Greșeli contabile de 666.000 de lei și un prejudiciu de peste 230.000 de lei la Primăria Alba Iulia. Ce a dispus Camera de Conturi?

Camera de Conturi a judeţului Alba a efectuat, în anul 2015, controlul privind execuţia bugetară pe anul 2014, asupra modului de formare, de administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public.

Potrivit sintezei rezultatelor acțiunilor de audit desfășurate la Primăria Alba Iulia, în perioada 4 mai – 26 iunie 2015, s-au constatat abateri financiar-contabile în valoare de 666.000 de lei și un prejudiciu în valoare de 236.000 de lei. De asemenea, s-a constata că  s-au încasat venituri suplimentare în valoare de 1,3 milioane de lei.

ELIT

Principalele abateri evidențiate în raport sunt:

– Nu au fost înregistrate în contabilitate materiale achiziţionate, în perioada 2013 – 2014 pentru lucrarea „Modernizare drumuri localităţi aparţinătoare Municipiului Alba Iulia”, în valoare de 666 mii lei.
– Nu s-au stabilit, evidenţiat, urmărit şi încasat veniturile din impozitul pe mijloacele de transport cu tracţiune mecanică înregistrate la UAT Municipiul Alba Iulia, în 8 de cazuri, în sumă totală de 1.000 de lei, în perioada 2011-2015, în conformitate cu prevederile legale, respectiv în funcţie de capacitatea cilindrică a vehiculelor.
– Nu s-a stabilit, înregistrat, urmărit şi încasat în toate cazurile, de către Direcţia de venituri din cadrul UAT Municipiul Alba Iulia, impozitul pe clădiri în sumă totală de 1.000 de lei, pentru clădirile deţinute de un număr de 5 persoane fizice, ca urmare a netransmiterii de către Biroul disciplina în construcţii şi afişaj stradal, a proceselor verbale de recepţie la Direcţia de venituri şi neefectuării inspecţiilor în teren de către personalul cu atribuţii în domeniu din cadrul acestei direcţii.
– Nestabilirea, neînregistrarea în evidenţa contabilă şi neurmărirea spre încasare la termenul scadent începând cu data de 27.07.2012, a veniturilor rezultate din impozitul pe teren în sumă de 74 mii de lei, pentru terenurile din intravilanul Municipiului Alba Iulia, la care s-a schimbat categoria de folosinţă agricolă, în categoria de folosinţă curţi construcţii în suprafaţă de 27,33 ha, ca urmare a obţinerii de către contribuabili a autorizaţiei de construire.
– Nu s-a urmărit de către organele de specialitate din cadrul Biroului disciplina în construcţii, în 73 de cazuri, modul de depunere a declaraţiilor privind valoarea finală a lucrărilor de construcţie, nu s-au regularizat autorizaţiile de construire expirate în cazul lucrărilor finalizate şi nu s-au încasat veniturile aferente acestor regularizari. (În timpul auditului, pentru 6 cazuri, s-a stabilit, înregistrat şi încasat o diferenţă din regularizare în valoare totală de 5 mii lei, la care se adaugă penalităţi în sumă de 1.000 de lei. În timpul auditului veniturile au fost încasate în totalitate).
– Nu s-au luat la nivelul UAT Municipiul Alba Iulia măsuri pentru identificarea utilizatorilor de servicii de salubrizare care nu au încheiat contracte de prestări de servicii de salubrizare cu operatorul SC POLARIS-M HOLDING SRL şi nu s-a calculat, înregistrat, urmărit şi încasat, taxa specială de salubrizare pe raza teritorială a Municipiului Alba Iulia în cazul acestor utilizatori, respectiv 11.504 de persoane fizice şi 2.849 agenţi economici, în valoare totală de 1.218 mii de lei.
– Nu s-a recuperat la termen, conform prevederilor legale, avansul acordat către furnizorii de lucrări, în sumă de 229 mii lei, ceea ce a prejudiciat bugetul entităţii cu această sumă. În timpul auditului au fost calculate beneficii nerealizate în sumă de 7 mii lei, care au fost recuperate operativ de la constructor.

Măsurile dispuse şi recomandările formulate de camera de conturi Alba

– Referitor la abaterile de la legalitate şi regularitate care nu au generat producerea de prejudicii s-a dispus luarea tuturor măsurilor legale ce se impun de către ordonatorul principal de credite pentru remedierea deficienteţelor constatate. De asemenea, s-a dispus identificarea persoanelor fizice şi juridice de pe raza municipiului Alba Iulia care nu au încheiate contracte de salubrizare cu operatorul S.C.POLARIS – M HOLDING SRL; stabilirea, înregistrarea, urmărirea şi încasarea taxei de salubrizare pentru persoanele fizice şi juridice care refuză încheierea contractelor de salubrizare cu operatorul de salubritate; preîntâmpinarea producerii unor asemenea deficienţe în viitor, condiţie a realizării unei bune gestiuni financiare.

Mihail David - 2020

– Referitor la abaterile de la legalitate şi regularitate care au generat producerea de prejudicii s-a dispus recuperarea în totalitate a avansului acordat către o firmă de construcții; se vor calcula şi încasa penalităţile aferente pentru nerestituirea avansului la termen până la data recuperării integrale a acestuia (dacă avansul nu se recuperează integral din următoarele facturi emise de către beneficiar). (Z.U.)

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

6 Comentarii

1 1 februarie 2016 at 17:45

In Alba Iulia nici sa-l prinda pe Hava cu MITA la el nu o sa-i faca nimeni nimic pentru simplu fapt ca-i are pe toti la mana cu ceva. Felicitari dragi albaiulieni pentru ce ati creeat in ultimii 20 de ani !

antiPeNaL 1 februarie 2016 at 17:49

Alti primari sau angajati din primariile din tara au fost retinuti de catre DNA pentru delicte cu mult mai mici. Alba Iulia mai face parte din Romania? Aici pe plan local mai exista lupta anti-coruptie sau ne ocupam doar de gainarii marunti?

buratino 1 februarie 2016 at 19:09

ATENTIE!!! 666!!! SATANA!!!BANUL OCHIUL ……….!!!

Jidanu 1 februarie 2016 at 19:14

Banii sa fie recuperati la Primaria Alba Iulia si dosare penale celor care au gresit,nu cum au fost iertati cei care au tocat banii la fotbal -Unirea- si consilierii au votat ca nu se constituie parte civila !!!! So pe ei !

HH 1 februarie 2016 at 22:51

DEMISIA hAVA !
A, AM UITAT, EL ESTE DOAR CU REALIZARILE , ESECURILE SUNT INTOTDEAUNA PLASATE ALTORA !

ghita 2 februarie 2016 at 9:42

cat timp o sa mai doarma d-na Danusia in fruntea DNA Alba, coruptia va inflori

Comentariile sunt oprite

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...