11 situaţii des întâlnite care atrag controalele ANAF. Ce trebuie evitat pentru a trezi atenția Fiscului

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala

Din prima jumătate a anului curent, ANAF are o nouă direcţie care se ocupă de analiza de risc şi care este deja funcţională. Direcţia analizează comportamentele fiscale ale contribuabililor, iar dacă acestea le ridică suspiciuni, se vor demara verificări amănunţite.

Deşi grila indicatorilor aplicaţi de către ANAF ȋn calculul gradului de risc fiscal nu este publică, practicienii de la ATIPIC Transfer Pricing Solutions au identificat 11 tipare de comportament fiscal asociat preţurilor de transfer, care pot genera controale din partea autorităţilor. ,,Ȋn experienţa noastră practică, am identificat 11 situaţii frecvente care pot genera controale fiscale, ȋnsă acestea nu sunt singurele care pot genera un control, lista putând fi completată cu o multitudine de alte criterii.

ELIT

Este, însă, important ca o companie să conştientizeze, să prevină sau să corecteze, unde este cazul, principalii factorii de risc care o pot face vulnerabilă ȋn faţa autorităţilor fiscale”, spune Viorel Sbora, Transfer Pricing & DAC6 Partner, ATIPIC Transfer Pricing Solutions.

1. Înregistrarea de pierderi contabile în ultimii 5 ani

Atunci când tranzacţiile cu părţi afiliate au o pondere crescută în cadrul cifrei de afaceri a companiei sau sunteţi un contribuabil captiv în cadrul grupului, pierderile contabile recurente pot genera un control din partea autorităţilor. Dacă vă aflaţi ȋn această situaţie, pentru a evita potenţialele penalităţi, trebuie să documentaţi pierderile extensiv şi coerent.

2. Cereri de rambursare de TVA de la bugetul de stat

Chiar dacă tendinţa din ultimii ani este de rambursare a TVA-ului, cu sesizare pentru efectuarea unei inspecţii fiscale de fond ulterioară, existenţa dosarului de preţuri de transfer poate determina autorităţile fiscale, în anumite situaţii, să nu mai solicite efectuarea unui control ulterior.

3. Marje de profit sub media marjelor raportate de alte companii cu acelaşi cod CAEN

Unul dintre motivele principale pentru care sunt demarate inspecţii fiscale în ultima perioadă este reprezentat de obţinerea unor marje de profit mai mici comparativ cu alte companii cu acelaşi cod CAEN, coroborat cu existenţa unei relaţii de afiliere identificate în bazele de date Amadeus şi / sau Orbis sau în declaraţia 394. Cum ştiţi dacă vă aflaţi în această situaţie? Trebuie sa faceţi o analiză în baza de date Amadeus sau Orbis – analiză cu care vă poate ajuta consultantul de preţuri de transfer.

4. Ȋnregistrarea de ajustări interne voluntare de preţuri de transfer

Fie că vorbim despre ajustările preţurilor de achiziţie iniţiale în cadrul tranzacţiilor cu părţile afiliate, fie despre ajustările de final de an ale marjelor de profitabilitate obţinute de entitatea locală prin prisma unor politici de grup, e necesar ca acestea să fie susţinute de raţionamente corecte şi documentaţii justificative în cadrul dosarului de preţuri de transfer.

Este important ca facturile de ajustări să fie înregistrate în contabilitatea entităţii locale în exerciţiul financiar de care aparţin, în caz contrar existând riscul de a se denatura rezultatele financiare şi în consecinţă de a fi încadraţi cu grad de risc fiscal ridicat.

5. Tranzacţii cu părţi afiliate

Începând din septembrie 2020, tranzacţiile cu persoane afiliate vor trebui semnalate distinct în formularul 394. Declaraţia va conţine o secţiune în care se va bifa DA sau NU – dacă s-au făcut sau nu tranzacţii cu persoanele afiliate, române sau străine, în perioada de raportare vizată de formular.

6. Discrepanţe între declaraţiile de TVA

În cazul în care desfăşuraţi tranzacţii cu entităţi afiliate, valoarea achiziţiilor şi a livrărilor trebuie declarată la fel de către ambele părţi în declaraţia 394, orice discrepanţă materială având potenţialul de a conduce la începerea unei inspecţii fiscale.

7.Realizarea de restructurări (fuziuni, divizări, dizolvări, transfer de business, insolvenţe)

Realizarea unor fuziuni, divizări, transfer de business sau dizolvări conduce adesea la variaţii semnificative în rezultatele financiar-contabile raportate de către o companie. Aceste variaţii pot atrage atenţia autorităţilor fiscale care pot lua decizia demarării unei inspecţii fiscale, caz în care este indicat să existe deja pregătite rapoarte de evaluare.

În plus, declararea procedurii de insolvenţă poate conduce la neîncasarea de impozite şi taxe de către ANAF, motiv pentru care începerea procedurii de insolvenţă este adesea precedată de o inspecţie fiscală de fond în care se verifică inclusiv dosarul preţurilor de transfer.

8. Servicii administrative cu valoare semnificativă, dar fără documentaţie adecvată

O altă situaţie care poate ridica semne de întrebare autorităţilor este cazul în care, în lista tranzacţiilor cu părţile afiliate, se regăsesc servicii de natură administrativă primite de la o entitate externă din cadrul grupului – management, IT, contabilitate. Acestea pot creşte gradul de risc dacă respectivele servicii sunt justificate doar prin facturi cu o descriere limitată, au valori semnificative ȋn comparaţie cu cifra de afaceri sau chiar produc pierderi la nivel local.

9. Raportarea profiturilor ȋntr-un alt loc faţă de cel al desfăşurării activităţilor economice

Principala concluzie desprinsă din rapoartele CbCR este existenţa de neconcordanţe între jurisdicţia în care se raportează profiturile şi jurisdicţia în care se desfăşoară activităţile economice. Companiile care fac parte din grupuri în care s-au raportat profituri mai mari în alte jurisdicţii decât profiturile raportate în România se pot aştepta la o inspecţie fiscală.

10. Nedepunerea sau întârzierea depunerii declaraţiilor fiscale şi a plăţii impozitelor şi taxelor

Structurile ANAF urmăresc ȋndeaproape colectările de taxe şi caută să combată evaziunea fiscală. Evident, pentru o colectare cât mai eficientă, autorităţile recurg la controale în cazurile în care se întârzie depunerea declaraţiilor fiscale sau, mai rău, nu se achită la timp impozitele şi taxele datorate.

11. Discrepanţe între sumele raportate în situaţiile financiare şi declaraţiile fiscale

Dacă veniturile şi cheltuielile raportate în Declaraţia 101, privind impozitul pe profit, şi cele raportate în Formularul 20 nu corespund, autorităţile fiscale se pot sesiza şi pot demara o inspecţie fiscală de fond, în cadrul căreia să solicite şi dosarul preţurilor de transfer. Experţii ATIPIC sfătuiesc contribuabilii să analizeze criteriile de risc de mai sus pentru a identifica dacă acestea sunt îndeplinite.

Mai mult, pentru prevenirea disputelor, precum şi pentru eliminarea posibilităţii unei inspecţii fiscale, contribuabilii ar trebui să obţină un Acord de Preţ în Avans (APA) care să acopere tranzacţiile cu valoare semnificativă. Pentru toate celelalte tipuri de tranzacţii, companiile sunt ȋndemnate să pregătească dosarul de preţuri de transfer la timp, precum şi să justifice şi să documenteze adecvat toate tranzacţiile cu risc crescut.

sursa: adevarul.ro

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419