ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 17 noiembrie 2019. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Paul Voicu - Primar 2020

ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 17 noiembrie 2019. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 17 noiembrie 2019 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*Serviciul de Ambulanţă Judeţean Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiilor contractuale de execuție, temporar vacante, după cum urmează:

ELIT

• șofer autosanitara I,1 post pe durata determinata la Stația Centrală Alba Iulia, 1 post pe durată determinată la Substația Cugir conform H.G. nr. 286/2011.
• asistent medical generalist PL, 1 post pe durată determinată la Stația Centrală Alba Iulia, 1 post pe durată determinată la Substația Câmpeni, conform H.G. nr. 286/2011.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Mihail David - 2020

• Șofer autosanitară I
diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a liceului;
permis de conducere pentru șofer profesionist, cat. B și C;
diplomă de absolvire a cursului de ambulanțier;
6 ani vechime ca șofer profesionist.

• Asistent medical generalist PL
diplomă de școală sanitară post liceală sau echivalentă;
diplomă de bacalaureat;
certificat de membru OAMGMAMR vizat la zi;
adeverință de participare la concurs eliberată de OAMGMAMR;
6 luni vechime în specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 20 noiembrie 2019, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 28 noiembrie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 03 decembrie 2019, ora 09:00: probă practică și proba interviu ;
 • 03 decembrie 2019, ora 13:00: probă efort fizic – șofer;
 • 04 decembrie 2019, ora 10:00: proba practică și proba interviu – șofer.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Alba din Alba Iulia, str. Calea Moţilor nr. 83, Judeţul Alba, telefon: 0258/834.211.

*Primăria Comunei Berghin, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de șofer I la Compartimentul Gospodărire Comunală.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii medii/generale;
 • posesor al permisului de conducere pentru categoriile: B, C și E;
 • nu sunt condiții de vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 27 noiembrie 2019: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 05 decembrie 2019, ora 09.00: proba scrisă;
 • 05 decembrie 2019, ora 13.00: proba practică;
 • 05 decembrie 2019, ora 15.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Berghin, situat în comuna Berghin, nr. 361, județul Alba, telefon 0258.854.101 sau 0258.854.344.

*Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale, temporar vacante, de muncitor calificat, treapta III, bucătar din cadrul Serviciului Social – cantina studențească.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii (minimum 10 clase);
 • deținerea unui certificat de calificare in meseria de bucătar,
 • minimum 2 ani vechime în muncă in meseria de bucătar/ajutor bucătar.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 19 noiembrie 2019, ora 16.00, termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 27 noiembrie 2019, ora 10.00, proba scrisă;
 • 29 noiembrie 2019, ora 10.00, proba practică;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 5, judeţul Alba, telefon 0258/806.276.

*Şcoala Gimnazială „Iuliu Maniu“, Vinţu de Jos, judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de îngrijitor.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor: studii medii;
 • vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 04 decembrie 2019, ora 13.00: proba scrisă;
 • 04 decembrie 2019, ora 14.00: proba practică;
 • 04 decembrie 2019, ora 17.00: proba interviu.

Relații suplimentare la Şcoala Gimnazială „Iuliu Maniu“, Vinţu de Jos, judeţul Alba, cu sediul în localitatea Vinţu de Jos, str. Mihai Eminescu nr. 12, judeţul Alba, telefon 0726.285.623.

*Spitalul Municipal Sebeş, județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de conducere vacante, de director financiar-contabil.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă in profil economic
 • au cel puțin 5 ani vechime in specialitatea studiilor
 • dețin certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum și de cunoaștere a reglementărilor europene în domeniu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25 noiembrie 2019, termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 04 decembrie 2019, ora 09:00: proba scrisă;
 • 05 decembrie 2019, ora 11:00: susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului;
 • 06 decembrie 2019, ora 12:30: proba interviu.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Municipal Sebeş, str. Şurianu nr. 41, judeţul Alba, telefon 0258/731.712.

*Şcoala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu“, cu sediul în Sebeş, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție, vacante, de muncitor întreţinere şcoală.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – gimnaziale;
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: – 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 26 noiembrie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 04 decembrie 2019, ora 12:00: proba scrisă;
 • 11 decembrie 2019, ora 12:00: proba practică;
 • 16 decembrie 2019, ora 09:00: proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la Şcoala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu“, cu sediul în Sebeş, telefon 0258/731506.

*Spitalul de Pneumoftiziologie din Aiud, Judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de muncitor calificat tr. IV – Lăcătuș mecanic de întreținere și reparații – în cadrul Compartimentului Administrativ – întreținere clădiri și instalații.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii – profesionale sau studii medii în domeniul mecanic de întreținere și reparații;
 • nu este necesară vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 26 noiembrie 2019, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 04 decembrie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie din Aiud, str. Ecaterina Varga nr. 6, Judeţul Alba, telefon 0258/861.302, interior 102.

*Unitatea Militară 01585 din Petreşti, Județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției contractuale vacante, de magaziner debutant la depozitul materiale tehnice, auto și C.L. din plutonul deservire.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii – studii medii/generale;
 • vechime în muncă – minimum 6 luni.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 25 noiembrie 2019, ora 14:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 02 decembrie 2019, ora 11.00: proba scrisă;
 • 06 decembrie 2019, ora 11.00: proba practică;
 • 12 decembrie 2019, ora 11.00: proba interviu.

Relații suplimentare la sediul Unității Militare 01585 din Petreşti, str. Valea Sebeșului nr. 58, Județul Alba telefon: 0258/743.795, interior 106.

*Administraţia Naţională Apele Române, Administraţia Bazinală de Apă Mureş, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual, de execuție vacant – geograf – Biroul Dispecerat (serviciu în ture 12/24).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare – specializarea: geografie;
 • vechime în muncă – nu se cere.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 noiembrie 2019, ora 12.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 09 decembrie 2019, ora 09.00: proba scrisă;
 • 12 decembrie 2019, ora 09.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Administraţia Naţională Apele Române”, Administraţia Bazinală de Apă Mureş, Sistemul de Gospodărire a Apelor Aba, cu sediul în Alba Iulia, Str. Lalelelor nr. 7A, telefon 0258/835.578, 0258834426.

*Administraţia Naţională Apele Române, Administraţia Bazinală de Apă Mureş, Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual, de conducere vacant – șef stație hidrologică / Stația Hidrologică Câmpeni.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare tehnice – specializarea: construcții hidrotehnice, geologie;
 • vechime în muncă: 5 ani din care vechime minim 3 ani în domeniul gospodăriri apelor.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 noiembrie 2019, ora 12.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 02 decembrie 2019, ora 09.00: proba scrisă;
 • 05 decembrie 2019, ora 09.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Administraţia Naţională Apele Române”, Administraţia Bazinală de Apă Mureş, Sistemul de Gospodărire a Apelor Aba, cu sediul în Alba Iulia, Str. Lalelelor nr. 7A, telefon 0258/835.578, 0258.834.426.

*Spitalul Orășenesc Câmpeni, cu sediul în Câmpeni, str. Horea nr. 63, județul Alba, organizează în data de 29.11.2019 concurs pentru ocuparea funcției de conducere specifică comitetului director, de director medical, conform O.M.S. nr. 954/2017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice.

 • denumirea postului – director medical – vacant – funcție de conducere specifică comitetului director.

Condiții specifice de participare la concurs, conform art. 3 alin. (3) pct. a) din O.M.S. nr. 954/2017:

 • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
 • sunt confirmați cel puțin medic specialist;
 • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Data, ora și locul de desfășurare a concursului:

 • lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului, în data de 29.11.2019. ora 10.00. la sediul instituției;
 • susținerea proiectului de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului, în data de 04.12.2019;
 • interviul de selecție, în data de 04.12.2019.

Date contact – Bota Denisa, tel. 0258/771.717, interior 49.

*Direcția Județeană de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de șofer I la Compartimentul Aprovizionare Desfacere.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii generale;
 • vechime în muncă minimum 10 ani;
 • carnet de șofer categoria B1, B, C1, C, BE.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 noiembrie 2019, ora 15.30: termen limită de depunere a dosarelor;
 • 29 noiembrie 2019, ora 10:00: proba practică;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției Județene de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Alba, din Alba Iulia, str. Al. I. Cuza nr. 4, telefon 0744.676.632.

*Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de muncitor calificat – bucătar, treapta II M din cadrul Serviciului Social – cantina studențească.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii (minimum 10 clase);
 • deținerea unui certificat de calificare în meseria de bucătar;
 • minimum 3 ani vechime în muncă în meseria de bucătar/ajutor bucătar.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 19 noiembrie 2019, ora 16.00, termenul limită pentru depunerea dosarelor – la registratura universității (corp C – parter);
 • 27 noiembrie 2019, ora 10.00, proba scrisă – Sala de lectură a bibliotecii;
 • 29 noiembrie 2019, ora 10.00, proba practică;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 5, judeţul Alba, telefon 0258/806.276, 0258/813.994.

*Spitalul Municipal Blaj, cu sediul în Blaj, str. Poet Andrei Mureșanu nr. 16, județul Alba, organizează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, O.M.S. nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și ale O.M.S. desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art 1 din O.M.S. nr. 954/2017, concurs/examen pentru ocuparea funcției specifice comitetului director al unității, după cum urmează:

 • 1 post de director medical.

Criteriile specifice sunt următoarele:

 • pentru directorul medical:
  • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
  • sunt confirmați cel puțin medic specialist;
  • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Concursul/examenul pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director – director medical – al unității se va organiza în data de 26.11.2019, ora 09.00 – proba scrisă, respectiv data de 27.11.2019, ora 09.00 – susținere orală a proiectului de specialitate, ora 11.00 – interviul de selecție, la sediul unității.

Relații suplimentare se pot obține la telefonul 0258/710.941, int. 197, Biroul Resurse Umane.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...