Concurs la un serviciu subordonat Primăriei Aiud pentru trei posturi de muncitor calificat

Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

2 posturi – muncitor calificat, treapta profesională I: 1 post în cadrul Biroului Seră, Zone verzi și 1 post în cadrul Compartimentului Reparații, Întreținere drumuri;

ELIT

1 post –  muncitor calificat, treapta profesională III  în cadrul Biroului Seră, Zone verzi.

  1. a) Condiţiile de desfăşurare:

proba scrisă:  11.12.2018, ora 10:00 – sediul Serviciului Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 9;

– interviul se va susține într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Data, ora şi locul organizării interviului se vor anunța odată cu afișarea rezultatelor la proba  scrisă.

Dosarele de participare la concurs se depun până la data de 03.12.2018, ora 15:00, la sediul Serviciului Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud – Compartiment Resurse Umane.

  1. b) Condiţiile generale de participare:

–  candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

  1. c) Condiţiile specifice de participare:

○ muncitor calificat I

– studii – absolvent de liceu sau școală profesională;

– vechime în muncă: minimum  9 ani;

○ muncitor calificat III

– studii – absolvent de liceu sau școală profesională;

– vechime în muncă: minimum 3 ani;

Condițiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Serviciului Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud şi pe site-ul www.aiud.ro.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Serviciului Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud, Compartimentul Resurse Umane și la numărul de telefon 0258/861593, interior 13.                

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...