Ziarul Unirea

ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 20 iunie 2021. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 20 iunie 2021. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 20 iunie 2021 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*Colegiul Naţional „Bethlen Gabor” din Aiud, Judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de îngrijitor.

ELIT

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii medii;
 • fără condiții referitoare la vechimea în muncă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afişare, la sediul instituției
 • 12 iulie 2021, ora 10:00: proba scrisă;
 • 14 iuliue 2021, ora 12:00: proba practică;
 • 16 iulie 2021, ora 12:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Colegiului Naţional „Bethlen Gabor” din Aiud, str. Bethlen Gabor nr. 1, Judeţul Alba, telefon: 0258/861.947.

*Spitalul Municipal Aiud, Județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de conducere vacante de director fincanciar contabil – Funcţie de conducere specifică Comitetului director.

Condiţii specifice de participare la concurs conform art. 3 alin (3) pct.b) din OMS 954/2017:

 • pentru directorul financiar – contabil:
  • sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic;
  • au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 01 iulie 2021: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 09 iulie 2021, ora 10.00: test grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoştintelor din legislatia specifică postului;
 • 14 iulie 2021: sustinerea proiectului de specialitate pe o tema din domeniul de activitate al postului;
 • 16 iulie 2021: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la Spitalul Municipal Aiud, din localitatea Aiud, Str. Spitalului nr. 2, Judeţul Alba, telefon: 0258/861.816, interior 192.

*Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale, vacante, de laborant în învățământ debutant (SSD) din cadrul Facultății de Științe Exacte și Inginerești – Centrul de Cercetări Topografice.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivel studii: superioare de scurtă durată în domeniul postului;
 • domeniul fundamental: științe inginerești.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 iunie 2021, între orele 08.00-12.00 și 14.00-16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 09 iulie 2021, ora 10.00: proba scrisă – S3, Corp C, et. II.;
 • 13 iulie 2021, ora 10.00: proba interviu – S3, Corp C, et. II.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 5, judeţul Alba, telefon 0740.074.876.

*Primăria Municipiului Blaj, Județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, de:

 • muncitor calificat – tâmplar;
 • muncitor necalificat (pentru salubrizare căi publice).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • muncitor calificat – tâmplar:
  • studii gimnaziale și curs de calificare sau școală profesională;
  • fără vechime.
 • muncitor necalificat (pentru salubrizare căi publice):
  • studii gimnaziale;
  • fără vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 iunie 2021, ora 14.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 07 iulie 2021, ora 11.00 – proba practică;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public de Gospodărie Comunală Blaj, str. Dr. Vasile Suciu nr. 4, Județul Alba, telefon 0258/710.110, fax: 0258/710.014, mobil: 0752/242.313.

*Spitalul Orășenesc „Dr. Alexandru Borza” din Abrud, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuție, vacante după cum urmează:

 • brancardier;
 • portar;
 • muncitor necalificat.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • brancardier:
  • studii: diplomă de bacalaureat.
 • muncitor necalificat:
  • studii medii.
 • portar:
  • studii medii;
  • certificat de calificare ca agent dc pază și ordine, precum și atestat pentru exercitarea ocupației de agent de securitate.
  • Nu se solicită vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 07 iulie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 09 iulie 2021, ora 10.00: proba practică;
 • 09 iulie 2021, ora 12.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Orășenesc „Dr. Alexandru Borza” din Abrud, Str. Republicii nr. 13, telefon 0258/780.614, interior 34.

*Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcţiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 • consilier, gradul I – Biroul Economic;
 • consilier gradul I A – Serviciul Publicitate Imobiliară – B.C.P.I. Alba Iulia.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • consilier, gradul I:
  • studii de specialitate: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în specializarea economic;
  • vechime în muncă pe studii superioare – 3 ani și 6 luni.
 • consilier gradul I A:
  • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență;
  • vechime în muncă pe studii superioare – 6 ani și 6 luni.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 iunie 2021, ora 16.30: data limită pentru depunerea dosarelor ;
 • 07 iulie 2021, ora 10:00: proba scrisă;
 • 14 iulie 2021, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Alba, din Alba Iulia, str. Septimius Severus nr. 59, Judeţul Alba, telefon 0258/813.170, interior 118.

*Liceul Tehnologic „Ştefan Manciulea” din Blaj, judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de ajutor analist programator.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – absolvirea cu diplomă a unei unități de învățământ preuniversitar de profil sau curs de calificare;
 • vechime în domeniu (serviciu resurse umane / informatizare) necesară ocupării postului – 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 07 iulie 2021, ora 09.00: proba scrisă;
 • 09 iulie 2021, ora 09.00: proba practică;
 • 12 iulie 2021, ora 09.00: proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la sediul Liceului Tehnologic „Ştefan Manciulea” din Blaj, Piaţa 1848 nr. 3, judeţul Alba, telefon: 0258.710.655 sau 0735/874.516.

*Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” din Alba Iulia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de bibliotecar debutant, studii superioare de lungă durată, la Sala de lectură.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalenta;
 • nu este necesară vechimea în muncă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 iulie 2021, ora 10.00: proba scrisă, în sala de ședințe a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, situată în Alba Iulia, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 68, județul Alba;
 • 09 iulie 2021, ora 09.00: proba interviu, la sediul Bibliotecii Județene „Lucian Blaga”, Alba, situată în Alba Iulia, Str. Trandafirilor nr. 22, județul Alba.

Relaţii suplimentare cu privire la bibliografie şi conţinutul dosarului pentru concurs se obţin la sediul din Alba Iulia, Str. Trandafirilor nr. 22, judeţul Alba, telefon 0258/811.443, la Compartimentul Resurse Umane.

*Spitalul de Pneumoftiziologie din localitatea Aiud, str.Ecaterina Varga, Nr.6, judeţul Alba, organizează concurs, conform H.G.R. nr. 284/2007 cu modificările şi completările ulterioare, pentru ocuparea funcţiei specifice Comitetului Director: Director Medical.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs sunt:

 • absolvent de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină.
 • sunt confirmați cel puțin medic specialist.
 • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Concursul se va desfăşura la Sala de şedinţă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, situată în Alba Iulia, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 68, astfel:

 • Proba scrisă: va avea loc în data de 02 august 2021, ora 10,00
 • Susținerea proiectului de specialitate și interviul de selecție vor avea loc în data de 05 august 2021, ora 10,00.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul spitalului, la secretariatul comisiei de concurs sau la telefon 0258861302, interior 102.

*Serviciul Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local Aiud, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcţiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 • muncitor calificat, treapta profesională IV – Compartimentului Reparații, întreținere Drumuri;
 • muncitor calificat, treapta profesională IV – Biroului Seră, Zone verzi.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • stadii medii/studii generale;
 • nu necesită vechime în muncă

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18 iunie 2021, ora 15:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 30 iunie 2021, ora 10:00/12:00: proba practică;
 • 05 iulie 2021, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Serviciului Public de Interes Local Administraţia Patrimoniului Local Aiud, din str. Tribun Tudoran nr.9, județul Alba, telefon 0258/861.593 interior 13.

*Colegiul Naţional „Inochentie Micu Clain” din municipiul Blaj, judeţul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de administrator patrimoniu.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – superioare;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 01 iulie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 05 iulie 2021, ora 10.00: proba practică;
 • 06 iulie 2021, ora 10.00: proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la sediul Colegiului Naţional „Inochentie Micu Clain” din Blaj din strada Simion Bărnuţiu nr. 2, judeţul Alba, telefon 0258/711.208.

*Primăria Municipiului Alba Iulia, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de mașinist la mașini pentru terasamente.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii generale;
 • vechime în muncă; minimum 3 ani;
 • posesor permis de conducere categoriile B și C;
 • certificat de calificare – mașinist la mașini pentru terasamente.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 iunie 2021, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 29 iunie 2021, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia din Calea Moţilor nr. 5A, et. 2, județul Alba, telefon 0258/819.462.

*Primăria Comunei Sâncel, Judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de muncitor calificat IV.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii profesionale sau liceale cu diplomă de absolvire;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 iunie 2021, ora 10:00: proba scrisă;
 • 29 iunie 2021, ora 11:00: proba practică;
 • 30 iunie 2021, ora 12:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Sâncel, str. Mihai Eminescu nr. 70, Judeţul Alba, telefon 0258/885.101 sau 0733.026.335, e-mail primariasancel@yahoo.com.

*Școala Gimnazială Vidra, cu sediul în Vidra, str. Lunca Bisericii nr. 34, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 • administrator financiar (0,5 post);
 • îngrijitor (curățenie).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • administrator financiar:
  • nivelul studiilor –superioare în specialitatea postului;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 3 ani in contabilitate bugetara.
   îngrijitor (curățenie):
  • nivelul studiilor -medii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 iunie 2021, ora 10:00: proba scrisă;
 • 30 iunie 2021, ora 11:00: proba practică;
 • 30 iunie 2021, ora 13:00: proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la sediul Şcolii Gimnaziale Vidra, cu sediul în Vidra, str. Lunca Bisericii nr. 34, județul Alba, telefon 0752.808.345.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Te-ar putea interesa și:

Voluntarii ASCOR Alba Iulia, MISIUNE filantropică, în satul din Alba declarat „Muzeu Viu”

ASCOR Alba Iulia, alături de câteva familii cu suflet mare, au organizat o acțiune social-filantropică având ca scop întrajutorarea mai… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

FOTO| ICOANA Sfinții Petru şi Pavel–COLECȚIA MNUAI, LAZ, SEC–XIX (pictor Ilie Poenaru)

Despre Sfântul Petru se ştie că îl însoţeşte des pe Dumnezeu în drumurile sale pe pământ şi că ţine Cheile… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

DOLIU în media din România. Jurnalistul Florin Condurățeanu a MURIT, în urma unui stop cardio-respirator

Jurnalistul Florin Condurăţeanu s-a stins din viaţă. Acesta a suferit un şoc cardio respirator în cursul acestei zile. Doliu uriaş… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Bărbatul care a fost testat POZITIV cu COVID-19 de 42 de ori și internat de 7. A fost bolnav timp de 10 luni

Un cetățean britanic s-a infectat cu coronavirus la începutul primului val din UK, în 2020. Dar, în timp ce majoritatea… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

VIDEO| O furtună a DISTRUS tot ce a întâlnit în Moscova. Imagini apocaliptice din capitala Rusiei

Vremea instabilă a făcut ravagii în capitala Rusiei. O ploaie torenţială însoţită de rafale puternice de vânt s-a abătut luni… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Coaliţia ar putea amâna înscrierea Roşiei Montane în UNESCO. Cioloş: „Premierul Cîţu ţine foarte mult la această retragere”

Tema ”Roşia Montană pe lista UNESCO” va fi discutată luni după-amiază în coaliţia de guvernare. Dacian Cioloş lasă să se… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

FOTO| Cum arată noile trenuri care vor circula între Cluj-Napoca și Alba Iulia. Au fost aduse din Germania

În aproximativ 3 luni, primele șase automotoare diesel second-hand cumpărate din Germania de compania privată Transferoviar urmează să circule pe… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro