// ViewContent // Track key page views (ex: product page, landing page or article) fbq('track', 'ViewContent'); // Search // Track searches on your website (ex. product searches) fbq('track', 'Search');

POSTURI VACANTE în instituții din Alba, la data de 25 martie 2018. Condiţiile de înscriere la CONCURS și calendarul examenelor

Mai multe instituții din Alba primesc dosare de participare la concursuri organizate pentru posturi vacante, în perioada următoare. Candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii, vechime în muncă sau alte cerinţe.

Posturi vacante la data de 25 martie 2018 şi condiţii de participare la concurs:

*Primăria Municipiului Alba Iulia, judeţul Alba, Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante de auditor, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Audit intern din cadrul Primăriei municipiului Alba Iulia, judeţul Alba.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice sau juridice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani;
 • cunoştinţe de operare/programare pe calculator – nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 aprilie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 24 aprilie 2018, ora 09:00: proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC;
 • 24 aprilie 2018, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

*Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Alba lulia, judeţul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacantă, de administrator patrimoniu, gradul I.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii (minimum 10 clase);
 • vechimea în muncă nu este obligatorie;
 • atestat pentru executarea profesiei de agent de pază şi ordine.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 04 aprilie 2016, termen limită de depunere a dosarelor;
 • 16 aprilie 2018, ora 10:00: proba practică;
 • 18 aprilie 2018, ora 10:00: proba scrisă.

Relaţii suplimentare cu privire la concurs se obţin la Centrul Şcolar dc Educaţie Incluzivă Alba Iulia, cu sediul in Alba lulia, str. T. Vladimirescu nr 39, judeţul Alba, telefon 0258.819.383, 0726.304.282.

*Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 • Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap:
  • 1/4post (0,25 normă) de medic specialist specialitatea medicină internă;
  • 1/4 post (0,25 normă) de medic primar specialitatea psihiatrie;
  • 1/4 post (0,25 normă) de medic primar specialitatea neurologie;
  • 1/4 post (0,25 normă) de medic primar specialitatea oftalmologie;
  • 1/4 post (0.25 normă) de medie primar specialitatea expertiza medicală a capacităţii de muncă;
  • 1/4 post (0.25 normă) de medic specialist specialitatea expertiza medicală a capacităţii de muncă.
 • Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de Jos:
  • 1/2 post (0,5 normă) de medic primar specialitatea psihiatrie;
  • 1/2 post (0,5 normă) de medic primar specialitatea psihiatrie;
  • 2 posturi de medic specialist specialitatea psihiatrie;
  • 1 post de medic primar;
  • 5 posturi de medic.
 • Centrul de îngrijire şi Asistenţă Baia de Arieş:
  • 1 post de medic.
 • Locuinţa Protejată pentru Persoane cu Handicap nr. 15, Abrud:
  • 1 post de infirmier debutant.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • medic primar/medic specialist la Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap:
  • studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medical;
  • adeverinţă certificat de confirmare în gradul profesional în specialitatea – medicină de familie, recuperare, psihiatrie, medicină internă sau medicină generală;
  • calificat de membru al Colegiului Medicilor din România vizat pe anul în curs.
 • medic primar şi medic specialist specialitatea psihiatrie la Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de Jos:
  • studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medical, specialitatea psihiatrie;
  • adeverinţă/certificat de confirmare m gradul profesional;
  • asigurare malpraxis;
  • autorizaţie de liberă practică sau certificat de membru al Colegiului Medicilor din România vizat pe anul în curs.
 • medic primar şi medic la Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Galda de Jos şi Centrul de îngrijire şi Asistenţă Baia de Arieş:
  • studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medical, specialitatea medicină de familie, psihiatrie, medicină internă sau medicină generală;
  • adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional;
  • asigurare malpraxis;
  • autorizaţie de liberă practică sau certificat de membru al Colegiului Medicilor din România vizat pe anul în curs.
 • infirmier debutant – Locuinţa Protejată pentru Persoane cu Handicap nr. 15, Abrud:
  • studii generale, absolvite cu diplomă;
  • curs de calificare infirmier organizat de furnizori autorizaţi de formare profesionala acreditaţi.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 03 aprilie 2018, ora 16.00, data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 16 aprilie 2018, ora 11.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba din Alba Iulia, telefon: 0258/818.266, interior 115 sau mobil 0755/069.660.

*Şcoala Gimnazială Câlnic, judeţul Alba organizează concurs în calitate de Partener 2 din cadrul Proiectului „Resurse pentru Câlnic – Creşterea accesului la resurse la nivelul întregii comunităţi“, Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritară 4 – „Incluziunea socială şi combaterea sărăciei”, Obiectiv Specific 4.1. „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginali zate“. POCU/138/4/1/114930, astfel:

• facilitator comunitar rom: studii medii absolvite cu diplomă, experienţă minimă < 5 ani, 1/2 normă;
• coordonator masuri educaţionale: studii medii absolvite cu diplomă, experienţă minimă de 5 ani, timpul de lucru – parţial 2 ore/zi;
• expert GT: studii superioare absolvite cu diplomă, experienţă minimă < 5 ani, 1/2 normă;
• 13 cadre didactice: studii medii absolvite cu diplomă, experienţă minimă < 5 ani, 1/2 normă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 16 aprilie 2018, ora 09.00: proba scrisă;
 • 16 aprilie 2018, ora 13.00: proba interviu.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Şcoala Gimnazială Câlnic, judeţul Alba, tel. 0747358691, 0258/747116.

*Primăria Comunei Ciuruleasa, judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacantă, de inspector, clasa I, gradul profesional asistent – în Compartimentul Financiar – Contabil, Resurse Umane, Asistenţă Socială.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum 1 an;
 • cunoştinţe operare calculator – nivel de bază, competenţe dovedite cu documente.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 16 aprilie 2018, ora 12.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Ciuruleasa, judeţul Alba, telefon 0258/780.605, interior 13, mobil 0736.379.884, e-mail primariaciuruleasa@gmail.com.

*Primăria Orașului Cugir, Județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de îngrijitor în cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială al Oraşului Cugir – Serviciul Social Specializat Creşă – Creşa „Kunterbunt”.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii admise – generale/şcoală profesională/medii;
 • disponibilitate de a lucra cu copii cu vârsta de 0-3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 27 martie 2018, ora 16:00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 05 aprilie 2018, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Orașului Cugir din Cugir, str. I.L. Caragiale nr. 1, camera 15, Județul Alba, telefon 0258/751.001, interior 115.

*Primăria Comunei Noşlac, judeţul Alba, Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Noşlac, judeţul Alba.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 02 aprilie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 18 aprilie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

*Comuna Avram Iancu, judeţul Alba organizează, în calitate de beneficiar în cadrul Proiectului „Comunitatea moţilor harnici“, Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, axa prioritară 4 – „Incluziunea socială şi combaterea sărăciei“, Obiectiv specific 4.1. „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate“ POCU/138/4/1/114866, concurs pentru ocuparea posturilor contractuale, temporar vacante, astfel:

1. postul de manager de proiect: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, experienţa minimă < 5 ani, experienţa, timp parţial 30 ore/săptămână;
2. postul de coordonator antreprenorial: studii medii absolvite cu diplomă, experienţa minimă < 5 ani, timp de lucru 30 ore/săptămână;
3. postul dc jurist documente inclusiv antreprenori at: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, experienţa minimă < 5 ani, 1/2 normă;
4. postul de expert supervizare lucrări infrastructura: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, 1/4 normă, experienţa minimă <5 ani;
5. postul de expert organizare evenimente: studii medii absolvite cu diplomă, experienţa minimă < 5 ani, 1/2 normă;
6. postul de facilitator comunitar rom: studii medii absolvite cu diplomă, experienţa minimă < 5 ani, 1/2 normă.
7. postul de expert GT: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă,
experienţa minimă <5 ani, 1/2 normă.
8. postul de coordonator servicii comunitate: studii medii absolvite cu diplomă, experienţa minimă < 5 ani, timp parţial durata timpului de lucru fiind de 30 ore/săptămână;
9. postul 1 de expert înfiinţare şi monitorizare antreprenorial: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, experienţa minimă < 5 ani, 1/2 normă;
10. postul 2 de expert înfiinţare şi monitorizare antreprenorial: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, experienţa minimă <5 ani, 1/2normă;
11. postul 3 de expert înfiinţare şi monitorizare antreprenoriat: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, experienţa minimă < 5 ani, 1/2 normă;
12. asistent social: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, experienţa minimă < 5 ani, 1/2 normă;
13. asistent social: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţa sau echivalentă, experienţa minimă < 5 ani, 1/2 normă;
14. postul 1 de asistent medical: studii medii absolvite cu diplomă, experienţa minimă < 5 ani, 1/2 normă;
15. postul 2 de asistent medical: studii medii absolvite cu diplomă, experienţa minimă < 5 ani, 1/2 normă;
16. medic: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, experienţa minimă de 5-10 ani, 1/4 normă;
17. îngrijitoare: studii medii absolvite cu diplomă, experienţa minimă < 5 ani, 1/2 normă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 aprilie 2018, ora 09.00: proba scrisă;
 • 05 aprilie 2018, ora 14.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul instituţiei din str. Avram Iacu nr. 169, e-mail primar@primariaavramiancu.ro şi la telefon 0258786211.

*Primăria Comunei Cetatea de Baltă, judeţul Alba, Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Cetatea de Baltă, judeţul Alba.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative;
 • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 02 aprilie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 17 aprilie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

*Primăria Comunei Arieşeni, judeţul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante, de inspector, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul situaţii de urgență.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de lungă durată absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul fundamental ştiinţe inginereşti.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 13 aprilie 2018, ora 12:00 – proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Arieşeni din satul Arieşeni nr. 19, comuna Arieşeni, judeţul Alba, telefon 0358.402.989. 0358.816.290, e-mail primariaarieseni@yahoo.com.

*Primăria Vinţu de Jos, judeţul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuţie, temporar vacante de consilier asistenţă socială (263501)- expert în cadrul proiectului „CCI Sibişeni – Creşterea calităţii vieţii şi incluziunii sociale – ID 103385.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare finalizate cu licenţă, specializarea Asistenţă Socială;
 • experienţă bazală în realizarea consilierii de asistenţă socială, expertiză în gestionarea demersurilor de rezolvare a problemelor de ordin social din cadrul comunităţii, prin acţiuni specifice de asistenţă socială – 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 26 martie 2018, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 03 aprilie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Vinţu de Jos, judeţul Alba, telefon 0258/739.234, interior 12.

*Primăria Vinţu de Jos, judeţul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuţie, temporar vacante de consilier psiho-social (263402) – expert în cadrul proiectului „CCI Sibişeni – Creşterea calităţii vieţii şi incluziunii sociale – ID 103385.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare finalizate cu licenţă, specializarea psihologie;
 • experienţă în realizarea consilierii psihosociale. expertiză minimală în construirea şi implementarea demersului de consiliere psiho-socială în comunităţile defavorizate, alături de gestionarea documentelor aferente – 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 26 martie 2018, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 03 aprilie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Vinţu de Jos, judeţul Alba, telefon 0258/739.234, interior 12.

*Consiliul de administraţie al Spitalului Orasenesc Abrud organizeaza concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de manager persoana fizica, durată determinată, în conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificările si completările ulterioare, Hotararea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătii din fonduri publice cu modificările si completările ulterioare, Ordinului M.S. nr. 1520/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii si potrivit prevederilor Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoana fizica la Spitalul Orşenesc Abrud, aprobat prin Dispoziţia Primarului Oraşului Abrud nr.38 din data de 05.03.2018.

 • Concursul va avea loc la sediul Spitalului Orşenesc Abrud, Abrud, Str. Republicii nr. 13, Judeţul Alba, în perioada 17.04.2018 – 11.05. 2018, desfasurandu-se în doua etape:
 • Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs, care va avea loc în data de 17 aprilie 2018, ora 11:00 (etapa eliminatorie);
 • Etapa de susţinere publica si evaluare a proiectului de management care se va desfasura la sediul Spitalului Orşenesc Abrud, pe baza temelor-cadru, în data de 07 mai 2018, incepand cu ora 10:00 (proba unica).
 • Dosarele de concurs se depun la sediul Spitalului Orăşenesc Abrud, Abrud, Str. Republicii nr. 13, Judeţul Alba, la Biroul R.U.N.O.S., până la data de 13.04.2018, ora 15.00. prezentându-se numărul de pagini din dosarul de concurs.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Orasenesc Abrud, Abrud, str. Republicii nr. 13, jud. Alba, biroul RUNOS, telefon 0258780614 int. 34, intre orele 08,00-15,00.

*Primăria Comunei Şona, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

 1. consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Contabilitate Impozite şi Taxe;
 2. consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Agricol – Fond Funciar.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Contabilitate Impozite şi Taxe:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic.
 • consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Agricol – Fond Funciar:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea măsurători terestre şi cadastru.
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10 aprilie 2018, ora 11.00: proba scrisă;
 • 13 aprilie 2018, ora 11.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Şona, cu sediul în comuna Şona, Strada Lungă nr. 2, judeţul Alba, telefon 0258/884.144, adresa e-mail consiliulsona@yahoo.com.

*Consiliul de administrație al Spitalului Municipal Blaj organizează, in temeiul  prevederilor art.177 și art.187 alin.10 lit.b din Legea nr.95/206, republicată, privind reforma in domeniul sănătații, cu modificările și completările ulterioare, concurs pentru ocuparea funcției de manager – persoană fizică, la Spitalul Municipal Blaj.

Concursul se va desfășura potrivit Regulamentului de desfășurare si organizare a concursului pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică, la Spitalul Municipal Blaj, aprobat prin Dispoziția primarului nr.51/28.02.2018;

Concursul se desfașoară în doua etape:

 1. etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs, etapă eliminatorie;
 2. etapa de susţinere şi de evaluare a proiectului de management.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419