Ziarul Unirea

POSTURI VACANTE ÎN ADMINISTRAȚIE, în 13 ianuarie: Ce instituții fac ANGAJĂRI în următoarea perioadă. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

PNL - Alegeri Locale Partiale - 27 iunie

Mai multe instituţii publice din judeţul Alba anunță posturi vacante la data de 13 ianuarie și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*Primăria oraşului Zlatna organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de arhitect şef al oraşului Zlatna, judeţul Alba.

ELIT

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 ianuarie 2019, data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 05 februarie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din București, telefon 0374/112.769.

*Primăria municipiului Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante de arhitect şef al municipiului Aiud, judeţul Alba şi director executiv – Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Aiud, judeţul Alba.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitectură sau în domeniul urbanism cu studii de masterat sau postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului conform art. 36 indice 1 lit. b) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare;
• studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
• atestat eliberat de Registrul Urbaniştilor din România;
• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.
Pentru funcţia de director executiv – Direcţia Economică
• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice;
• studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 ianuarie 2019, data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 06 februarie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din București, telefon 0374/112.769.

*Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia organizează concurs pentru ocuparea a funcțiilor vacante de:

 1. arheolog grad II în cadrul secţiei Cercetare arheologică preventivă;
 2. şef secţie gradul II în cadrul secţiei Museikon;
 3. conservator gradul II în cadrul secţiei Museikon;
 4. inspector de specialitate gradul I în cadrul Compartimentului Financiar-Contabilitate.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • arheolog grad II:
  • studii superioare de specialitate absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul istorie;
  • vechime în specialitatea studiilor minimum 6 luni;
  • să fie înscris în registrul arheologilor;
  • să fie apt medical pentru munca în teren.
 • şef secţie gradul II:
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniu istorie;
  • vechime în specialitatea studiilor minimum 10 ani;
  • vechime în funcţie de conducere minimum 1 an.
 • conservator, gradul II:
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul istorie;
  • vechime în specialitatea studiilor minimum 6 luni.
 • inspector de specialitate, gradul I:
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă pe ştiinţe economice;
  • vechime în specialitatea studiilor minimum 3 ani şi 6 luni.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 16 ianuarie 2019, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 28 ianuarie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia din str. Mihai Viteazul nr. 12-14, telefon: 0258/813.300 sau la adresa de e-mail resurseumane@mnuai.ro.

*Primăria Orașului Teiuș, Județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de paznic la Compartimentul administrativ în cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Oraşului Teiuş.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii: învăţământ general obligatoriu,
 • vechime în specialitatea studiilor: nu este necesară,
 • atestat de pază sau adeverinţa că este înscris la curs,
 • o calificare profesională în domeniul prelucării lemnului (tâmplar- dulgher, etc).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 16 ianuarie 2019, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 29 ianuarie 2019, ora 10:00: proba practică;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentate se obţin la sediul Primăriei Orașului Teiuș, str. Clujului nr. 80, Județul Alba, telefon 0258/851.101.

*Şcoala Gimnazială „Singidava“ Cugir, Județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de îngrijitor (2 posturi).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor: minimum studii generale;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 ianuarie 2019, ora 0.00: proba scrisă;
 • 28 ianuarie 2019, ora 12.00: proba practică;
 • 29 ianuarie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Şcoala Gimnazială “Singidava” cu sediul în: localitatea Cugir, strada Alexandru Sahia, nr. 16, județul Alba, tel: 0258751727.

*Şcoala Gimnazială Şona, judeţul Alba organizează concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de îngrijitor şcoală.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor: gimnaziale;
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – fără.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 28 ianuarie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • 28 ianuarie 2019, ora 12.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Şcolii Gimnaziale Şona, Str. 23 august nr. 2, judeţul Alba, telefon: 0258/884.742.

*Primăria Comunei Cenade, judeţul Alba, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional asistent, la Compartimentul Cadastru, Agricultură, Registrul Agricol.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şt completările ulterioare;
 • nivelul studiilor: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul agronomiei sau medicină veterinară;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 1 an;
 • cunoştinţe de operare pe calculator.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 ianuarie 2019, ora 16.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 28 ianuarie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • 30 ianuarie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare cu privire la bibliografie şi conţinutul dosarului pentru concurs se obţin la telefon: 0258.789.003.

*Serviciul Public Judeţean Salvamont – Salvaspeo Alba organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate gradul IA.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe economice;
 • vechime în muncă minimum 6 ani şi 6 luni;
 • permis de conducere categoria B.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 15 ianuarie 2019, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 22 ianuarie 2019, ora 10:00: proba scrisă – la sala de şedinţe a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, cu sediul în Alba Iulia, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 68;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Concursul se va desfăşura la sala de şedinţe a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, situată în mun. Alba Iulia, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 68.

*Colegiul Naţional „Titu Maiorescu” din Aiud, Judeţul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale, vacante de administrator financiar (contabil – şef).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Nivelul studiilor – studii economice superioare.
 • Vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 ianuarie 2019, ora 14:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 28 ianuarie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Colegiului Naţional „Titu Maiorescu” din Aiud, str. Ecaterina Varga nr. 10, Judeţul Alba, telefon: 0258/861.946.

*Staţiunea de Cerectare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Blaj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

 • cercetător ştiinţific (CS) – 3 posturi (studii superioare);
 • cercetător ştiinţific gradul I (CS I) -1 post (studii superioare);
 • cercetător ştiinţific gradul III (CS III) – 1 post (studii superioare);
 • asistent de cercetare ştiinţifică (ACS) – 2 posturi (studii superioare);
 • tehnician treapta I (T I) – 1 post (studii medii),

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 ianuarie 2019, termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 28 ianuarie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 29 ianuarie 2019, ora 10:00: proba practică;
 • 31 ianuarie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Staţiunea de Cerectare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Blaj, cu sediul in Blaj, strada Gheorghe Bariţiu, nr, 2. judeţul Alba, tel.Telefon 0258 – 711623/0744 903728.

*Liceul „Horea, Cloşca și Crişan” din Abrud, Judeţul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de fochist.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii (liceu sau şcoală profesională);
 • 3 ani vechime în muncă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 ianuarie 2019, ora 12:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 22 ianuarie 2019, ora 14:00: proba scrisă;
 • 25 ianuarie 2019, ora 14:00: proba practică;
 • 29 ianuarie 2019, ora 14:00: proba interviu.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Liceului „Horea, Cloşca și Crişan” din Abrud, str. Republicii nr. 18, Judeţul Alba, telefon: 0258/780.623.

*Primăria Comunei Vadu Moţilor, judeţul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice vacante, de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent, Compartimentul Urbanism-Cadastru în cadrul Primăriei Vadu Moţilor.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul cadastru, topografie, măsurători terestre, silvicultură;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18 ianuarie 2019: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 29 ianuarie 2019, ora 11.00: proba scrisă,
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obține la Primăria Comunei Vadu Moţilor, judeţul Alba, telefon 0767808077.

*Şcoala Gimnazială din localitatea Stremţ, județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale vacante, de administrator financiar cu 0,5 normă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii – superioare de specialitate – economice (diplomă de licenţă);
 • vechimea în specialitatea studiilor solicitate – de minimum 3 ani;
 • recomandare de la ultimul loc de muncă.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 ianuarie 2019, ora 12.30: proba scrisă;
 • 23 ianuarie 2019, ora 15.00: proba interviu.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Şcolii Gimnaziale Stremţ, strada Principală, nr. 97, judeţul Alba, telefon 0258/848.123.

*Liceul Tehnologic Jidvei, Judeţul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție vacante, de analist programator.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – superioare;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 ianuarie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 28 ianuarie 2019, ora 13:00: proba practică;
 • 30 ianuarie 2019, ora 13:00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Liceului Tehnologic Jidvei, str. Perilor nr. 19, Judeţul Alba, telefon: 0258/881.124.

*Clubul Sportiv Şcolar Blaj organizează concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcției contractuale, vacante de șofer.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor: medii;
 • vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: lan.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 15 ianuarie 2019: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 22 ianuarie 2019, ora 10.00 – proba scrisă;
 • 24 ianuarie 2019, ora 10.00 – proba practică;
 • 28 ianuarie 2019, ora 10.00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Clubului Sportiv Şcolar Blaj, telefon: 0736348211.

*Şcoala Gimnazială Săsciori, Judeţul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de îngrijitor (0,50 normă) la Şcoala Primară Căpâlna (comuna Săsciori).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • localnic;
 • studii generale sau medii;
 • vechime în domeniu cel puţin 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 15 ianuarie 2019, data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 22 ianuarie 2019, ora 09.00: proba scrisă;
 • 22 ianuarie 2019, ora 11.00: proba interviu;
 • 22 ianuarie 2019, ora 12.00: proba practică.

Relații suplimentare se obțin la sediul Şcolii Gimnaziale Săsciori, din localitatea Săsciori, Strada Principală numărul 380, judeţul Alba, telefon/fax 0258/741.213.

*Şcoala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu“, cu sediul în Sebeş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție, vacantă de bucătar.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor: medii;
 • certificat de calificare profesională de bucătar sau să fie înscris la un curs de perfecţionare care se finalizează cu diplomă de bucătar.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 ianuarie 2019, ora 14:00: proba scrisă;
 • 04 februarie 2019, ora 16:00: proba practică;
 • 04 februarie 2019, ora 17:00: proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la Şcoala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu“, cu sediul în Sebeş, telefon 0258/731506.

*Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, de conducere vacante, de şef centru la Centrul de îngrijire şi Asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi Baia de Arieş.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 ianuarie 2019, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 22 ianuarie 2019, ora 11.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Alba, din Alba Iulia, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 68, telefon: 0258/818.266, interior 115 sau mobil 0755/069.660.

*Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale temporar vacante, de secretar instituţie de învăţământ debutant (S) (COR: 235901), cu 0,5 normă (4 ore/zi), din cadrul Secretariatului Şcolilor Doctorale.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă (Ciclul I + Ciclul II Bologna pentru absolvenţii sistemului Bologna sau echivalentă celor două cicluri pentru candidaţii care au absolvit anterior sistemului Bologna);
 • cunoştinţe de utilizare a calculatorului (MS Office, navigare Internet, Outlook), dovedite prin studii, formare profesională sau experienţă profesională anterioară;
 • cunoaşterea limbii engleze – nivel mediu, dovedit prin studii formare profesională sau experienţă profesională anterioară.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 08-14 ianuarie 2019, ora 16.00, termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 22 ianuarie 2019, proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 5, judeţul Alba, telefon 0258/806.272.

*Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de muncitor calificat I – ospătar (COR: 513 102), din cadrul Serviciului Social – Cantina Studenţească.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii (minimum 10 clase);
 • calificare în meseria de ospătar;
 • minimum 4 ani vechime în meseria de ospătar.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18 ianuarie 2019, ora 16.00, termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 29 ianuarie 2019, proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 5, judeţul Alba, telefon 0258/813.994.

*Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, judeţul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de:

 1. îngrijitoare curăţenie la ambulatoriul de specialitate;
 2. îngrijitoare curăţenie (2 posturi) la Secţia chirurgie generală;
 3. îngrijitoare curăţenie la dispensar TBC;
 4. îngrijitoare curăţenie la Laborator radiologie şi imagistică medicală;
 5. îngrijitoare curăţenie la Compartimentul psihiatrie cronici Baia de Arieş.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii – minimum şcoală generală;
 • fără vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 ianuarie 2019, data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 30 ianuarie 2019, ora 09:00: testare psihologică;
 • 18 februarie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 25 februarie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială.   Relaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul din Alba Iulia, Bd. Revoluţiei 1989 nr. 23, judeţul Alba, telefon 0258/820.825, interior 146.

*Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din Ministerul Afacerilor Interne organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de analist (programator) ajutor II-IA (4 posturi) la Birourile Judeţene de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor Alba, Brăila, Botoşani şi Maramureş.

Condiții specifice:

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • să deţină certificat/adeverinţă de absolvire a unui curs de pregătire în domeniul/specializarea corespunzătoare postului pentru care optează sa candideze;
 • nu se solicită vechime în muncă şi/sau în specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 15 ianuarie 2019, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 08 februarie 2019, ora 10.00: proba scrisă (test grilă);
 • 14 februarie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Concursul va avea loc la Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din Municipiul Bucureşti, str. Obcina Vlare nr. 2, sectorul 6, telefon 021/440.24.40 sau 440.27.70, interior 25.192/25,115.

*Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia, judeţul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale vacante, de fochist.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor: medii (diplomă de bacalaureat şi / sau dovada absolvirii unui curs de fochist);
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 6 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 03-16 ianuarie 2019, termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 18 ianuarie 2019, ora 09.00: proba scrisă;
 • 22 ianuarie 2019, ora 09.00: proba practică.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Liceului de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia, judeţul Alba, Strada Călăraşilor nr. 2, telefon: 0258/812.473.

*Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, judeţul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de autopsier debutant la Serviciul de Anatomie Patologică – Compartimentul Prosectură.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii – minimum şcoală generală;
 • fără vechime;
 • să nu se afle în relaţie contractuală cu o firmă de pompe funebre.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 ianuarie 2019, data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 30 ianuarie 2019, ora 09:00: testare psihologică;
 • 26 februarie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 01 martie 2019, ora 10.00: proba practică;
 • 06 martie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială.   Relaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul din Alba Iulia, Bd. Revoluţiei 1989 nr. 23, judeţul Alba, telefon 0258/820.825, interior 146.

*Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, judeţul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de :

 1. 1 post contractual vacant de asistent medical PL la Secţia chirurgie generală – Compartiment chirurgie vasculară;
 2. 2 posturi contractual vacante de asistent medical debutant PL la Secţia chirurgie generală;
 3. 1 post contractual vacant de asistent medical debutant PL la CSM adulţi;
 4. 1 post contractual vacant de asistent medical debutant PL la Laborator analize medicale – Compartiment bacteriologic;
 5. 1 post contractual vacant de asistent medical debutant PL la Laborator endoscopie digestivă diagnostică şi terapeutică;
 6. 1 post contractual vacant de asistent medical debutant PL la Secţia medicină internă;
 7. 2 posturi contractual vacante de asistent medical debutant PL la Compartiment nefrologie;
 8. 1 post contractual vacant de asistent medical debutant PL la Secţia neurologie.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • asistent medical, specialitatea medicină generală (PL):
  • studii: diplomă de bacalaureat, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
  • 6 luni vechime în specialitate;
  • certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R.;
  • adeverinţă pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile, să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei;
  • cunoştinţe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.
 • asistent medical debutant, specialitatea medicină generală (PL):
  • studii – diplomă de bacalaureat, diplomă de şcoală sanitara postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
  • fără vechime;
  • certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R.;
  • adeverinţă pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile, să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei;
  • cunoştinţe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 ianuarie 2019, data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 29 ianuarie 2019, ora 10:00: testarea psihologică;
 • 06 februarie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 12 februarie 2019, ora 10:00: proba practică;
 • 19 februarie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială.   Relaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul din Alba Iulia, Bd. Revoluţiei 1989 nr. 23, judeţul Alba, telefon 0258/820.825, interior 146.

*Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, judeţul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante de:

 1. 1 post contractual vacant de infirmieră la Laborator endoscopie digestivă, diagnosticaşi terapeutică;
 2. 1 post contractual vacant de infirmieră debutant la Secţia ATI;
 3. 1 post contractual vacant de infirmieră debutant la Secţia boli infecţioase:
 4. 1 post contractual vacant de infirmieră debutant la Secţia cardiologie;
 5. 1 post contractual vacant de infirmieră debutant la Compartiment hematologie;
 6. 1 post contractual vacant de infirmieră debutant la Secţia medicină internă – Compartiment pneumologie;
 7. 2 posturi contractual vacant de infirmieră debutant la Secţia neonatologie;
 8. 2 posturi contractual vacante de infirmieră debutant la Secţia neurologie;
 9. 1 post contractual vacant de infirmieră debutant la Secţia ortopedie şi traumatologie;
 10. 1 post contractual vacant de infirmieră debutant la Compartiment recuperare neurologică;
 11. 3 posturi contractual vacante de infirmieră debutant la Unitate Primiri Urgenţe;
 12. 2 posturi contractual vacante de infirmieră debutant la Compartiment urologie.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • infirmieră:
  • studii – minimum şcoală generală;
  • curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România sau Curs de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii – Direcţia generală resurse umane şi certificare;
  • 6 luni vechime în activitate.
 • infirmieră debutant:
  • studii – minimum şcoală generală;
  • curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din Romania sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii – Direcţia generală resurse umane şi certificare, în cazul în care nu posedă diplomă, candidaţii sunt obligaţi să facă dovada înscrierii la un curs de infirmier, care se va desfăşura în termen de 6 luni;
  • fără vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 ianuarie 2019, data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 30 ianuarie 2019, ora 10:00: testarea psihologică;
 • 13 februarie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 21 februarie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială.   Relaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul din Alba Iulia, Bd. Revoluţiei 1989 nr. 23, judeţul Alba, telefon 0258/820.825, interior 146.

*Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, judeţul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de asistent medical debutant PL (4 posturi) la Unitate Primiri Urgenţe.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii – diplomă de bacalaureat, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform G. nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
 • fără vechime;
 • certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R.;
 • adeverinţă pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile, să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei;
 • cunoştinţe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 ianuarie 2019, data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 29 ianuarie 2019, ora 09:00: testarea psihologică;
 • 07 februarie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 12 februarie 2019, ora 10:00: proba practică;
 • 20 februarie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială.   Relaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul din Alba Iulia, Bd. Revoluţiei 1989 nr. 23, judeţul Alba, telefon 0258/820.825, interior 146.

*Şcoala Gimnazială Nr. 2, Sebeş, Judeţul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de administrator financiar.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor: studii superioare, cu diplomă de licenţă în studii economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 16 ianuarie 2019 – termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 22 ianuarie 2019, ora 10.00 – proba scrisă;
 • 28 ianuarie 2019, ora 10.00 – proba interviu.

Relaţii suplimentare la sediul Şcolii Gimnaziale Nr. 2, din Sebeş, Piaţa Libertăţii nr. 1, judeţul Alba, telefon: 0258/731.922.

*Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, judeţul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de asistent medical debutant PL (2 posturi) la Laborator radiologie şi imagistică medicală.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii – diplomă de bacalaureat, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
 • fără vechime;
 • certificat dc membru O.A.M.G.M.A.M.R.;
 • adeverinţă pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile, să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei;
 • cunoştinţe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unui document.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 ianuarie 2019, data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 29 ianuarie 2019, ora 10:00: testarea psihologică;
 • 08 februarie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 15 februarie 2019, ora 10:00: proba practică;
 • 22 februarie 2019, ora 10:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială.   Relaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul din Alba Iulia, Bd. Revoluţiei 1989 nr. 23, judeţul Alba, telefon 0258/820.825, interior 146.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Te-ar putea interesa și:

Alba Iulia REVINE la SCENARIUL ROȘU. Incidența de infectare a ajuns la 3 cazuri/1000 de locuitori

Deși carantinarea Municipiului Alba Iulia a „dat roade” în ceea ce privește scăderea numărului de persoane infectate, orașul nostru a… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

DOCUMENT| Comuna Stremț în scenariul ROȘU, Ocna Mureș, Cetatea de Baltă și Sântimbru în scenariul GALBEN. Măsuri pentru următoarele 14 zile stabilite de CJSU Alba

În urma ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, s-a dispus menținerea în scenariul roșu a localității Stremț și în… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

OFICIAL: Starea de alertă, PRELUNGITĂ cu încă 30 de zile: Măsurile și restricțiile care vor trebui respectate

Prelungirea cu 30 de zile a stării de alertă, începând de miercuri, 13 ianuarie a fost aprobată de către Guvernul… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

OFICIAL| 3.697 cazuri noi de coronavirus în România. Bilanțul total ajunge la 676.968 de îmbolnăviri

Marți, 12 ianuarie 2021, Grupul de Comunicare Strategică a dat publicității noul bilanț al pandemiei de COVID-19 în România. Până… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

VIDEO| PERCHEZIȚII în Alba și alte județe din țară într-un dosar cu acuzaţii de fals de monedă: Cum opera gruparea infracţională

Ofițerii BCCO Piteşti au efectuat marţi, 12 ianuarie, mai multe percheziţii domiciliare, în judeţele Alba, Sibiu, Arad şi Bacău, într-un… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

FOTO VIDEO| TORNADĂ, filmată lângă București: Codul ROȘU de furtuni a fost emis

În comuna Periș, situată la nord de București, locuitorii au surprins imagini cu un început de tornadă, la scurt timp… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

DOCUMENT| Orașul Abrud SCAPĂ de restricții. Incidența de infectare a scăzut sub 1,5/1000 de locuitori

Datorită scăderii incidenței cazurilor de coronavirus sub 1.5 la mie, orașul Abrud scapă de restricțiile impuse prevenirii răspândirii noului coronavirus,… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro