Rămâi conectat

Actualitate

FOTO ISU Alba a prezentat raportul de evaluare a activității din anul 2014

Ziarul Unirea

Publicat

în

Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Unirea” al județului Alba a prezentat raportul de evaluare a activității în anul 2014, vineri, 16 ianuarie 2015, în sala ”Mihai Viteazul” a Instituției Prefectului Alba.

ISU Alba Unirea01

 1. INTRODUCERE

Inspectoratul pentru situaţii de Urgenţă „UNIREA” al Judeţului Alba este constituit ca serviciu public deconcentrat în subordinea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă în scopul asigurării managementului situaţiilor de urgenţă pe tipurile de risc din competenţă în judeţul Alba.

Elit - Gustul Desăvârșit

Inspectoratul integrează şi coordonează, la nivel judeţean, instituţiile cu atribuţii în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi participă, potrivit competenţei, la îndeplinirea funcţiilor de strategie, reglementare, control, administrare şi reprezentare, în domeniul de competenţă.

În anul 2014, am urmărit să asigurăm funcţionarea eficientă a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al Judeţului Alba în vederea exercitării atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite în competenţă prin pachetul de legi privind managementul situaţiilor de urgenţă şi creşterea gradului de siguranţă a cetăţenilor judeţului. Ne-am axat pe menţinerea capacităţii de intervenţie, folosirea cu eficienţă a resurselor şi obţinerea unor beneficii maxime pentru protecţia populaţiei şi a mediului.

Inspectoratul, în calitate de integrator al Sistemului Judeţean de management al Situaţiilor de Urgenţă, a coordonat acţiunile tuturor factorilor care asigură funcţii de sprijin.

 1. OBIECTIVE STRATEGICE

Obiectivul fundamental al întregii activităţi desfăşurate la nivelul instituţiei a vizat eficientizarea acţiunilor de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă, în vederea menţinerii sub control a riscurilor şi asigurarea stării de normalitate a vieţii comunităţilor umane.

Direcţiile de activitate şi obiectivele specifice cuprinse în strategiile aflate în derulare la nivelul MAI în domeniul situaţiilor de urgenţă, programele şi măsurile prioritare, standardele de management şi control intern prevăzute în Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Planul de acţiuni pentru dezvoltarea judeţului Alba în anul 2014, alături de legislaţia specifică situaţiilor de urgenţă, au stat la baza activităţii inspectoratului. Concret şi detaliat, obiectivele fundamentale şi specifice, precum şi acţiunile corespunzătoare acestora au fost materializate în Planul de activităţi al inspectoratului pe anul 2014, transpuse în sarcini şi responsabilităţi concrete, puse în practică şi analizate periodic.

Potrivit Planului de activităţi al inspectoratului, obiectivele generale urmărite pe parcursul anului 2014 au fost:

 • Creşterea continuă a gradului de siguranţă al cetăţeanului atât în mediul rural cât şi în mediul urban;
 • Reducerea birocraţiei din cadrul structurilor şi eficientizarea acestor structuri;
 • Analizarea şi îmbunătăţirea cadrului legislativ care reglementează competenţele în domeniul situaţiilor de urgenţă;
 • Elaborarea, promovarea şi implementarea unor politici şi programe privind pregătirea profesională, creşterea calităţii vieţii personalului în vederea reconsolidării statutului pompierului.
 • Creşterea eficienţei activităţilor pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă
 • Prevenirea şi combaterea corupţiei în rândurile personalului Inspectoratului la toate nivelurile şi în toate structurile;
 • Creşterea eficienţei activităţilor pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă prin îmbunătăţirea dotării cu mijloace moderne şi perfecţionarea profesională a cadrelor.

Inspectoratul are implementat un sistem de control intern/managerial care a permis realizarea atribuţiilor instituţionale în condiţii de regularitate, eficacitate, economicitate şi eficienţă. S-a reuşit prin punerea în aplicare a acestui sistem protejarea fondurilor publice, respectarea legislaţiei specifice şi dezvoltarea cadrului de colectare, stocare, prelucrare, actualizare şi difuzare a informaţiilor financiare şi de conducere.

La nivelul inspectoratului funcţionează o structură cu atribuţii de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării Sistemului de Control Intern/Managerial, formată din persoane cu funcţii de conducere din inspectorat. Nu există în cadrul organigramei inspectoratului o structură distinctă cu atribuţii pe această linie.

III. REALIZĂRI ÎN DOMENIUL DE COMPETENŢĂ

Pentru realizarea obiectivelor propuse şi îndeplinirea atribuţiilor ce i-au revenit, inspectoratul a colaborat cu instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice judeţene şi locale, structurile Ministerului Afacerilor Interne, precum şi cu celelalte instituţii şi operatori economici implicaţi în gestionarea situaţiilor de urgenţă, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Zona de competenţă a inspectoratului este reprezentată de teritoriul administrativ al judeţului cu o suprafaţă de 6.242 km2, ceea ce reprezintă 2,6% din suprafaţa ţării.

În cadrul inspectoratului funcţionează cinci subunităţi de intervenţie: Detaşamentul de Pompieri Alba Iulia, Detaşamentul de Pompieri Aiud, Pichetul de Pompieri Cîmpeni, Garda de Intervenţie Blaj şi Garda de Intervenţie Sebeş.

În urma rezultatelor finale ale recensământului din anul 2011, populaţia judeţului este repartizată pe subunităţi astfel:

SUBUNITATE Populaţie Personal profesionişti la 1000 de loc. Distanţa maximă a raionului de interv Raza medie a raionului(km) Nr. localităţi din raion
total urban rural Urban Rural Total
Det. Alba Iulia 96127 71026 25101 0,98 63 km – Cheile Cibului 35,5 Km 2 9 comune77 sate 88
Garda Sebeş 81341 48395 32946 0,65 78 km Luncile Prigoanei 48,5 Km 2 14 comune74 de sate 90
Det. Aiud 65983 42607 23376 1,15 48 km Geogel 31 Km 3 13 comune si 77 sate 93
Garda Blaj 49534 20630 28904 0,98 28 km Veseuş 26,5 Km 1 12 comune43 sate 56
Pichet Câmpeni 49391 15754 33637 0,83 70 km Lunca Largă – Ocoliş 41,8 Km 3 19 comune367 sate 389
TOTAL ISU 342.376 198.412 143.964 1,13 11 67 comune638 sate 716

Datorită practicabilităţii drumurilor din judeţ şi dispunerea subunităţilor profesioniste şi a serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă dotate cu autospeciale în plan teritorial, intervenţia la incendii şi accidente de circulaţie, este asigurată în prima urgenţă şi de către servicii profesioniste din judeţe limitrofe astfel:

 • în comunele Ocoliş şi Poşaga – Detaşamentul de Pompieri Turda;
 • în comuna Cetatea de Baltă – Secţia de Pompieri Târnăveni;
 • în comuna Ceru Băcăinţi şi 2 localităţi din comuna Şibot (Băcăinţi şi Sărăcsău) – Detaşamentul de Pompieri Orăştie;
 • în comuna Gârbova – Garda de Intervenţie Miercurea Sibiului.

Având în vedere caracteristicile reliefului şi ale raioanelor de intervenţie, pentru asigurarea timpului de răspuns în situaţii de urgenţă în orice punct al raionului de intervenţie de maxim 25 minute conform criteriilor minime de performanţă, este nevoie de înfiinţarea de noi punte de lucru sau subunităţi, sau dotarea SVSU cu autospeciale şi încadrarea acestora cu personal, în special pe zona de munte (Albac, Scărişoara, Baia de Arieş şi Şugag).

Centrul Operaţional din cadrul inspectoratului a acţionat pentru aplicarea cadrului de reglementare, planificare, organizare, pregătire şi conducere unitară a intervenţiilor serviciilor de urgenţă profesioniste, coordonarea operativă a celor voluntare şi private, precum şi a componentelor Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, în vederea asigurării gradului de siguranţă al cetăţeanului atât în mediul rural cât şi în mediul urban şi creşterea eficienţei activităţilor pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă.

În anul 2014 au fost înregistrate la staţiile dispeceratului integrat ISU-Ambulanţă un număr de 55.873 de solicitări, în medie 153 de solicitări pe zi. Dintre acestea, la staţiile 112 ale ISU s-au înregistrat un număr de 10.539 solicitări (18.600 în anul 2013), în medie 29 de solicitări pe zi (51 în 2013), iar la staţiile SAJ s-au înregistrat un număr 45.334 solicitări, în medie 124 solicitări / zi. Scăderea semnificativă a numărului de apeluri 112 gestionate de dispecerii ISU se datorează modificărilor apărute în anul 2014 la Metodologia privind cooperarea agenţiilor specializate de intervenţie în cazul urgenţelor primite prin Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112, prin care majoritatea apelurilor privind urgenţele medicale au fost date în gestionarea dispecerilor Serviciului Judeţean de Ambulanţă.

Din cele 10.539 de solicitări pe staţiile ISU, în zona de competenţă a Inspectoratului s-au înregistrat 4.982 de intervenţii (faţă de 4.644 în anul 2013), în medie 14 pe zi, numărul acestora crescând cu 7,3 %. Cele 4.982 intervenţii au fost 495 (557 în 2013) pentru diferite situaţii de urgenţă, iar 4.487 (4.087 în 2013) au fost solicitări SMURD.

                Din totalul intervenţiilor, 2.171 au avut loc în mediul rural (1.605 în 2013) reprezentând 43,5% şi 2.811 în mediul urban (3.039 în 2013), reprezentând 56,5%.

În funcţie de tipul intervenţiilor, situaţiile de urgenţă la care au intervenit echipajele se prezintă astfel:

 • 189 pentru stingerea incendiilor (202 în 2013);
 • 98 la incendii de vegetaţie şi deşeuri (122 în 2013);
 • 15 pentru asistenţă de persoane (36 în 2013) (degajări de persoane rămase blocate în apartament, ascensor, la înălţime, etc.);
 • 11 la inundaţii şi fenomene meteo periculoase (19 în 2013);
 • 24 pentru asanări ale terenului şi distrugeri de muniţie rămasă neexplodată (25 în 2013);
 • 5 pentru protecţia mediului (10 în 2013);
 • 11 pentru salvări de animale (11 în 2013);
 • 95 alte intervenţii (asigurare măsuri psi, la accidente de circulaţie şi pe timpul desfăşurării de evenimente publice, etc) (79 în 2013);
 • 325 ajutor medical de urgenţă (3.960 în 2013);
 • 30 pentru descarcerare (38 în 2013);
 • 132 alarme false, întors din drum sau deplasări la care nu a mai fost necesară intervenţia (127 în 2013).

                Statistic, faţă de anul 2013, a scăzut numărul incendiilor cu 6,44 % şi numărul incendiilor de vegetaţie şi deşeuri cu 19,67 %, dar a crescut numărul intervenţiilor SMURD pentru ajutor medical de urgenţă cu 9,24 %.

                Distanţa totală parcursă de echipajele care s-au deplasat la intervenţii în anul 2014 a fost de 187.098 km (91.000 în 2013), cu o medie de 37,5 km pe intervenţie.

Timpul mediu de răspuns la incendii, a fost de 17 minute (17 min în 2013), iar durata medie a intervenţiilor la incendii a fost de 88 de minute (89 de minute în 2013).

Desfăşurarea celor 4.982 intervenţii a necesitat un timp cumulat de 117.364 ore.

                Ca unul dintre cele mai frecvente tipuri de risc, incendiile s-au manifestat în procent de 75 % la locuinţe şi anexe gospodăreşti, 2,1% în agricultură, 7,4% în industrie, 3,7% în administraţia publică şi sănătate, 2,7 % în transport, 5,4 % în comerţ şi alimentaţie publică (3,7% în 2012), iar 3,7 % în alte domenii de activitate (12,4% în 2012).

                Analizând cei doi indicatori esenţiali pentru punerea în valoare a datelor statistice, în ceea ce priveşte incendiile produse pe raza judeţului Alba, suntem în continuare la unul dintre cele mai înalte nivele ale asigurării siguranţei cetăţenilor. La nivelul întregii ţări, judeţul Alba se clasează pe locul 5 la numărul mic de incendii (altele decât cele de vegetaţie) la 1.000 kmp şi pe locul 7 la numărul mic de incendii (altele decât cele de vegetaţie) la 100.000 de locuitori.

Incendiile au fost provocate, în principal de:

 • utilizarea instalaţiilor şi echipamentelor electrice defecte sau improvizate – 35% din totalul incendiilor;
 • coşurile de fum defecte sau necurăţate – 13,8%;
 • acţiunile intenţionate – 9 %;
 • focul deschis – 15,8%.

În anul analizat, condiţiile meteo dar şi activităţile de prevenire desfăşurate au avut un aport considerabil la reducerea incendiilor produse pe păşuni, terenuri virane, gropi de gunoi, etc., în 2014 fiind de 98, faţă de la 122 în 2013, sau 488 în 2012.

În urma incendiilor produse, 3 persoane au decedat (1 în 2013), iar alte 7 au suferit diferite traume. Persoanele decedate, o femeie şi doi bărbaţi, au fost surprinse de incendii produse în localităţile Alba Iulia, Ocna Mureş şi Bucium Poieni.

Pe timpul incendiilor au fost salvate şi protejate bunuri în valoare de circa 26.537.640 lei (59.661.300 lei – 2013), iar valoarea bunurile distruse în urma incendiilor au fost estimată la circa 4.169.780 lei (3.206.500 lei – 2013). În aceste condiţii se constată că bunurile salvate sunt de peste 6 ori mai mari decât cele distruse în urma incendiilor.

Funcţionarea în condiţii optime a Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a contribuit la managementul şi gestionarea eficientă a situaţiilor de urgenţă apărute în anul 2014.

Activitatea mai detaliată a Secretariatului Tehnic Permanent este prezentată în raportul de evaluare a activităţii desfăşurate de C.J.S.U. Alba.

                Asistenţa Medicală de Urgenţă şi Descarcerare. Creşterea calităţii asistenţei medicale de urgenţă şi descarcerare a constituit o prioritate managerială şi în anul 2014.

Asistenţa medicală de urgenţă şi descarcerare la nivelul judeţului Alba, este asigurată în mod integrat de către Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare (SMURD), structurile Serviciului de Ambulanţă Judeţean, Unitatea de Primiri Urgenţe şi Compartimentele de Primiri Urgenţe din cadrul spitalelor municipale şi orăşeneşti.

                În anul 2014 cele 6 echipaje SMURD Alba (5 Echipaje de prim ajutor şi 1 echipaj de Terapie Intensivă Mobilă) au avut 4.487 de intervenţii (4.087 în 2013), în medie la 12,3 intervenţii/zi (11 în 2013), fiind asistate un număr de 4.573 de persoane (4.134 în 2013), din care la 4.518 (4.074 în 2013) de persoane li s-a acordat ajutor medical de urgenţă sau asistenţă medicală, iar 55 (61 în 2012) au fost descarcerate şi li s-a acordat prim ajutor medical.

                Relevant este faptul că echipajul de terapie intensivă a desfăşurat 772 de intervenţii (828 în anul 2013), peste 17 % din totalul intervenţiilor SMURD, (medie de 2,1 intervenţii /zi), fiind asistate 867 persoane (896 în 2013), aspect care justifică pe deplin necesitatea şi utilitatea echipajului.

Timpul mediu de răspuns al echipajelor S.M.U.R.D. a fost de 10’26” (10’53” – 2013), iar timpul mediu de intervenţie de 44’11” minute (43’51” – 2013). Se observă din aceste analize statistice că valorile medii ale timpilor de deplasare sau de intervenţie sunt aproximativ aceleaşi, ceea ce conduce la ideea că s-a realizat o omogenizare a funcţionării echipajelor şi a modului de lucru.

Activităţile de prevenire a situaţiilor de urgenţă în anul 2014 au urmărit preîntâmpinarea şi reducerea riscurilor de producere a situaţiilor de urgenţă şi a consecinţelor acestora, protecţia populaţiei, mediului, bunurilor şi valorilor de patrimoniu.

Pentru îndeplinirea obiectivelor propuse, Inspecţia de Prevenire a utilizat toate formele activităţii preventive, totalul acestora fiind de 3.801 acţiuni de prevenire (3.640 în anul 2013).

Astfel, în anul 2014, Inspecţia de prevenire a executat un număr de:

 • 456 activităţi de control, verificare şi auditare, domeniile vizate fiind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă (1.213 în anul 2013, 1.165 în anul 2012) ;
 • 564 activităţi de analiză, avizare, autorizare, acord (442 în 2013, 464 în 2012);
 • 119 activităţi de îndrumare, coordonare, asistenţă tehnică, soluţionare cereri, notificări (827 în anul 2013, 481 în anul 2012);
 • 226 activităţi de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă şi informare preventivă (1.158 în anul 2013, 843 în anul 2012).

Pe timpul controalelor şi verificărilor au fost identificate 4.098 de nereguli (4.041 în anul 2013, 4.102 în anul 2012), din totalul acestora 1.633 fiind soluţionate pe timpul activităţilor (1.725 în anul 2013, 2305 în anul 2012). Controalele şi verificările s-au desfăşurat la toate localităţile judeţului, instituţii publice şi operatori economici. Ramurile economice / activităţile principale vizate au fost: sanitar, asistenţă socială, cultură, culte, învăţământ, silvic, caracter unicat şi unităţi cu grad ridicat de pericol în exploatare, turism, obiective de investiţie, prelucrarea lemnului, industria uşoară, etc.

Un segment important al muncii preventive l-a constituit pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă, informarea şi educarea preventivă, concretizându-se în:

 • 9 campanii şi programe de pregătire astfel:
 • „Copiii de azi salvatorii de mâine”;
 • „RISC” şi „FOC”;
 • „Să ştii mai multe – să fii mai bun” ;
 • „Vreau să fiu voluntar”;
 • Campanie de informare preventivă a persoanelor private de libertate de la Penitenciarul Aiud;
 • „Apără comunitatea”;
 • „Ziua Internaţională de Reducere a Riscurilor Dezastrelor Naturale –octombrie 2014”);
 • Campanie de informare preventiva în rândul comunităţilor de rromi din judeţ
 • Campanie de informare şi educare preventivă la asociaţii de locatari / proprietari;
  • 802 persoane instruite prin activităţile desfăşurate de personalul inspecţiei de prevenire (11.553 în anul 2013, 9.539 în anul 2012);
  • întocmirea şi / sau distribuirea a 976 de pliante, afişe, flayere şi broşuri (3.215 în anul 2013);
  • au fost întocmite şi transmise 90 de articole în presa scrisă (142 in anul 2013), 291 emisiuni radio (229 în anul 2013) şi 6 emisiuni TV (2 în anul 2013);
  • prin intermediul a 6 posturi de radio au fost difuzate 582 de spoturi audio iar prin intermediul unui post de TV local şi unui cinema au fost difuzate 812 spoturi video.

În anul 2014, au fost planificate la cursurile de pregătire din cadrul Centrului Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă 4 persoane (2 pentru cursul de management în situaţii de urgenţă, 1 pentru cursul de inspector de protecţie civilă şi 1 pentru şef SVSU) participând un număr de 3 persoane.

În anul 2014 s-au aplicat un număr de 2.332 sancţiuni (2.496 in anul 2013, 1.792 în anul 2012) din care: 2.169 avertismente (2.224 în anul 2013, 1.691 în anul 2012) şi 163 de amenzi (272 în anul 2014, 101 în anul 2012) în cuantum de 282.200 lei (497.900 lei în anul 2013, 246.500 lei în anul 2012).

                La nivelul judeţului, se constată o preocupare în dotarea echipelor specializate pe tipuri de riscuri şi a grupelor de intervenţie din componenţa serviciilor voluntare cu mijloace tehnice şi autospeciale de intervenţie în situaţii de urgenţă. Situaţia detaliată este prezentată în evaluarea activităţii CJSU Alba.

Activităţile desfăşurate de serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă au constat în: 8.472 controale de prevenire la gospodăriile populaţiei (5.593 în anul 2013), 207 la instituţii din subordinea consiliului local (195 în anul 2013) şi participarea la 151 de intervenţii din care 62,25% singuri şi 37,75% în cooperare cu serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă (în anul 2013 la 141 intervenţii, 60,9% singuri si 39,1% in cooperare).

Eficienţa activităţilor preventive desfăşurate în anul 2014 se concretizează şi prin:

 • Scăderea incendiilor la gospodăriile populaţiei – 15,66 %, iar la operatori economici şi instituţii – 36%;
 • Scăderea numărului arderilor de vegetaţie uscată şi deşeuri;
 • Identificarea a 820 (694 in anul 2013) de nereguli în documentaţiile pentru emiterea avizelor / autorizaţiilor de securitate la incendiu / protecţie civilă.
 1. COOPERAREA INTRA ŞI INTERINSTITUŢIONALĂ, RELAŢII INTERNAŢIONALE

Au fost alături de noi într-un efort conjugat pentru sprijinirea acţiunilor de intervenţie, structuri cu care am colaborat de fiecare dată pentru salvarea vieţii oamenilor şi bunurilor acestora, astfel: structurile MAI, Salvamont Alba, Crucea Roşie – filiala Alba, precum şi furnizorii serviciilor de alimentare cu energie electrică, apă, gaze sau telefonie.

Pentru îmbunătăţirea interoperabilităţii cu structurile MAI, instituţiile şi celelalte organizaţii implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă avem întocmite 27 Planuri de cooperare şi Protocoale de colaborare iar pe timpul acţiunilor de intervenţie, misiunilor şi exerciţiilor desfăşurate s-a realizat o cooperare şi o integrare eficientă a resurselor alocate de aceste structuri.

Pentru realizarea unui feed-back permanent, au fost desfăşurate la subunităţile şi compartimentele din organica inspectoratului un număr total de 191 (244 în 2013) activităţi de control.

În scopul consolidării relaţiilor internaţionale s-au desfăşurat întâlniri cu reprezentanţii OVR Solidarites din Franţa şi s-a continuat colaborarea cu pompierii din Lindau – Germania. În perioada 11.09. – 14.09.2014, cu ocazia Zilei Pompierilor din România, ne-a vizitat o delegaţie din cadrul Formaţiunii de Pompieri din Lindau, landul Bavaria, Germania. S-a realizat un schimb foarte benefic de informaţii privind modul de gestionare a situaţiilor de urgenţă, s-a prezentat sediul inspecoratului nostru şi a activităţii proprii dar şi a două SVSU din judeţ şi s-au purtat discuţii despre unor aspecte referitoare la modalităţile de cooperare între cele două instituţii.

Activitatea de secretariat s-a desfăşurat cu asigurarea respectării reglementărilor privind întocmirea, procesarea, şi arhivarea informaţiilor şi documentelor. Pentru evidenţa documentelor gestionate de inspectorat şi subunităţile subordonate au fost utilizate 13.448 numere de înregistrare (10.703 în 2013).

Totodată, s-a realizat rezolvarea în termenele legale a celor 79 cereri, petiţii şi sesizări primite în cursul anului 2014 (65 în 2013), şi primiri în audienţă, în acest sens afişându-se, la reşedinţa unităţii şi în subunităţi, programul de audienţe.

 1. ACCESAREA FONDURILOR EUROPENE

Pentru îmbunătăţirea managementului şi gestionării eficiente a situaţiilor de urgenţă şi creşterea siguranţei cetăţenilor, inspectoratul a fost implicat în derularea unui proiect prin fonduri europene derulat prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL, Axa prioritară 3 – „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul de intervenţie 3.3 – „ Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă”” având o valoare totală de 20.289.752 lei. Prin acest proiect Inspectoratul a fost dotat, în acest an, cu încă 2 autospeciale pentru lucru cu apă şi spumă de capacitate mică. Proiectul este realizat de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei” prin cele 6 Consilii Judeţene (Alba, Mureş, Sibiu, Braşov, Covasna şi Harghita).

 1. MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITUŢIONALE
 1. Eficientizarea structurală

Pentru eficientizarea activităţilor în cadrul compartimentelor ISU, au fost înaintate propuneri la IGSU pentru reorganizarea posturilor la anumite compartimente astfel încât să fie realizată concordanţa cu eşalonul superior şi o înlesnire a activităţilor inspectoratului.

 1. Gestionarea resurselor umane

Asigurarea şi folosirea cu eficienţă maximă a resurselor umane a constituit o preocupare principală a echipei manageriale în anul 2014.

Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute prin lege, instituţia a beneficiat de aportul cadrelor, care încadrează în proporţie de 96% funcţiile prevăzute în organigramă.

Din totalul posturilor, 90% sunt prevăzute în structurile operative.

Acestea se materializează în asigurarea unui număr de peste 80 de profesionişti zilnic, ce acţionează în folosul cetăţeanului şi pentru rezolvarea problemelor generate de diferite situaţii de urgenţă.

Calitatea personalului sub aspectele nivelului şi specialităţii pregătirii este foarte bună. Astfel, toţi ofiţerii sunt absolvenţi de studii superioare, peste 45 % din subofiţeri au absolvit sau urmează învăţământul superior, iar un ofiţer a obţinut titlul de doctor şi 29 au absolvit cursuri de masterat sau postuniversitare.

În cursul anului 2013 au fost înaintate în gradul următor 127 cadre militare (36 la termen şi 91 înaintea expirării stagiului minim în grad) şi au fost recompensate 229 cadre militare: 57 cu „Citarea prin ordin de zi pe unitate”, 26 cu „Felicitări” şi 55 cu „Mulţumiri”. De asemenea un număr de 10 cadre militare – 5 ofiţeri şi 5 subofiţeri au fost decoraţi cu semne onorifice, conform regulamentelor militare pentru activitatea în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, iar 9 cadre militare au primit distincţii onorifice pentru îndeplinirea în condiţii deosebite a misiunilor încredinţate şi obţinerea de rezultate foarte bune în procesul de formare profesională.

Ordinea şi disciplina militară, caracteristici definitorii ale instituţiei, au fost însuşite şi respectate conştient de către personalul inspectoratului. Totuşi, în perioada analizată au fost aplicate 8 (5 în 2012) sancţiuni disciplinare: 6 cu „Avertisment” şi 2 „Mustrare Scrisă”.

Pentru admiterea în anul de învăţământ 2014/2015 am selecţionat un număr de 19 candidaţi, 2 fiind declaraţi „ADMIS” la Şcoala de Subofiţeri Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti.

Pe linia perfecţionării pregătirii, în acest an 4 ofiţeri şi 37 de subofiţeri au absolvit cursuri de perfecţionare în diferite domenii specifice activităţii inspectoratului.

Pentru creşterea nivelului de pregătire a personalului şi verificarea viabilităţii planurilor de răspuns, precum şi a îmbunătăţirii cooperării şi concepţiei de intervenţie, au fost organizate şi desfăşurate 4 exerciţii tactice cu forţe şi mijloace în teren (4 în anul 2013) în care au fost implicate forţe din cadrul instituţiilor reprezentate şi CJSU. La nivelul subunităţilor au fost desfăşurate un număr de 45 exerciţii cu forţe şi mijloace în teren, după cum urmează: Detaşamentul de Pompieri Alba Iulia – 9; Detaşamentul de Pompieri Aiud – 9; Pichetul de Pompieri Cîmpeni – 9, Garda de Intervenţie Blaj – 8, Garda de Intervenţie Sebeş – 10.

Activitatea de educaţie fizică şi sport a urmărit menţinerea stării optime de sănătate şi călirea organismului, dezvoltarea fizică armonioasă, dezvoltarea capacităţii motrice a personalului pentru realizarea autonomiei acţionale care să permită valorificarea posibilităţilor de efort în diferite situaţii, precum şi în funcţie de vârstă, sex şi starea de sănătate. Raportat la numărul total al persoanelor evaluate s-au înregistrat calificative: Excepţional – 26%, Foarte bun – 46%, Bun – 27% şi Corespunzător – 1 %.

În acest an am participat şi am obţinut rezultate bune şi foarte bune la competiţii sportive variate, organizate de Asociaţia Sportivă a Pompierilor din România sau IPA Regiunea 2 Alba. Pot fi menţionate locurile obţinute la aceste competiţii astfel: locul II la Campionatul de fotbal tenis « Cupa A.S.P.R. », locul III la Campionatul de judo al MAI, locul VI la etapa finală a Campionatului de tenis de masă al IGSU.

 1. Utilizarea resurselor financiare

Managementul financiar-contabil a urmărit stabilirea permanentă a priorităţilor esenţiale, respectarea prevederilor legale referitoare la gestionarea şi buna gospodărire a banului public, prevenirea şi înlăturarea abaterilor de la dispoziţiile legale, întărirea disciplinei financiare, diminuarea până la eliminare a formelor de păgubire a patrimoniului instituţiei şi asigurarea condiţiilor de răspuns la sistemul de urgenţă.

În anul 2014 ne-au fost deschise credite bugetare în valoare de 19.255.014 lei (17.082.756 lei în 2012 şi 19.083.331 lei în 2013), repartizate astfel:

 • Titlul ICheltuieli de personal”= 426.300 lei (18.383.000 lei 2013) – creştere de 0,2%;
 • Titlul IICheltuieli materiale” = 600 lei (599.600 lei – 2013) – creştere de 3,2%;
 • Titlul VI şi IXAsistenţă socială” = 497 lei (90.731 lei în 2013) – scădere de 23,4%;
 • Titlul XAlte cheltuieli” = 617 lei (0 în 2013).

Ponderea cheltuielilor materiale din totalul cheltuielilor reprezintă 3,93 % (3,14% în 2013).

                Veniturile realizate în anul 2014 sunt de 6.537,24 lei (15.826 lei în 2013) şi sunt obţinute din valorificarea unor bunuri ale statului (deşeuri de fier şi hârtie) – 216,60 lei, din închirierea de spaţii – 6.297,94 lei şi venituri din imputaţii – 21,70 lei.

Inventarierea anuală a patrimoniului s-a executat în bune condiţii, comisiile de inventariere nu au constatat diferenţe între soldurile faptice şi soldurile scriptice din evidenţa contabilă.

Creditele repartizate la titlul I şi II au asigurat plata integrală a salariilor şi a compensaţiilor pentru chirie, cât şi plata obligaţiilor către bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale.

 1. Asigurarea resurselor logistice

Activitatea pe linie logistică a fost concentrată pe asigurarea mijloacelor materiale şi a echipamentelor necesare îndeplinirii misiunilor specifice. Planurile întocmite la începutul anului au fost corelate cu reducerile consumurilor şi a cheltuielilor, asigurând totodată condiţiile pentru asigurarea intervenţiilor la situaţiile de urgenţă înregistrate.

Dotarea cu tehnică auto şi motoutilaje a inspectoratului este asigurată în proporţie de 42% din prevederile tabelei de înzestrare. Pe tipuri de tehnică şi mijloace situaţia este următoarea:

 • autospeciale de intervenţie – 70 %;
 • mijloace de transport – 38 %;
 • ambulanţe – 100 %.

                Putem aprecia că dotarea cu tehnică de intervenţie a inspectoratului s-a îmbunătăţit simţitor prin programele operaţionale derulate şi cu sprijinului primit din partea autorităţilor judeţene şi locale. Astfel, începând cu anul 2009, au fost primite 10 ambulanţe, 5 autospeciale de lucru cu apă şi spumă cu modul de descarcerare şi prim ajutor, 1 autospecială pentru descarcerări grele, 4 autospeciale pentru lucru cu apă şi spumă de mică capacitate şi 4 autoturisme.

Totuşi mai există 12 autospeciale care au o vechime în exploatare de peste 20 de ani (1 autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţimi, 7 autospeciale de lucru cu apă şi spumă, 2 autocamioane de intervenţie, 1 autospecială de stingere cu praf şi 1 autospecială pentru evacuarea fumului, gazelor şi pentru iluminat).

Din cauza fondurilor insuficiente alocate de la bugetul de stat s-au depus eforturi pentru atragerea de fonduri din alte surse. Pentru acoperirea nevoilor inspectoratului un sprijin foarte mare l-am primit de la Consiliul Judeţean Alba care a alocat o sumă de 150.000 lei, folosiţi astfel:

 • 43.000 lei pentru achiziţia următoarelor bunuri materiale;
 • 107.000 lei pentru întreţinerea şi funcţionarea inspectoratului.

Aprovizionarea cu carburanţi s-a efectuat în condiţii minimale, asigurându-se totuşi alimentările la autovehiculele din prima intervenţie, şi cele de transport persoane din dotare. Cu toate acestea, a crescut consumul de carburanţi de la 44.262 litri în 2013 la 52.423 litri în 2014. O creştere semnificativă s-a înregistrat la consumul de motorină din cauza creşterii numărului de intervenţii la nivelul inspectoratului şi în special a echipajelor SMURD. Consumul de carburanţi a echipajelor SMURD reprezentă 49% din consumul total de motorină a inspectoratului în anul 2013 şi 51,64 % din consumul total de motorină a inspectoratului în anul 2014. Echipajele SMURD au parcurs în anul 2013, 117.198 Km şi au consumat 19.623 litri motorină, iar în 2014 au parcurs 136.307 Km şi au consumat 22.599 litri motorină, în creştere cu 15% faţă de 2013.

În anul 2014, în cadrul inspectoratului şi la subunităţi au fost derulate lucrări de întreţinere a spaţiilor şi reparaţii în valoare totală de 6.484 lei (14.644 în 2013), bugetul alocat fiind mult prea mic faţă de nevoile instituţiei. Cheltuielile aferente lucrărilor de întreţinere a spaţiilor şi reparaţiilor sediilor inspectoratului au scăzut simţitor, pornind de la 80.123 lei în 2008, la 6.484 lei în 2014. De asemenea o parte din lucrări au fost efectuate de personalul propriu, realizând astfel o economie de aproximativ 10.000 lei (15.000 în 2013) din bugetul necesar.

Au fost luate măsurile de prevenire şi limitare a impactului substanţelor şi deşeurilor de orice natură asupra mediului precum şi pentru recuperarea deşeurilor refolosibile şi valorificarea lor prin unităţi specializate.

Din punct de vedere al activităţii pe linia comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiilor prin programul de dezvoltare regională s-au achiziţionat staţii mobile de tip Gateway cu rol în a asigura comunicaţia din zone unde nu există acoperire TETRA, staţii mobile şi portabile marca Motorola în standard TETRA.

 1. Armonizarea legislativă

În anul 2014, consultanţa, asistenţa şi reprezentarea, apărarea drepturilor şi intereselor legitime în raporturile cu alte autorităţi publice, instituţii de orice natură, persoane fizice sau juridice, avizarea şi contrasemnarea actelor cu caracter juridic, la nivelul ISU Alba, a fost asigurată permanent şi în bune condiţii.

În ceea ce priveşte situaţia numerică a litigiilor, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al judeţului Alba a avut calitate procesuală, în 5 cauze care au avut ca obiect plângeri contravenţionale împotriva proceselor verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, dintre acestea 3 fiind soluţionate definitiv. Astfel, în urma analizării influenţelor asupra patrimoniului, rezultate din soluţionarea proceselor şi din derularea relaţiilor contractuale, la nivelul inspectoratului nu au fost create prejudicii prin punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti pronunţate în anul 2014, în litigiile în care unitatea noastră a avut calitate procesuală şi nici nu au fost constatate influenţe asupra patrimoniului rezultate din relaţiile contractuale derulate.

 1. Prevenirea şi combaterea corupţiei

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare în cadrul inspectoratului s-au organizat activităţi pentru prevenirea corupţiei, întocmindu-se în acest sens Registrul Riscurilor de Corupţie şi Planul de Prevenire a Corupţiei. Pentru prevenirea actelor de corupţie au fost desfăşurate activităţi de control, pregătire şi informare a întregului personal, atât de personalul de conducere cât şi de către personalul Serviciului Judeţean Anticorupţie Alba. În anul 2014 nu am avut reclamaţii la adresa personalului ISU şi nici cadre care să fie cercetate şi sancţionate ori condamnate pentru astfel de fapte.

VII. MANAGEMENTUL COMUNICĂRII

În anul 2014 au fost acreditaţi 45 jurnalişti (29 în 2013) de la 9 posturi de televiziune locale şi centrale, 13 posturi de radio centrale şi locale, 23 publicaţii locale şi ziare scrise sau on-line şi au fost remise un număr de 113 (104 în 2013) de comunicate, note şi buletine informative de presă.

În anul 2014 vizibilitatea inspectoratului s-a transpus în 1768 apariţii (1395 în 2013), astfel: – în presa scrisă şi cea on-line 678 materiale (551 în 2013);

– la posturile locale şi centrale de televiziune 205 materiale (158 în 2013);

     – la posturile locale şi centrale de radio 885 de materiale (686 în 2013).

Din totalul apariţiilor 318 (356 în 2013) au avut tentă favorabilă, 1092 (1035 în 2013) neutre şi 358 (4 în 2013) cu tentă negativă, articole care au vizat accidentul aviatic din munţii Apuseni din luna ianuarie 2014.

Analizând ultimii 10 ani se observă faptul că dintr-un total de 12.578 de apariţii în mass-media 3.701 au avut un caracter favorabil, 8.510 neutre şi 367 (358 numai în 2014) au avut tentă negativă la adresa inspectoratului.

La şedinţă au fost prezenţi prefectul judeţului Alba, Gheorghe Feneşer, colonel Daniel Dragne, prim adjunct al inspectorului general al IGSU, preşedintele Consiliului Judeţean, domnul Ion Dumitrel, subprefectul Cornel Murg, membrii şi consultanţi ai Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, alţi invitaţi.

VIII. OBIECTIVE ŞI PRIORITĂŢI 2015

Pentru anul 2015 ne-am propus următoarele obiective şi direcţii de acţiune:

 1. Îmbunătăţirea calităţii gestionării situaţiilor de urgenţă şi asigurarea unor condiţii superioare pentru managementul tipurilor de risc;
 2. Atragerea fondurilor europene necesare implementării proiectelor de dezvoltare instituţională, în scopul asigurării creşterii capacităţii de răspuns;
 3. Continuarea procesului de modernizare instituţională şi eficientizare a acţiunilor de intervenţie pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă;
 4. Operaţionalizarea centrului de coordonare şi conducere în situaţii de urgenţă la nivel judeţean pentru gestionarea integrată şi eficientă a resurselor implicate în acţiunile de intervenţie;
 5. Asigurarea coordonării, îndrumării şi controlului activităţilor pentru aplicarea legilor în domeniul prevenirii situaţiilor de urgenţă;
 6. Creşterea nivelului de pregătire şi educare a populaţiei în domeniul situaţiilor de urgenţă, dezvoltarea aptitudinilor şi abilităţilor elevilor şi studenţilor de a se proteja în situaţii de urgenţă;
 7. Creşterea gradului de operaţionalizare (încadrare, dotare, pregătire) a serviciilor voluntare / private pentru situaţii de urgenţă;
 8. Îmbunătăţirea asigurării resurselor umane, materiale şi financiare în scopul funcţionării eficiente a inspectoratului;
 9. Continuarea colaborării cu administraţia locală din municipiul Blaj pentru construirea unui corp nou de clădire în cazarma Gărzii de Intervenţie Blaj;
 10. Conlucrarea cu administraţia municipiului Sebeş pentru executarea reparaţiilor la clădirea dată spre folosinţă Gărzii de intervenţie;
 11. Înfiinţarea de noi puncte de lucru în oraşul Baia de Arieş, comuna Jidvei şi a unui echipaj SMURD în oraşul Cugir;
 12. Întreprinderea demersurilor pentru realizarea proiectului tehnic necesar începerii lucrărilor de investiţie în vederea reabilitării şi mansardării clădirii sediului I al ISU Alba, lucrare necesară pentru asigurarea condiţiilor optime de lucru şi spaţiu a compartimentelor ISU şi CJSU;
 13. Respectarea în activitatea inspectoratului a următoarelor principii şi valori: supremaţiei legii, respectul faţă de cetăţean, responsabilitate, profesionalism, integritate.

CONCLUZII

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „UNIREA” al Judeţului Alba dispune de un sistem de control intern/managerial a cărui concepere şi aplicare permit conducerii să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice alocate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale şi specifice au fost utilizate în condiţii de legalitate, regularitate, eficacitate, eficienţă şi economicitate.

Apreciem pozitiv rezultatele şi evoluţia instituţiei în contextul socio-economic actual, în sensul că am reuşit să continuăm proiectul de dezvoltare, modernizare şi eficientizare a instituţiei şi am întărit colaborarea şi parteneriatele cu administraţiile locale unde sunt înfiinţate subunităţi de intervenţie.

Vom fi în permanenţă dispuşi să ne concentrăm toate eforturile şi priceperea pentru ca cetăţenii judeţului nostru să beneficieze de un nivel de siguranţă ridicat.

Considerăm că ISU are o locul său bine definit în viaţa comunităţii şi dorim să fim în continuare sprijinul dumneavoastră de nădejde, mânaţi de deviza CURAJ ŞI DEVOTAMENT.

INSPECTOR   ŞEF

Colonel Dorel SOFICA

[nggallery id=2905]


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Actualitate

Vitaminele care țin departe răcelile, gripele şi virozele: Ce se recomandă pentru întărirea sistemului imunitar

Ziarul Unirea

Publicat

în

Vitaminele care țin departe răcelile, gripele şi virozele: Ce se recomandă pentru întărirea sistemului imunitar

Mihaela Bilic recomandă întărirea sistemului imunitar pentru a ne proteja în orice sezon, scrie romaniatv.net. O metodă bună și ieftină sunt vitaminele, susține specialistul.

”Sunt două tipuri de vitamine, unele care se dizolvă în grăsime (liposolubile): A, D și E. Sunt cele cu care corpul poate face depozite. Deci organismul are grijă de partea aceasta, deci nu trebuie să luăm suplimente prea multe pentru că există riscul de acumulare prea mare şi atunci mai rău stricăm decât beneficiem de prezenţa lor. Ele sunt antioxidante.

Celelalte vitamine sunt hidrosolubile, se dizolvă în apă: grupul de vitamine B și vitamina C. B-urile se găsesc în toate alimentele, B-12 se găsesc doar în produsele de origine animală. Nu avem voie să fim vegetarieni, mai ales când e vorba de copii. În schimb, vitamina C se elimină rapid, în fructe și legume, la 48 de h după cules scade la jumătate. Așa că nu ar fi rău în această perioadă să luăm un strop de supliment pentru imunitate, asta înseamnă cam 1 gram pe zi măcar o lună”, a declarat Mihaela Bilic.

Elit - Gustul Desăvârșit

Mihaela Bilic: Stresul și alimentația afectează sistemul imunitar

Nutriționistul Mihaela Bilic trage un semnal de alarmă cu privire la stresul zilnic și alimentația pe care o adoptăm. Specialistul susține că sistemul imunitar poate fi afectat.

”La nivelul intestinului, la nivelul acestei microbiote despre care vorbim, zahărul are rol negativ. Stresul și alimentația afectează sistemul imunitar. Microbiota a fost definită ca un organ de sine stătător. Microbiota înseamnă miliarde de bacterii cu care noi conviețuim. Două kilograme din greutatea unui om de 60 de kilograme sunt reprezentate din bacteriile acestea benefice care ne populează organismul. Dacă nu ținem cont de aceste bacterii, atunci ne scade imunitatea și rezistența la boli. Acest „organ” imunitar”. 70% din imunitatea noastră trăieşte în intestin. Organismul nostru e populat cu aceste bacterii, dacă noi nu le hrănim nu mai aveam această armată biologică ce ne apără.

Noi ne naştem sterili la nivelul intestinului. Copilul trebuie să intre în contact cu cât mai multe alimente diferite. Trebuie să aibă contact cu 15 alimente, zilnic. Avem o alimentaţie plină şi sănătoasă, dar câteodată,mai ales după un tratament cu antibiotice, avem nevoie de aceste suplimente ca să întregim culturile bacteriene care au fost distruse. Suplimentele cu acele probiotice sunt cele mai benefice metode de a ne dezvolta şi a ne întări imunitatea pentru că nu au niciun efect secundar.

Noi le dăm în ideea în care o parte din acele bacterii se vor coloniza, vor rămâne în intestin pentru că inclusiv cu vârsta diversitatea acestor bacterii benefice scade din cauza vârstei, din cauza stresului. Stresul, pe lângă zahăr şi o alimentaţie excesiv de bogată în proteine şi săracă în carbohidraţi pentru că mor de foame dacă nu le hrănim. Nu realizăm că carbohidraţii ne hrănesc aceste bacterii, avem stresul, antibioticele. Tot ce aducem în intestin ne dezechilibrează această microbiotă. Produsele care fermentează sunt foarte benefice. Avem borşul, drojdia, care la fel sunt foarte bune”, a declarat Mihaela Bilic, la ”Vorbeşte lumea”.

Sursa: dcnews.ro


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Creșterea salariului minim pentru români: De când va fi aplicată majorarea de 500 de lei pe lună

BONTEA Alexandru

Publicat

în

Creșterea salariului minim pentru români: De când va fi aplicată majorarea de 500 de lei pe lună

În decurs de doi ani, salariul minim european ar trebui să fie aplicat de către statele membre ale Uniunii Europene, însă tot mai multe voci cer ca procedurile să fie grăbite.

Bani în plus pentru români! După aplicarea directivei UE, fiecare român va promi cel puţin 500 de lei în plus la salariul lunar.

Elit - Gustul Desăvârșit

„Avem votul final pe directiva privind salariul minim european. Am lucrat mult la asta, dar acum avem votul final şi apoi spunem că trebuie să fie clar că fiecare angajat din Europa trebuie să-şi poată plăti facturile, să aibă mâncare pe masă şi să-şi trimită copiii la şcoală, pentru că odată cu creşterea preţului la chirii şi energie, alimente, foarte mulţi oameni îşi fac griji dacă vor putea să plătească facturile la finalul lunii.

Deci avem votul final, dar sper ca statele membre ale UE să implementeze cât mai repede această directivă, pentru că oamenii din Europa chiar au nevoie de susţinere. Ar trebui să fie toate adaptate la inflaţie”, a spus europarlamentarul Agnes Jongerius la emisiunea Be EU, de la Antena 3 CNN.

În iunie, europarlamentarul Gheorghe Falcă anunţa că salariul minim european nu va fi acelaşi în toate ţările UE: „Când spunem salariu minim european, nu este acelaşi salariu minim în toate ţările UE, dar înseamnă aceleaşi condiţii, astfel încât statele vor fi obligate să implementeze condiţiile şi cetăţenii vor şti când le creşte salariul minim în ţara respectivă. Totul va fi automat.

Astfel, în fiecare an, salariul minim nu va mai fi dat de politicieni, iar acest salariu minim va influenţa şi celelalte salarii cu anumiţi indicatori. Sunt doi ani în care România trebuie să facă această implementare, dacă nu înseamnă că intrăm în infringement şi te vei trezi mai devreme sau mai târziu cu sancţiuni UE”.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Preț mai mare de PATRU ori pentru energie, pe bursă, în luna august a anului 2022, față de anul precedent

BONTEA Alexandru

Publicat

în

Preț mai mare de PATRU ori pentru energie, pe bursă, în luna august a anului 2022, față de anul precedent

În luna august a anului 2022, prețul energiei electrice pe piața spot a bursei OPCOM a avut o medie de 2.400 de lei pe MWh, valoare mai mare cu 332% mai mare comparativ cu prețul înregistrat în aceeași perioadă a anului precedent, mai exat 554 de lei pe MWh, arată un raport lunar al site-ului operatorului bursier.

Valoarea totală a tranzacţiilor a fost de 5,3 miliarde de lei, în august, în creştere cu 416% comparativ cu aceeaşi lună a anului trecut.

Elit - Gustul Desăvârșit

Pe de altă parte, volumul tranzacţiilor a crescut cu 20%, până la 2.221.507 MWh.

Cota de piaţă a PZU a fost de 39% în august, faţă de 51% anul trecut.

Pe piaţa spot a OPCOM au fost înregistraţi 336 de participanţi, dintre care activi au fost 220.

Piaţa pentru Ziua Următoare (PZU) este o componentă a pieţei angro de energie electrică pe care se realizează tranzacţii orare ferme cu energie electrică cu livrare în ziua următoare zilei de tranzacţionare.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare

Copyright © 2004 - 2022 Ziarul Unirea