Rămâi conectat

Curier Județean

Alba: În 2012, produsele din lemn au fost pe primul loc în topul exporturilor

Alexandra Mates

Publicat

în

Valoarea exporturilor realizate de Judeţul Alba în perioada 1.01-31.10.2012 a fost de 762.171 mii euro, iar a importurilor de 353.344 mii euro. Judeţul nostru a exportat cu precădere produse din lemn, iar în ceea ce priveşte importurile, pe locul I se situează maşinile, aparate şi echipamente electrice.

În perioada menţionată soldul operaţiunilor de comerţ exterior a fost pozitiv, în valoare de 408.827 mii euro, cu 5,27% mai mare decât în aceeaşi perioadă a anului trecut (soldul operaţiunilor de comerţ exterior înregistrat în perioada 1.01-31.10.2011 a fost de 388.359 mii euro); cele mai mari valori ale soldului pozitiv al operaţiunilor de comerţ exterior s-au înregistrat la următoarele secţiuni din Nomenclatorul Combinat al produselor: produse din lemn, exclusiv mobilier (+343.774 mii euro), maşini şi aparate, echipamente electrice, aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile (+44485 mii euro), încălţăminte, pălării, umbrele şi articole similare (+29.674 mii euro), mărfuri şi produse diverse, inclusiv mobilier (+27298 mii euro), articole din piatră, ipsos, ciment, ceramică (+19116 mii euro), textile şi articole din textile (+11.787 mii euro), materiale plastice, articole din materiale plastice şi cauciuc (+9423 mii euro). Cele mai mari valori negative ale soldului operaţiunilor de comerţ exterior din perioada 1.01-31.10.2012 s-au înregistrat la următoarele secţiuni: produse ale industriei chimice (-34.055 mii euro), metale comune şi articole din metal (-19.909 mii euro), animale vii şi produse animale (-18.678 mii euro), produse de origine vegetală (-4.692 mii euro), mijloace de transport (-4.610 mii euro).

În primele zece luni ale anului 2011, pe principalele secţiuni din Nomenclatorului Combinat, cele mai mari valori ale soldului pozitiv al operaţiunilor de comerţ exterior s-au înregistrat la: produse din lemn, exclusiv mobilier (+329763 mii euro), maşini, aparate şi echipamente electrice, aparate de înregistrat sau reprodus sunetul şi imaginile (+49403 mii euro), încălţăminte, pălării, umbrele şi articole similare (+44324 mii euro), mărfuri şi produse diverse, inclusiv mobilier (+27471 mii euro), articole din piatră, ipsos, ciment, ceramică (+16318 mii euro), textile şi articole din textile (+10488 mii euro), materiale plastice, articole din materiale plastice şi cauciuc (+8080 mii euro), valorile negative cele mai mari ale soldului operaţiunilor de comert exterior s-au înregistrat  la grupele: produse ale industriei chimice (-30188 mii euro), metale comune şi articole din acestea (-25772 mii euro), animale vii şi produse animale (-24320 mii euro), pastă de lemn (-6905 mii euro), produse vegetale (-5789 mii euro).

Elit - Gustul Desăvârșit

Din valoarea totală a exporturilor României, realizată în perioada 1.01-31.10.2012, judeţul Alba deţine o pondere de 2,02% şi 0,77% din valoarea totală a importurilor. Comparativ cu perioada corespunzătoare a anului precedent, valoarea exporturilor judeţului Alba a fost mai mare cu 19855 mii euro (+2,67%), iar valoarea importurilor a scăzut cu 613 mii euro (-0,17%).

Clasamentul valoric al judeţelor, ordonate descrescător, după valoarea exporturilor şi a importurilor realizate în anul 2012, situează judeţul Alba pe locul 13  în exporturi şi pe locul 23 în importurile ţării.

Şapte secţiuni din nomenclatorul combinat al produselor, cu ponderi semnificative (de peste 3%), deţin împreună 85,89% din valoarea totală a exporturilor, acestea fiind: lemn şi articole din lemn (49,65%), maşini, aparate şi echipamente electrice (13,28%), textile şi articole din textile (6,17%), încălţăminte, pălării, umbrele (5,44%), mărfuri şi produse diverse, inclusiv mobilier (4,06%), materiale plastice, articole din materiale plastice şi cauciuc (3,82%), articole din piatră, ipsos, ciment, ceramică (3,47%).

În valoarea importurilor judeţului, unsprezece secţiuni din nomenclatorul combinat al produselor, cu ponderi semnificative (de peste 3%), deţin împreună 91,32%, acestea fiind: maşini, aparate şi echipamente electrice (16,05%), produse ale industriei chimice (12,42%), metale comune şi articole din metal (11,08%), lemn şi articole din lemn (9,81%), textile şi articole din textile (9,98%), animale vii şi produse de origine animală (9,29%), pastă din lemn (7,30%), materiale plastice şi articole din materiale plastice şi cauciuc (5,58%), mijloace de transport (3,38%), încălţăminte, pălării, umbrele (3,34%), piei crude, tăbăcite şi produse din piele (3,09%).

Principalii parteneri de relaţii internaţionale ai judeţului, pentru perioada menţionată, după ponderea în valoarea totală a exporturilor şi importurilor au fost:

      -la export : Italia (17,36%), Japonia (15,09%), Germania (14,50%);

      -la import : Germania ( 23,77%), Italia (19,62%), Ucraina (9,91%).


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Curier Județean

Lucrări de modernizare la Școala Generală din localitatea Întregalde: Investiție de peste 1.8 milioane de lei

Ziarul Unirea

Publicat

în

Lucrări de modernizare la Școala Generală din localitatea Întregalde: Investiție de peste 1.8 milioane de lei

Primăria comunei Întregalde a lansat recent în Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație pentru proiectare și execuție în cadrul proiectului „Modernizare Școala Generală din localitatea Întregalde”. Valoarea totală estimată a investiției este de 1.867.653,59 de lei.

Obiectivul specific al investiției constă în modernizarea clădirii școlii generale din localitatea Întregalde, cu scopul de a oferi elevilor din comună, condiții mai bune prin accesul la servicii de învîțîmânt de înaltă calitate. Principalul obiectiv al prezentei documentații este de a analiza principalele caracteristici și indicatori tehnici, financiari și economici ai investiției care asigură o utilizare eficientă și rațională a capitalului și resurselor pentru satisfacerea nevoilor de modernizare a clădirii școlii generale din localitatea Întregalde prin:

• Creșterea eficienței energetice a clădirii în scopul reducerii emisiilor de carbon prin sprijinirea eficienței energetice, a gestionarii inteligente a energiei și a utilizării energiei regenerabile în clădirile publice;
• Îmbunătățirea performanțelor energetice a clădirii școlii generale din localitatea Intregalde;
• Reducerea consumului termic;

Elit - Gustul Desăvârșit

Se dorește realizarea lucrărilor de reabilitare generală și asigurarea obiectivului pentru funcțiunile reconsiderate, îmbunătățite. Măsurile de reducere a riscului seismic la nivelul podului și șarpantei deoarece această zonă de clădire nu satisface nivelul de performanță corespunzător obiectivului stabilit de standardele în vigoare.

Pentru asigurarea unui nivel de protecție antiseismică a acestei zone analizată se impun noi lucrări de reparații cu menținerea sistemului structural existent, prin eliminarea cauzelor degradărilor și realizarea condițiilor de durabilitate a intervențiilor.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Curier Județean

Policlinica din Ocna Mureș va fi renovată: Licitație în SEAP pentru servicii de proiectare

Ziarul Unirea

Publicat

în

Policlinica din Ocna Mureș va fi renovată: Licitație în SEAP pentru servicii de proiectare

Primăria orașului Ocna Mureș a lansat recent în Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație pentru servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru proiectul intitulat „Renovarea energetică a Policlinicii din orașul Ocna Mureș”.

Valoarea totală estimată a contractului este de 191.524,85 lei, fără TVA.

Realizarea lucrărilor de intervenție au drept scop creșterea performanței energetice a clădirii, respectiv reducerea consumurilor energetice pentru încălzire, în condițiile asigurării și menținerii climatului termic interior, precum și ameliorarea aspectului urbanistic al localităților.

Elit - Gustul Desăvârșit

Obiectivul specific:

• Îmbunătățirea condițiilor de confort interior;
• Reducerea consumurilor energetice;
• Reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire și apă caldă menajeră;
• Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie;
• Eficienți zarea modalității de organizare prin crearea de condiții optime;
• Creșterea gradului de implicare a populației, conducând la utilizarea eficientă a resurselor de energie. în conformitate cu Strategia Europeană 2020.
• Asigurarea contribuției la îndeplinirea indicatorului de utilizare eficientă a resurselor de energie, de gestionare inteligentă a energici și a inlocuirii energiei din surse neregenerabile cu energie din surse regenerabile.

Lucrările de intervenție

• Izolarea termică a fațadei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată;
• Izolarea termică a fațadei – parte opacă, prin termoizolarea pereților exteriori, cu o grosime a termoizolației de 20 cm;
• Izolarea termică a planșeului peste ultimul nivel la acoperișul tip șarpantă cu o grosime a termoizolației de 30 cm;
• Izolarea termică a planșeului peste subsol:
• Se propune izolarea termică a planșeului peste subsol prin termoizolarea acestuia cu sisteme termoizolante, cu o grosime a termoizolației de 10 cm.
• Soluții de ventilare naturală prin introducerea grilelor pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă;
• Reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat prin înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;
• înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, inclusiv tehnologie LED, dotate cu senzori de mișcare/prezență;
• Puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice, precum și a tubulaturii încastrată pentru cablurile electrice, pentru a permite instalarea, într-o etapă ulterioară, a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice;
• Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei: sisteme descentralizate de alimentare cu energie din surse de energie regenerabilă , instalații cu captatoare solare termice, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenționale și a emisiilor de gaze cu efect de seră etc;
• Repararea/refacerea instalației de distribuție a agentului termic între punctul de racord și planșeul peste subsol/canal termic, inclusiv izolarea termică a acesteia, în scopul reducerii pierderilor termice și de agent termic/apă caldă, precum și montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare și a robinetelor de presiune diferențială la baza coloanelor de încălzire în scopul creșterii eficienței sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a rețelei;
• înlocuirea corpurilor de încălzire cu radiatoare;
• înlocuirea instalației de distribuție a agentului termic pentru încălzire;
• înlocuirea instalației de distribuție a agentului termic pentru apă caldă de consum;
• înlocuirea centralei termice proprii, în scopul creșterii randamentului și al reducerii emisiilor echivalent CO2;
• Montarea sistemelor/echipamentelor de ventilare mecanică cu recuperare a căldurii – unități individuale cu comandă locală.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Curier Județean

ACCIDENT pe DN75, la Albac: Un bărbat din Călan a pierdut controlul asupra motocicletei și a intrat într-un cap de pod

Ziarul Unirea

Publicat

în

Un accident a avut loc sâmbătă, 23 septembrie, pe DN75, la Albac. Un bărbat din Călan a pierdut controlul asupra motocicletei și a intrat într-un cap de pod.

La data de 23 septembrie 2023, în jurul orei 14.10, un bărbat de 31 de ani, din Călan, județul Hunedoara, în timp ce circula cu o motocicletă pe DN 75, pe raza localității Albac, a pierdut controlul asupra acesteia și a intrat în coliziune cu un cap de pod.

Elit - Gustul Desăvârșit

În urma accidentului, motociclistul a suferit leziuni corporale ușoare și a fost transportat la spital.

Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Cercetările sunt continuate.

Foto: arhivă


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare