Rămâi conectat

Politică Administrație

Interviu cu jr. Ioan Botaş, primarul localităţii Poşaga

Redactia Ziarului Unirea

Publicat

în

 . – D-le primar, ce ne puteţi spune despre acest important proiect de infrastructură locală?
– În luna februarie 2012 am semnat contractul de finanţare pentru proiectul „Accesibilizarea fondului forestier în comuna Posaga, judeţul Alba”, pe Măsura 125b. Proiectul se întinde pe o perioadă de 3 ani, până în 2015, şi presupune reabilitarea tuturor drumurilor din comună, în lungime de 36,3 kilometri, prin asfaltare şi pietruire. Se vor reabilita drumurile: Poşaga de Jos – Poşaga de Sus (Capul Dealului), Capul Dealului – Orăşti -Valea Albă, Capul Dealului – Săgagea – Bocşeşti. Este cel mai mare proiect ca lungime din judeţul Alba (36,3 kilometri), iar ca valoare este de 1,5 milioane de euro, finanţarea fiind asigurată din fonduri europene prin PNDR, Măsura 125b. În momentul de faţă facem toate demersurile necesare pentru ca în cel mai scurt timp să putem da drumul la licitaţia pentru execuţie. A fost un proiect greu, la care lucrăm de mai bine de 2 ani, dar cu profesionalism şi competenţă iată că am reuşit să-l ducem la capăt şi să ne pregătim de licitaţie. După semnarea acestui contract am sperat că o să reuşesc să-mi trag şi eu sufletul puţin, dar mă văd nevoit să o iau de la capăt deoarece pe o porţiune din acest proiect avem în derulare o altă investiţie: alimentare cu apă a satelor Orăşti şi Poşaga de Sus. În momentul de faţă se lucrează la proiectul tehnic, urmând să urgentăm la maximum derularea investiţiei pentru a nu întârzia lucrările la drumuri.
– Ce alte proiecte aţi realizat sau aveţi în derulare?
– Avem foarte multe proiecte realizate şi foarte multe în derulare. Eu personal consider că rostul administraţiei locale este de a asigura cetăţeanului condiţii normale de viaţă, adică: alimentare cu apă, drumuri, şcoli, dispensar şi salubritate. Restul şi le face cetăţeanul în funcţie de cât este de gospodar. În acest sens mi-am propus ca priorităţi: *alimentarea cu apă a celor 5 sate ale comunei – Poşaga de Jos, Poşaga de Sus, Lunca, Săgagea şi Orăşti; *repararea, asfaltarea şi pietruirea tuturor drumurilor din comună; *reabilitarea şcolilor din comună; *construirea unui dispensar uman nou în comună; *introducerea serviciului de salubrizare în comună.
– Ce aţi reuşit să realizaţi din aceste proiecte?
– Până în prezent am reuşit să realizăm următoarele obiective locale: *alimentarea cu apă în satul Poşaga de Jos, cu fonduri financiare asigurate prin O.G.7/2006; *alimentarea cu apă în satul Lunca Arieşului, la fel cu fonduri din O.G.7/2006; *alimentarea cu apă în satul Săgagea, realizată în proporţie de 80 la sută (mai este de montat rezervorul şi captarea) cu fonduri financiare provenite de la Banca Mondială prin Schema de Granturi Mici pentru comunităţile din zonele miniere; *reabilitarea drumului Dricul satului – Cărări din Săgagea, prin fonduri proprii de la bugetul local; *reabilitarea prin pietruire a drumului Valea Beliorii din Poşaga de Sus, cu fonduri FRDS; *asfaltarea drumului în Poşaga de Jos (3 kilometri) cu sprijinul direct al Consiliului Judeţean Alba, drept pentru care pe această cale îi mulţumesc domnului preşedinte Ion Dumitrel; *construirea unei punţi de trecere peste râul Arieş ca o a doua legătură necesară şi obligatorie a satului Lunca Arieşului cu restul comunei; *repararea podului peste Arieş distrus de inundaţii în anul 2010, iar pentru acest lucru ţin să-i mulţumesc domnului deputat Corneliu Olar pentru sprijinul acordat; *reabilitarea şcolii din satul Poşaga de Sus (Capul Dealului), acesta fiind zugrăvită şi dotată cu încălzire centrală, termopane, mobilier, calculatoare, etc; *reabilitarea Şcolii cu clasele I-VIII din Poşaga de Jos şi asigurarea cu toate dotările necesare (la fel ca şi la şcoala din Poşaga de Sus), precum şi dotarea acesteia cu un microbus pentru transportul elevilor; *construirea unui dispensar nou în comună prin cumpărarea spaţiilor din centrul comunei de la Cooperativa de Consum Sălciua şi dotarea lor cu sală de tratament, sală de consultaţii, sală sterilizare, sală depozitare, vestiar, baie pentru pacienţi şi pentru personal, încălzire centrală, termopane, apă curentă, canal, etc. Spaţiul a fost dat în funcţiune anul acesta, în luna februarie; *amenajarea unei farmacii în centrul de comună, cu toate utilităţile, dotată ca orice farmacie de la oraş; *înfiinţarea serviciului de salubrizare în asociere cu comunele din zonă, care preia deşeurile din satele Lunca Arieşului, Poşaga de Jos şi Poşaga de Sus, urmând ca de anul acesta să se extindă şi în satele Orăşti şi Săgagea; *înfiinţarea serviciului de voluntariat „Oamenii ajută oameni” şi dotarea lui cu două ATV- uri, cu fonduri provenite prin Schema de Granturi Mici pentru comunităţile din zonele miniere.
-Toate acestea sunt obiective şi lucruri foarte importante pentru comunitatea locală. Ce preocupări aţi avut şi aveţi pentru a-i ajuta pe crescătorii de animale şi pe proprietarii de păduri din localitate?
– În plus de proiectele amintite mai sus, am sprijinit comunitatea pentru a se dezvolta în domeniul agricol şi forestier. În acest sens atât eu cât şi administraţia locală am depus eforturi susţinute, realizând următoarele: *am obţinut declararea comunei ca zonă defavorizată; *am înfiinţat Asociaţia crescătorilor de animale Poşaga împreună cu crescătorii de animale din comună, fiind desemnat ca preşedinte de asociaţie dl. veterinar Gelu Praţa; * totodată, chiar în această perioadă desfăşurăm o campanie de sprijinire a cetăţenilor care vor să depună proiecte pe Măsura 141 sau 112, prin consultanţă asigurată de specialişti de la Direcţia Agricolă Alba, precum şi de către cei de la primărie; *am sprijinit cetăţenii în procesul de recuperare a pădurilor abuziv confiscate de statul comunist, în comuna Poşaga înregistrându-se cea mai mare restituire de păduri din judeţul Alba – peste 4000 de hectare retrocedate; *am înfiinţat Ocolul Silvic privat Muntele Mare, împreună cu comunele Sălciua, Ocoliş şi Valea Ierii, cetăţeanul nemaifiind nevoit să străbată distanţe mari pentru a obţine diverse aprobări în acest sens, creând astfel şi un număr de 15 locuri de muncă; *am preluat împreună cu comuna Sălciua, fondul de vânătoare nr.10 Poşaga şi l-am dat spre administrare Ocolului Silvic privat Muntele Mare; *pentru că pe lângă primărie, şcoală şi dispensar, în comună avem şi biserici, şi pentru că până la urmă în faţa lui Dumnezeu toţi suntem egali, am sprijinit cu cât s-a putut fiecare biserică în parte: achiziţionarea unui clopot pentru Biserica Ortodoxă Poşaga de Jos; sprijin în realizarea unor lucrări de reabilitare pentru bisericile ortodoxe din satele Poşaga de Sus, Orăşti şi Săgagea; materiale de construcţie pentru Biserica Greco-Catolică Săgagea şi sprijin juridic pentru recuperarea pădurilor printr-un proces în instanţă, proces câştigat şi 240 de hectare de pădure recuperate. Şi pentru că Dumnezeu ne vede la toţi faptele, am considerat că e omeneşte să ajutăm familiile nevoiaşe, aşa că nu am stat pe gânduri şi am sprijinit construirea casei Anei Fornade, o locuitoare din satul Orăşti cu o familie fără posibilităţi în acest sens. În această lună îi vom face şi racordul gospodăriei la curentul electric. Tot în această primăvară, mai precis în luna aprilie, a început execuţia la proiectul de amenajare a văii Poşaga în satul Poşaga de Jos, prin decolmatări, regularizări şi indiguiri cu gabioane, ziduri de sprijin şi praguri de fund. Lucrarea se va executa pe cursul văii Poşaga în zonele necesare din satul Poşaga de Jos, pe o lungime de 1,3 kilometri. Forţa de muncă necesară a fost angajată din localitate. De asemenea, tot în această perioadă s-a terminat documentaţia pentru a realiza, în Muntele Mare, o zonă de valorificare a energiei vântului prin montarea de eoliene, un pilon de măsurare a vitezei vântului fiind amplasat aici încă din toamna anului trecut. Mai menţionez aici faptul că s-a dat deja hotărârea de consiliu şi urmează a se semna contractul pentru concesionarea serviciului de iluminat public în toate satele comunei, precum şi construirea unei centrale pe celule fotovoltaice, valorificând asfel şi energia solară.
– Domnule primar, comuna Poşaga este situată într-o zonă deosebit de pitorească, astfel că şi turismul poate reprezenta o sursă importantă pentru dezvoltarea locală. Aţi întrerprins ceva în acest domeniu?
– Pe lângă valorificarea energiilor regenerabile, un pilon foarte important în dezvoltarea comunei noastre îl reprezintă desigur şi turismul. Putem spune că respirăm deja uşuraţi deoarece suntem la final cu realizarea documentaţiilor în vederea dezvoltării în zona Muntele Mare (Colţul Ungurului – Pietrele Mărunte) a unei staţiuni turistice de interes naţional pe o suprafaţă de peste 1000 de hectare, suprafaţă rezultată din asocierea comunelor Poşaga, Băişoara, Valea Ierii şi Ocoliş. Această zonă va deveni astfel al doilea domeniu schiabil din România, pârtiile de schi proiectate întinzându-se pe o lungime totală de 26 km. Faptul că se va putea realiza un plan urbanistic integrat pe toată această întindere este un atuu serios în dezvoltarea civilizată a unei staţiuni care să poată rivaliza cu orice altă staţiune din ţară şi chiar din Europa. Este adevărat că pentru a putea realiza toate aceste proiecte a fost nevoie de o activitate permanentă, de dimineaţa până seara târziu, de nenumărate deplasări în ţară, de documentaţii şi avize, de foarte mult consum de nervi şi de timp. Dar acum, când evaluez tot ceea ce am putut realiza, sunt extrem de mulţumit pentru că am reuşit maximum din ceea ce mi-am propus. Şi spun asta pentru că existau şi alte variante: de exemplu, puteam sta liniştit în primărie pe un salariu bun şi toată ziua să fiu cu oamenii prin crâşme sau pe la întâlniri şi petreceri şi astfel să nu îmi mai bat capul cu proiecte şi lucrări pentru dezvoltarea comunităţii. Eu însă am ales varianta aceasta deoarece am considerat şi consider că rostul unui primar este să dezvolte prin priceperea sa comunitatea. Decât să stau în crâşmă prefer să repar drumul până la crâşmă, pentru ca cei care merg acolo să se simtă bine şi la întoarcere. Avem nevoie de oameni profesionişti care să-şi facă treaba, pentru că o strângere de mână nu te încălzeşte cu nimic dacă nu e urmată de fapte.
– Ce alte proiecte de viitor mai aveţi, domnule primar?
– Ca urmare a proiectelor depuse până acum şi a contractelor semnate, în următorii 3 ani comuna Poşaga va fi un mare şantier în lucru. În acest sens avem câteva obiective clare de realizat: *finalizarea lucrării de alimentare cu apă în satul Săgagea; *introducerea reţelei de alimentare cu apă în satele Orăşti şi Poşaga de Sus; *reabilitarea tuturor drumurilor din comună prin asfaltare şi pietruire (cu finanţare prin Măsura 125b PNDR); *finalizarea amenajării văii Poşaga în satul Poşaga de Jos; *finalizarea dotării cu toate cele necesare şi darea în folosinţă a cabinetului stomatologic; *finalizarea reabilitării căminului cultural din Poşaga de Jos şi dotarea acestuia la standarde moderne; *sprijinirea funcţionării şcolilor; *realizarea unui teren de sport pentru tineret; sprijinirea pe toate căile în dezvoltarea zonei turistice Muntele Mare.
– Cum v-aţi caracteriza mandatul, în câteva cuvinte?
– Dacă nu e prea puţin, voi spune doar atât: fapte nu vorbe!”
– Cum vă caracterizaţi ca primar?
– Aş zice cam aşa: omul potrivit la locul potrivit. Ion Creangă avea o vorbă: „dacă-i copil să se joace, dacă-i cal să tragă şi dacă-i popă să cetească”, adică fiecare cu ce se pricepe mai bine. Tractoriştii şi cizmarii sunt specialişti în munca lor şi pentru asta am toată stima. Dar să te gândeşti, în anul 2012, să-i pui în fruntea administraţiei ar fi de râsul curcilor! Cum vor putea oare să ia hotărâri în ceea ce-i priveşte pe profesori sau pe medici, cum vor putea conduce funcţionarii din primărie care sunt toţi cu studii superioare?! Nu cred că este momentul acum să ne întoarcem în timp! Trebuie să promovăm oameni capabili, iar românii, respectiv poşăgenii ştiu bine acest lucru.
– În încheiere, câteva cuvinte despre dumneavoastră.
– Am 36 de ani, sunt căsătorit, de profesie sunt jurist, licenţiat la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu. Iubesc umorul, muzica bună şi chiar şi… vinul de calitate. Sunt primar la al doilea mandat şi foarte pregătit de al treilea!
– Vă urăm mult succes în toate cele ce v-aţi propus.
Alexandra MATEŞ
Tinu MATEŞ


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Politică Administrație

Comunicat de presă| Beniamin Todosiu, deputat USR Alba: Coaliția PSD-PNL destabilizează sistemul energetic al României

Ziarul Unirea

Publicat

în

În timp ce Europa este în pragul unei crize energetice fără precedent, Coaliția PSD-PNL destabilizează sistemul energetic al României prin aprobarea ordonanței care închide minele de cărbune și termocentralele. Practic, prin ordonanța de urgență privind decarbonizarea sistemului energetic românesc, PSD și PNL închid minele și termocentralele înainte să pună ceva în loc. Este de-a dreptul revoltător cum coaliția de guvernare nu a dorit să își asume aprobarea prin lege a unui plan coerent pentru decarbonizarea sistemului energetic, așa cum a solicitat în mai multe rânduri Uniunea Salvați România.

USR a propus ca închiderea minelor și a termocentralelor să se facă doar după ce în sistem au fost introduse noi capacități de producție, însă toate amendamentele USR au fost respinse. În contextul în care toate statele membre ale Uniunii Europene vor să scape de dependența de gazul rusesc, România își îngroapă o parte importantă a sistemului energetic. Să nu uităm că, în prezent, cărbunele asigură peste 20% din energia zilnică necesară la nivel național. Impactul va fi dezastruos pentru zonele miniere și din cauza disponibilizărilor preconizate, dar mai ales pentru că, în ultimii 30 de ani, nu s-au dezvoltat soluții alternative pentru aceste zone, în marea lor majoritate dependente de industria minieră.

Actualul Guvern PSD – PNL și-a demonstrat incapacitatea de a gestiona provocările cu care se confruntă sistemul energetic. Specialiștii coaliției minciunii nu sunt în stare să pună în funcțiune nici măcar proiectele hidrotehnice mici, iar două mini-hidrocentrale, la Valea Sadului și Cârțișoara, pe Jiu, la 7 kilometri de aria protejată, stau de 3 ani executate în proporție de 60-70%. Nimic nu-i împiedică pe cei de la PSD și PNL să le finalizeze și să le introducă în sistemul energetic național. Nimic în afară de propria lor incompetență.

Elit - Gustul Desăvârșit

În timp ce în România, PSD și PNL se joacă cu sistemul energetic, în alte țări europene guvernele implementează planuri serioase pentru a asigura stabilitatea energetică și protejarea populației. În Germania, spre exemplu, folosirea cărbunelui este permisă și chiar încurajată, în contextul în care țara dorește să scadă cât mai mult dependența de gazul rusesc. Pentru a ajuta populația să suporte mai ușor creșterile de prețuri la energie, Spania și Germania au REDUS TVA-ul la gaze! Este măsura pe care o cere de multe luni Uniunea Salvați România!

PSD și PNL mint că vor să stimuleze producția națională de energie însă, în realitate, cu fiecare zi care trece, doar îngroapă sistemul energetic național și cresc dependența României de gazul și electricitatea cumpărate din exterior. Putem spune că graba cu care au aprobat ordonanța de decarbonizare a sistemului energetic românesc poate fi considerată un atentat la siguranța energetică a României.

Românii trebuie să știe că Europa și angajamentele pe care ni le-am asumat prin PNRR nu ne obligă să închidem capacități, ci ne obligă doar să reducem emisiile. Aceste emisii pot fi reduse și prin retehnologizarea unor capacități sau prin înlocuirea unor capacități cu altele pe tehnologii cu emisii reduse. De asemenea, ca răspuns la criza energetică, Comisia a adăugat acum componenta RepowerEU, care are exclusiv bani pentru investiții în energie, cu accent pe sursele regenerabile. România are la dispoziție 1,4 miliarde de euro pentru investiții în capacități noi de producție.

Beniamin Todosiu
Deputat USR de Alba


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Politică Administrație

Comunicat de presă| Călin Matieș: I-am lansat Excelenței Sale, ambasadorul Statului Israel, invitația de a vizita Alba Iulia de Ziua Națională a României

Ziarul Unirea

Publicat

în

Comunicat de presă| Călin Matieș: I-am lansat Excelenței Sale, ambasadorul Statului Israel, invitația de a vizita Alba Iulia de Ziua Națională a României

Astăzi am avut deosebita plăcere să mă întâlnesc cu ambasadorul Statului Israel la București, Excelența Sa Reuven Azar, ocazie cu care am vorbit despre relațiile bune dintre cele două țări și alte subiecte de actualitate din plan intern și extern.

Am avut ocazia să îi povestesc despre Alba Iulia (de care nu a auzit până acum) despre importanța istorică a orașului nostru, cât și despre Marea Unire de la 1918.

Am profitat de moment să îi lansez Excelenței Sale invitația de a vizita Alba Iulia de Ziua Națională a României, oraș cu care ne mândrim peste tot în țară!

Elit - Gustul Desăvârșit


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Politică Administrație

Majorare pensii 2023: Ping-pong cu prețurile la energie și majorarea pensiilor românilor: Ce variante își dispută PSD și PNL

Ziarul Unirea

Publicat

în

Majorare pensii 2023: Ping-pong cu prețurile la energie și majorarea pensiilor românilor: Ce variante își dispută PSD și PNL

Liderii Coaliției nu reușesc să ajungă la un consens pe tema prețurilor la energie și procentul pentru creșterea pensiilor. PSD și PNL au versiuni diferite atunci când vine vorba de cele două mari teme. Surse oficiale au declarat pentru HotNews.ro că o ședință a Coaliției pentru tranșarea problemelor va avea loc miercuri, 9 noiembrie. Până atunci cele două mari partide fac ping-pong mediatic cu măsurile pe care vor să le impună.

Citește și: PENSII 2023: Punctul de pensie se va MAJORA cu 15%. Ce spune premierul Ciucă

Surse oficiale au declarat pentru HotNews.ro că PSD vrea ca pentru următoarele luni să se mențină plafonarea de 0,8 lei/ kwh pentru cei care se încadrează într-un consum de 255 kilowați, iar cei care depășesc să plătească un preț fix de 1,2-1,3 lei.

De asemenea, social-democrații nu sunt de acord cu plafonarea prețului la 1.3 lei/kwh pentru marii consumatori economici așa cum și-ar dori liberalii.

Elit - Gustul Desăvârșit

Potrivit surselor citate, social-democrații vor să mențină amendamentele la OUG 119/2022 în care să beneficieze de compensarea prețului la energie serviciile publice: spitalele, scolile, companiile de utilități dar și persoanele fizice care folosesc acasă echipamente medicale ce consuma electricitate.

În ceea ce privește reglementarea prețului la energie începând de la 1 ianuarie 2023, liderii Coaliției par să fi căzut de acord că aceasta se va face printr-o nouă ordonanță de Guvern.

PSD și PNL își dispută procentul de majorare al pensiilor

La capitolul pensii, PSD și PNL nu au reușit să ajungă la un consens. Social-democrații pledează pentru o majorare de 11,92% doar pentru pensiile mici de 1.500 lei și acordarea unor ajutoare sociale timp de trei luni pentru toate categoriile defavorizate.

De partea cealaltă, liberalii vor o majorare de 15% pentru toate pensiile dar fără să fie acordate alte ajutoare sociale.

La nivel public, PSD spune că mărirea cu 15% a pensiilor ar duce la un efort bugetar de 16,5 miliarde.

Ce se schimbă când vine vorba de lemnele de foc
Potrivit surselor Hotnews.ro, în Coaliție PSD, PNL și UDMR ar fi ajuns la un acord în ceea ce privește prețul lemnului de foc. Se va renunța la plafonare de 400 lei pe metru cub și se va extinde acordarea ajutoarelor de încălzire cu lemne. Astfel, se vor acorda ajutoare de până la 320 de lei în funcție de venituri.

Potrivit estimărilor, numărul beneficiarilor se va modifica și va crește de la 500.000 la 1,5 milioane de beneficiari.

O ședință a Coaliției pentru tranșarea problemelor va avea loc miercuri, 9 noiembrie.

sursă: hotnews.ro


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2022 Ziarul Unirea