// ViewContent // Track key page views (ex: product page, landing page or article) fbq('track', 'ViewContent'); // Search // Track searches on your website (ex. product searches) fbq('track', 'Search');

Anunț începere proiect „MODERNIZARE ŞI EXTINDERE SEDIU FIRMĂ, INCLUSIV DOTAREA CU ECHIPAMENTE LA SC SMART TREND SRL”

Data publicării: 24.05.2018

ANUNȚ DE PRESĂ
Anunț începere proiect „MODERNIZARE ŞI EXTINDERE SEDIU FIRMĂ, INCLUSIV DOTAREA CU ECHIPAMENTE LA SC SMART TREND SRL”

Proiectul „MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SEDIU FIRMĂ, INCLUSIV DOTAREA CU ECHIPAMENTE LA SC SMART TREND SRL”, cod MySMIS 104623, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, este implementat de către SC SMART TREND SRL și are o valoare totală de 1.521.832,97 lei, din care 894.460 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 1.08.2016 – 31.12.2020. Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea poziției pe piață a societății prin executarea de lucrări de instalații electrice la un înalt standard de calitate în contextul dezvoltării continue și accelerate a tehnologiilor utilizate. Obiectivele specifice vizează: Extinderea spațiului de producție/ prestare servicii, Dotarea cu 17 active corporale, Creșterea și menținerea numărului mediu de salariați.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419