Ziarul Unirea

Sesiune de ajutor de stat pentru agricultură, amânată o lună de zile

Deschiderea sesiunii de cerere de proiecte aferente schemei de ajutor de stat N578/2009 „Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii pentru procesarea produselor agricole şi forestiere în vederea obţinerii de produse neagricole” programată să se desfăşoare între 1 – 31 martie s-a amânat, scrie site-ul oficial www.apdrp.ro.
Perioada derulării unei noi sesiuni pentru schema de ajutor de stat N578/2009 se amână pentru o lună de zile, respectiv pentru perioada 1 – 29 aprilie, conform unei decizii a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, motivul declarat pe site-ul MADR fiind „pentru o mai bună pregătire a acesteia”, deşi neoficial nu este exclusă posibilitatea lipsei fondurilor.
Această schemă de ajutor face parte din Măsura 123 “Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere” a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), fiind instituită potrivit OMADR nr. 12/2010. Acordarea ajutorului vizează îmbunătăţirea nivelului general de performanţă al întreprinderilor, prin creşterea competitivităţii întreprinderilor care realizeză investiţii în sectoarele: procesarea de produse agricole prevăzute în Anexa 1 la Tratatul CE în vederea obţinerii de produse neagricole; procesarea primară a produselor forestiere lemnoase şi nelemnoase; procesarea produselor agricole în vederea obţinerii de biocombustibil. Valoarea totală estimată a ajutorului de stat, care va fi acordat în cadrul schemei, angajată pe durata de aplicare a acesteia, este echivalentul în lei a 200 de milioane de euro, contribuţie publică. Sprijinul public nerambursabil se compune din 80% contribuţie comunitară – FEADR şi 20% contribuţie naţională – bugetul de stat.
Robert GHERGU

ELIT

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419