Mirajul aurului continuă să suscite interes în Apuseni – Un nou proiect privat pentru exploatarea aurului aluvionar din valea Abrudel

Mircea Trifu - Primar Alba Iulia

Mirajul aurului captează atenţia a tot mai mulţi antreprenori români. Este vorba, în principal, de aurul aluvionar prezent mai ales în apele văilor curgătoare din Apuseni, unde au fost acordate, în ultimii ani, câteva autorizații de exploatare a aurului aluvionar pe valea Abrudel și râul Arieș.

Recent, Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba a discutat un nou astfel de proiect care se va derula pe valea Abrudel, în amonte de Abrud, până în zona localităților Bucium Sat, respectiv Bucium Cerbu. Solicitantul este firma Gold of the Valley SRL, cu sediul în orașul Abrud. Societatea fost înființată în 2017, iar în 2018 a înregistrat o pierdere financiară de aproape 19.000 de lei.

Pro România - Ține cu ALBA
ELIT

Societatea a mai obținut un astfel de aviz și în 2017, pentru exploatarea aurului aluvionar din perimetrul satului Furduieşti, aparţinător oraşului Câmpeni. Perimetrul nou este denumit ”Abrud amonte” și are o suprafață de circa 9.000 de metri pătrați.

PMP - Alegeri Locale 2020
USR-Plus - Oameni ca tine schimbă Alba în bine

”Aluviunile sunt formate predominant din nisip şi subordonat pietriş, au o granulaţie mică şi conţin elemente de andezite, amfibolite, şisturi cristaline de diferite tipuri etc. care provin din rocile formațiunilor traversate de râul Abrud şi de afluenţii săi. Ca materii auxiliare în procesul de producție se utilizează: uleiuri minerale folosite pentru funcționarea utilajelor, piese de schimb diverse necesare pentru funcționarea optimă a utilajelor. În procesul tehnologic nu se utilizează substanțe chimice.

Utilajele folosite sunt jgheabul, care are o lungime cuprinsă între 3 și 5 m și lățimea de cca. 0,45 m. Acesta este montat cu o înclinare cuprinsă între 5° si 10° pe un cadru metalic prevăzut cu roți și/sau pe un minitransportor prevăzut cu șenile. Peste acesta se pune o pătură de lână sau un covor din cauciuc prevăzut cu striații peste care trec aluviunile colectate.

Draga de prelevare prin aspirație a aluviunilor este cu acționare electrică și are o capacitate de procesare cuprinsă între 3 și 4 mc/oră”, astfel este descris procesul tehnologic în documentul emis de APM Alba, prin care s-a decis că proiectul se supune evaluării impactului asupra mediului și evaluării impactului asupra corpurilor de apă. Activitatea de extracție a aurului aluvionar constă din următoarele faze: extragerea nisipului aluvionar; sortarea gravitaţională a acestuia cu selectarea fragmentelor de aur liber şi a metalelor grele; recuperarea mineralelor grele şi a aurului liber; depunerea nisipului sortat gravitațional aproximativ în aceleaşi zone de unde a fost prelevat.

În prima parte a anului 2019 au mai fost acordate autorizații pentru exploatarea aurului aluvionar din râul Arieş, pe teritoriul comunei Lupşa. Societatea se numeşte Salt Min SRL Cluj-Napoca, ai cărei reprezentanţi susţin că derularea celor două proiecte presupune investiţii totale de 25.000 de euro. Cele două zone vizate pentru exploatare sunt denumite ”Perimetrul Lupşa 1” şi ”Perimetrul Lupşa 2”.

După 1990, la nivel naţional a fost desfăşurat un program de probare a aluviunilor râurilor în zonele cu balastiere. S-au reconfirmat rezultatele obţinute de geologi, înainte de 1989, potrivit cărora aurul este prezent în aluviunile râurilor ale căror afluenţi drenează zone cu mineralizaţii aurifere cunoscute, explotate sau nu.

Potrivit geologului Sorin Tamaş Bădescu, care a publicat un studiu pe această temă în anul 2010, conţinutul de aur în diferitele fracţii granulometrice extrase din aluviunile râurilor din România are o variaţie de 0,10 – 0,43 grame/tonă. În râul Arieş, rezultatele studiului indică următoarele concentraţii: fracţia de până la 1 mm – între 0,26 şi 0,43 grame/tonă; fracţia de până la 3 mm – 0,28 grame/tonă; fracţia de până la 7 mm – 0,15 grame/tonă. În proiectele de la Lupşa se prevede explotarea fracţiei de până la 0,4 mm.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419