În 27 septembrie, ședința CL Alba Iulia – Aprobarea bugetului evenimentului „ZIUA MONDIALĂ A EDUCAȚIEI – 5 octombrie”, pe ordinea de zi

Consiliul local al municipiului Alba Iulia este convocat în şedinţă ordinară, pe data de 27 septembrie 2019. Între proiectele de pe Ordinea de zi se află și aprobarea bugetului evenimentului „ZIUA MONDIALĂ A EDUCAȚIEI – 5 octombrie”.

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al municipiului Alba Iulia

Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul

Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. V Comisia pentru administrație publică locală, juridică și disciplină, relații cu publicul, probleme ale minorităților, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei Club Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia

Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul

Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr.V pentru administrație publică locală, juridică și disciplină, relații cu publicul, probleme ale minorităților, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești.

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 258/2019 a Consiliului locala al municipiului Alba Iulia cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Alba Iulia în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică de pe raza municipiului Alba Iulia pentru anul școlar 2019-2020

Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul

Transmis spre avizare comisiei de specialitate IV Comisia pentru activități științifice, învățământ, cultură, sănătate, protecție socială, culte, sport, agrement, turism și protecția copilului și comisiei nr. V Comisia pentru administrație publică locală, juridică și disciplină, relații cu publicul, probleme ale minorităților, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești.

 1. Proiect de hotărâre privind privind desemnarea reprezentanților administrației publice locale în Consiliul de administrație al Palatului Copiilor Alba Iulia pentru anul școlar 2019-2020

Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul

Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. IV Comisia pentru activități științifice, învățământ, cultură, sănătate, protecție socială, culte, sport, agrement, turism și protecția copilului și comisiei nr. V Comisia pentru administrație publică locală, juridică și disciplină, relații cu publicul, probleme ale minorităților, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești.

 1. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Alba Iulia în calitate de lider de parteneriat în cadrul proiectului Empowering Territorial Food Corridors within the European Union-Rurban Food, finanțat prin Programul european URBACT III 2014-2020 Rețele de implementare a Planurilor de Acțiuni

Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul

Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. I Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, servicii publice și comerț și comisiei nr.V Comisia pentru administrație publică locală, juridică și disciplină, relații cu publicul, probleme ale minorităților, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești

 1. Proiect de hotărâre privind avizarea caietului de sarcini, a contractului cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, a regulamentului serviciului public de transport local de persoane și a documentației de atribuire

Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul

Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. V Comisia pentru administrație publică locală, juridică și disciplină, relații cu publicul, probleme ale minorităților, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare a transportului de mărfuri și a circulației utilajelor în municipiul Alba Iulia

Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul

Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. V Comisia pentru administrație publică locală, juridică și disciplină, relații cu publicul, probleme ale minorităților, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești și comisiei nr. II Comisia pentru administrarea domeniului public și privat, agricultură

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documentații de urbanism :

Art.1: Avizează Planul Urbanistic Zonal „REGLEMENTARE ZONA DE LOCUINȚE INDIVIDUALE SI REGLEMENTARE DRUM ACCES, ALBA IULIA, OARDA DE SUS, solicitant KEREKY BALAZS, KEREKY MIRELA ELISABETA”

Art.2: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 93238/29.08.2019 Aproba Planul Urbanistic de Detaliu „REPARAȚIE CAPITALA SI SCHIMB DE DESTINAȚIE DIN ȘCOALA POSTLICEALA SANITARA IN SECȚIE RECUPERARE, MEDICINA FIZICA, BALNEOLOGIE SI EXTINDERE AMBULATOR LA SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENTA ALBA, STR. PETRU DOBRA, NR. 2 solicitant SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENTA ALBA IULIA”

Art.3: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr, 95665/04.09.2019.

Aproba Planul Urbanistic de Detaliu „SCHIMB DE DESTINAȚIE DIN CABINET MEDICAL IN SPAȚIU DE LOCUIT, ALBA IULIA, STR. DETUNATA NR. 10, solicitant BIMBEA VIOREL, BIMBEA MARIA ELEONORA”

Art.4: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 96129/05.09.2019. Aproba Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE SI BIROURI, ALBA IULIA, STR. BUCUREȘTI, NR. 88, solicitant SC ALBACOM BIZ SRL prin DAVID PETRU” Art.5: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 95863/05.09.2019.

Aproba Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE DOUA LOCUINȚE FAMILIALE IN REGIM IZOLAT (AMPLASATE PE ADANCIMEA PARCELEI) SI ÎMPREJMUIRE, ALBA IULIA, STR. ALEXANDRU VLAHUTA, NR. 8, solicitant BILASCO VASILE”

Art.6: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 95661/04.09.2019.

Aproba Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINȚA UNIFAMILIALA SI ANEXE GOSPODĂREȘTI (GARAJ SI BUCĂTĂRIE DE VARA), ALBA IULIA, OARDA DE JOS, STR. DUMBRAVITEI NR. 23, solicitant VOINEA GEORGETA, VOINEA GHEORGHE”

Art.7: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 95662/04.09.2019.

Aproba Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE DOUA LOCUINȚE INDIVIDUALE IN REGIM SEMICOLECTIV SI ÎMPREJMUIRE, ALBA IULIA, STR. CERBULUI NR. 8 solicitant ILISIA ELENA”

Art.8: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 97791/10.09.2019. Aproba Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE MAGAZIN COMERCIAL LIDL, REALIZARE ACCESE SI ÎMPREJMUIRE, ALBA IULIA, STR. CALEA MOȚILOR, NR. 116 solicitant SC MIDTOWN RETAIL SRL pentru LIDL ROMANIA”

Art.9: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 96372/05.09.2019.

Aproba Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE SI REGLEMENTARE ACCES, ALBA IULIA, OARDA DE JOS, ZONA DUBLIHAN, STR. CUTINA, solicitant FLOREAIACOB, FLOREA ANCA SORINA, FLOREA ANDREI, FLOREA ESTERA, SALAGEAN GEORGE, SALAGEAN ILEANA, MUNTEAN TEODOSIE GHEORGHE”

ArtlO: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 96458/06.09.2019.

Aproba Planul Urbanistic Zonal „REABILITAREA ETAPIZATA A AMPLASAMENTULUI HALDEI, ELIBERAT IN URMA VALORIFICĂRII NISIPULUI UZAT SI REAMENAJAREA UNUI DEPOZIT CONFORM DE DEȘEURI INERTE, ALBA IULIA, STR. CABANEI, NR. 57, solicitant SC SATURN ALBA IULIA SA prin DECEAN VIRGIL PETRU”

Art.ll: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 97369/09.09.2019.

Aproba Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE SI SEMICOLECTIVE, ALBA IULIA, STR. MIHAIL KOGALNICEANU, NR. 49, solicitant BENCHEA DANIEL si soția BENCHEA CLAUDIA”

Art,12: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 95659/04.09.2019 Aproba Planul Urbanistic Zonal „MODIFICARE REGLEMENTARI URBANISTICE PENTRU ZONA DE LOCUINȚE COLECTIVE SI SERVICII (HMAX SI AMPLASAREA IN PARCELA), ALBA IULIA, STR. REPUBLICII, NR. 6, solicitant POPA IOAN, POPA DOINA, TOMESCU DOINA ELENA si SC ALBA RESIDENT SRL”

Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul

Transmis spre avizare comisiei de specialitate III Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifului pentru săpat groapa, a tarifului gropari, a tarifului pentru închis-deschis placa și a tarifului pentru închiriat capac frigorific aprobate prin Anexa 2 la HCL nr. 156/2011 și modificate prin HCL nr.313/2017 și a modificării tarifului de întreținere a Cimitirului Municipal aprobat prin Anexa 2 la HCL nr.156/2011 și modificat prin HCL nr.313/2017 șiprinFICLnr.33/2019

Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul

Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. I Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, servicii publice și comerț și comisiei nr. II Comisia pentru administrarea domeniului public și privat, agricultură

 1. Proiect de hotărâre privind privind repartizarea unei locuințe în municipiul Alba Iulia, str. Alexandru cel Bun, bloc UE9, ap. 2

Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul

Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. II Comisia pentru administrarea domeniului public și privat, agricultură

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str,Tudor Vladimirescu, nr.l

Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul

Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. II Comisia pentru administrarea domeniului public și privat, agricultură

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Nada Florilor, nr.lB

Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul

Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. II Comisia pentru administrarea domeniului public și privat, agricultură

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Nada Florilor, nr. 1C

Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul

Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. II Comisia pentru administrarea domeniului public și privat, agricultură

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Nada Florilor, nr.lD

Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul

Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. II Comisia pentru administrarea domeniului public și privat, agricultură

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Nada Florilor, nr. 1H

Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul

Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. II Comisia pentru administrarea domeniului public și privat, agricultură

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Nada Florilor, nr.ll

Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. II Comisia pentru administrarea domeniului public și privat, agricultură

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Nada Florilor, nr.lL

Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. II Comisia pentru administrarea domeniului public și privat, agricultură

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unui imobil (teren)

situat în Alba Iulia, str. Nada Florilor, nr. 1M Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. II Comisia pentru administrarea domeniului public și privat, agricultură

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Nada Florilor, nr.lN

Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. II Comisia pentru administrarea domeniului public și privat, agricultură

 1. Proiect de hotărâre privind înscrierea unui imobil în domeniul public al municipiului Alba Iulia

Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul

Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. II Comisia pentru administrarea domeniului public și privat, agricultură

 1. Proiect de hotărâre privind înscrierea definitivă a dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia în domeniul public a imobilelor (străzi) Aurel Lazăr și Ion Minulescu în administrarea Consiliului local al municipiului Alba Iulia

Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. II Comisia pentru administrarea domeniului public și privat, agricultură

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de dezmembrare auspra unui imobil (apartament) situat în Alba Iulia

Inițiator, Viceprimar cu atribuții de Primar, Voicu Paul

Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. II Comisia pentru administrarea domeniului public și privat, agricultură

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuirii de până la 20 000 lei din bugetul local pe anul 2019 pentru organizarea evenimentului „ZIUA MONDIALĂ A EDUCAȚIEI – 5 octombrie”

Inițiatori, Consilieri locali: Sandu Cornel Stelian, Andronescu Elvira Rodica, Moldovan Angela Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. I Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, servicii publice și comerț și comisiei nr. IV Comisia pentru activități științifice, învățământ, cultură, sănătate, protecție socială, culte, sport, agrement, turism și protecția copilului

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea 33, alin(7) din cuprinsul Hotărârii nr. 462/2018 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia, privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozitabile, impozitele și taxele locale, alte taxe, taxe speciale și amenzile aplicabile în anul 2019

Inițiator, Consilier local Trifu Marian Mircea Transmis spre avizare comisiei de specialitate nr. I Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, servicii publice și comerț;

 1. DIVERSE

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...