Publicitate electorală| PLANUL DE DEZVOLTARE AL COMUNEI LUPȘA. Modernizăm Lupșa ca și comună agroturistică cu REȚELE DE APĂ, CANALIZARE, DRUMURI ASFALTATE

Mircea Trifu - Primar Alba Iulia

În perioada 2020-2024 ne propunem să realizăm următoarele obiective absolut necesare pentru revigorarea și modernizarea Comunei Lupșa, cu toate satele componenete:

Accesarea de fonduri europene și bugetare pentru dezvoltarea infrastructurii tuturor satelor componente ale comunei LUPȘA, Realizarea rețelelor de apă, canalizare, factor foarte important pentru îmbunătățirea condițiilor de viață în LUPȘA.

Pro România - Ține cu ALBA
ELIT

Asfaltarea drumurilor din toate satele si pietruirea drumurilor destinate carelor și utilajelor agricole, Ajutor și consultanță gratuită pentru întabularea terenurilor, accesarea de fonduri europene și guvernamentale, realizarea de proiecte imobiliare si în relația cu instituțiile statului.

PMP - Alegeri Locale 2020
USR-Plus - Oameni ca tine schimbă Alba în bine

Sprijinirea sectorului de creștere a animalelor și a activității sanitar- veterinare, sprijinirea Asociației crescătorilor de animale și realizarea cu ITI MUNȚII APUSENI a unui punct de achiziții și abator mobil la LUPȘA astfel încât crescătorii de animale să obțină cel mai bun preț de vânzare.

Grijă deosebită pentru sănătatea lupșenilor, de toate vârstele, prin amenajarea unui punct medical la Lupșa integrat în proiectul TELEMEDICINĂ pentru ALBA ȘI MUNȚII APUSENI, prin care lupșenii vor avea acces rapid la medici specialiști, Înființarea unui Serviciu comunal de salubritate pentru colectarea gunoaielor de pe întreg cuprinsul Comunei LUPȘA.

Parteneriat activ cu societățile comerciale prin care să fie aduse mai multe beneficii Comunei Lupșa, Extinderea Muzeului “Pamfil Albu” cu secție în aer liber și ateliere de producție artizanat și costume populare și transformarea lui în MUZEU ETNOGRAFIC AL ȚĂRII MOȚILOR, în parteneriat cu Consiliul Județean ALBA și Muzeul Etnografic al Transilvaniei.

Valorificarea și promovarea patrimoniului turistic, cultural, etnografic, folcloric și spiritual al Comunei LUPȘA, Promovarea produselor tradiționale locale și cuprinderea în rețeaua turistică națională a tuturor obiectivelor turistice din Comuna LUPȘA.

Construirea unui teren de sport, a două terenuri de joacă pentru copii și modernizarea curții și a anexelor Școlii Generale din LUPȘA. Înființarea Clubului Sportiv LUPȘA, pe modelul celui existent la Bistra, prin care administrația locală să poată sprijini organizarea de competiții și participarea la activități sportive a tinerilor din comună.

Reabilitarea și modernizarea Căminelor culturale din Lupșa și Mușca. Întreținerea permanantă a drumurilor comunale, Inventarierea și buna administrare a pădurilor din administrarea Comunei LUPȘA, pentru a aduce venituri cetățenilor și comunei, Sprijinirea activității de protecție socială a persoanelor vârstnice și nevoiașe precum și înființarea unui Serviciu de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice, așa cum există la Bistra.

Preocuparea noastră permanantă o să fie exată pe CREAREA DE LOCURI DE MUNCĂ , STABILIREA ȘI ÎNTOARCEREA LUPȘENILOR ACASĂ LA LUPȘA.

GHEORGHE GIURGIU, Candidat PNL la funcția de Primar

Comandat de Partidul Național Liberal, Distribuit de SC UNIREA PRES SRL portal online https://ziarulunirea.ro, cod unic mandatar financiar coordonator 21200012

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419