În 29 martie, ședința CL Alba Iulia – Taxe și impozite și organizare și funcționare a parcărilor publice cu plată din municipiul Alba Iulia, pe ordinea de zi

Consiliul local al municipiului Alba Iulia este convocat în şedinţă ordinară, pe data de 29 martie 2019. Între proiectele de pe Ordinea de zi se află și aprobarea taxelor și impozitelor și organizare și funcționare a parcărilor publice cu plată din municipiul Alba Iulia.

Ordinea de zi:

I Proiecte de hotărâri privind :

 

 1. Reanalizarea art. 9 lit. „c” și art. 15 lit. „b” din HCL nr. 462/2018 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe, taxe speciale și amenzile aplicabile în anul 2019

Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul

 1. Modificarea și completarea Hotărârii nr. 4/2019 a Consiliului local  al municipiului Alba Iulia privind încheierea unui act adițional la acordul de parteneriat nr. 73998/27.07.2018 dintre UAT Municipiul Alba Iulia și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public – autobuze electrice”                                                                                                                                                  Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul
 2. Aprobarea proiectului cadru „Alba Iulia are Skepsis 2019”

Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul

 1. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „5G-VICTORI”  finanțat în cadrul programului european HORIZON 2020

Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul

 1. Aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuinţelor  sociale din municipiul Alba Iulia

Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul

 1. Organizarea evenimentului ”Ziua internațională a romilor  – 8 aprilie” în anul 2019

Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul

 1. Modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și al Serviciului public ”Administrarea patrimoniului public” aflat în subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia, urmare reorganizării

Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul

 1. Aprobarea unor documentații de urbanism din municipiului Alba Iulia

            Art.1: Avizează Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE SEDIU FIRMA, DEPOZIT, ATELIER INTRETINERE AUTO SI LOCUINTE DE SERVICI, ALBA IULIA, STR. SOSEAUA DE CENTURA, FN, solicitant SC URS CONSTRUCT SRL”.

            Art.2: Avizează Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE, ALBA IULIA, STR. FABRICILOR, NR. 2, solicitant SC PRIMA SEMENTI SRL”

            Art.3: Avizează Planul Urbanistic Zonal „REGLEMENTARE ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE, SEMICOLECTIVE SI REALIZARE DRUM ACCES, ALBA IULIA, STR. GHEORGHE MAGHERU, NR. 9, 11, solicitant DARAMUS ADRIANA MARIA”.

            Art.4: Avizează Planul Urbanistic Zonal „MODIFICARE REGLEMENTARI PUZ APROBAT CU HCL 195/2013 PRIN MODIFICARE ZONIFICARE DIN UTR DS(CULTE) IN L1(LOCUINTE INDIVIDUALE), ALBA IULIA, STR. BABA NOVAC, FN, solicitant DAN VASILE VIOREL, DAN BOGDAN IOAN, DAN VASILE DANIEL, DAN PETRU VASILE, DAN DOINA FLOARE”.

            Art.5: Avizează Planul Urbanistic Zonal „REGLEMENTARE ZONA SERVICII SI CREARE ACCES, ALBA IULIA, SOSEAUA DE CENTURA, NR. 18, solicitant TODORAN SORIN VASILE, TODEA RAMONA”.

            Art.6: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE GRADINITA LA CENTRU CRESTIN, ALBA IULIA, STR. LIVEZII, NR. 42H, solicitant ASOCIATIA CENTRU CRESTIN”

            Art.7: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE CU SPATIU COMERCIAL LA PARTER, ALBA IULIA, STRADA STEFAN CEL MARE, NR. 8, solicitant HATEGAN ANA MARIA LUISA”.

 

Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul

 1. Aprobarea unui act adițional la contractul de administrare nr.71.917/2015 încheiat între Municipiul Alba Iulia și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul

 1. Închirierea prin licitaţie publică a 8 imobile(terenuri) situate în Alba Iulia, Parcul Unirii, B-dul Transilvaniei, str.Calea Moților, Cetatea Alba Carolina, în vederea amplasării a 7 tonete destinate vânzării de înghețată și a unei tonete destinate vânzării de covrigi

Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul

 1. Închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri-păşuni proprietate privată a municipiului Alba Iulia

Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul

 1. Revocarea Hotărârii nr.348/2018 a Consiliului local cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor publice cu plată din municipiul Alba Iulia

Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul

 1. Încheierea contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Livezii, nr.46-48, bl.ANL, ap.11

Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul

 1. Încheierea contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. P-ța Consiliul Europei, nr.2A, bl.32D, ap.8

Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul

 1. Încheierea contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Ariesului, nr.37, bl.235, sc.B, ap.8

Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul

 1. Aprobarea scoaterii din funcţiune şi casării unor obiecte de inventar şi mijloace fixe

Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul

 1. Acceptarea donației făcute municipiului Alba Iulia a unor imobile (drumuri) situate în Alba Iulia, strada Nazareth Illit

Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul

 1. Înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia asupra unui imobil (teren) situat în municipiul Alba Iulia – strada Alexandru Vlahuță

Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul

 1. Atribuirea în proprietate solicitanțiilor, proprietari ai apartmentelor, terenul aferent locuinței în cotă indiviză deținută din construcții

Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul

 1. Acceptarea donației făcute municipiului Alba Iulia a unui imobil (drum) situat în Alba Iulia, strada Salviei

Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul

 1. Acceptarea donației făcute municipiului Alba Iulia a unor imobile (terenuri) situate în Alba Iulia, zona Oarda

Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul

 1. Trecerea din domeniul public în domeniul privat a municipiului Alba Iulia asupra imobilului (teren) situat în Alba Iulia, strada Tudor Vladimirescu, nr. 143 A

Iniţiator, p. Primar, Viceprimar Voicu Paul

 1. Repartizarea unor locuințe pentru tineri destinate închirierii, rămase vacante, realizate de către Agenția Națională pentru Locuințe

Iniţiator, Viceprimar Pleșa Gabriel

 1. Modificarea și completarea Hotărârii nr. 92/2006 a Consiliului local privind reguli pentru amplasarea locuințelor colective în Municipiul Alba Iulia

Inițiator, Consilier local Trifu Mircea

 1. Măsurile de asigurare a transparenței decizionale în elaborarea și prezentarea proiectelor de hotărâre de consiliu local

Inițiator, Consilier local Trifu Mircea

II Diverse

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...