Ziarul Unirea

ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 4 aprilie 2021. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 4 aprilie 2021. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 4 aprilie 2021 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*Spitalul de Pneumoftiziologie Drajna, cu sediul în satul Drajna de Jos, Str. Castelului nr. 1, comuna Drajna, județul Prahova, organizează concurs/examen pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director al unității, după cum urmează:

ELIT
 • 1 post de director medical;
 • 1 post de director financiar-contabil.

Criteriile specifice sunt următoarele:

 • pentru postul de director medical:
  • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
  • sunt confirmați cel puțin medic specialist;
  • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă;
 • pentru postul de director financiar-contabil:
  • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă. în profil economic;
  • au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor.

Concursul/examenul pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director al unității se va organiza în data de 23.04.2021, ora 09.00 – proba scrisă, respectiv data de 23.04.2021, ora 13.00 – susținerea orală a proiectului de specialitate, ora 14.00 – interviul de selecție, la sediul unității.

Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 15.04.2021.

ADEZIUNE PLUS ALBA

Relații suplimentare se pot obține la tel. 0244/290.761. 0766,283.882, Biroul Resurse Umane.

*Spitalul Municipal Aiud cu sediul in Municipiul Aiud, str. Spitalului nr. 2, judetul Alba, organizează in data de 23.04.2021 ora 10.00 concurs pentru ocuparea funcţiei specifice comitetului director de DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL, conform OMS 954/2017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/ examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice

Condiţii specifice de participare la concurs conform art. 3 alin (3) pct.b) din OMS 954/2017:

b) pentru directorul financiar – contabil:

 • sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic;
 • au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;

Data, ora si locul de desfăşurare a concursului:

 • Test grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoştintelor din legislatia specifică postului în data de 23.04.2021, ora 1000, la sediul instituţiei.
 • Sustinerea proiectului de specialitate pe o tema din domeniul de activitate al postului in data de 26.04.2021
 • Interviul de selectie in data de 28.04.3021
 • Data limita pana la care candidatii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afisare, la sediul institutiei.

Date de contact: Groza Daniela
Tel: 0258 861816 interior 192.

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuție, vacante de:

Serviciul Cadastru – Birou Avize și Recepții

 • 1 post consilier cadastru gradul I:
 • studii de specialitate pentru postul de consilier cadastru gradul I:
 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență, domeniul cadastru/topografie;
 • vechime în muncă: 3 ani și 6 luni, în specialitatea cadastru sau topografie.

Serviciul Publicitate Imobiliară – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Alba Iulia:

 • 2 posturi consilier debutant:
 • studii de specialitate pentru postul consilier debutant:
 • studii superioare, absolvite cu diplomă de licență;
 • vechime în muncă – 0 luni.

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Blaj:

 • 1 post consilier debutant:
 • studii de specialitate pentru postul consilier debutant:
 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență;
 • vechime în muncă – 0 luni.

Biroul Juridic Resurse Umane, Secretariat și Petiții

 • 1 post consilier debutant:
 • studii de specialitate pentru postul de consilier debutant:
 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență:
 • vechime în muncă – 0 luni.

Biroul Economic:

 • 1 post consilier II și 1 post consilier IA:
 • studii de specialitate pentru postul de consilier II:
 • studii superioare de lungă durată în domeniul economic, absolvite cu diplomă de licență;
 • vechime în muncă – 6 luni, în specialitatea economic.
 • studii de specialitate pentru postul de consilier IA:
 • studii superioare de lungă durată în domeniul economic, absolvite cu diplomă de licență;
 • vechime în muncă – 6 ani și 6 luni, în specialitatea economic.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 aprilie 2021, ora 16.30: data limită pentru depunerea dosarelor – etaj 2, biroul 215 ;
 • 22 aprilie 2021, ora 10:00: proba scrisă – la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 5, etaj 2, Palatul Apor;
 • 28 aprilie 2021, ora 10:00: proba interviu – la sediul O.C.P.I. Alba, camera de consiliu, Alba Iulia, str. Septimius Severus nr. 59, județul Alba.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba, din Alba Iulia, str. Septimius Severus nr. 59, etajul 2, camera 207, Judeţul Alba, telefon 0258/813.170, int. 118, mobil: 0747/092.741.

*Primăria Municipiului Blaj – Serviciul Public de Gospodărie Comunală Blaj, Județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, de:

 • muncitor calificat – lucrător finisor în construcții;
 • muncitor calificat – zidar.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

muncitor calificat – lucrător finisor în construcții:

 • studii gimnaziale + curs de calificare sau școală profesională;
 • fără vechime.

muncitor calificat – zidar:

 • studii gimnaziale + curs de calificare sau școală profesională;
 • fără vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 aprilie 2021, ora 14.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 22 aprilie 2021, ora 11.00 – proba practică;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public de Gospodărie Comunală Blaj, str. Dr. Vasile Suciu nr. 4, Județul Alba, telefon 0258/710.110, mobil: 0752/242.313.

*Primăria Orașului Cugir, județul Alba, organizează la sediul său concurs pentru ocuparea în cadrul Serviciului Public de Gospodărire Locală al Orașului Cugir a funcției contractuale de conducere vacante de șef serviciu cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul științe inginerești;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției minimum 5 ani;
 • experiență profesională în servicii de utilități publice de salubrizare/întreținere și administrare a domeniului public și privat al unităților administrativ teritoriale;
 • minimum 5 ani vechime în muncă;
 • permis de conducere categoria B.
 • cunoștințe operare PC – Windows, Microsoft Office.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 aprilie 2021, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 21 aprilie 2021, ora 11:00 proba practică;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, camera 15, Județul Alba, telefon 0258/751.001, interior 115.

*U.A.T. – Comuna Șona, Județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată (durata de implementare a proiectului – „Amenajare Bază Sportivă în Comuna Șona) a funcției contractuale temporar vacante de muncitor necalificat o,5 normă (2 posturi) la Compartimentul Deservire.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii;
 • vechime necesară ocupării postului de minimum 6 luni.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 aprilie 2021, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 20 aprilie 2021, ora 09.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la U.A.T. – Comuna Șona, Str. Lungă nr. 2, Județul Alba, telefon 0258/884.080.

*Casa Corpului Didactic Alba, cu sediul în Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 7, județul Alba, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de 0,5 normă administrator financiar.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic;
 • vechime minimum 3 ani în domeniul financiar-contabil;
 • competențe digitale; Word. Excel, programe de contabilitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 20 aprilie 2021, ora 09.00: proba scrisă;
 • 26 aprilie 2021, ora 09.00: proba practică;
 • 26 aprilie 2021, ora 11.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Casa Corpului Didactic Alba, cu sediul în Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 7, județul Alba, telefon 0285/826.147.

*Grădinița cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată”, Alba lulia, cu sediul în str. George Barițiu nr. 8, județul Alba, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante, de:

 • îngrijitor grupă învățământ preșcolar – număr posturi – 1 (normă întreagă), perioadă nedeterminată.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii generale sau medii:
 • vechime – minimum 5 ani;
 • cursuri de igienă absolvite sau dovada înscrierii la curs;
 • abilități, calități și aptitudini necesare: persoană serioasă, stabilă emoțional, responsabilitate și corectitudine,
 • să cunoască și să poată identifica materialele de curățenie de bază, necesare în activitatea de curățenie;
 • să aibă deprinderi practice specifice activității de curățenie.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 12 aprilie 2021, ora 10.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 20 aprilie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 20 aprilie 2021, ora 11.00: proba practică;

Relații suplimentare se pot obține la rădinița cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată”, Alba lulia, cu sediul în str. George Barițiu nr. 8, județul Alba, tel. 0786/912,307.

*Primăria Comunei Sohodol, Judeţul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de îngrijitor clădiri – Compartimentul Deservire şi Întreţinere.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii;
 • minimum 15 ani de vechime în muncă;
 • domiciliul stabil pe raza comunei Sohodol.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 20 aprilie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • Proba interviu: în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Sohodol, Judeţul Alba, telefon 0733/917.087.

*Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de consilier I A S, la Compartimentul Informatizare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii universitare de licență, absolvite cu diplomă de licență în domeniul informatică;
 • vechime în specialitatea studiilor – minimum 9 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 09 aprilie 2021: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 19 aprilie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 22 aprilie 2021, ora 10.00: proba practică;
 • 23 aprilie 2021, ora 12.00: proba interviu.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba din Alba Iulia, strada Gabriel Bethlen nr. 7, judeţul Alba, telefon 0258/817.255.

*Primăria Comunei Lunca Mureșului, Județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de muncitor calificat I.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii medii, școala profesională, cursuri calificare în meseria de mecanic agricol, lăcătuș-mecanic;
 • vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului – 9 ani;
 • permis auto categoria B.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 07 aprilie 2021, ora 12.00: data limită pentru depunerea dosarelor de concurs;
 • 19 aprilie 2021, ora 11.00: proba scrisă;
 • 19 aprilie 2021, ora 14.00: proba practică;
 • 19 aprilie 2021, ora 15.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Comunei Lunca Mureșului, Județul Alba, nr. 303, telefon: 0258/878.121.

*Primăria Municipiului Alba Iulia, județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de conducere, vacante, de șef centru, gradul II, la Centrul Național de Informare și Promovare Turistică.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în una din ramurile de știință (RSI):
 • științele pământului și atmosferei (S) geografia turismului;
 • (RSI) științe economice; (S)economia comerțului, turismului și serviciilor;
 • (RSI): științe economice; (S) Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate;
 • (RSI) istorie (S) istorie;
 • (RSI) istorie (S) turism cultural și studii muzeale; (RSI) studii culturale, (S) turism cultural;
 • studii universitare de master în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției contractuale;
 • vechime în specialitatea studiilor necesară: 5 ani;
 • cunoștințe de operare PC – nivel mediu;
 • cunoaștere a minim două limbi de circulație internațională – nivel avansat, constituie avantaj;
 • perfecționări (specializări) agent de turism – ghid, director de centru de informare turistică, director de agenție de turism, director de hotel sau manager în activitatea de turism.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 07 aprilie 2021, inclusiv, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 15 aprilie 2021, ora 11:00: proba scrisă – la sediul Direcției Programe, din Alba lulia, Str. Bucovinei nr. 6;
 • 14 aprilie 2021, ora 11:00: proba suplimentară eliminatorie de testare a cunoștințelor de operare PC nivel mediu – la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, Calea Moților nr. 5A;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia din Calea Moţilor nr. 5A, et. 2, județul Alba, telefon 0258/819.462.

*Școala Gimnazială „Horea” cu sediul în localitatea Horea, str. Nicola Vasile Ursu nr. 22, județul Alba, organizează concurs pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de supraveghetor de noapte.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii medii, cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime in muncă necesară ocupării postului – minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 16 aprilie 2021, ora 10:00: proba scrisă;
 • 16 aprilie 2021, ora 14:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se obţin la Școala Gimnazială „Horea” cu sediul în localitatea Horea, str. Nicola Vasile Ursu nr. 22, județul Alba, telefon 0285701071, 0765713191.

*Grădinița cu Program Prelungit „Lumea Copiilor”, Blaj, cu sediul în Blaj, Bd. Republicii nr. 24, județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de îngrijitor

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – generale, minimum 8 clase;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 15 aprilie 2021, ora 10:00: proba scrisă;
 • 19 aprilie 2021, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Grădinița cu program prelungit „Lumea Copiilor”, Blaj, cu sediul în Blaj, Bd. Republicii nr. 24, județul Alba, telefon 0258.711.023, 0727.378.369.

*Liceul „Dr. Lazăr Chirilă” din Baia de Arieș, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de muncitor calificat-fochist.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii: absolvent al/a 10 clase sau școală profesională de 3 ani;
 • vechime în câmpul muncii: cel puțin 5 ani;
 • curs de fochist și autorizație ISCIR.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 aprilie 2021, ora 09.00: proba scrisă;
 • 15 aprilie 2021, ora 12.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Liceului „Dr. Lazăr Chirilă”, cu sediul în Baia de Arieș, Str. 22 Decembrie nr. 41, județul Alba, telefon 0374/555.775.

*Direcția pentru Agricultură Județeană Alba organizează concurs, în baza H.G. nr. 286/2011, în vederea ocupării a 2 funcții contractuale teritoriale, temporar vacante, de consilier IA în cadrul Compartimentului R.G.A, organizat la nivelul D.A.J. Alba, pe perioada desfășurării Recensământului General Agricol, runda 2020.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile: ingineria resurselor vegetale și animale, medicină veterinară; științe economice;
 • vechimea în muncă – minimum 3 ani în domeniul studiilor absolvite;
 • cunoștințe de operare pe calculator Microsoft Office – nivel mediu, cunoștințe WEB, navigare Internet, dovedite cu documente.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 aprilie 2021, ora 11.00: proba scrisă;
 • 15 aprilie 2021, ora 11.00: proba interviu.

Relații suplimentare se pot obține la Direcția pentru Agricultură Județeană Alba din Alba Iulia, Calea Moților nr. 112, telefon 0258/835342.

*Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga” din Ocna Mureş, Judeţul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de îngrijitor.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii generale sau medii;
 • vechime în muncă – nu e cazul;
 • disponibilitate pentru program flexibil.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 13 aprilie 2021, ora 09.00, proba scrisă;
 • 14 aprilie 2021, ora 12.30, proba practică;
 • 15 aprilie 2021, ora 14.00, proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la sediul Şcolii Gimnaziale „Lucian Blaga” din Ocna Mureş, Judeţul Alba, Str. Brazilor nr. 9, judeţul Alba, telefon 0258/871.141.

*Școala Gimnazială din comuna Sohodol, Județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de muncitor – personal nedidactic (0,25 normă).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii;
 • vârsta minimă 18 ani;
 • vechime în muncă: – minimum 10 ani;
 • recomandare de la ultimul loc de muncă/locul de muncă;
 • domiciliul în localitatea Sohodol.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 aprilie 2021, în intervalul orar 12.00-14.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 12 aprilie 2021, ora 09.00: proba scrisă;
 • 12 aprilie 2021, ora 12.00: proba practică;
 • 12 aprilie 2021, ora 14.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Școala Gimnazială Sohodol din comuna Sohodol, str. Sohodol nr. 2, Județul Alba, telefon 0258/787.226.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Te-ar putea interesa și:

OFICIAL| 3.697 cazuri noi de coronavirus în România. Bilanțul total ajunge la 676.968 de îmbolnăviri

Marți, 12 ianuarie 2021, Grupul de Comunicare Strategică a dat publicității noul bilanț al pandemiei de COVID-19 în România. Până… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Alba Iulia REVINE la SCENARIUL ROȘU. Incidența de infectare a ajuns la 3 cazuri/1000 de locuitori

Deși carantinarea Municipiului Alba Iulia a „dat roade” în ceea ce privește scăderea numărului de persoane infectate, orașul nostru a… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

VIDEO| PERCHEZIȚII în Alba și alte județe din țară într-un dosar cu acuzaţii de fals de monedă: Cum opera gruparea infracţională

Ofițerii BCCO Piteşti au efectuat marţi, 12 ianuarie, mai multe percheziţii domiciliare, în judeţele Alba, Sibiu, Arad şi Bacău, într-un… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

DOCUMENT| Orașul Abrud SCAPĂ de restricții. Incidența de infectare a scăzut sub 1,5/1000 de locuitori

Datorită scăderii incidenței cazurilor de coronavirus sub 1.5 la mie, orașul Abrud scapă de restricțiile impuse prevenirii răspândirii noului coronavirus,… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

OFICIAL: Starea de alertă, PRELUNGITĂ cu încă 30 de zile: Măsurile și restricțiile care vor trebui respectate

Prelungirea cu 30 de zile a stării de alertă, începând de miercuri, 13 ianuarie a fost aprobată de către Guvernul… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

DOCUMENT| Comuna Stremț în scenariul ROȘU, Ocna Mureș, Cetatea de Baltă și Sântimbru în scenariul GALBEN. Măsuri pentru următoarele 14 zile stabilite de CJSU Alba

În urma ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, s-a dispus menținerea în scenariul roșu a localității Stremț și în… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro