Rămâi conectat

Ştirea zilei

La Cergău Mare, eveniment aniversar – Aron COTRUŞ

Redactia Ziarului Unirea

Publicat

în

În prezenţa numerosului auditoriu cu adevărată simţire românească, dar şi iubitori de carte s-au desfăşurat la Cergău Mare, „Colocviile literare Aron Cotruş”, ediţia a XVI-a. Acest simpozion aniversar 120 ani (1891 – 2011) de la naşterea marelui scriitor şi poet a avut loc sub auspiciile Asociaţiunii Transilvane pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român (ASTRA) reprezentată aici la Cergău Mare de prof.univ.dr. Dumitru Acu -preşedinte, prof. Dumitru Borţan şi prof. Oncu Nemeş, vicepreşedinţi veniţi special de la Sibiu, de prof. Silvia Pop – preşedinta Despărţământului „T. Cipariu” Blaj, fiind onoraţi de prezenţa domnului Ion Dumitrel, preşedintele Consiliului Judeţean Alba (membru de onoare al ASTREI) împreună cu prof. Ioan Bâscă, consilier cu probleme culturale în cadrul Consiliului Judeţean, ce a ţinut să nu rateze prilejul de a se întâlni cu valori incontestabile care prin evocările lor au făcut ca simţirea românească să vibreze la cele mai înalte cote.
Lenuţa Aldea, primarul comunei Cergău Mare a făcut o primire călduroasă tuturor participanţilor, fiind bucuroasă de prezenţa atâtor somităţi care au onorat importantul eveniment de a sărbători un om excepţional care a trăit o parte din viaţă pe raza comunei (sat Lupu) pe care o păstoreşte.
În continuare simpozionul a fost condus de doamna prof. Silvia Pop, care după ce a prezentat pe principalii reprezentanţi prezenţi, invită la cuvânt pe domnul prof.univ. dr. Dumitru Acu, preşedintele ASTREI (România), nu înainte de a semnala prezenţa în sală a „omului” cu care Blajul se mândreşte, domnul prof. univ.dr. Ion Buzaşi (care a ajuns puţin mai târziu) împreună cu soţia. După cuvântul de salut al domnului Ion Dumitrel, care a fost scurt şi la obiect, dânsul a înmânat o Diplomă de Excelenţă cu un buchet de flori doamnei primar Lenuţa Aldea din partea Consiliului Judeţean Alba pentru realizările deosebite pe plan social şi cultural. Dumitru Acu a apreciat iniţiativa ASTREI blăjene şi a primăriei Cergău Mare de a evoca acum, la 120 de ani de la naştere, figura acestui mare patriot al poporului român. ASTRA e un liant care ne leagă pe toţi. Cultura e cea care ne apropie, neamul românesc trebuie să facă orice sacrificiu pentru a comemora asemenea înaintaşi ca Aron Cotruş, care în atâtea rânduri a alinat sufletul poporului român.
lDomnul prof.univ.dr. Ion Buzaşi. Până la această ediţie a XVI-a a colocviilor l-am ascultat de mai multe ori pe domnul prof. Ion Buzaşi, întotdeauna venind cu evocări noi şi iată că nu se dezminte, de data aceasta venind în faţa noastră cu pagini mai puţin cunoscute din „conferinţele” lui Aron Cotruş. Nu pot reda aici tot ce a vorbit ilustrul profesor în special despre felul cum Aron Cotruş îi ia apărarea lui Tudor Arghezi (fără să fie prieteni) în disputa dintre acesta şi Sorin Toma împreună cu A. Toma „cel mai ţârcovnic dintre poeţi”.
lPreot Petru Pinca (Blaj) a vorbit despre Aron Cotru – Cătană. Tot tineretul român era încorporat în armata austro-ungară, nu a scăpat nici Aron Cotruş, primul lui gând fiind acela de a evada. A ajuns la Legaţia română de la Roma, la generalul Florescu căruia i-a spus că vrea să slujească ca gazetar în timpul războiului. A vorbit şi despre rolul important al preoţilor în timpul războiului, care de multe ori erau în primele linii.
lDumitru Borţan, vicepreşedintele ASTRA Sibiu a evocat portretul lui Aron Cotruş, văzut de cei din alte ţări. A vorbit între altele, de soldatul Savu din Mărginimile Sibiului care l-a cărat în spate pe Aron Cotruş după ce a fost rănit pe front, precum şi de intervenţia lui O. Goga la Roma pentru a i se da îngrijiri competente rănitului A. Cotruş.
Totodată, a amintit despre relaţiile dintre Aron Cotruş – Vasile Lucaciu – Iuliu Maniu care era la Viena şi era un bun orator, moştenire de la tatăl său, iar ca poet a moştenit-o pe mama lui Papadima. A fost cel mai mare poet român din exil. El vine din lume şi se îndreaptă spre lume. Nu a uitat şi de trinitatea ardeleană – Coşbuc – Goga – Aron Cotruş, cei mai mari poeţi ai Transilvaniei.
lProf. Nicolae Suciu – Dumbrăveni (Sibiu) a adus salutul oficialităţilor din Dumbrăveni, al doamnei primar. Personal a vorbit despre viaţa pribeagă a marelui desţărat. „Am adunat atâta amar în viaţa mea” – „Suferind şi strigând suferind” vorbe ale celui care mai presus de orice îşi iubea ţara şi poporul oropsit al ei. Au mai vorbit: Onuc Nemeş, vicepreşedinte ASTRA Sibiu, Mioara Pop, director Biblioteca Judeţeană „L. Blaga” Alba, Rodica Andronescu, inspector şcolar judeţean Alba, preşedinta ASTREI Tineret Alba însoţită de tânărul jurist Radu Neag, secretar al DESPĂRŢĂMÂNTULUI ASTRA – Tineret Alba, prof. Ion Mărginean, preşedintele Cercului ASTRA Cergău Mare, care printre altele şi-a exprimat regretul că nu e prezent la acest jubileu şi domnul scriitor şi poet Ion Mărgineanu, unul dintre iniţiatorii acestor comemorări, Ion Popa – Roşia de Secaş şi alţii.
Tot în acest cadru a avut loc şi o lansare de carte a apreciatei scriitoare şi poetă Angela Târziu – „Jurnalul secret al poetului Nerone” susţinută de însăşi autoarea, multe exemplare fiind înmânate cu autograf în special copiilor. M-a bucurat prezenţa în sală a venerabilei doamne Marioara B. din Micăsasa (Sibiu) însoţită de primarul comunei, a unor oameni iubitori de cultură, Tecuşan Mihai medic veterinar cu soţia, prof. Molnar Ion, precum şi prof. Călina Comşa, un membru de nădejde al ASTREI. Întregile manifestări au fost de o reuşită deplină aceasta datorându-se şi partenerilor: Consiliul Judeţean Alba, Biblioteca Judeţeană Alba, Inspectoratul Şcolar Judeţean, colaboratori – 10 primării, 4 despărţăminte ASTRA, 15 cercuri Astra şi nu în ultimul rând partenerilor media: ziarul „Unirea” şi Radio Blaj. Totul s-a încheiat cu un program artistic unde un grup de elevi au citit din creaţia lui Aron Cotruş, dar şi cântece completate de rapsodul Gheorghe Zereş. Toată admiraţia pentru această neobosită doamnă, prof. Silvia Pop, preşedinta Astrei Blaj, care a condus impecabil aceste colocvii maraton, adevărate căi de cunoaştere şi de răspândire a luminii.
Aurel ROMAN, Blaj


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Ştirea zilei

Valorile taxelor, impozitelor și amenzilor aplicabile în anul 2023, în Alba Iulia: Proiectul, lansat în dezbatere publică

Ziarul Unirea

Publicat

în

Valorile taxelor, impozitelor și amenzilor aplicabile în anul 2023, în Alba Iulia: Proiectul, lansat în dezbatere publică

Primăria municipiului Alba Iulia, anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului de hotărâre privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe, taxe speciale și amenzile aplicabile în anul 2023.

Proiectul de hotărâre îl puteți consulta AICI

Calculul impozitului/taxei pe clădirile nerezidenţiale

Elit - Gustul Desăvârșit
 • Pentru clădirile nerezidenţiale şi clădirile-anexă aferente, aflate în proprietatea persoanelor fizice impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,6% asupra valorii clădirii.
 • Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă aferente, aflate în proprietatea persoanelor juridice impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1,19% asupra valorii clădirii.
 • Pentru clădirile utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii clădirii.
 • Valoarea clădirii, exprimată în lei, se determină prin însumarea valorii clădirii, a clădirilor- anexă, după caz, şi a valorii suprafeţelor de teren acoperite de aceste clădiri, cuprinse în Studiul de piaţă referitor la valorile orientative privind proprietăţile imobiliare din judeţul Alba, administrat de Camera Notarilor Publici Alba Iulia.
 • În situaţia în care valoarea din studiul de piaţă administrat de Camera Notarilor Publici Alba Iulia este mai mică decât ultima valoare înregistrată în baza de date a organului fiscal local la data de 31 decembrie 2022, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotelor de impozitare prevăzute la alineatele (1) şi (2) asupra asupra ultimei valori înregistrate în baza de date a organului fiscal local, la data de 31 decembrie 2022.

Calculul impozitului/taxei pe clădirile care cuprind spaţii cu destinaţie rezidenţială şi spaţii cu destinaţie nerezidenţială

 • Pentru clădirile care au în componenţă atât spaţii cu destinaţie rezidenţială, cât şi spaţii cu destinaţie nerezidenţială, impozitul/taxa pe clădiri se determină în funcţie de destinaţia suprafeţelor cu o pondere mai mare de 50% şi se calculează prin aplicarea cotei corespunzătoare destinaţiei majoritare, asupra valorii întregii clădiri.
 • În cazul acestor clădiri, contribuabilii au obligaţia de a declara la organul fiscal local, în vederea stabilirii destinaţiei finale a clădirii, suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, însoţită de documentele doveditoare, cu excepţia celor aflaţi în evidenţa fiscală a unităţii administrativ- teritoriale. Declararea la organul fiscal local se face în termen de 30 de zile de la data oricăror modificări privind suprafeţele nerezidenţiale.
 • În situaţia în care contribuabilii nu declară la organul fiscal local suprafaţa folosită în scop nerezidenţial potrivit alin. (2), impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei corespunzătoare clădirilor nerezidenţiale asupra valorii întregii clădiri aflate în evidenţele organului fiscal local.”

Reguli privind calculul impozitului/taxei pe clădiri

 • Pentru determinarea valorii clădirii şi a terenului acoperit de aceasta pentru anul de referinţă se vor utiliza valorile cuprinse în Studiul de piaţă referitor la valorile orientative privind proprietăţile imobiliare din judeţul Alba, administrat de Camera Notarilor Publici Alba Iulia, aferente anului anterior celui de referinţă.
 • În cazul în care în Studiul de piaţă referitor la valorile orientative privind proprietăţile imobiliare din judeţul Alba, administrat de Camera Notarilor Publici Alba Iulia, valoarea este exprimată în euro/mp, valoarea clădirii se calculează prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate exprimate în metri pătraţi, cu valoarea pe metru pătrat cuprinsă în aceste studii.
 • În cazul în care valorile sunt exprimate în euro, se va utiliza cursul de schimb al monedei euro la data de 31 decembrie a anului anterior celui de referinţă.
 • Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol sau la mansardă, exceptând suprafeţele podurilor neutilizate ca locuinţă, ale scărilor şi teraselor neacoperite.
 • Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafaţa construită desfăşurată a clădirii se determină prin înmulţirea suprafeţei utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,4.
 • În situaţia în care Studiul de piaţă referitor la valorile orientative privind proprietăţile imobiliare din judeţul Alba, administrat de Camera Notarilor Publici Alba Iulia nu conţin informaţii despre clădirile sau terenurile acoperite de aceste clădiri de pe raza unei unităţi administrativ- teritoriale, se vor aplica următoarele reguli:
  – în cazul unei clădiri rezidenţiale, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotelor prevăzute la art. 2, alin. (1) şi (2) asupra valorii impozabile determinate conform prevederilor art. 457 din Codul fiscal, în vigoare la data de 31 decembrie 2022.
  – în cazul unei clădiri nerezidenţiale, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotelor prevăzute la art. 3, alin. (1) şi (2) asupra ultimei valori înregistrate în baza de date a organului fiscal, la data de 31 decembrie 2022.
 • Organul fiscal local va efectua reîncadrarea clădirilor care cuprind atât suprafeţe rezidenţiale, cât şi suprafeţe nerezidenţiale, în categoria clădirilor rezidenţiale sau nerezidenţiale, în baza informaţiilor pe care le deţin şi a situaţiei existente la 31 decembrie a anului anterior celui de referinţă.
 • Organul fiscal local întocmeşte şi transmite contribuabililor comunicări referitoare la valoarea clădirilor şi a terenurilor acoperite de acestea, precum şi impozitul aferent acestora, calculate în baza valorilor cuprinse în Studiul de piaţă referitor la valorile orientative privind proprietăţile imobiliare din judeţul Alba, administrat de Camera Notarilor Publici Alba Iulia.
 • În situaţia în care contribuabilii nu răspund organului fiscal local în termen de 30 de zile de la primirea comunicării, se consideră acceptare tacită a datelor înscrise în comunicare.
 • În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care a fost efectuată recepţia la terminarea lucrărilor.
 • Renovarea majoră reprezintă acţiunea complexă care cuprinde obligatoriu lucrări de intervenţie la structura de rezistenţă a clădirii, pentru asigurarea cerinţei fundamentale de rezistenţă mecanică şi stabilitate, prin acţiuni de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, precum şi, după caz, alte lucrări de intervenţie pentru menţinerea, pe întreaga durată de exploatare a clădirii, a celorlalte cerinţe fundamentale aplicabile construcţiilor, conform legii, vizând, în principal, creşterea performanţei energetice şi a calităţii arhitectural-ambientale şi funcţionale a clădirii. Anul terminării se actualizează în condiţiile în care, la terminarea lucrărilor de renovare majoră, valoarea clădirii creşte cu cel puţin 50% faţă de valoarea acesteia la data începerii executării lucrărilor.”

Calculul impozitului/taxei pe teren

 • Impozitul/Taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului, rangul localităţii în care este amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local.
 • În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, din care se scad suprafeţele de teren acoperite de clădiri, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:
Zona Niveluri aplicabile in anul 2023 lei/ha
A 7169
B 5001
C 3165
D 1673

În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, iar acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie al rangului localităţii care este 4:

Categoria de folosinţă lei/ha

Zona

A B C D
Teren arabil 33 25 23 18
Păşune 25 23 18 16
Fâneaţă 25 23 18 16
Vie 55 41 33 23
Livadă 63 55 41 33
Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră 33 25 23 18
Teren cu ape 18 16 8 0
Drumuri şi căi ferate 0 0 0 0
Teren neproductiv 0 0 0 0
 • Ca excepţie de la prevederile alin. (3), în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se calculează conform prevederilor alin. (5) numai dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
 • au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;
 • au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a).
 • În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul de mai jos, înmulţită cu următorii coeficienţi de corecţie: pentru zona A – 2,4; pentru zona B – 2,3; pentru zona C – 2,2; pentru zona D – 2,1.
Categoria de folosinţă Niveluri aplicabile in anul 2023 lei/ha
Teren cu construcţii 36
Teren arabil 59
Păşune 33
Fâneaţă 33
Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.crt. 5.1 66
Vie până la intrarea pe rod 0
Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.crt. 6.1 67
Livadă până la intrarea pe rod 0
Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră cu excepţia celui prevăzut la nr.crt. 7.1 19
Pădure în vârstă de până la 20 ani şi pădure cu rol de protecţie 0
Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 6
Teren cu amenajări piscicole 40
Drumuri şi căi ferate 0
Teren neproductiv 0

Plata impozitului şi a taxei pe teren

 • Impozitul pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.
 • Pentru plata cu anticipaţie a impozitului/taxei pe teren, datorat/e pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 10% pentru persoane fizice şi de 5% pentru persoane juridice.
 • Impozitul pe teren, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.
 • În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza municipiului Alba Iulia, prevederile alin. (2) şi (3) se referă la impozitul pe teren cumulat.
 • În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, care se referă la o perioadă mai mare de un an, taxa pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv.
 • În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, care se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe teren se plăteşte lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului, de către concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau de folosinţă.
 • În cazul contractelor care se referă la perioade mai mici de o lună, persoana juridică de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă colectează taxa pe teren de la concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă şi o varsă lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Ştirea zilei

Bărbat din Alba Iulia, condamnat pentru VIOL: cât timp va sta după gratii

Suciu Andra Ioana

Publicat

în

Bărbat din Alba Iulia, condamnat pentru VIOL: cât timp va sta după gratii

La data de 8 noiembrie 2022, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba au pus în executare mandatul de executare a pedepsei închisorii, emis de Judecătoria Alba Iulia, privindu-l pe un bărbat de 44 de ani, din Alba Iulia.

Bărbatul a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 5 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de viol.

Elit - Gustul Desăvârșit

Condamnatul a fost depus în Penitenciarul Aiud, pentru executarea pedepsei.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Ştirea zilei

FOTO| ACCIDENT rutier la Cunța: Un autocamion cu cereale s-a răsturnat pe DN 1

Ziarul Unirea

Publicat

în

ACCIDENT rutier la Cunța: Un autocamion cu cereale s-a răsturnat pe DN 1

Un accident rutier a avut loc marți, 8 noiembrie, în jurul orei 23.00, pe DN1, în zona localității Cunța.

Secția de Pompieri Sebeș intervine cu o autospecială de stingere, un modul de descarcerare și o ambulanță SMURD B2, pentru asigurarea măsurilor PSI la un accident rutier produs pe DN 1, în raza localității Cunța, care a implicat un autocamion care transporta cereale și care s-a răsturnat.

Din primele informații, în urma accidentului rutier nu sunt victime.

Elit - Gustul Desăvârșit


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2022 Ziarul Unirea