblioteca Judeţeană Alba, Inspectoratul Şcolar Judeţean, colaboratori – 10 primării, 4 despărţăminte ASTRA, 15 cercuri Astra şi nu în ultimul rând partenerilor media: ziarul „Unirea” şi Radio Blaj. Totul s-a încheiat cu un program artistic unde un grup de elevi au citit din creaţia lui Aron Cotruş, dar şi cântece completate de rapsodul Gheorghe Zereş. Toată admiraţia pentru această neobosită doamnă, prof. Silvia Pop, preşedinta Astrei Blaj, care a condus impecabil aceste colocvii maraton, adevărate căi de cunoaştere şi de răspândire a luminii.
Aurel ROMAN, Blaj

ELIT

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419