Publicitate electorală| Dragi bucerzeni

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala
Așa cum mă cunoașteți, sunt una dintre fiicele satului, care prin nobila meserie pe care am ales-o, încerc să luminez și să șlefuiesc mințile și sufletele școlarilor, dar și să fiu sprijin sau sfătuitor pentru familiile acestora.

Conștientă că într-o societate în continuă schimbare trebuie să țin pasul cu vremurile, sunt preocupată mereu să mă perfecționez profesional, fiind absolventă a Liceului pedagogic, a Facultății de Științe ale Educației și a unui masterat în Teologie Greco-Catolică, precum și a numeroase cursuri de specialitate. Sunt profesor pentru învățământul primar la Școala Gimnazială „Ioan Maiorescu” Bucerdea Grânoasă, în ultimii trei ani școlari și în prezent, sunt director de școală. Numirea mea în această funcție s-a bazat pe competență, corectitudine, seriozitate, implicare în luarea deciziilor și rezolvarea problemelor, nefiind influențată de apartenența politică.

În aceste vremuri moderne în care majoritatea tinerilor și intelectualilor migrează atrași de confortul vieții la oraș, eu am ales să mă stabilesc în satul natal, împreună cu soțul meu, profesor de biologie la Blaj. Am făcut această alegere din dragoste pentru satul natal și consătenii mei, din responsabilitatea pe care ți-o dă menirea de dascăl și luminator al satelor. Convinsă că în comuna noastră este loc de mai bine, că este nevoie de o schimbare  de ritm și mentalități, mi-am asumat candidatura la funcția de primar al comunei Bucerdea Grânoasă.

ELIT

Mă recomandă pentru această funcție nu doar pregătirea profesională și experiența lucrului cu oamenii, cât și experiența acumulată în două mandate de consilier local al comunei și consilier județean din 2019, până în prezent, mandate pe care le-am onorat cu implicare și responsabilitatea pe care ți-o oferă încrederea acordată de cetățeni prin vot. Sunt convinsă că dețin toate calitățile necesare unui primar, am forța și voința de a mă pune la dispoziția consătenilor mei, de a așeza comuna noastră în rândul celor cu un grad decent de civilizație, important este ca și dumneavoastră să doriți aceasta. Știu că este mult de muncă, dar asta nu mă sperie, iar faptul că sunt candidat femeie constituie un avantaj, dovedit fiind că femeile primar sunt ambițioase, serioase, perseverente și implicate.

Una dintre dorințele mele este să las ceva în urma mea, să ajut atât oamenii dragi mie cât și comunitatea din care fac parte, atât de mult pe cât pot, să ajung acolo unde pot face ceva folositor pentru cetățenii locului meu natal. Ani la rând am auzit multe păreri dezamăgite care m-au întristat, dar care m-au și ambiționat să mă implic pentru a schimba lucrurile.

AVEM CA OBIECTIVE PRIORITARE:

 • DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII:
 • Asfaltarea tuturor străzilor, amenajarea de alei pietonale și rigole;
 • Amenajarea și introducerea în circuitul rutier a drumului Calea Blajului, ce scurtează considerabil distanța față de oraș;
 • Amenajare hidrologică de captare și dirijare a apelor pluviale în extravilan, pentru evitarea distrugerilor pricinuite de inundații;
 • Modernizarea iluminatului public prin implementarea unui sistem cu LED-uri prin telegestiune și extinderea rețelei de electricitate și a utilităților în cătunele aparținătoare;
 • Atragerea de fonduri prin accesarea unor proiecte de dezvoltare cu finanțare de la UE.
 • AGRICULTURĂ, MEDIU ȘI TURISM:
 • Urgentarea și finalizarea operațiunilor de cadastru și intabulare gratuită a terenurilor;
 • Sprijin și consultanță pentru micii fermieri în accesarea fondurilor europene și asocierea în vederea valorificării produselor agricole;
 • Producerea de „energie verde” prin montarea de panouri fotovoltaice la instituții;
 • Plantarea de arbori pe terenurile expuse eroziunii;
 • Decolmatarea șanțurilor, a pârâului Dunărița și întreținerea drumurilor de hotar;
 • Amenajarea unei zone de agrement și iazuri piscicole în Râtu Satului.
 • EDUCAȚIE ȘI SĂNĂTATE:
 • Învățământ de calitate, dotarea instituțiilor de învățământ cu baza didactică și materială, recompensarea prin burse și premii a elevilor cu performanțe școlare deosebite;
 • Asistență medicală școlară și comunitară.
 • RELIGIE, CULTURĂ, SPORT:
 • Sprijinirea cultelor religioase și a activităților desfășurate de acestea;
 • Păstrarea și valorificarea patrimoniului cultural, înființarea unei muzeu etnografic;
 • Încurajarea practicării sportului și sprijinirea activităților sportive, a echipei de fotbal.
 • COMUNICARE ȘI RELAȚIONARE:
 • Comunicare reală cu cetățenii, informare și transparență în luarea deciziilor; în sprijinul acestui lucru este necesară funcționarea și întreținerea paginii WEB a Primăriei pentru accesul neîngrădit și liber al persoanelor interesate la orice informație de interes public;
 • Valorificarea potențialului uman, parteneriate și bună colaborare cu toate instituțiile de pe raza comunei, cu investitorii locali și instituțiile județene.

Sunt convinsă că împreună cu echipa care mă susține și cu ajutorul cetățenilor, vom reuși să realizăm lucruri bune, frumoase și durabile pentru localitatea noastră. Îmi propun o comunicare reală cu cetățenii, consultare și transparență în luarea deciziilor. Fiecare cetățean este important și va fi tratat cu respectul cuvenit, îmi voi folosi toată priceperea și dăruirea în slujba consătenilor mei și nu invers.

Este obligatoriu ca proiectele de investiții să treacă prin consultări publice, orice investiție făcută să fie rezultatul unui dialog cu cetățenii, cheltuirea banilor publici și a fondurilor atrase prin finanțare europeană să se facă transparent, echitabil și eficient, pentru binele comunității.

Vă invit alături de noi, cu susținere și idei, convinsă că:

REUȘIM ÎMPREUNĂ SĂ NE FACEM VIAȚA BUNĂ! DOAMNE AJUTĂ!

Comandat de Partidul Mișcarea Populară Alba, publicat de SC UNIREA PRES SRL pe portalul https://ziarulunirea.ro/, cod unic de identificare mandatar financiar 21200020

Tel. 0729.399.891
e-mail: publicitate@unirea-pres.ro