Amenzi aplicate de ITM Alba

Ultimele controale ale ITM Alba, derulate în perioada 29 noiembrie – 3 decembrie la 30 de firme din judeţ au scos la iveală 155 de nereguli la aceste societăţi, în domeniul relaţiilor de muncă, sancţionate cu 4 amenzi în valoare de 24.000 de lei pentru munca la negru şi 46 de avertismente. Dintre deficienţele constatate de inspectori amintim: primirea la muncă a persoanelor fără întocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă; primirea la muncă a persoanelor s-a realizat în absenţa fişelor de aptitudine; nu era condusă evidenţa orelor prestate de salariaţi; nu s-a făcut dovada achitării drepturilor salariale prin semnarea statelor de plată sau prin alte documente care să ateste plata acestor drepturi; nu s-au compensat în bani, la încetarea activităţii, concediile de odihnă neefectuate în perioada lucrată; nu s-a negociat un spor la salariu pentru orele prestate în zilele de repaus săptămânal; netransmiterea la ITM Alba a registrului general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările intervenite; dosarele personale ale salariaţilor nu conţineau actele necesare angajării. În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, inspectorii ITM Alba au verificat activitatea a 46 de firme din judeţ, ne-a informat Horaţiu Puiu, inspectorul şef al ITM Alba. La societăţile controlate au fost identificate 80 de deficienţe, motiv pentru care s-au aplicat 20 de sancţiuni: 3 amenzi în valoare de 11.000 de lei şi 17 avertismente. (A.D.T.)

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419