Marți, 26 ianuarie: Ședința Consiliului Local Alba Iulia – Se aprobă bugetul municipiului pe anul 2016. Vezi Ordinea de zi

vot aprobare CL Alba IuliaConsiliul local al municipiului Alba Iulia este convocat în şedinţă ordinară, pe data de 26 ianuarie 2016, ora 13.00. Între cele 35 de proiecte de pe Ordinea de zi se află: aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Alba Iulia pe anul 2016; plata contribuției și cotizației Consiliului local la Asociația Intercomunitară de Dezvoltare – Transport local, pentru anul 2016; stabilirea cheltuielilor pentru consumul de carburanți, a convorbirilor telefonice și protocol; încheierea unui act adițional la contractul de asociere dintre Consiliul Local Alba Iulia  și Asociația Nonguvernamentalã R.Y.M.A. etc.

PROIECT AL ORDINII DE ZI:
1. Propunerea Consiliului local al municipiului Alba Iulia privind evaluarea performanțelor profesionale individuale al Secretarului municipiului Alba Iulia
2.    Aprobarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Alba Iulia pe anul 2016
3.    Execuția bugetului general de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al municipiului Alba Iulia
4.    Aprobarea utilizării sumelor din excedentul anului 2015 al activităților instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii
5.    Aprobarea utilizării sumelor din excedentul bugetului local din anii precedenți ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2016
6.    Modificarea Hotărârii nr. 359/2015 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia
7.    Aprobarea plafonului maxim al creanțelor fiscale care pot fi anulate persoanelor fizice
8.    Plata contribuției Consiliului local la Asociația Intercomunitară de Dezvoltare – Transport local, pentru anul 2016
9.    Plata cotizației Consiliului local la Asociația Intercomunitară de Dezvoltare – Transport local, pentru anul 2016
10.    Modificarea organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Alba Iulia și al statului de funcții al Direcției de Asistență socială din subordinea Consiliului local
11.    Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției creșe din subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia
12.    Aprobarea criteriilor și procedurilor de desfășurare a concursului pentru funcția de director a Sport Club Municipal Unirea Alba Iulia
13.    Desemnarea reprezentantului municipiului Alba Iulia în Adunarea generală a SC ”APA – CTTA  SA”
14.    Stabilirea costului mediu lunar pentru întreținerea şi a contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice instituţionalizate în Căminul pentru persoane vârstnice Alba Iulia şi/sau a susţinătorilor legali ai acestora
15.    Stabilirea cheltuielilor pentru consumul de carburanți, a convorbirilor telefonice și protocol
16.    Participarea municipiului Alba Iulia la Organizația Internațională LEAGUE OF HISTORICAL CITES
17.    Modificarea Hotărârii nr. 384/2015 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia
18.    Participarea Municipiului Alba Iulia – pentru anii 2016 – 2019 – în cadrul Acordului de Cooperare, aprobat prin Hotărârea nr. 184/2014 a Consiliului local, respectiv prin Hotărârea nr. 40/2015 a Consiliului local
19.    Încheierea Actului adițional nr. 1 la Contractul nr. 109748/157/22.12.2015, încheiat între Municipiului Alba Iulia prin  Direcția de  Asistențã Socialã Alba Iulia și  Asociația pentru Consiliere și Asistențã Specializatã A.C.A.S Alba Iulia
20.    Încheierea Actului adițional nr. 1 la Contractul nr. 109752/2625/22.12.2015, încheiat între Municipiul Alba Iulia prin Direcția de  Asistențã Socialã Alba Iulia  și Asociația Non-Guvernamentalã Maria Beatrice Alba Iulia
21.    Susținerea financiarã a Centrului educațíonal de zi ,,Sfântul Nicolae”  în baza  Acordului de cooperare nr. 82274/31.10.2014 încheiat  între Municipiul Alba Iulia  și Asociația Filantropia Ortodoxã Alba Iulia
22.     Încheierea  Actului Adițional nr. 3  la Contractul   pentru acordarea de servicii sociale nr. 16093/980/28.02.2014 dintre Municipiul Alba Iulia prin Direcția de Asistențã Socialã și  Asociația Caritas Alba Iulia – Asistențã Medicalã și Socialã  pentru susținerea financiarã  a serviciului social de îngrijire la domiciliu
23.    Încheierea  Actului adițional nr. 3 la Contractul   pentru acordarea de servicii sociale nr. 18159/77/28.02.2013 dintre Municipiul Alba Iulia prin Direcția de Asistențã Socialã și  Asociația Filantropia Ortodoxã Alba Iulia,  pentru susținerea financiarã a „Serviciului socio-medical de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice  Alba Iulia”
24.    Modificarea HCL nr. 91/2015 privind  asocierea în parteriat cu Asociația Sfântul Andrei Bãrãbanț pentru susținerea financiarã a  Cãminului pentru persoane vârstnice ,,Așezãmântul Sfântul Andrei” Bãrãbanț
25.     Aprobarea planului de acțiuni/lucrãri de interes local pentru anul 2016
26.    Aprobarea unor documentații de urbanism :

ELIT

Art.1: Avizeazã Planul Urbanistic Zonal „EXPLOATARE NISIPURI SI PIETRISURI SI CONSTRUIRE IAZ PISCICOL PENTRU PRODUCTIE, ALBA IULIA, EXTRAVILAN, ZONA LUNCA VINTII, solicitant SARA MARTA SRL pentru SC HIGHWAY CONSTRUCTIONS SRL”, conform planului de situatie anexat.
Art.2: Avizeazã Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE, ALBA IULIA, STR. CORDOVANILOR, solicitant KEREKES ILDIKO, MONTERDE FRAILE MIGUEL ANGEL”, conform planului de situatie anexat.
Art.3: Aprobã Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA, A 2-A PE PARCELA, ALBA IULIA, OARDA DE SUS, STR. CEDRULUI, NR.3, solicitant NICOARA VIOREL”, conform planului de situatie anexat.
Art.4: Aprobã Planul Urbanistic Detaliu „AMENAJARE TERENURI DE TENIS MODIFICARE PUD aprobat prin HCL NR. 236/07.2015, ART.7, ALBA IULIA, CETATEA ISTORICA, LATURA DE NORD, INTRE RAVELINUL SF. ELISABETA SI CONTRAGARDA RAVELINULUI, ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV AMBASADOR”, conform planului de situatie anexat.
Art.5: Aprobã Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE VILA URBANA, ALBA IULIA, STR. PETRU DOBRA, NR.37B, solicitant MINZALEANU ROMEO si sotia GEORGETA MANUELA, CARPINISAN GHEORGHE”, conform planului de situatie anexat,
Art.6: Aprobã Planul Urbanistic Detaliu „EXTINDERE SI SCHIMB PARTIAL DE DESTINATIE DIN LOCUINTA DIN LOCUINTA IN CABINET STOMATOLOGIC, ALBA IULIA, STR. NICOLAE TITULESCU, NR.30, solicitant ARDELEAN IOAN si ARDELEAN STELIANA DOINA”, conform planului de situatie anexat, cu conditia obtinerii, pana la aprobare, a avizului de mediu.
Art.7: Aprobã Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE 2 LOCUINTE FAMILIALE IN REGIM CUPLAT, ALBA IULIA, STR. TRAIAN, NR.13A, STEFAN EMIL VIOREL si STEFAN ALINA DIANA”, conform planului de situatie anexat,
Art.8: Aprobã Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINTA FAMILIALA SI IMPREJMUIRE, ALBA IULIA, STR. ARIESULUI, NR. 67A, CROITORU BOGDAN MIHAI SERGIU”, conform planului de situatie anexat.
Art.9: Aprobã Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICA – MODIFICARE PUD aprobat prin HCL NR. 334/22.OCT.2015, ART.4, ALBA IULIA, STR. CALEA MOTILOR, NR. 256, SC MARNIC TOTAL CONSTRUCT SRL”, conform planului de situatie anexat.
Art.10: Aprobã Planul Urbanistic Detaliu „EXTINDERE SI CONSTRUIRE SPATII PENTRU DEPOZITARE (MATERIE PRIMA) – MODIFICARE PUD aprobat prin HCL NR. 236/28.07.2015, ART.4, ALBA IULIA, STR. AL. I. CUZA, NR.28B, solicitant SC SEWS ROMANIA”, conform planului de situatie anexat.
Art.11: Aprobã Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINTA FAMILIALA (PARCELA IN RANDUL II), ALBA IULIA, STR. MARIN SORESCU, NR.16, solicitant BREAZ RADU SI BREAZ ANGELA CRISTINA”, conform planului de situatie anexat.
Art.12: Aprobã Planul Urbanistic Detaliu „MODIFICARE PUD aprobat cu HCL NR.44/02.2015, ART.2 pentru EXTINDERE LOCUINTA, ALBA IULIA, STR. ARMONIEI, NR.1, solicitant JIBETEAN IOAN DORIN, JIBOTEAN MARIA, JIBOTEANU NICOLAE”, conform planului de situatie anexat.
Art.13: Aprobã Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE 6 SALI DE CLASA SI EXTINDERE CLADIRE EXISTENTA CU 2 SALI DE CLASA, SCOALA NR.3 “AVRAM IANCU”, ALBA IULIA, STR.MOLDOVEI, solicitant MUNICIPIUL ALBA IULIA”, conform planului de situatie anexat.
Art.14: Aprobã Planul Urbanistic Zonal „REVITALIZARE, REABILITAREA SI EXTINDEREA BAZEI SPORTIVE SI DE AGREMENT WINNERS CLUB TALNAR – MODIFICARE PUZ aprobat prin HCL nr. 177/30.05.2013, art.13, ALBA-IULIA, str. PACII, nr. 15, BASTIONUL CAROL, solicitant SC WINNER S CLUB TALNAR SRL”, conform planului de situatie anexat, cu conditia rezolvãrii parcajelor necesare fãrã a afecta zona verde.
Art.15: Aprobã Planul Urbanistic Zonal „REGLEMENTARE REGIM DE CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE SI A TRAMEI STRADALE, ALBA IULIA – MICESTI, STR.MAGUREI, NR.51 si NR. 52, solicitant CIOFLICA VIOREL, DAVA DUMITRU si DAVA MARIA”, conform planului de situatie anexat.
Art.16: Aprobã Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE, ALBA IULIA, PACLISA, STR. CARPENULUI, solicitant FLOREA FLORICA, CONSTANTIN MARIA, RAB MARIA”, conform planului de situatie anexat.

27.    Încheierea unui act adițional la contractul de asociere nr.7.814/2006 încheiat între Consiliul Local și Asociația Nonguvernamentalã R.Y.M.A.
28.    Concesionarea prin negociere directã a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, B-dul Transilvaniei, nr.48, bl.16
29.    Încheierea unei convenții de constituire a dreptului de uz, servitute și acces la utilitãțile publice asupra unui imobil (teren)
30.    Modificarea Hotărârii nr.278/2015 a Consiliului local privind aprobarea concesionãrii prin licitație publicã a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, Cetatea Alba Carolina, Latura de Nord între Ravelinul Sf.Elisabetha și Contragarda Ravelinului
31.    Vânzarea prin licitație publicã a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str.Crișanei, FN
32.     Expertiza tehnică întocmită în Dosar nr. 6862/176/2015 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia
33.    Expertiza tehnică întocmită în Dosar nr. 5733/176/2015 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia
34.    Însuțirea raportului de expertiză tehnică întocmită în Dosar nr. 6337/176/2015
35.    Propunerile de atribuire în proprietate a terenului aferent caselor particulare. (Z.U.)

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Te-ar putea interesa și:

Părerea ta contează: Vicepreședintele Comisiei pentru Educație și Cultură din Parlamentul European, Victor Negrescu, vă invită să vă spuneți opinia despre viitorul educației

Europarlamentarul de Alba, Victor Negrescu, invită persoanele interesate de îmbunătățirea sistemului educațional să răspundă la mai multe întrebări, în cadrul… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Klaus Iohannis, MESAJ de Anul Nou 2021:”Reîntoarcerea la normalitate este tot mai aproape!”

Klaus Iohannis, MESAJ de Anul Nou 2021:”Reîntoarcerea la normalitate este tot mai aproape!” Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Comunicat de presă| Sorin Ioan Bumb: Comunitățile locale din mediul rural pot accesa mai ușor fonduri europene pentru dezvoltarea infrastructurii și pentru îmbunătățirea conectivității cu mediul urban

Utilizarea fondurilor europene pentru dezvoltarea comunităților locale este mai importantă ca niciodată începând cu acest an, programarea europeană 2021-2027 alocând… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Comunicat de presă Beniamin Todosiu, deputat USR-PLUS: În 2020 am declanșat revoluția bunei Guvernări. În 2021 continuăm să construim o Românie dreaptă, modernă și dezvoltată

Beniamin Todosiu, deputat USR-PLUS: În 2020 am declanșat revoluția bunei Guvernări. În 2021 continuăm să construim o Românie dreaptă, modernă… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro