// ViewContent // Track key page views (ex: product page, landing page or article) fbq('track', 'ViewContent'); // Search // Track searches on your website (ex. product searches) fbq('track', 'Search');

În 28 aprilie: Ședință la CL Alba Iulia – Aprobarea Regulamentului și tarifelor privind activitățile de ridicare, transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor staționate neregulamentar pe raza municipiului

Consiliul local al municipiului Alba Iulia este convocat în şedinţă ordinară, pe data de 28 aprilie 2017. Între proiectele de pe ordinea de zi se află și Aprobarea Regulamentului și tarifelor privind activitățile de ridicare, transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor staționate neregulamentar pe raza municipiului.

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

1.    Modificarea organigramei și statului de funcții a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și statul de funcții al Serviciului voluntar pentru situații de urgență
2.    Deplasarea domnului Comănici Florian – șofer în cadrul aparatului de specilitate al Primarului municipiului Alba Iulia în orașul Arnsberg – Germania, în perioada 30.05 – 07.06.2017
3.    Modul de stabilire și aplicare a taxei speciale de salubrizare în municipiul Alba Iulia
4.    Aprobarea unui protocol de cooperare între Municipiul Alba Iulia și compania Euro Jobs SRL în cadrul proiectului pilot ”Alba Iulia Smart City 2018”
5.    Modificarea art.II alin. 2 din cuprinsul Hotărârii nr. 327/2015 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia
6.    Aprobarea unor documentatii de urbanism:
Art.1: Avizează Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE COLECTIVE, ALBA IULIA, STR. ANGHEL SALIGNY, solicitant SC PREFCONS SA”
Art.2: Avizează Planul Urbanistic Zonal „REDUCERE PROFIL TRANSVERSAL STRADA FRUMOASEI – MODIFICARE PUD aprobat cu HCL 283/2006 ART.50, ALBA IULIA, STR, FRUMOASEI, solicitant BOGDAN MIHAELA ILEANA, SELAGEA NICOLAE, POPA NICOLAE, ROMAN MATESOI IOAN CALIN, BUSA CONSTANTIN, BLANARIU OVIDIU, PITEA MARIUS GLIGOR, LECA NICOLAE, AVRAM FLOAREA
Art.3: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „AMPLASARE 9 LOCATII pentru CASUTELE CU CARTI in cadrul proiectului „Biblioteca urbană din Cealaltă Capitală”, ALBA IULIA , 1.CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR, 2.COLEGIUL ECONOMIC, 3.PARCUL CUSTOZZA, 4.PARCUL UNIRII, 5.POARTA A IV-A, 6.SUB POD – ALEEA SFÂNTUL EUGENIU, 7.PARCUL CHINEZESC, 8.BISERICA SF. ECATERINA si 9.PARCUL DENDROLOGIC, solicitant MUNICIPIUL ALBA IULIA”
Art.4: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE PENSIUNE SI IMPREJMUIRE, ALBA IULIA, STR.VIILOR, NR.41, solicitant SC PORTOS GEMINA SRL”
Art.5: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIREA A TREIA LOCUINTA FAMILIALA PE PARCELA, ALBA IULIA, MOTILOR, NR. 30, solicitant BORA VOICU”
Art.6: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE 5 CABANE, PAVILION ACTIVITATI RECREATIVE SI O PLATFORMA PENTRU CORT, ALBA IULIA, STR. NUCILOR, NR 6B, SAT DE VACANTA L7, solicitant SC TORA PRINT S.R.L.”, CONSTRUIRE ANSAMBLU CABANE SI PAVILION ACTIVITATI RECREATIVE
Art.7: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „AMENAJARE PLATFORMA ECOLOGICA PENTRU DEPOZITARE PUBELE, EUROPALETI, MOTOSTIVUITOR SI REALIZARE IMPREJMUIRE, ALBA IULIA, STR. FREDERIC MISTRAL, NR.3, solicitant SC PROFI ROM FOOD SRL”
Art.8: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „SCHIMB DE DESTINATIE DIN LOCUINTA UNIFAMILIALA (LOCUINTA 1) IN SPATIU ACTIVITATI DE INTRETINERE CORPORALA, COAFURA SI ALTE ACTIVITATI DE INFRUMUSETARE, CABINETE MEDICALE INDIVIDUALE SI SPATIU ADMINISTRATIV, ALBA IULIA, STR.CALEA MOTILOR, NR.160A, solicitant CALIN MELISA TEODORA”
Art.9: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE CABINET MEDICAL LA PARTER SI ETAJ, LOCUINTA LA MANSARDA SI IMPREJMUIRE, ALBA IULIA, CALEA MOTILOR, NR.144, solicitant POP MINDRU si LILIANA ANA”
Art.10: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „AMPLASARE STANDURI MOBILE UNIPLAY, ALBA IULIA, LOCATIA 1 – B-dul Revolutiei apropape de intersectia cu B-dul Transilvaniei, LOCATIA 2 –  Calea Motilor vis a vis de magazinul Profi, LOCATIA 4 – strada Republicii, solicitant SC MONTE CALM PLAY SRL”, conform planului de situatie anexat; se va emite autorizatie pentru constructii cu caracter provizoriu pe termenul de 2 ani.
Art.11: Nu aprobă Planul Urbanistic Detaliu „AMPLASARE STANDURI MOBILE UNIPLAY, ALBA IULIA, LOCATIA 3 – Strada Ardealului aproape de intersectia cu Calea Motilor, vis a vis de Magazinul Unirea, solicitant SC MONTE CALM PLAY SRL”, conform planului de situatie anexat
Art.12: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE BAR, SPATIU ALIMENTATIE PUBLICA, SERVICII SI COMERT – MODIFICARE PUD aprobat prin HCL NR. 206/07.2016, ART.6, ALBA IULIA, STR. TIMISULUI, NR. 13, solicitant HATEGAN NICOLAE”, conform planului de situatie anexat; se va emite autorizatie pentru constructii cu caracter provizoriu pe termenul de 5 ani.
Art.13: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE COPERTINA CU CARACTER PROVIZORIU PT. TERASA, ALBA IULIA, STR. AUREL VLAICU, NR.35, solicitant SC SERENDIPITY BUSINESS SRL”, conform planului de situatie anexat; se va emite autorizatie pentru constructii cu caracter provizoriu pe termenul de 3 ani.
Art.14: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „AMENAJARE IAZ PISCICOL SI EXPLOATARE AGREGATE MINERALE, ALBA IULIA, EXTRAVILAN, ZONA VINTU DE JOS, solicitant SC POMPONIO SRL”
Art.15: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „REGLEMENTARE CALE DE ACCES PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE, ALBA IULIA, OARDA DE SUS, solicitant ROSU LAURA ANDREEA si HATEGAN MARIA LUISA”
Art.16: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE SI CREARE STRADA ACCES, ALBA IULIA, STR. MARCUS AURELIUS, solicitant TULBURE MARIANA”
Art.17: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE BAZA DE AGREMENT SI REGLEMENTARE ACCES, ALBA IULIA, STR. PETROSANI, FN, solicitant SC LAURA CONSTRUCT SRL”
Art.18: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINTE UNIFAMILIALE, ALBA IULIA, STR, APUSENI, solicitant CIUGUDEAN PETRU, CIUGUDEAN IOAN, PASCA NICOLAE, ISAI C-TIN, BRICIU MARIANA, CIUGUDEAN ELENA, CIUGUDEAN NICOLAE”

7.    Vânzarea prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str.Liceului, nr.6A
8.    Vânzarea prin licitaţie publică a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str.Arieșului
9.    Transmiterea în administrare către Consiliul Județean Alba a unui spațiu situat în șanțurile Fortificației de tip Vauban, Cetatea Alba Carolina, Contragarda Bastionului Sf.Elisabetha(spațiul nr.5 cu indicativul M6C2)
10.    Închirierea unor imobile (teren și construcții) situate în municipiul Alba Iulia, str.Livezii, nr.35A în scopul amenajării unei platforme pentru depozitarea autovehiculelor parcate neregulamentar pe raza municipiului Alba Iulia, ridicate de pe domeniul public
11.    Modificarea Regulamentului privind administrarea și funcționarea Cimitirului Municipal Alba Iulia aprobat prin Hotărârea nr.156/2011 a Consiliului local
12.     Închirierea către Partidul FORȚA NAȚIONALĂ a unui imobil(construcţie), situat în Alba Iulia, str.Avram Iancu, nr.1, bl.Ardealul, demisol
13.    Concesionarea prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str.Iuliu Maniu, bl.P1AB
14.    Aprobarea Regulamentului privind activitățile de ridicare, transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor staționate neregulamentar pe raza municipiului Alba Iulia
15.    Aprobarea tarifelor pentru operațiunile de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate neregulamentar pe raza municipiului Alba Iulia
16.    Prelungirea termenului contractului de închiriere nr.13.545/1996 încheiat între Consiliul Local al municipiului Alba Iulia şi S.C.UNITATEA S.R.L.
17.    Intrarea Municipiului Alba Iulia ca si membru asociat în cadrul regiei autonome Ocolul Silvic Sebeş R.A. si aprobarea formei cadru a actului aditional la contractul de asociere precum si numirea reprezentantului provizoriu al Municipiului Alba Iulia in consiliul de administraţie al Ocolului Silvic Sebeş R.A.şi aprobarea modelului contractului de mandat al acestuia
18.    Atribuirea în proprietatea solicitanţilor, proprietari ai apartamentelor, terenul aferent locuinţei în cotă indiviză deţinută din construcţii
19.    Propunerile de atribuire în proprietate a terenului aferent caselor particulare
20.    Expertiza tehnică efectuată în Dosar nr. 3682/176/2015 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia
21.    Expertiza tehnică extrajudiciară efectuată în Dosar nr. 1769/176/2017, aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia
22.    Acceptarea donației unui imobil (drum) strada Posada
23.    Acceptarea donației unui imobil (drum) strada Parâng
24.    Parcelarea și înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia asupra unui teren situat în Alba Iulia strada Cetății, nr.2
25.    Solicitarea înscrierii provizorii în proprietatea municipiului Alba Iulia – domeniul public – a unor drumuri create în baza Legii nr. 18/1991
26.    Însușirea documentației tehnică de dezmembrare a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, strada Miron Costin, nr. 1B
27.    Expertiza tehnică efectuată în Dosar nr. 2077/176/2017 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia
28.    Expertiza tehnică efectuată în Dosar nr. 5449/176/2016 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia
29.    Solicitarea adresată Ministerului Apărării Naționale privind transmiterea unui imobil (stradă) din domeniul public al statului și administrarea MAPN în domeniul public al municipiului Alba Iulia
30.    Modificarea Hotărârii nr. 314/2013 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia
II Diverse
III Stabilirea datei şedinţei Consiliului local al municipiului Alba Iulia pentru luna mai  2017.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419