Rămâi conectat

Politică Administrație

Vineri, 31 octombrie: Ședință la Consiliul Local Alba Iulia – VEZI Ordinea de zi

Publicat

în

sedinta cl alba iulia1Consiliul local al municipiului Alba Iulia este convocat în şedinţă ordinară, pe data de 31 octombrie 2014, ora 13.00.

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

1. Rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al municipiului Alba Iulia

Elit - Gustul Desăvârșit

2. Execuţia bugetului general de venituri si cheltuieli pe trimestrul III anul 2014 al municipiului Alba Iulia

3. Modificarea organigramei si statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Alba Iulia

4. Modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 22/2014 a Consiliului local privind aprobarea redistribuirii pe obiective de investiţii a creditului bancar contractat în anul 2013

5. Modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 20/2014 privind aprobarea utilizării sumelor din excedentul bugetului local din 2013 ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare

6. Înfiinţarea UIL a proiectului ” Creşterea performanţei energetice a unor blocuri de locuinţe din municipiul Alba Iulia „

7. Completarea anexelor 1 şi 2 a Hotărârii nr. 144/2014 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia

8. Repartizarea unor locuinţe sociale şi stabilirea chiriei

9. Aprobarea actului adiţional nr. 4 la Acordul de parteneriat din 23.11.2006 încheiat între DGASPC Alba, Municipiul Alba Iulia prin DAS şi Asociaţia pentru Consiliere şi Asistenţă Specializată Alba Iulia

10. Modificarea si completarea Hotărârii nr. 285/2012 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia

11. Alocarea unei sume de bani din bugetul local, pe anul 2014, al municipiului Alba Iulia

12. Implementarea sistemului de colectare separată a deşeurilor municipale pe două fracţii, umede şi uscat

13. Aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Alba si cuantumul cotizaţiei datorat asociaţiei

14. Aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii de colectare şi transport deşeuri municipale în judeţul Alba

15. Participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „Being a Jew” („A fi evreu”), finanţat prin programul european Europa pentru cetăţeni 2014-2020

16. Aprobarea plăţii cotizaţiei către Asociaţia „Oraşe Energie România”

17. Acceptarea donaţiei unei staţii de pompare ape uzate şi teren aferent, în suprafaţă de 380 mp, din municipiul Alba Iulia

18. Atribuirea denumirii unor străzi din municipiul Alba Iulia

19. Aprobarea unor documentaţii de urbanism :

Art.1: Avizează Planul Urbanistic Zonal „REGLEMENTARE STRADA DIMITRIE ANGHEL, ALBA IULIA, ZONA DINAMITA, STR. DIMITRIE ANGHEL, solicitant MOLDOVAN VASILE, MOLDOVAN RODICA,

Art.2 Avizează Planul Urbanistic Zonal „PARCELARE LOTURI PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE, REALIZARE ACCES, ALBA IULIA, MICESTI, STR. DRAGASANI, NR.20, solicitant MAN PETRU RAUL, DAN IOAN CU SOTIA ARANKA”,

Art.3 Avizează Planul Urbanistic Zonal „REALIZARE STRADA DE LEGATURA INTRE STR. CASTANULUI SI STR. PEPINIEREI, ALBA IULIA , OARDA DE JOS, solicitant TRIFA GABRIEL NICOLAE si sotia TRIFA CRISTINA MARIANA”,

Art.4 Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „MODIFICARE PUD aprobat prin HCL NR. 320/31.10.2011, art.7, CONSTRUIRE LOCUINTA DE SERVICIU, ALBA IULIA, STRADA DOINEI, NR.11, solicitant S.C. APULUM AGENT DE ASIGURARE S.R.L „,

Art.5 Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA SI IMPREJMUIRE, ALBA IULIA, STRADA VARESE, FN, solicitant SOAITA IOAN VIOREL”,

Art.6 Modifică Planul Urbanistic de Detaliu „AMENAJARE SKATE PARC aprobat prin HCL NR 182/05.2012, art.10, ALBA IULIA, CETATEA ALBA CAROLINA, CONTRAGARDA BASTIONULUI SF. ELISABETA, solicitant MUNICIPIUL ALBA IULIA”,

Art.7 Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „REAMPLASARE STRUCTURA PRESOSTATICA SEZONIERA – MODIFICARE PUD aprobat prin HCL NR. 309/31.10.2013, ART.8, ALBA IULIA, BASTIONUL SF. ELISABETA – RAVELINUL SF. CAPISTRANO, solicitant CLUB SPORTIV MOVA „,

Art.8 Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE MOARA, ALBA IULIA – PACLISA, INTRAVILAN, STR. GAROAFEI, NR.21, solicitant VLAD DANIEL”,

Art.9 Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „SCHIMB PARTIAL DE DESTINATIE DIN APARTAMENT IN ATELIER RETUS CROITORIE SI REALIZARE ACCES, ALBA IULIA, STRADA POLIGONULUI, BL.D10, AP.2, solicitant ALB IOAN, ALB SINZIANA”,

Art.10 Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE A DOUA LOCUINTA PE PARCELA, ALBA IULIA, STR. ZLATNEI NR.65, solicitant CIUGUDEAN PETRU MATEI”,

Art.11 Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE P+5, ALBA IULIA, STR. ARIESULUI, NR.14A, solicitant SC SENIDO SRL si SC ANET CONSTRUCT SRL”,

Art.12 Aprobă Planul Urbanistic Zonal „ELIMINARE STRADA IZVORUL ALB, ALBA IULIA, STR. CONSTANTIN NOICA, FN, solicitant CLEPAN DIMITRIE HORATIU, RUS VIRGIL”,

Art.13 Aprobă Planul Urbanistic Zonal „MODIFICAREA ALINIAMENTULUI LA STRADA MUNCEL, ALBA IULIA STRADA MUNCEL, NR.7, solicitant PETRE ILIE, PETRE MARIA, GHERMAN NICOLAE MARIUS, NICOARA CALIN, ZGARDAN CRISTINA”

20. Expertiza tehnică efectuată în Dosar nr. 8308/176/2014, aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia

21. Parcelarea unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Aurel Vlaicu

22. Împuternicirea de către Consiliul local pentru efectuarea unei declaraţii notariale privind radierea dreptului de proprietate asupra unui imobil, bloc ANL, str. Vînătorilor şi înscrierea dreptului de proprietate a Statului Român

23. Parcelarea unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Andrei Mureşan, nr. 49

24. Transmiterea din domeniul public al municipiului Alba Iulia în domeniul public al Statului a imobilului (teren) situat în Alba Iulia, str. Târgului, FN

25. Modificarea şi completarea Inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Alba Iulia

26. Însuşirea parţială a expertizei tehnice din Dosarul nr. 5724/176/2013 al Judecătoriei Alba Iulia

27. Revocarea Hotărârii nr. 170/2014 a Consiliului local şi aprobarea aderării Municipiului Alba Iulia la Asociaţia Proprietarilor de Păduri „Iezărul -Trascău”

28. Aprobarea încheierii unei convenţii de constituire a dreptului de uz şi a dreptului de servitute asupra unui imobil (teren)

29. Aprobarea cumpărării unui teren situat în municipiul Alba Iulia str. Dealul Furcilor, FN, pentru extinderea incintei Cimitirului municipal

30. Aprobarea cumpărării unui teren situat în municipiul Alba Iulia, str. Varese, FN, în vederea modernizării str. Varese

31. Aprobarea taxelor de utilizare temporară a locurilor publice în perioada 1 decembrie 2014 -15 ianuarie 2015 pentru amplasarea Parcului Sărbătorilor de Iarnă în municipiul Alba Iulia

32. Rezilierea contractului de asociere nr. 72/2006 încheiat între Consiliul local al municipiului Alba Iulia şi SC Monolit SRL

33. Aprobarea încheierii antecontractului şi contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construită din fonduri ANL, situată administrativ în municipiul Alba Iulia, str. Arieşului, nr. 37, bl.235, sc. C, ap. 18

34. Vânzarea prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, Str. Calea Moţilor, FN

35. Îndreptarea erorii materiale din anexa 1 a Registrului local al spaţiilor verzi din intravilanul municipiului Alba Iulia, aprobat prin Hotărârea nr. 409/2011 a Consiliului local

– Diverse

– Stabilirea datei şedinţei Consiliului local al municipiului Alba Iulia pentru luna noiembrie 2014.


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Publicitate

Politică Administrație

Comunicat de presă| Dragoș Crișan Consilier local USR – Aiud: Spitalul Municipal Aiud penalizat cu 856.055 lei pentru că a limitat nejustificat concurența la licitația pentru achiziția de echipamente medicale

Publicat

în

Comunicat de presă| Dragoș Crișan Consilier local USR – Aiud: Spitalul Municipal Aiud penalizat cu 856.055 lei pentru că a limitat nejustificat concurența la licitația pentru achiziția de echipamente medicale

Spitalului Municipal Aiud i s-a aplicat o corecție financiară foarte mare, în valoare de 856.055, lei de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene – Direcția Generală Programe Europene Infrastructură Mare, pentru că a limitat nejustificat concurența la licitația pentru achiziția de echipamente medicale.

„Consider că pierderea acestei sume mari de bani prin nerespectarea legii și prin incompetență, reprezintă un lucru extrem de grav pentru orașul nostru. Corecția financiară a fost efectuată prin două rapoarte de neconformitate emise de instituția de stat, care inițial nu ne-a fost prezentată în ședință, ci doar ulterior după ce am solicitat, în mod expres, acest lucru.

Cel mai grav aspect este că gaura de 856.055 lei a fost astupată prin reducerea cheltuielilor spitalului pentru materiale sanitare, medicamente, hrană pentru oameni, încălzire, iluminat și forță motrică, alte bunuri și servicii, materiale și prestări servicii cu caracter funcțional.

Elit - Gustul Desăvârșit

Pe scurt, incompetența este suportată de către cetățeni și nu de cei vinovați. În urma acestei corecții financiare, cetățenii bolnavi vor beneficia de materiale sanitare mai puține, de medicamente mai puține și în general de servicii mai proaste și nu din cauza personalului medical ci din cauza incompetenței și/ sau părtinirii unora aflați „la butoane”.
În data de 19 mai 2022 am fost chemați în ședința de Consiliu Local, pentru a aproba rectificarea bugetului Spitalului Municipal Aiud, în urma acestei corecții financiare, în valoare de 856.055 lei. Potrivit Procesului verbal nr. 14110/17.05.2022, suma de 856.055 lei care nu va mai fi finanțată din fonduri europene a determinat o reducere a sumelor destinate funcționării optime a Spitalului astfel:

1. Scăderea cheltuielilor Spitalului cu suma de 385.000 lei, pentru materiale și prestări servicii cu caracter funcțional;
2. Scăderea cheltuielilor Spitalului cu suma de 170.000 lei, pentru alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare;
3. Scăderea cheltuielilor Spitalului cu suma de 55.220 lei, pentru încălzit, iluminat și forță motrică;
4. Scăderea cheltuielilor Spitalului cu suma de 80 lei, pentru hrană pentru oameni;
5. Scăderea cheltuielilor Spitalului cu suma de 21.880 lei, pentru medicamente;
6. Scăderea cheltuielilor Spitalului cu suma de 223.960 lei, pentru materiale sanitare;

Iată un pasaj extras din Raportul prin care i s-a aplicat corecția financiară Spitalului Municipal:

”Nici anunțul de participare/concesionare/invitația la procedura concurențială publicat/publicată nici documentația de atribuire sau răspunsurile autorității/entității contractante la solicitările de clarificări ale operatorilor economici nu descriu suficient de detaliat criteriile de atribuire împreună cu factorii de evaluare și ponderile acestora având astfel un efect de limitare nejustificată a concurenței (ca de exemplu, absența detaliilor suficiente ar fi putut avea un efect de descurajare a potențialilor ofertanți)”

În opinia acestei autorități a statului, Spitalul Municipal Aiud a descurajat concurența pentru a nu se depune mai multe oferte în procedura de licitație a materialelor medicale. Culmea-culmilor este că se discută tocmai despre achiziția acelor materiale medicale despre care aproximativ acum un an, colega mea, doamna consilier Nistea, afirma că sunt supraevaluate cu prețuri astronomice.

În loc să fie profund preocupate de acest subiect și de stabilirea vinovaților și de recuperarea sumelor, atât doamna primar cât și doamna viceprimar au afirmat că aceste corecții sunt obișnuite. M-au facut curios, sincer să fiu, cu aceste afirmații.

Consider că autoritățile competente trebuie să facă lumină în acest caz, chiar dacă consilierii PNL-UDMR au votat rectificarea bugetului spitalului și ”acoperirea găurii”. Consider că orașul nostru a fost prejudiciat direct sau indirect cu această sumă iar vinovații trebuie să plătească și nu cetățenii.

Supărată de intervențiile mele în legătură cu spitalul și cu operatorul de salubritate, doamna primar a afirmat în ședință faptul că eu am ajuns la apogeul incompetenței.

Consider că nu privește unde trebuie atunci când se referă la incompetență. Oare dânsa consideră competenți pe cei care prejudiciază acest oraș?

O să revin cu detalii și despre acest subiect cât și despre situația operatorului de salubritate dezbătută în CL.

Dragoș Crișan, Consilier local USR – Aiud


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Politică Administrație

Comunicat de presă| Senator PNL de Alba, Sorin Bumb: „Obiectivele lăsate în paragină de întreprinderile de stat pot fi preluate de administrațiile locale”. Legea, adoptată în Senat

Publicat

în

Comunicat de presă| Senator PNL de Alba, Sorin Bumb: „Obiectivele lăsate în paragină de întreprinderile de stat pot fi preluate de administrațiile locale”. Legea, adoptată în Senat

Senatul a adoptat ieri o nouă lege care vine în sprijinul administrațiilor locale, permițându-le să preia terenuri și clădiri din patrimoniul regiilor de stat și al societăților comerciale cu capital majoritar sau integral de stat, care nu mai sunt utilizate de către acestea pentru realizarea obiectului lor de activitate.

Sunt numeroase cazuri de acest gen în țară, inclusiv în județul Alba, în care blocuri, stadioane, hale sau terenuri sunt lăsate în paragină de ani de zile, insalubre și degradate, dar nu pot fi reabilitate și utilizate din cauză că societățile comerciale nu mai au nevoie de ele și nici nu au resurse să investească în ele, iar administrațiile locale, deși ar avea nevoie de ele, nu le pot prelua din cauza birocrației și a cadrului legal incomplet și alambicat.

Elit - Gustul Desăvârșit

Plecând de la aceste necesități ale administrațiilor locale, dar și ale regiilor de stat și ale societăților comerciale cu capital majoritar sau integral de stat, am inițiat acest proiect de lege, tocmai pentru a ajuta comunitățile locale să preia obiectivele în cauză, la valoarea lor de inventar actualizată. Plătind această valoare de inventar actualizată se rezolvă și problema contabilicească a transferului acestor bunuri, care a constituit, până acum, principalul obstacol în calea realizării acestor transferuri. Soluția este una echitabilă și favorabilă pentru ambele părți, deoarece societățile scapă de niște active care le generează doar pierderi, iar administrațiile locale pot transforma aceste imobile în obiective folositoare pentru comunitate, mai ales că acum au numeroase oportunități de accesare a fondurilor europene și pot realiza proiecte importante de regenerare a acestor obiective și de repunere a lor în circuitul comunitar. Astfel, transferând de la stat la stat aceste obiective le putem transforma din ruine abandonate în obiective de interes pentru comunitate, folositoare cetățenilor.

Le mulțumesc pe această cale colegilor de la Ministerul Finanțelor și colegilor mei senatori din Comisia de Administrație Publică și din Comisia Juridică, cu care am dezbătut ieri îndelung acest proiect de lege și i-am adus amendamente importante, care au permis adoptarea sa de către plen și realizarea unei legi utile și deplin operabile.

Sorin Ioan BUMB,

Senator PNL de Alba


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Politică Administrație

Comunicat de presă| PSD Alba: Situația de la Spitalul Municipal Aiud putea fi soluționată de către conducerea unității medicale și a primăriei!

Publicat

în

PSD Alba: Situația de la Spitalul Municipal Aiud putea fi soluționată de către conducerea unității medicale și a primăriei!

Conducerea Primăriei Aiud și a unității medicale sunt responsabile de situația creată la Spitalul Municipal unde 67 de cadre medicale, angajate pe perioada pandemiei, riscă să rămână fără locul de muncă, în 6 iunie, după expirarea contractelor.

”Întreaga vină e a primăriei Aiud care, alături de conducerea unității medicale, nu a acționat pentru binele pacienților si pentru creșterea calității serviciilor medicale. Managerul spitalului trebuia să constituie o nouă organigramă, să organizeze examene pentru aceste posturi, să angajeze inclusiv medici, să presteze servicii medicale pentru populație, să le dezvolte, iar apoi să solicite bani, conform prevederilor legale, Casei Județene de Asigurări de Sănătate, aflate în subordinea Casei Naționale de Asigurări Sănătate”, a transmis senatorul Călin Matieș, în urma unei discuții cu angajați ai spitalului, dar și cu prof. univ. dr. Alexandru Rafila.

Doar pe durata pandemiei, Spitalul Municipal a primit de la Ministerul Sănătății circa 4 milioane de euro pentru proiecte de investiții. De asemenea, toate cheltuielile efectuate au fost decontate și toate necesitățile financiare au fost acoperite integral.

Elit - Gustul Desăvârșit

”Ministerul Sănătății a creat cadrul legal pentru ca personalul medical angajat în pandemie să fie păstrat în sistem, iar în Parlament există un proiect de lege prin care acești angajați să poată lucra, în continuare, prin contracte de muncă fără durată limitată. De asemenea, trebuie respectate toate prevederile legale privind ocuparea posturilor. Cadrele medicale de la Aiud și-au demonstrat utilitatea și au făcut mari eforturi pentru tratarea oamenilor din tot județul Alba. A fost rândul conducerii unității medicale și a primăriei, în subordinea căreia se află spitalul, să continue demersurile legale pentru menținerea lor în activitate”, a spus ministrul Sănătății, Alexandru Rafila.

Trebuie precizat faptul că Ministerul Sănătății nu are atribuții în plata salariilor angajaților de la Spitalul Municipal Aiud.

Nu exista risc privind apariția unui deficit bugetar dacă strategia spitalului era de dezvoltare a serviciilor medicale.

Dezvoltarea activității spitalului și, implicit, creșterea valorii contractului cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Alba înseamnă acoperirea din propriile surse a oricărui posibil deficit bugetar. Mai mult, doar din luna octombrie 2022 decontarea sumelor prevăzute în contractul cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Alba se va face exclusiv corespunzător serviciilor raportate și nu în baza cheltuielilor efective, așa cum este cazul acum și cum a fost cazul în ultimii 2 ani, pe perioada pandemiei.

La Spitalul Municipal Aiud există deficit de personal chiar și în condițiile angajării celor 67 de cadre medicale cărora le expiră contractul de muncă în 6 iunie. Astfel, spitalul are mare nevoie de acești angajați.

Toate celelalte unități  sanitare din județ au organizat examene pentru angajații din timpul pandemiei și au reușit să gestioneze situația corespunzător.

Probleme și proteste sunt doar la Aiud, exclusiv din cauza factorilor locali de decizie care nu au gestionat situația corespunzător!

Organizația județeană a PSD Alba


 Fiți la curent cu ultimele articole publicate. Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI


Citește mai mult

Actualitate

Știrea Zilei

Curier Județean

Știrea Ta

Politică Administrație

Sport

Monden

Opinii Comentarii

Articole Similare