// ViewContent // Track key page views (ex: product page, landing page or article) fbq('track', 'ViewContent'); // Search // Track searches on your website (ex. product searches) fbq('track', 'Search');

În județul Alba a luat startul „Luna plantării arborilor” 2018

În județul Alba a luat startul „Luna plantării arborilor” 2018.

În perioada 15 martie – 15 aprilie, Direcţia Silvică Alba a demarat „Luna plantării arborilor”, demers care va cuprinde un ciclu de acţiuni publice de popularizare şi educare privind rolul şi importanţa pădurii, precum şi organizarea unor activităţi practice de realizare de plantaţii forestiere, culturi de puieţi forestieri în pepiniere silvice, igienizarea pădurilor etc.

Potrivit directorului tehnic al Romsilva Alba, ing. Ion Bălaşa, manifestările amintite se desfăşoară în acest an sub denumirea „Romsilva contează pentru viitor“, în baza unor parteneriate de colaborare încheiate cu unităţi de învăţământ – licee, şcoli gimnaziale, grădiniţe, primării, asociaţii profesionale.

În acest sens vor fi organizate activităţi precum: „Pădurea – sursa de viaţă”, „Nouă ne pasă”, „Să aflăm din tainele pădurii”, „De la mirabila sămânţă la bradul falnic”, desfăşurate în şcoli şi grădiniţe din oraşul Cugir şi din alte localităţi ale judeţului.

În cadrul acestor parteneriate Direcţia Silvică Alba, prin ocoalele silvice din structura sa: Aiud, Alba Iulia, Blaj, Cugir, Gârda, Valea Ampoiului, Valea Arieşului, oferă asistenţă tehnică de specialitate, necesarul de puieţi forestieri şi uneltele corespunzătoare plantării acestora. La finalul fiecarei acţiuni desfăşurate, participanţii vor primi: şepcuţe verzi, tricouri pe care este aplicată sigla „Romsilva contează pentru viitor!”, materiale fotografice informative despre pădure şi importanţa sa în viaţa comunităţilor locale.

„În campania de împăduriri, din acestă primavară în fondul forestier proprietate publică a statului pe care-l administrează Direcţia Silvică Alba va împăduri o suprafaţă de 141 ha şi va executa completarea golurilor din plantaţiile din anii anteriori pe o suprafaţă de 21 ha.

Pentru acesta se vor planta un număr de 584.000 de puieţi forestieri din speciile de răşinoase (molid, brad, larice, pin) şi foioase (gorun, stejar, fag, paltin de munte, frasin, tei, cireş) care corespund tipului natural (autohton) de pădure. Puieţii sunt produşi în pepinierele proprii, certificate, ale ocoalelor silvice”, ne-a declarat directorul D.S. Alba.

Am aflat că la ora actuală Directia Silvică Alba administrează prin cele 7 ocoale silvice, o suprafaţă totală de 79.615 ha, fond forestier proprietate publică a statului şi 29.263 ha, pădure aparţi­nând altor proprietari, pe bază de contracte de servicii silvice, suprafeţe ce reprezintă aproximativ 50% din suprafaţa fondului forestier al judetului Alba.

„Prin acţiunile desfăşurate în această perioadă, sperăm să contribuim la formarea unei conştiinţe forestiere în rândul populaţiei, şi în special la tineri, pentru apărarea, dezvoltarea şi gospodărirea pădurilor”, a conchis inginerul Ion Bălaşa.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419