În 26 noiembrie, ședința CL Alba Iulia – Organizarea evenimentului Festival de România® și aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construirea magazinului Lidl și a parcării colective din zona magazinului Unirea, pe ordinea de zi

Consiliul local al municipiului Alba Iulia este convocat în şedinţă ordinară, pe data de 26 noiembrie 2019. Între proiectele de pe Ordinea de zi se află și organizarea evenimentului Festival de România® și aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construirea magazinului Lidl și a parcării colective din zona magazinului Unirea, pe ordinea de zi.

PROIECT AL ORDINII DE ZI :

ELIT

1. Diverse
a) Informare a domnului consilier local Trifu Marian Mircea
b) Solicitare a domnului Vasile Moga
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al municipiului Alba Iulia
3. Proiect de hotărâre privind acordarea de înlesniri la plată unor persoane fizice
4. Proiect de hotărâre privind organizarea evenimentului Festival de România®
5. Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de colaborare și alocarea unor sume de bani pentru activități culturale în anul 2019
6. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, a organigramei și statului de funcții al Serviciului public „Administrarea patrimoniului local” aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, urmare reorganizării, și modificarea statului de funcții al Serviciului public „Serviciul comunitar pentru cadastru și agricultură”, a statului de funcții al Serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor și a statului de funcții al Serviciului voluntar pentru situații de urgență aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, începând cu data de 1 decembrie 2019
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și al Serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, începând cu data de 1 decembrie 2019
8. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 44/2018 privind stabilirea salariilor de bază funcționarilor publici și personalului contractual din Aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, astfel cum a fost modificată prin HCL nr. 179/2019, începând cu data de 1 decembrie 2019
9. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 292/2019 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia
10. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului ”WiFi4EU – aduce conectivitatea în spațiile publice”, acronim ”WIFI4EU”, finanțat de Comisia Europeană în cadrul programului ”Piața Unică digitală”
11. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 124/2019 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia
12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 125/2019 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia
13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 126/2017 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia
14. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 386/2012 a Consiliului local, cu modificările și completările ulterioare
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Revitalizarea șanțurilor fortificației de tip Vauban Cetatea Alba Carolina – spațiu interior liber M4R1 – Ravelinul SF. Michael” din municipiul Alba Iulia
16. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii ”Serviciului de îngrijire la domiciliu” înființat în cadrul proiectului ”LA TINE ACASĂ, ÎNGRIJIRE SOCIALĂ LA DOMICILIU ALBA IULIA” și schimbarea denumirii funcției de ”îngrijitor la domiciliu”
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea standardului de cost pentru serviciile sociale acordate în comunitate, organizate ca adăposturi de noapte
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2020, în vederea repartizării locuințelor sociale
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documentații de urbanism :
Art.1: Avizează Planul Urbanistic Zonal „MODIFICARE REGLEMENTARI URBANISTICE ZONA MA3, ALBA IULIA, STR.ZLATNEI, NR. 22, solicitant FLOREA FLORIN, FLOREA DIANA MARIA, FLOREA HORATIU”.
Art.2: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 124941/05.11.2019
Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE MAGAZIN COMERCIAL LIDL, REALIZARE ACCESE SI IMPREJMUIRE, ALBA IULIA, CALEA MOTILOR, NR. 116 solicitant SC MIDTOWN RETAIL SRL PENTRU LIDL ROMANIA”.
Art.3: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 128694/13.11.2019.
Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE P+2+M”, ALBA IULIA, STR. NICOLAE TITULESCU, NR. 20, solicitant SC VV ONE SRL”.
Art.4: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 124912/05.11.2019.
Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINTE SEMICOLECTIVE IN REGIM INSIRUIT, ALBA IULIA, STR. EMIL RACOVITA, NR. 52, solicitant MACARIE SORINEL pentru SC ACTUAL SRL”.
Art.5: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 124857/05.11.2019.
Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE IMOBIL PARCAJ COLECTIV SI AMENAJARE INCINTA, ALBA IULIA, ALEE DIN CALEA MOTILOR, ZONA MAGAZINULUI UNIVERSAL UNIREA, solicitant MUNICIPIUL ALBA IULIA”.
Art.6: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 121925/30.10.2019.
Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE HALA PRESTARI SERVICII, ALBA IULIA, STR. ZLATNEI, NR. 105G, solicitant DAVID VIRGIL, DAVID DANIELA”.
Art.7: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 123901/04.11.2019.
Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE COPERTINA CU CARACTER PROVIZORIU PENTRU TERASA, ALBA IULIA, ZONA CETATEA ISTORICA-POARTA A III-A, solicitant SC MATIAS GRUP SRL prin MATIES COSMIN”.
Art.8: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 124672/05.11.2019.
Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA, ANEXE GOSPODARESTI (GARAJ, BUCATARIE DE VARA) SI IMPREJMUIRE, ALBA IULIA, STR. PETRU DOBRA, NR. 2B, solicitant CIOBANU RADU”.
Art.9: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 124950/05.11.2019.
Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE A DOUA LOCUINTA PE PARCELA, ALBA IULIA, STR. CIUCASULUI, NR. 9, solicitant DUMA EUFROSINA”.
Art.10: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 124952/05.11.2019.
Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA SI IMPREJMUIRE, ALBA IULIA, STR. RADNA, NR. 13C, solicitant MAN VIOREL, MAN MAGHITA”.
Art.11: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 95665/04.09.2019.
Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „SCHIMB DE DESTINATIE DIN CABINET MEDICAL IN SPATIU DE LOCUIT, ALBA IULIA, STR. DETUNATA NR. 10, solicitant BIMBEA VIOREL, BIMBEA MARIA ELEONORA”.
Art.12: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 124953/05.11.2019
Aprobă Planul Urbanistic Zonal ,,CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE SI LOCUINTE COLECTIVE CU SPATII COMERCIALE, BIROURI SI SERVICII, ALBA IULIA, STR. ION LANCRANJAN, FN solicitant SC EURO HOUSE ALBA SRL”.
Art.13: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 125324/06.11.2019.
Aprobă Planul Urbanistic Zonal ,,MODIFICARE REGLEMENTARI URBANISTICE APROBATE CU HCL 141, ART. 12/2017 PRIN MODIFICARE ZONA FUNCTIONALA DIN ZONA DE LOCUINTE FAMILIALE IN ZONA MIXTA, ALBA IULIA, STR. MARCUS AURELIUS, FN solicitant MAN DANIEL SORIN, OLTEAN NICOLAE, OLTEAN ANA, SUTO ALEXANDRU, SUTO CRISTINA, RUSU SEBASTIAN, RUSU SIMONA, BELLATO APARTAMENTS SRL, MIREA IULIAN, MIREA LILIANA CERASELA”.
Art.14: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 124951/05.11.2019
Aprobă Planul Urbanistic Zonal ,,MODIFICARE REGLEMENTARI APROBATE CU HCL 446/DECEMBRIE 2007, ART. 8, ALBA IULIA, STR. ALECU RUSSO, NR. 3 solicitant TUZES EUGEN SILVIU, TUZES ANDREEA LIDIA, MOLDOVAN OVIDIU, MOLDOVAN ELENA DANIELA, MOLDOVAN FLOAREA, MOLDOVAN MARIE”.
Art.15: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 124960/06.11.2019
Aprobă Planul Urbanistic Zonal ,,REGLEMENTARE ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE, SEMICOLECTIVE SI REALIZARE DRUM ACCES, ALBA IULIA, STR. GHEORGHE MAGHERU, NR. 9, 11 solicitant DARAMUS ADRIANA MARIA”.
Art.16: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 124947/05.11.2019
Aprobă Planul Urbanistic Zonal ,,CONSTRUIRE COMPLEX MULTIFUNCTIONAL – ARMONIA COMMUNITY, ALBA IULIA, STR. ALEXANDRU ODOBESCU, NR. 39 solicitant CORDOS MARCEL pentru ASOCIATIA ARMONIA COMMUNITY”.
Art.17: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 124909/05.11.2019
Aprobă Planul Urbanistic Zonal ,,REPOZITIONARE STRADA ORIZONT 18, ALBA IULIA, STR. ORIZONT 18, FN solicitant NICOLA OLIMPIU VALENTIN, NICOLA FELICIA VICTORIA”.
Art.18: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 124944/05.11.2019
Aprobă Planul Urbanistic Zonal ,,MODIFICARI REGLEMENTARI URBANISTICE – EXTINDERE UTR MA3 IN VEDEREA SCHIMBARII DESTINATIEI DIN FABRICA CONFECTII IN LOCUINTE COLECTIVE CU EXTINDERE SI REALIZARE ACCESE, ALBA IULIA, STR. BRANDUSEI, NR. 15 solicitant MANU ADRIAN RADU PENTRU SC CREMA BUILDING SRL”.
Art.19: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 125461/06.11.2019
Aprobă Planul Urbanistic Zonal ,, CONSTRUIRE LOCUINTE FAMILIALE CU CREARE STRADA ACCES, ALBA IULIA, STR. MINERVA, FN solicitant BILEA AUREL, BILEA VERONICA, MOCEAN CALIN, MOCEAN ELIZA, MIJA IOAN, MIJA LUCRETIA, CRISAN IOAN, CRISAN MIHAELA AMALIA, MOCEAN ANDREEA-CATALINA, MOCEAN CALIN-SEVER”.
Art.20: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 126262/07.11.2019.
Aprobă Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE SI SEMICOLECTIVE, ALBA IULIA, STR. MIHAIL KOGALNICEANU, NR. 49 solicitant BENCHEA DANIEL si sotia BENCHEA CLAUDIA”.
Art.21: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr. 126262/07.11.2019.
Aprobă Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE – MODIFICARE TRAMA STRADALA APROBATA CU HCL 195, ART. 8 DIN 28.06.2013, ALBA IULIA, STR. THEODOR PALLADY, FN solicitant DUTU LUCRETIA.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Livezii, nr.46-48, bl.ANL, et.1, ap.10
21. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației făcute Municipiului Alba Iulia asupra unui imobil (racord), situat în Alba Iulia, strada Gilău
22. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației făcute Municipiului Alba Iulia asupra unui imobil (drum) situat în Alba Iulia, strada Elena Văcărescu
23. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de expertiză tehnică extrajudiciară efectuată în Dosar nr. 7341/176/2019 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia
24. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de expertiză tehnică extrajudiciară efectuată în Dosar nr. 2332/176/2019 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia
25. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de expertiză tehnică extrajudiciară efectuată în Dosar nr. 5272/176/2019 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia
26. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de expertiză tehnică extrajudiciară efectuată în Dosar nr. 5025/176/2019 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia
27. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de apartamentare asupra unui imobil (spațiu comercial) situat în Alba Iulia, strada Revoluției, Bl. 1AB
28. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de expertiză tehnică extrajudiciară efectuată în Dosar nr. 5598/176/2019 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia
29. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate a Municipiului Alba Iulia – domeniul public – și alipirea imobilelor (terenuri) situate în Alba Iulia, strada Ponor
30. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de sedință care va conduce lucrările Consiliului local al municipiului Alba Iulia în perioada decembrie 2019 – februarie 2020
Art.3 Proiectele de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi de la punctele 1-30 sunt inițiate de către Viceprimar cu atribuții de primar.
Art.4 Proiectele de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi de la punctele 1-30 au fost comunicate comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Alba Iulia.
Art.5 Proiectele de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi însoţite de anexele corespunzătoare, referatele de aprobare, rapoartele de specialitate, precum şi de celelalte documente conexe sunt puse la dispoziţia consilierilor locali prin e-mail (comunicare pe adresa de poştă electronică aflată în baza de date).
Art.6 Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre înscrise în proiectul ordinii de zi.
Art.7 Prezenta dispoziție poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Art.8 Serviciul administraţie publică locală, juridic, contencios din cadrul Direcției juridice, administrație publică locală din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta dispoziție.

Mihail David - 2020

31. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 265/2019 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Acest site foloseşte cookies! Continuarea navigării implică acceptarea lor. Acceptă Mai mult...