Rămâi conectat

Curier Județean

ANGAJĂRI la STAT: Concursuri pentru ocuparea unor funcții publice din cadrul APIA – Centrul Județean Alba. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Publicat

în

ANGAJĂRI la STAT: Concursuri pentru ocuparea unor funcții publice din cadrul APIA – Centrul Județean Alba. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Concurs pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante (2 funcţii) din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură – Centrul Judeţean Alba.

Informaţii concurs

Elit - Gustul Desăvârșit

Tip concurs: Recrutare pe funcţie publică de execuţie vacantă în afara Agenţiei

Data de sustinere a probei scrise: 20.05.2022, ora 10:00

Locaţia de desfăşurare a concursului: sediul APIA-Centrul judeţean Alba , str.Moţilor, nr.112, jud. Alba

Stare concurs: Programat

Observaţii suplimentare: Persoană de concurs: Coltor Liliana consilier Tel./fax 0258830650 E-

mail:[email protected]rg.ro

Data afişării: 20.04.2022, ora 08:00

Informaţii posturi scoase la concurs

Consilier

Descriere post Localizare post

Clasa: I

Grad: asistent

Tip compartiment: SERVICIU

Denumire compartiment: MASURI SPECIFICE APIA – CENTRUL JUDEŢEAN ALBA

Localitate: ALBA IULIA

Judeţ: ALBA

Consilier

Descriere post Localizare post

Clasa: I

Grad: asistent

Tip compartiment: BIROU

Denumire compartiment: CENTRUL LOCAL CÂMPENI APIA – CENTRUL JUDEŢEAN ALBA

Localitate: ALBA IULIA

Judeţ: ALBA

Condiţii de participare

Consilier, clasa I, grad profesional asistent – Centrul Local Câmpeni

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în următoarele domenii fundamentale : ştiinţe inginereşti, ştiinţe sociale – ramura de ştiinţă: ştiinţe juridice sau stiinţe administrative sau ştiinţe economice;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 1 an;

Consilier, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Măsuri Specifice

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în următoarele domenii fundamentale : ştiinţe inginereşti, ştiinţe sociale – ramura de ştiinţă: ştiinţe juridice sau stiinţe administrative sau ştiinţe economice;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 1 an;
Bibliografie concurs, atribuţii conform fişei postului și depunere dosare concurs
Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului.
Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână. Bibliografia, tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, la secţiunea special creată în acest scop.

Responsabilitatea privind legalitatea şi corectitudinea informaţiilor din conţinutul anunţului de concurs publicat pe site-ul Agenţiei şi încadrarea în temeiurile legale prevăzute de actele normative aparţin în exclusivitate autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.

Consilier, clasa I, grad profesional asistent -Centrul Local Câmpeni

1. Constituţia României, republicată;
2.Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
5. Legea 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea si funcţionarea APIA, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Ordonanta de urgentă nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăti si a unor instrumente de garantare care se aplică in agricultură in anii 2021 si 2022;
7. Ordinul M.A.D.R. nr. 45/2021 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, conditiilor specifice si a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art.1 alin. (2) si (3) si art. 35 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr.11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăţi si a unor instrumente de garantare care se aplică in agricultură în anii 2021 si 2022;
8.Ordinul M.A.D.R nr. 194/2019 privind aprobarea sistemelor de sancţiuni aplicabile cererilor de plată depuse începăând cu anul 2019 pentru măsurile de 10 „Agromediu şi climă”, 11 „Agricultura ecologică” şi 13 „Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângerile naturale sau cu alte constrăngeri specifice” prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului cu modificările şi completările ulterioare;
10. Regulament (UE) Nr. 1307/2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului cu modificarile şi completările ulterioare;

Tematica:

1. Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor;
2. Statutul funcţionarilor publici;
3. Drepturile cetăţenilor, discriminarea, hărţuirea, egalitatea în activitatea economică şi în materie de angajare şi profesie, accesul la serviciile publice administrative şi juridice, de sănătate, la alte servicii, bunuri şi facilităţi, accesul la educaţie , dreptul la demnitatea personală;
4. Egalitatea de şanse si de tratament între bărbaţi şi femei;
5. Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;
6. Schemele de plată care se aplică în agricultură în perioada 2021-2022, domeniul de aplicare şi definiţii, dispoziţii generale, transferul de exploataţie, forţa majoră, dispoziţii finale;
7. Condiţii specifice şi criterii de eligibilitate pentru acordarea plăţilor, domeniul de aplicare şi definiţii, fermierul activ, schema de plată unică pe suprafaţă, Ajutoare naţionale tranzitorii în sectorul vegetal si zootehnic, sprijin cuplat sector vegetal şi zootehnic, plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu, schema pentru micii fermieri, măsurile de dezvoltare rurală, dispoziţii finale;
8. Sisteme de sancţiuni aplicabile cererilor de plată depuse începând cu anul 2019 pentru măsurile 10 „Agromediu şi climă”, 11 „Agricultura ecologică” şi 13 „Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângerile naturale sau cu alte constrăngeri specifice” prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020,
9. Finantarea, gestionarea si monitorizarea politicii agricole comune: domeniul de aplicare şi definiţii, Dispozitii generale privind fondurile agricole, Sisteme de control şi sancţiuni- Sistemul Integrat de Administrare şi Control;
10. Norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune;

Consilier, clasa I, grad profesional asistent – Serviciul Măsuri Specifice

1. Constituţia României, republicată;
2.Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
5. Legea 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea si funcţionarea APIA, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Hotărârea Guvernului nr. 339 din 30 aprilie 2020 privind aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2020-2022, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar, cu modificările si completarile ulterioare;
7. Hotărârea Guvernului nr. 1.174 din 29 decembrie 2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Hotărârea Guvernului nr. 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Hotărârea Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017- 2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018, cu modificarile si completarile ulterioare;
10. Hotărârea Guvernului nr. 868/2018 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2019-2023 cu modificările şi completările ulterioare;

Tematica:

1. Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor;
2. Statutul funcţionarilor publici;
3. Drepturile cetăţenilor, discriminarea, hărţuirea, egalitatea în activitatea economică şi în materie de angajare şi profesie, accesul la serviciile publice administrative şi juridice, de sănătate, la alte servicii, bunuri şi facilităţi, accesul la educaţie , dreptul la demnitatea personală;
4. Egalitatea de şanse si de tratament între bărbaţi şi femei;
5. Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
6. Sprijinul financiar Programul naţional apicol pentru anul 2020-2022, norme de aplicare;
7. Schema de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură;
8. Schema de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor;
9. Programul pentru şcoli al României în perioada 2017-2023;
10. Sprijinul financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2019-2023;


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Curier Județean

20 Ani cu Skepsis,  împliniți la Alba Iulia: Două spectacole aniversare la Casa de Cultură a Studenților

Publicat

în

20 Ani cu Skepsis,  împliniți la Alba Iulia: Două spectacole aniversare la Casa de Cultură a Studenților

Primul spectacol din cadrul evenimentului aniversar, intitulat în mod deloc întâmplător GENERAȚII, va avea loc Duminică, 29.05.2022, ora 19.00 – un spectacol în care vor păşi, pe scenă, rând pe rând, trei generaţii de tineri care activează în prezent în cadrul organizaţiei, prezentând trei episoade dramatice originale, inspirate de texte clasice și moderne semnate de Oscar Wilde și Matei Vișniec.

Vineri, 03.06.2022, ora 19.00, vă invităm la spectacolul de teatru OSCAR, după Claude Magnier, unul dintre cele mai bune spectacole de comedie din repertoriul grupului – un spectacol cu un comic spumos și un ritm susţinut, în care răsturnările de situaţie şi jocul personajelor captează imaginaţia publicului care asistă la o zi neobișnuită din viața unui multimilionar, o zi care ne amintește că nimeni nu este scutit de probleme şi că uneori nici măcar o mare avere nu te poate scoate uşor din încurcătură.

”Grupul Skepsis nu și-a propus niciodată să dovedească ceva, ci să descopere… să exploreze prin artă conexiuni profunde între noi și noi înșine, între noi și ceilalți. Celebrăm acum 20 de ani de la înființare cu două spectacole care subliniază faptul că grupul nostru are un trecut meritoriu, un prezent frumos și un viitor încrezător. Prin aceste spectacole mulțumim nu doar tuturor celor care au fost alături de noi ci și tuturor celor care s-au alăturat și se vor alătura nouă în lupta pentru ideea de Frumos, pentru cultură și educație prin artă.” – Viorel Cioflică, Coordonator.

Elit - Gustul Desăvârșit

Grupul Skepsis este o organizație artistică de tineret puternic implicată în viața socială și culturală a orașului, dezvoltată în jurul unei trupe de teatru născută în primăvara anului 2002 în mediul studențesc albaiulian și care în timp a crescut constant sub principiul teatrului de artă, atrăgând, formând și promovând constant tinere talente.

De-a lungul anilor trupa de teatru Skepsis s-a implicat în numeroase campanii umanitare și a reprezentat Alba Iulia la festivaluri și evenimente culturale dedicate trupelor tinere la nivel național (București, Iași, Cluj Napoca, Timișoara, Ploiești) și internațional (Germania, Cehia, Lituania, Rusia, Bulgaria, Grecia, Muntenegru), prestațiile trupei fiind răsplătite cu numeroase premii și distincții individuale la toate evenimentele cu caracter competitiv.

Seriozitatea și profesionalismul cu care își onorează angajamentele au făcut ca Grupul Skepsis să devină în timp un veritabil ambasador cultural al orașului, implicarea în dezvoltarea vieții culturale a comunității fiind subliniată prin importante proiecte culturale inițiate și organizate anual: Stagiunea cu Skepsis ; APOLLO – Festival Internațional de Teatru de Tineret ; ZILELE MEDIEVALE ALE BĂLGRADULUI – Festival de Artă Medievală

Evenimentul aniversar este organizat de Grupul Skepsis la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia, instituție care găzduiește și susține grupul încă de la începuturile lui.

Biletele (20 lei pt adulți ; 10 lei pt studenți și pensionari ; 5 lei pt copii) pot fi achiziționate de la secretariatul Casei de Cultură a Studenților începând de Joi, 26.05.2022, între orele 09.00-15.00. Fondurile obținute astfel sunt direcționate spre susținerea proiectului cultural ”Stagiunea cu Skepsis 2022” desfășurat de Grupul Skepsis pentru Alba Iulia.

Evenimentul este prezentat în cadrul proiectului Stagiunea cu Skepsis 2022 – un proiect care urmăreşte implicarea tineretului în diversificarea ofertei cultural-artistice a oraşului şi participarea civică la viaţa socioculturală. Prin acest proiect Grupul Skepsis formează tineri actori, dezvoltă colaborări cu artişti din ţară şi din străinătate, pregăteşte şi oferă în mod riguros şi sistematic publicului albaiulian spectacole de teatru şi divertisment pe întreg parcursul anului.

Parteneri: Primăria Municipiului Alba Iulia; Casa de Cultură a Studenţilor Alba Iulia; Fundaţia „Inter-Art” Aiud; Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia; Muzeul Național al Unirii Alba Iullia


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Curier Județean

 30 mai – 1 iunie. Teatrul de Păpuși „Prichindel” celebrează, alături de cei mai dragi spectatori din județul Alba, Ziua Copilului 2022. Unde va ajunge Sărbătoarea lui Prichindel

Publicat

în

 30 mai – 1 iunie. Teatrul de Păpuși „Prichindel” celebrează, alături de cei mai dragi spectatori din județul Alba, Ziua Copilului 2022. Unde va ajunge Sărbătoarea lui Prichindel

 Teatrul de Păpuși „Prichindel”, prin programul PRICHINDFEST, proiectul Sărbătoarea lui Prichindel, celebrează, alături de cei mai dragi spectatori ai noștri, copiii, Ziua Internațională a Copilului.

Așa cum este firesc, ne bucurăm, de fiecare dată, să oferim copiilor poveștile noastre, povești vesele, antrenante, care să fie mai aproape de lumea minunată a copilăriei.

Elit - Gustul Desăvârșit

Așadar, programul nostru de 1 Iunie se derulează pe mai multe zile, din dorința de a ajunge în fața cât mai multor copii și în cât mai multe locuri:

– 30 mai 2022, de la orele 9:30 și 11:00 vom prezenta copiilor din Aiud spectacolul „Laboratorul veseliei”, regia Adam și Laura Boboc, în sala festivă a Colegiului Național „Bethlen Gábor”;

– 31 mai 2022, orele 12:00, spectacolul „Laboratorul veseliei”, regia Adam și Laura Boboc, va fi susținut pentru copiii din Valea Lungă;

– 1 iunie 2022, orele 12:00, la Sala 67 a Teatrului de Păpuși „Prichindel” va fi prezentat spectacolul „Micii mușchetari”, regia Teodora Popa;

– 1 iunie 2022, orele 18:00, veselia se mută în Piața Cetății Alba Carolina, unde va fi susținut spectacolul „Laboratorul veseliei”, regia Adam și Laura Boboc.

Copiilor din lumea întreagă le spunem La mulți ani!, dorindu-le să aibă cât mai multă bucurie în lumea lor minunată, lumea copilăriei.

Cristina Smadea,
Secretar literar


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Curier Județean

DOSAR PENAL pentru un „bărbat” din Câmpeni: Și-ar fi agresat soția, cu care se află în proces de divorț, la locul ei de muncă

Publicat

în

DOSAR PENAL pentru un „bărbat” din Câmpeni: Și-ar fi agresat soția, cu care se află în proces de divorț, la locul ei de muncă

Polițiștii din Câmpeni au emis un ordin de protecție provizoriu față de un bărbat care și-ar fi agresat soția. Bărbatul este cercetat pentru violență în familie.

La data de 24 mai 2022, în jurul orei 14.15, polițiștii din Câmpeni au fost sesizați, prin plângere, de către o femeie, de 36 de ani, din oraș, cu privire la faptul că ar fi fost agresată de soțul său, cu care se află în proces de divorț.

Elit - Gustul Desăvârșit

Din primele verificări efectuate de polițiști a rezultat faptul că, bărbatul, în vârstă de 53 de ani, din Câmpeni, s-ar fi deplasat la locul de muncă al soției sale, unde, în urma unor discuții în contradictoriu, ar fi agresat-o.

Față de bărbat, a fost întocmit dosar penal, pentru violență în familie, iar în urma aplicării formularului de evaluare a riscului, polițiștii au emis, față de acesta, un ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare