Primăria Aiud: Concurs pentru un post de muncitor calificat în cadrul Biroului Seră, Zone verzi

Mircea Trifu - Primar Alba Iulia

SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL ADMINISTRAŢIA PATRIMONIULUI LOCAL AIUD organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de muncitor calificat, treapta profesională III din cadrul Biroului Seră, Zone verzi.

  1. a) Condiţiile de desfăşurare:

proba scrisă: 30.01.2019, ora 10:00 – sediul Serviciului Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 9;

Pro România - Ține cu ALBA
ELIT

– interviul se va susține într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

PMP - Alegeri Locale 2020
USR-Plus - Oameni ca tine schimbă Alba în bine

Data, ora şi locul organizării interviului se vor anunța odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă.

Dosarele de participare la concurs se depun până la data de 21.01.2019, ora 15:00, la sediul Serviciului Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud – Compartiment Resurse Umane.

  1. b) Condiţiile generale de participare:

–  candidaţii trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

  1. c) Condiţiile specifice de participare:

– studii medii sau școală profesională;

– vechime în muncă: minimum 3 ani.

Relaţii suplimentare se pot obține la Compartimentul Resurse Umane  din  cadrul Serviciului Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud și la numărul de telefon 0258/861593, interior 13.

Birou Comunicare și Relații Publice

 

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419