Publicitate electorală| Sandu Heler – Continuăm împreună pentru dezvoltarea comunei Avram Iancu

PRO ROMÂNIA - Alegeri parlamentare 2020

Anul 2004 aducea în fruntea comunei Avram Iancu pe actualul primar, Heler Sandu, fiu al satului, care încă de la început a pus bazele unei dezvoltări durabile a comunităţii. În acest sens, a fost întocmită, dezbătută şi aprobată Strategia de Dezvoltare a Comunităţii pentru perioada 2007-2014 şi 2014 -2021, care cuprinde ample lucrări pe diferite domenii.

Sandu Heler şi comunitatea pe care o păstoreşte acordă o importanţă deosebită tradiţiilor şi personalităţilor istorice moţeşti. Astfel, un loc de frunte îl ocupă „Târgul de Fete de pe Muntele Găina”, organizat de către Consiliul Judeţean Alba (organizator principal), alături de Consiliul Local, Primăria Avram Iancu şi Centrul de Cultură „Augustin Bena”. Evenimentul, înregistrat la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, reprezintă una dintre cele mai importante sărbători populare româneşti, cu o vechime de secole, a cărei amploare şi renume a depăşit graniţele ţării noastre. Totodată, întrucât pe teritoriul comunei, în satului Inceşti, se află casa natală a lui Avram Iancu şi bustul acestuia, care sunt înscrise pe lista monumentelor istorice de la nivel naţional, în comună au loc multiple evenimente dedicate acestui erou al Ţării Moţilor şi a Transilvaniei.

USR - Alegeri parlamentare 2020

Dintre proiectele implementate în  ultima perioadă, pot fi amintite următoarele:

PMP - Alegeri parlamentare 2020
 • Alimentare cu apă în sistem centralizat pentru 13 sate, după care s-au extins aceste lucrări şi în satele Verdeşti şi Călugăreşti, iar acum va începe execuţia la lucrarea ,,Extindere alimentare cu apă în satul Helereşti”;
 • Modernizare drum comunal DC 91 Avram Iancu – Târsa (lucrări de asfaltare, amenajare rigole şi ziduri de sprijin);
 • Modernizare drum vicinal Târsa–Cândeşti, proiect implementat prin PNDL I, prin care se încearcă deschiderea spre comuna Gârda şi implicit spre judeţul Bihor;
 • Modernizare iluminat public, în comuna Avram Iancu – prin această lucrare s-a trecut la ilumminatul pe leduri;
 • Modernizare şi înfiinţare drumuri forestiere în Comuna Avram Iancu, prin care se urmăreşte de fapt accesibilizarea urcării spre Târgul de fete de pe Muntele Găina, fiind cuprinsă în acest proiect asfaltarea a 3,5 km drum forestier Dobrana;
 • Reabilitare clădiri la Şcoala Gimnazială ,,Avram Iancu”, proiect implementat prin PNDL II;

De asemenea, comuna are în implementare, în momentul acesta, urmatoarele proiecte:

 • Reparaţie capitală Pod Coceşti, comuna Avram Iancu;
 • Modernizare drum vicinal Coceşti;
 • Modernizare parcare şi drumurile DC 105 Şoiceşti  şi DC 111 Doleşti;
 • Achiziţie utilaj multifuncţional pentru lucrări de deszăpezire şi întreţinere drumuri, în comuna Avram Iancu (prin GAL Drumul Iancului);
 • Tot prin intermediul Grupului de Acţiune Locală a fost implementat proiectul ,,Dogarii”, prin care a fost dotată formaţia de tulnicărese cu tulnice şi costume populare, a fost realizat un film documentar despre aceasta frumoasă pasiune şi bineînţeles, o monografie a localităţii;

Totodată, este în derulare un frumos proiect ,,Comunitatea Moţilor Harnici” – /POCU/138/4.1/114866, al cărui obiectiv general îl reprezintă creşterea calităţii vieţii la nivelul unei comunităţi marginalizate în care exista populaţie aparţinând minorităţii rome din Avram Iancu, prin furnizarea de intervenţie integrată în corespondenţă cu nevoile individuale şi ale gospodăriei din care fac parte, pentru 560 de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, adulţi şi copii, în interiorul grupului ţintă fiind persoane de etnie romă, în pondere de 30% şi 50% de gen feminin;

Sunt în curs de desfăşurare şi măsurătorile cadastrale, finanţare I-IV, şi a început reactualizarea Planului Urbanistic General şi RLU;

Pentru viitorul mandat, primarul Sandu Heller își propune:

 • Modernizarea drumului vicinal Cîrăști – Pătruțești;
 • Construirea unei săli de sport în perimetrul Școlii Primare din Tîrsa;
 • Amplasarea unor sisteme de rețea de canalizare la nivelul comunei Avram Iancu;
 • Crearea unei zone de agrement;
 • Construirea modernizării rețelei de drumuri comunale și vicinale;
 • Modernizarea DJ 762 A (6 km de asfalt), în vederea deschiderii către județul Hunedoara, prin parteneriat cu Consiliul Județean Alba.

„Ceea ce îi defineşte pe moţi este apropierea de cer, aici fiind o zonă cu specific montan. Chiar dacă viaţa aici este mai grea, prin curaj, hărnicie, răbdare şi bunătate, locuitorii găsesc totdeauna puterea de a răzbi în toate. De aceea, de când am fost ales primar, am încercat să găsesc cele mai bune soluţii pentru dezvoltarea satelor comunei, pentru a asigura o conectivitate adecvată şi condiţii de trai din ce în ce mai bune pentru comunitate.

Împreună cu președintele Ion Dumitrel, putem dezvolta în continuare comuna noastră, pentru a crea un mediu sigur şi prosper pentru noi şi copiii noştri. Avem nevoie şi de sprijinul consilierilor locali şi judeţeni şi de aceea vă rugăm să votaţi candidaţii de pe listele de Consiliu Local şi Consiliu Judeţean ale PNL! Candidații PNL Alba îi puteță găsi pe www.pnlalba.ro

Împreună, om lângă om, umăr la umăr, vom putea continua dezvoltarea judeţului!” – Sandu Heler

Comandat de Partidul Național Liberal, Executat de UNIREA PRES SRL portal online https://ziarulunirea.ro/, cod unic mandatar financiar coordonator 21200012.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419