Cum a consumat maşina de serviciu de lux de 70.000 de euro a fostului primar din Alba Iulia aproape 400 de litri de combustibil fără documente legale. Constatările Camerei de Conturi

Mircea Trifu - Primar Alba Iulia

Cum a consumat maşina de serviciu de lux de 70.000 de euro a fostului primar din Alba Iulia aproape 400 de litri de combustibil fără documente legale. Constatările Camerei de Conturi

Primăria Alba Iulia a pierdut prima etapă a unui proces în instanţa de contencios administrativ prin care a contestat concluziile unui raport al Camerei de Conturi din anul 2018, referitor la modul în care au fost cheltuite fondurile publice.

Inspectorii Camerei de Conturi au descoperit faptul că Primăria Alba Iulia nu a putut justifica cu documente consumul a circa 380 de litri de carburant folosit pentru deplasările efectuate de autoturismul de serviciu al fostului primar Mircea Hava. Este vorba despre autoturismul Volkswagen Touareg cu numărul AB 10 WPA. Maşina în valoare de 70.000 de euro a fost cumpărată în 2014 de Poliţia Locală Alba Iulia, dar a fost ”predată” Primăriei pentru a fi folosită exclusiv de către primar.

Pro România - Ține cu ALBA
ELIT

În acţiunea depusă la Tribunalul Alba, reprezentanţii Primăriei au precizat că dintr-o eroare materială, în redactarea foilor de parcurs, s-a trecut un număr eronat de litri combustibil alimentaţi cu bonuri fiscale, numărul de kilometri fiind evidenţiat corect cât şi rutele pentru care s-a efectuat decontul cu bonuri fiscale, prin casieria unităţii.

PMP - Alegeri Locale 2020
USR-Plus - Oameni ca tine schimbă Alba în bine

Astfel pentru autoturismul menţionat, în anul 2017, s-a achiziţionat cantitatea de 5.464,14 litri combustibil în sumă de 30.526,09 lei, din care, cantitatea de 2.245,53 litri în sumă de 11.000 lei, a fost achiziţionată cu bonuri valorice de carburant, iar cantitatea de 3.218,53 litri în sumă de 19.523,09 lei a fost achiziţionată pe baza de bonuri fiscale decontate prin casieria unităţii şi înregistrare în contabilitate, aşa cum rezultă din procesul verbal de constatare. De asemenea, din valoarea totală de 19.526,09 lei au fost efectuate cheltuieli în cuantum de 1.507,87 lei cu vignete şi taxe de drum, rezultând astfel că în anul 2017 a fost cheltuită suma de 18.018,22 lei cu consumul de carburant ce a fost achiziţionat de bază de bonuri fiscale.

Reprezentanţii Camerei de Conturi au precizat, în replică, că eroarea materială de care se prevalează Primăria Alba Iulia, respectiv că s-a trecut un număr eronat de litri combustibil alimentaţi cu bonuri fiscale nu se suţine în realitate, în condiţiile în care nu există documente care să probeze legalitatea decontării consumului de 379,14 litri combustibil. În final. instanţa de la tribunal a dat dreptate Camerei de Conturi şi a stabilit că Primăria trebuie să recupereze contravaloarea cantităţii de carburant consumată fără documente justifciative.

”Susţinerile reclamantei (Primăria Alba Iulia-n.r.) referitoare la faptul că suma de 1507,87 lei reprezentând cheltuieli cu vignete şi taxe de drum nu a fost avută în vedere de pârâte (Camera de Conturi Alba şi Curtea de Conturi a României-n.r.) la stabilirea prejudiciului este neîntemeiată, întrucât acesta a fost determinat strict pentru cantitatea de carburant, în baza foilor de parcurs şi a FAZ pe anul 2017. Neîntemeiată este şi susţinerea reclamantei că dintr-o eroare materială în redactarea foilor de parcurs s-a trecut un număr eronat de litri combustibil alimentaţi cu bonuri fiscale.

Instanţa reţine astfel că în mod corect s-a stabilit de către pârâtă potrivit foilor de parcurs, a FAZ întocmite pentru anul 2017 şi având în vedere cantitatea de carburant existentă în stoc la data se 01.01.2017 (23,84 litri) şi la data de 31.12.2017 (2,28 litri), că în anul 2017 s-a consumat o cantitate totală de 5.106,56 litri carburant pentru autovehicul, însă a fost acceptată la plată şi decontată efectiv cantitatea de 5464,14 litri, pentru diferenţa de 379,14 litri carburanţi achiziţionaţi, consumul nu este justificat pe baza de documente legale. Instanţa constată prin prisma documentelor prezentate de reclamantă pe durata desfăşurării auditului, şi care sunt anexate Procesului-verbal de constatare, că în speţa de faţă rezultă fără putinţă de tăgadă faptul că reclamanta este în culpă, cheltuielile materiale fiind decontate, fără respectarea prevederilor legale.

De esenţa legalităţii operaţiunilor imputate a fi efectuate de reclamantă fără respectarea dispoziţiilor legale astfel cum s-a reţinut la măsura pct II.1, din decizia contestată dispusă de pârâta Camera de Conturi Alba este efectuarea acestor operaţiuni pe baza de acte justificative, ceea ce nu s-a întâmplat în prezenta speţă”, astfel a motivat completul de judecată de la Tribunalul Alba respingerea acţiunii în contencios iniţiată de Primărie. Hotărârea din 14 februarie 2020 a fost contestată şi va fi discutată la Curtea de Apel.

Potrivit documentelor, în 2017, pentru maşina de serviciu a primarului au fost realizate 11 deconturi pentru călătorii la Bucureşti, 1 pentru Cluj-Napoca, 10 deconturi pentru trasee în Austria, 3 în Italia şi 2 în Croaţia. Traseele efectuate în 2017 de maşina de serviciu a primarului din Alba Iulia:

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Must de Jidvei