Ziarul Unirea

Publicitate electorală| Despre candidatul Marius Adrian Hațegan

Despre candidatul Marius Adrian Hațegan

Născut în Alba Iulia, în data de 17 octombrie 1968, este căsătorit cu Maria Daniela, având două fete, Cornelia Miruna, în vârstă de 12 ani, și Diana Maria, în vârstă de 21 de ani.

FORMARE PROFESIONALĂ ȘI EDUCAȚIE

ELIT

1975-1979: Școala primară, sat Totoi, comuna Sântimbru, jud. Alba;

1979-1983: Școala gimnazială „Avram Iancu” Alba Iulia;

1983-1987: Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia;

1997: absolvent al Facultății de Drept, specializarea Drept General, Universitea „Transilvania” Brașov;

2003: absolvent de studii postuniversitare, specializarea Drept comercial din cadrul Academiei de Poliție “Alexandru Ioan-Cuza” București;

2004: absolvent de studii Post Universitare, specializarea Relații Internaționale în cadrul Academiei de Poliție “Alexandru Ioan-Cuza” București;

2006: Masterat în Drept Notarial și Proceduri Speciale, Universitatea “Transilvania” Brașov;

2012: Mediator, curs mediere UZAMINT Braşov;

2012-prezent: trainer Proiectul „Viața fără Violență” având ca scop introducerea studiului juridic în școli (Voluntariat);

2017-2019: Master Agricultură, Schimbări Climatice și Siguranță Alimentară – ASCSA – Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, Cluj-Napoca;

2019: Fondator și Vicepreședinte al Balcanic Business Broker Romania.

PROGRAMUL PROPUS CETĂȚENILOR DE CANDIDATUL LA FUNCȚIA DE PRIMAR AL MUNICIPIULUI ALBA IULIA, DIN PARTEA PARTIDULUI MIȘCAREA POPULARĂ – PMP

Alba Iulia este un oraș, municipiu, capitală de județ, adânc ancorat în istoria României, încă din perioada dacică, fiind atestat ca centru al civilizației daco-romane cu denumirea Apulum.

Întreaga istorie modernă a României este strâns legată de Alba Iulia, culminând cu înfăptuirea Marii Uniri din anul 1918, an în care s-a înfăptuit idealul milenar al poporului român.

Încărcat cu atâta istorie, municipiul Alba Iulia merită ținut la înaltul nivel la care a fost pus de marii patrioți ardeleni, Iuliu Maniu, Alexandru Vaida Voevod, Miron Cristea, Iuliu Hossu, Simion Bărnuțiu, Vasile Goldiș și alți nenumărați patrioți români care au adus gloria acestei națiuni.

Având în vedere spiritul patriotic și doctrina Partidului Mișcarea Populară centrată pe:

– O națiune activă și unită;

– Stat de drept suplu și puternic;

– Administrație eficientă și necoruptă;

– Familii sănătoase și prospere;

– Dreptate pentru toți cetățenii;

– Economie liberă, agricultură performantă, fiscalitate redusă;

– Cultură vie, libertatea cultelor, presă liberă;

– Mediu curat și independență energetică;

– Educație, formare profesională și cercetare de performanță,

Am acceptat candidatura la funcția de Primar al Municipiului Alba Iulia, drept pentru care am stabilit ca priorități ale mandatului de primar, în cazul în care voi fi ales, programul pe care îl prezint ca fiind personal și al Partidului Mișcarea Populară pentru municipiul Alba Iulia.

Nu intenționez să prezint un program întocmit de consultanți bine plătiți, ci îmi propun obiective simple, pentru fiecare domeniu, care consider că a fost neglijat sau a fost insuficient  tratat de fostele administrații publice locale.

În principal, programul meu își propune următoarele obiective:

  1. Subprogramul social
  2. Subprogramul învăţământ, educație și cultură;
  3. Subprogramul Administrația publică locală;
  4. Integrarea socială a comunităților defavorizate;
  5. Subprogramul tineret și sport;
  6. Subprogramul economic, agricultură și fiscalitate;
  7. Subprogramul mediu și independență energetică.

Pentru subprogramul Social, este necesar ca politica de investiții să se orienteze către obiective mari, care să creeze locuri de muncă.

O altă soluție pe care o propun locuitorilor municipiului Alba Iulia este reducerea ajutoarelor  sociale, concomitent cu crearea locurilor de muncă, prin integrarea persoanelor aflate în această situație în locuri de muncă stabile.

Pentru a putea pune în aplicare programul de investiții, îmi propun ca prim pas achiziționarea de terenuri fără potențial agricol, pentru infrastructura de investiții.

Subprogramul Învățământ, Educație și Cultură, este un obiectiv prioritar al programului propus pentru municipiul Alba Iulia, având în vedere potențialul rețelei de învățământ format din șase licee teoretice și profesionale, Universitatea „1 Decembrie 1918”, școlile generale și grădinițele. Așa cum este organizat învățământul din Alba Iulia, acesta se constituie ca un izvor de specialiști și tehnicieni, program care trebuie corelat cu potențialele locuri de muncă create.

În sprijinul sistemului de învăţământ, voi avea ca priorități modernizarea și dotarea unităților de învățământ cu tehnică de calcul și sisteme informatice performante, echipamente specifice programului de învățământ, coroborat cu perfecționarea cadrelor didactice pe noile sisteme de învățământ.

Subprogramul Administrație Publică are ca pilon central debirocratizarea administrației publice, prin informatizarea tuturor serviciilor și concentrarea pe cât posibil pe birouri unice, care să deservească cetățenii în timp rezonabil, fără a mai fi puși în situația de a merge în mai multe locuri, pentru obținerea unui înscris. Totodată, voi insista pe pregătirea continuă a personalului aflat în serviciul public, pentru a scurta timpul efectiv de lucru cu cetățeanul și a crește calitatea serviciului.

O problemă a municipiului o constituie minoritatea romă, care până acum nu s-a integrat în sistemul social, deși ONG-urile care o reprezintă au absorbit fonduri europene uriașe pentru integrarea acestora, bani care s-au încasat și care nu se văd în rezultatele programelor care s-au implementat. Soluția pe care o propun și pe care voi dori să o aplic este de a crea condiții pentru desfășurarea activităților tradiționale ale acestora, propunând un sistem cooperatist, care să pună în valoare aceste ocupaţii tradiționale ale acestora.

Subprogramul Tineret și Sport pe care îl propun cuprinde, în principal, dezvoltarea unei infrastructuri pentru desfășurarea de activități recreativ-sportive printr-un program intitulat “Școala și baza sportivă”. Am în vedere deschiderea, pe lângă fiecare unitate de învățământ, a unei săli de sport, acolo unde acestea nu există, iar acolo unde nu este posibil, câte un teren de sport cu funcționalități multiple în aer liber.

Pentru sportul universitar, am în vedere amenajarea râului Ampoi, pe segmentul Bărăbanț – confluența cu râul Mureș, a unei „piste” de sporturi nautice și de pescuit sportiv, având în vedere că Universitatea „1 Decembrie 1918” are Facultate de Educație Fizică și Sport, cu secție de sporturi nautice, dar nu deține o astfel de bază sportivă. De asemenea, Federația Română de Pescuit Sportiv are sediul social în Alba Iulia și prin această investiție Alba Iulia poate intra în circuitele sportive oficiale de pescuit sportiv și în sporturile nautice. Această investiție poate deveni și o bază de recreere pentru cetățeni, având în vedere că, la ora actuală, sportul pentru toți și sportul de performanță nu sunt la un nivel pe care Alba Iulia îl merită. O asemenea investiție, pe lângă potențialul sportiv și de agrement, poate deveni și de interes urbanistic, amenajarea râului Ampoi putând susține un asemenea potențial.

Subprogramul Economic, Agricultură și Fiscalitate: Subprogramul economic este strict legat de subprogramul social, plecând de la crearea condițiilor de dezvoltare ale acestuia. O particularitate, care a fost neglijată de administrațiile precedente, o constituie potențialul agricol al localităților limitrofe munipiului Alba Iulia (Micești, Bărăbanț, Oarda, Pâclișa), care acum este utilizat mult sub potențialul lui. Nu este suficient să ai două piețe agroalimentare, întrucât acestea sunt ocupate de marfă provenită din alte județe sau din importuri. Se impune valorificarea superioară a produselor agricole, prin procesarea acestora și livrarea ca produse finite. Voi susține înființarea unor cooperative care să comaseze prin liberă asociere terenurile productive ale proprietarilor privați, concomitent cu construirea unei fabrici de procesare a produselor provenite din legumicultură, pomicultură. De asemenea, este necesară și construirea unui abator de procesare a animalelor din gospodăriile țărănești și fermele existente ale cetățenilor care au asftel de activități.

Cu privire la fiscalitate, am în vedere facilități pentru activitățile economice private, scutiri de impozite și subvenții, pentru a putea ajuta pe cei care produc să depășească mai ușor această perioadă, grav afectată de pandemia cu care se confruntă acum și România. În acest sens, sunt specializat și în agricultură, schimbări climatice și siguranța alimentelor.

Subcapitolul Mediu și Independență Energetică: La aceste probleme, nerezolvate încă de fostele administrații, am în vedere regândirea sistemului de captare și epurare a apelor menajere și pluviale, cu posibilitatea  de a putea fi folosite pe sistemele de irigații din Israel, prin crearea unei rețele de distrubuție a acestora, direct la locul de irigat.

Pe planul independenței energetice, voi susține proiectele de finanțare pe fonduri europene ale cetățenilor care doresc să-și instaleze surse proprii de energie verde (panouri solare, pompe de căldură etc.), pentru a nu mai fi condiționați de marii producători și distribuitori, care de multe ori nu justifică prețul serviciului oferit.

Toate aceste obiective prezentate, în rezumat, vor fi dezvoltate și implementate prin echipa de specialiști, pe care doresc să o constitui, după câștigarea alegerilor de Primar al Municipiului Alba Iulia. Așa să-mi ajute Dumnezeu!

Comandat de Partidul Mișcarea Populară Alba, Publicat de SC UNIREA PRES SRL portal online https://ziarulunirea.ro, cod unic de identificare mandatar financiar 21200020.