Bilanţ pe anul 2019 al Tribunalului Alba: Numărul cauzelor noi intrate, mai mare decât în 2018. Gradul general de eficienţă al Judecătoriilor din raza de competenţă

Tribunalul Alba a prezentat în data de 23.01.2020, bilanţul activităţii desfăşurate în cursul anului 2019, în cadrul Adunărilor generale a judecătorilor Tribunalului Alba şi  judecătoriilor arondate.

La şedinţa de bilanţ au participat, alături de judecătorii Tribunalului Alba, domnul judecător Liviu Gheorghe Odagiu – preşedintele Curţii de Apel Alba Iulia, domnul judecător Mocan Aurelian Gheorghe – vicepreşedinte  al Curţii de Apel Alba-Iulia, domnul Cioancă Dan Ştefan – prim-procuror Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba, doamna Florea Ionela  – procuror şef  DIICOT  Serviciul Teritorial Alba, domnul judecător Anchidin Liviu –  preşedintele Tribunalului Sibiu, domnul avocat Mihai Baco – decan Baroul de avocaţi Alba, domnul Itu Emil Ioan – director Penitenciarul Aiud, domnul Paşca Tudor– prim adjunct al inspectorului şef Jandarmeria Alba.

Sinteza raportului de bilanţ evidenţiază următoarele date:

În cursul anului 2019, la instanţele din judeţul Alba s-au înregistrat un număr de 31.614 cauze nou intrate, cu 2.134 cauze mai mult decât în anul 2018. Din acest total, 6.276 cauze au fost înregistrate la Tribunalul Alba, restul de 23.338 fiind înregistrate la cele 5 judecătorii, astfel: 10.167 cauze la  Judecătoria Alba Iulia, 5.657 cauze la Judecătoria Aiud, 2.970 cauze la judecătoria Blaj, 2.861 cauze la Judecătoria Câmpeni,  3.683 cauze la Judecătoria Sebeş.

Comparativ cu anul 2018, atât la nivelul Tribunalului Alba cât şi al judecătoriilor arondate, în anul 2019 se constată o creştere a numărului de cauze nou intrate, respectiv cu 144 dosare mai mult, iar la nivelul judecătoriilor numărul cauzelor nou intrate a crescut cu 1.990 dosare . Cea mai mare creştere s-a înregistrat la Judecătoria Câmpeni , unde numărul cauzelor nou intrate a crescut în anul 2019 la 2.861 cauze, faţă de 2.439 cauze în anul 2018.

 Volumul de activitate la nivelul instanţelor din judeţul Alba a înregistrat o creştere  faţă de anul 2018 de la 40.972 – în anul 2018, la 43.589 – în anul 2019. Astfel, pe rolul Tribunalului Alba s-au aflat, în anul 2019, un număr de 9.544 cauze, din care 6.276 cauze nou intrate şi 3.268 cauze pe stoc (nesoluţionate la 01.01.2019). Analizând datele privind evoluția volumului de activitate, în perioada 2017 – 2019, la nivelul Tribunalului Alba  se  observă o tendinţă de diminuare a volumului de activitate iar la nivelul judecătoriilor  din raza  Tribunalului Alba o  tendinţă de  creştere raportat la anii precedenţi.

În anul 2019, la nivelul instanţelor din judeţul Alba a crescut numărul cauzelor soluţionate cu 2.809 cauze faţă de anul 2018, fiind soluţionate 32.137 cauze faţă de 29.328 cauze în anul 2018. Numărul cauzelor soluţionate la Tribunalul Alba a scăzut în anul 2019, la 6.251 cauze, faţă de 6.579 cauze în anul 2018, mai puţin cu 328 cauze. Judecătoriile au înregistrat o creştere a numărului de cauze soluţionate cu 3.137 mai multe dosare raportat la anul 2018,  fiind soluţionate 25.886 cauze în anul 2019 faţă de 22.749 cauze în anul 2018.

Din numărul total de 31.614 cauze nou intrate la instanţele din judeţul Alba, în anul 2019 au fost înregistrate: 6.661 cauze în materie penală; 22.190 cauze în materie civilă; 2.478 cauze în materie de contencios administrativ, fiscal; 285 cauze în materia falimentului.

La Tribunalul Alba, din totalul de 6.276 cauze înregistrate în anul 2019 au fost repartizate: 1.014 cauze Secţiei penale;  2.764 cauze repartizate Secţiei civile; 2.494 cauze Secţiei II civile de contencios administrativ, fiscal şi de insolvenţă.

În anul 2019, pe rolul Secţiei I civile a Tribunalului Alba a existat un număr total de 4.537 cauze, din care 1.773 cauze reprezintă stoc din anul anterior şi 2.764 sunt cauze înregistrate în anul 2019. Din cele 4.537 cauze aflate pe rolul Secţiei civile în anul 2019, au fost soluţionate 2.656 cauze, din care 57 recursuri, 718 apeluri şi 1.881 fonduri, iar pentru anul 2019 a rămas un stoc de 1.881 cauze din care: 41 recursuri, 474 apeluri si 1.366 fonduri. Ponderea dosarelor nou intrate în cursul anului 2019  pe materii (%) este : civil 26%,  minori şi familie 9%,  asigurări sociale 23%, litigii de muncă 42%.

În anul 2019, pe rolul Secţiei II civilă, de contencios administrativ, fiscal şi de insolvenţă, a existat un număr total de 3.808 cauze, din care 1.310 cauze reprezintă stoc din anul anterior şi 2.498 sunt cauze înregistrate în anul 2019. Din cele 3.808 cauze aflate pe rolul Secţiei a II-a civilă, de contencios administrativ, fiscal şi de insolvenţă pe perioada anului 2019, au fost soluţionate 2.616 cauze, din care 63 recursuri, 1.423 apeluri şi 1.130 fonduri, iar pentru anul 2019 a rămas un stoc de 1.190 cauze din care: 21 recursuri, 316 apeluri si 855 fonduri. Ponderea dosarelor nou intrate în cursul anului 2019 , pe materii (%,) este: faliment 11%, litigii cu profesioniştii 30% , contencios administrativ şi fiscal 59%.

În anul 2019, pe rolul Secţiei penale a existat un număr total de 1.199 cauze, din care 185 cauze reprezintă stoc din anul anterior  şi 1.014 sunt cauze înregistrate în anul 2019. Din cele 1.199 cauze aflate pe rolul Secţiei penale în anul 2019, au fost soluţionate 979 cauze ( 588 fonduri şi 290 contestaţii) , iar pentru anul 2020 a rămas un stoc de 220 cauze din care: 164 fonduri si 56 contestaţii.

Schema posturilor de judecător pentru acest an la Tribunalul Alba  a fost de 30, în timp ce media posturilor de judecător efectiv ocupate pe parcursul anului a fost de 27.

Din punct de vedere al încărcăturii medii înregistrate la Tribunalul Alba, media încărcăturii pe schemă se situează sub media la nivel naţional, iar media încărcăturii pe judecător se situează de asemenea sub media la nivel naţional. Încărcătura, atât pe schemă cât şi pe judecător, la nivelul Tribunalului Alba, a fost în cursul anului 2019 mai mică decât media înregistrată de celelalte două tribunale din circumscripţia Curţii de Apel Alba-Iulia.

Potrivit evidenţelor extrase din sistemul ECRIS, reiese că judecătorii din cadrul Tribunalului Alba s-au încadrat în anul 2019 în gradele de eficienţă „Foarte eficient” şi „Eficient”.

Încărcătura  pe schemă în anul 2019 la judecătoriile din raza Tribunalului Alba a fost apropiată sau peste media pe ţară, cu excepţia judecătoriilor Blaj şi Sebeş care s-au situat mult peste medie. În ceea ce priveşte încărcătura pe judecător în anul 2019 la judecătoriile din raza Tribunalului Alba, se constată că a fost apropiată sau peste media pe ţară, cu excepţia judecătoriilor Blaj şi Sebeş care s-au situat mult peste medie..

Începând cu anul 2015, activitatea instanţei este analizată şi în baza indicatorilor de eficienţă aprobaţi prin Hotărârea nr. 1305/09.12.2014 a Consiliului Superior al Magistraturii, modificată prin Hotărârea nr. 149/19.03.2015 şi Hotărârea nr.683/22.09.2015.

În ceea ce priveşte activitatea instanţei din perspectiva noilor indicatori de performanţă a eficienţei activităţii instanţelor, la nivelul anului 2019, Tribunalul Alba a fost „EFICIENT”, din punct de vedere al gradului general de eficienţă.

Cei cinci indicatori care au condus la stabilirea acestuia s-au situat în următoarele grade de eficienţă:

– Rata de soluţionare a dosarelor –    Satisfăcător

– Stocul de dosare –                            Satisfăcător

– Ponderea dosarelor închise într-un an – Foarte eficient

– Durata medie de soluţionare –        Foarte eficient

– Redactările peste termenul legal – Satisfăcător

Judecătoriile din raza de competenţă a Tribunalului Alba, au înregistrat la nivelul anului 2019, următoarele grade, în ceea ce priveşte gradul general de eficienţă:

– Judecătoria Alba-Iulia – Eficient

– Judecătoria Aiud      – Eficient

– Judecătoria Blaj        – Eficient

– Judecătoria Cîmpeni – Eficient

– Judecătoria Sebeş     – Satisfăcător

În urma întocmirii acestei analize, se constată că, dincolo de unele excepții relevate la analiza fiecărui indicator, activitatea instanțelor din circumscripția Tribunalului Alba și rezultatele obținute de acestea în anul 2019, sunt bune.

Trebuie subliniat faptul că Judecătoria Sebeş a scăzut la gradul de eficienţă Satisfăcător iar Judecătoria Blaj a scăzut de la gradul maxim de eficienţă, la Eficient, Tribunalul Alba şi celelalte trei judecătorii arondate menţinându-se la acelaşi nivel de eficienţă faţă de anul 2018. Scăderea gradelor de eficienţă la cele două instanţe s-a produs, în mare măsură, din cauza numărului foarte redus de judecători cu care au funcţionat în anul 2019, respectiv cu doar doi judecători din care unul cu delegare – Judecătoria Blaj şi doi judecători până la data de 22 iulie 2019 – Judecătoria Sebeş.

La sfârşitul anului 2019, Tribunalul Alba  avea prevăzute în statul de funcţii:

 • 30 posturi judecător;
 • 2 posturi asistent judiciar;
 • 36 posturi grefier;
 • 1 post grefier statistician
 • 4 posturi grefier – arhivar
 • 2 posturi grefier – registrator;
 • 5 posturi specialişti IT;
 • 1 post agent procedural;
 • 2 posturi aprod;
 • 3 posturi şofer;
 • 9 posturi de funcţionari publici
 • 1 post personal contractual.

În cursul anului 2019 au fost fluctuații de personal  la nivelul instanțelor arondate Tribunalului Alba, însă ca şi în anii anteriori, conducerea Curţii de Apel Alba-Iulia şi a Tribunalului Alba a urmărit  în mod permanent ocuparea posturilor vacante atât la nivelul tribunalului, cât şi la nivelul instanţelor din circumscripţia acesteia.

În raza Tribunalului Alba, funcţionează un număr de 5 de instanţe, în 4 imobile proprietate publică, în administrare sau în folosinţă, din care 2 sedii (imobile) sunt în stare tehnică foarte bună şi nu necesită lucrări imediate, respectiv cele în care funcţionează Judecătoria Blaj şi Judecătoria Câmpeni.

Tribunalul Alba şi Judecătoria Alba-Iulia ocupă în prezent parterul, mezaninul si etajul 1 al clădirii situate în Alba Iulia, Piaţa Iuliu Maniu, nr. 24, a cărei suprafaţă totală desfăşurată este de 2800 mp, iar etajul 2 şi mansarda clădirii sunt ocupate de parchetele de pe lângă aceste instanţe. Spaţiul ocupat la ora actuala de Tribunal si Judecătorie este total insuficient (cca. 5 mp suprafaţă de birou pe persoană), fiind necesară construirea unui nou sediu pentru Tribunalul Alba, urmând ca în viitor, Judecătoria Alba-Iulia să ocupe tot spaţiul existent.

 Astfel, la data de 31.10.2014, Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia a adoptat  Hotărârea nr. 316, prin care s-a transmis din domeniul public al Municipiului Alba Iulia şi administrarea Consiliului Local, în domeniul public al Statului Român, terenul în suprafaţă de 14.818 mp, situat în str. Târgului, FN, pentru construirea sediului Tribunalului Alba.

Această hotărâre şi Nota de fundamentare nr. 913/01.09.2014, privind necesitatea şi oportunitatea construirii unui sediu nou pentru Tribunalul Alba, au fost transmise Curţii de Apel Alba Iulia, spre aprobare şi apoi au fost înaintate la Ministerul Justiţiei, în vederea întreprinderii măsurilor necesare pentru darea acestui teren în administrarea Ministerului Justiţiei – Tribunalul Alba şi pentru cuprinderea acestei investiţii în Proiectul de buget pe anul 2015.

 La începutul anului 2015, Ministerul Dezvoltării Regionale a demarat Programul naţional de investiţii în infrastructura instanţelor şi parchetelor din reşedinţele de judeţ, incluzând ”Programul naţional de consolidare a infrastructurii instanţelor de judecată aflate în municipiile reşedinţă de judeţ, ce are ca obiectiv principal îmbunătăţirea infrastructurii sediilor instanţelor prin reabilitarea sediilor instanţelor, dar şi execuţia unor noi sedii”. În acest program, este inclusă şi construirea unui sediu nou pentru Tribunalul Alba.

În anul 2018 Ministerul Justiției a finalizat Tema cadru pentru proiectarea instanțelor, iar în baza acesteia Tribunalul Alba a întocmit și înaintat Ministerului Justiției ”Nota conceptuală pentru construirea Sediului Tribunalului Alba”, nr.1069/20.09.2018 avizată și de ordonatorul secundar de credite, precum și ”Tema de proiectare pentru Sediul Tribunalului  Alba”. La data de 01.11.2018 Nota conceptuală și Tema de proiectare a fost avizată în Consiliul Tehnico – Economic al Ministerului Justiției, cu avizul nr.12.

Ca urmare a solicitării Companiei Naţionale de Investiţii, s-a întocmit „TEMA DE PROIECTARE PENTRU SEDIU TRIBUNALUL ALBA”, cu respectarea conţinutului cadru  prevăzut la anexa 2 la Hotărârea de Guvern nr.907/2016, temă care a fost transmisă şi spre ştiinţă Ministerului Justiţiei cu adresa nr.720/13.06.2019.

Noua Temă de proiectare s-a întocmit ţinând cont în acelaşi timp şi de prevederile din Tema cadru de proiectare, care era deja avizată în Consiliul Tehnico Economic din cadrul Ministerului Justiţiei. S-a răspuns prompt la toate solicitările CNI și ale Ministerului Justiției și drept urmare în luna iulie 2019 cu Avizul nr.8/04.07.2019, Consiliul Tehnico-economic al Ministerului Justiției a avizat favorabil  Nota conceptuală și Tema de proiectare pentru sediul nou al Tribunalului Alba.

Cu adresa nr.58056/16.09.2019 Ministerul Justiției a înaintat Companiei Naționale de Investiții documentația necesară demarării procedurii de licitație pentru proiectarea și execuția sediului  nou al Tribunalului Alba.

Pentru ca Judecătoria Sebeș să își desfășoare activitatea în condiții corespunzătoare este necesară efectuarea unor lucrări de reparații capitale și extindere/mansardare.  În acest sens, la elaborarea proiectului de Program de Investiţii, pentru anul 2020 şi estimări pentru perioada 2021-2023, s-a întocmit şi s-a transmis Ministerului Justiţiei, în august 2019, Fişa Proiectului de Investiţie pentru „LUCRĂRI DE INTERVENŢII (RK, CONSOLIDĂRI, REABILITĂRI TERMICE, MODERNIZĂRI) ŞI MANSARDARE, LA SEDIUL JUDECĂTORIEI SEBEŞ.

Judecătoria Aiud ocupă parterul şi o parte din etajul 1 al clădiri situate în localitatea Aiud, cealaltă parte a etajului 1 fiind in folosinţa Penitenciarului Aiud. În anul 2018, Penitenciarul Aiud, a solicitat prelungirea duratei de desfăşurare a activităţii personalului economico-administrativ, în acest spaţiu, până cel târziu în 31.12.2019. Urmează ca după eliberarea spaţiului de către Penitenciarul Aiud, să se solicite din nou fonduri pentru a realiza lucrările de igienizare și amenajarea birourilor .

Toate aspectele prezentate în cuprinsul raportului de activitate, legate de volumul de activitate, încărcătura pe judecător,  calitatea actului de justiţie, ne îndreptăţesc să apreciem că în anul 2019 personalul instanţelor din raza Tribunalului Alba s-a implicat cu responsabilitate şi profesionalism în realizarea sarcinilor de serviciu.

 Cu toate acestea, trebuie menţionat că la Judecătoriile Blaj şi Sebeş datele statistice şi indicatorii de performanţă înregistraţi în anul 2019 au cunoscut un regres faţă de anii precedenţi, situaţia fiind însă justificată de deficitul sever de judecători. Derularea activităţii în doar doi judecători afectează   buna funcționare a instanţei,  iar munca derulată în aceste condiţii  este extrem de împovărătoare, putând genera consecinţe negative şi asupra calităţii  actului de justiţie.

Pe lângă rezultatele prezentate, merită amintită implicarea magistraţilor şi personalului auxiliar din cadrul instanţelor în demararea începând cu data de 01.06.2019 a aplicaţiei „Dosarul electronic”, iar începând cu data de 01.12.2019 a  implementării programului de transmitere a documentelor în format securizat – TDS,  aplicaţii care asigură printre altele  comunicarea rapidă, eficientă şi directă instanţă-justiţiabil şi reducerea timpului necesar soluţionării dosarului iar feedback-ul din partea justiţiabililor şi a celorlalţi participanţi la proces, este unul pozitiv. De departe, acest demers poate fi privit ca cea mai mare realizare a anului anterior, reprezentând un pas important în asigurarea transparenţei şi informatizării actului de justiţie.

Pentru îmbunătăţirea activităţii, ne propunem  implementarea următoarelor măsuri:

 • motivarea angajaţilor şi evaluarea corectă pe bază de performanţă şi potenţial;
 • alocarea resurselor materiale necesare asigurării unui climat optim de muncă (rezolvarea problemelor de infrastructură care la acest moment este complet deficitară);
 • alocarea resurselor umane în raportat de volumul de activitate;
 • monitorizarea periodică a dosarelor mai vechi de un an în sistem;
 • monitorizarea permanentă a dosarelor soluţionate, care nu sunt redactate
  sau tehnoredactate în termenul legal şi luarea măsurilor care se impun;
 • degrevarea judecătorilor de atribuţiile extrajudiciare, prin preluarea acestora de către grefierii cu studii superioare, în perspectiva modificării Statutului grefierului;
 • repartizarea sarcinilor de serviciu în urma unei analize bine realizate în colaborare cu ceilalţi pioni implicaţi în activitatea de conducere;
 • repartizarea judecătorilor şi personalului auxiliar pe secţii, în funcţie de necesităţile curente, pentru a nu se creea dezechilibre între secţiile tribunalului;

În continuare ne propunem un management al resurselor umane adaptat nevoilor concrete ale activităţii instanţelor şi vom continua eforturile de îmbunătăţire a infrastructurii şi a capacităţii instituţionale ale Tribunalului Alba şi ale instanţelor din circumscripţie.

 

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...