ILEGALITĂȚI GROSOLANE marca CJ Alba în cazul licitației pentru desemnarea operatorului de la groapa de gunoi de la Galda de Jos

TECHNOVA - Înlocuiește-ți centrala

Gunoaiele ne invadează judeţul, iar depozitul de la Galda de Jos nu are operator nici după doi ani • CNSC a admis contestația operatorilor care au pierdut licitația privind concesionarea depozitului de deșeuri și a celorlalte obiective de la Galda de Jos • Contestațiile au fost depuse de companiile Eco Bihor SRL Oradea şi Polaris Mediu SRL Târgu Jiu

Consiliul a dispus anularea raportului procedurii și reevaluarea ofertei declarate câștigătoare, depusă de SC Eco Sud SA București

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) a admis în parte contestațiile depuse de doi dintre operatorii care au participat la procedura de achiziție publică organizată de Consiliul Județean Alba pentru concesionarea instalaţiilor şi imobilelor construite prin proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor“.

Este vorba despre companiile Eco Bihor SRL Oradea şi Polaris Mediu SRL Târgu Jiu, care au contestat la CNSC raportul procedurii și, implicit, acordarea contractului în valoare de aproape 17 milioane de euro (77,28 milioane de lei) către societatea Eco Sud SA Bucureşti. Decizia a fost pronunțată în 5 septembrie 2019 și poate fi contestată la Curtea de Apel Alba Iulia.

ELIT
Soluția Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor

”Admite în parte contestațiile formulate de SC Eco Bihor SRL și SC Polaris Mediu SRL în contradictoriu cu autoritatea contractantă UAT Județul Alba în ceea ce privește evaluarea ofertei depusă de SC Eco Sud SA. Pe cale de consecință, admite în parte cererile de intervenție formulate de SC Eco Sud SA, în ceea ce privește modalitatea de evaluare a ofertelor depuse de SC Eco Bihor SRL și de asocierea SC Polaris Mediu SRL – SC Polaris M Holding SRL, anulează raportul procedurii și actele subsecvente și obligă autoritatea contractantă la reevaluarea ofertei depusă de SC Eco Sud SA cu respectarea prevederilor legale și a celor reținute în motivare în termen de 15 zile”, se precizează în decizia de la CNSC.

Cu alte cuvinte, completul de la CNSC a anulat raportul procedurii și a obligat Consiliul Județean Alba să reevalueze doar oferta depusă de operatorul declarat câștigător anterior, SC Eco Sud SA. Reprezentanţii Polaris Mediu SRL au solicitat CNSC anularea raportului procedurii şi reluarea evaluării ofertelor, în timp ce cei ai Eco Bihor SRL au precizat în contestaţie că societatea din Oradea ar fi trebuit desemnată câştigătoare, solicitând declararea ofertei firmei din București ca fiind inadmisibilă.

S-a mai invocat faptul că firma declarată câștigătoare și-ar fi modificat oferta pe parcursul procedurii, precum și faptul că aceasta a ofertat cu zero anumite servicii care ar fi urmat să le realizeze în cadrul contractului. Menținerea deciziei CNSC și în instanță ar putea determina anularea întregii proceduri și reluarea licitației.

Firma câştigătoare va primi în concesiune pentru o perioadă de 5 ani cel mai mare centru de gesionare a deşeurilor din Transilvania, construit la Galda de Jos printr-un proiect cu finanţare europeană de 20 de milioane de euro şi unde vor fi depozitate deşeurile colectate din Alba. Centrul de management de la Galda este o adevărată uzină, unde vor fi transportate toate deşeurile din judeţ, care, după ce vor fi sortate, vor fi depozitate într-o groapă conformă denumită celulă.

Consecințele deciziei CNSC

Durata de viaţă a primei celule este de 6 ani, iar a întregului depozit de 25 de ani. Depozitul ecologic de la Galda de Jos este în prezent cea mai mare şi mai modernă investiţie de gen din Transilvania şi în topul primelor 5 de acest gen la nivelul României. Investiția a fost recepționată în urmă cu doi ani, dar nu poate fi pusă în funcțiune din cauza problemelor apărute în procedura de concesionare prin licitație publică.

Blocarea accesului la depozit și la celelalte obiective din cadrul Centrului de management al deșe­urilor a pus în ”standby” activitatea operatorilor care au câștigat licitațiile organizate de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Salubris” privind activitatea de colectare și transport a deșeurilor de la aproximativ 80% din populația județului Alba.

CNSC a constat ILEGALITĂȚI GRAVE ale Consiliului Județean Alba, ”caracterul superficial și părtinitor al autorității contractante în etapa de evaluare”

Din motivarea CNCS rezultă că autoritatea contractantă, în speță Consiliul Județean Alba, a permis unui ofertant să își modifice oferta prin clarificările solicitate:

”Procedând la compararea tarifelor din anexa 1 la formularul de ofertă depus în propunerea financiară cu cele din anexa 1 depusă prin răspunsul numărul 1972/04.07.2019, Consiliul constată că, prin modul permisiv de evaluare a ofertei intervenientului constând în modificarea elementelor de cost și mutarea acestora între activități, autoritatea contractantă a permis ECO SUD SA să își modifice, de exemplu, tariful 2 (activitatea de sortare pentru care s-a alocat 25% din punctajul aferent criteriului de atribuire de la 1.251,50 lel/tonă cât a fost în oferta inițială la 274.799,08 lei, asigurându-i astfel profitabilitatea acestei activități pe durata de derulare contractului de concesiune.

Față de cele mai sus menționate, Consiliul nu mai analizează restul practicilor sesizate cu privire la modalitatea nelegală de evaluare a ofertelor, atâta vreme cât din cauza motivelor antemenționate nu pot fi înlăturate și neconformitățile din ofertele depuse de cei 2 contestatori și nici caracterul superficial și părtinitor al entității contractante în etapa de evaluare ofertei intervenientului.”

Prin decizia pronunțată s-a constatat că CJ Alba nu i-a tratat în mod egal pe cei trei ofertanți, implicit favorizându-l pe cel care a fost declarat câștigător:

“Din analiza solicitării de clarificări anterior iterată, Consiliul reține că, încă de la acest moment al evaluării propunerilor financiare, autoritatea contractantă nu a tratat în mod egal cei 3 ofertanți, în sensul că supli¬mentar solicitării de completare a justificării/fundamentărll salariilor cu In¬formațiile aferente tarifelor 5-8 care lipseau din oferta intervenientulul (solicitare similară celei de prezentare a modulul de calcul al salariilor tran¬smisă celor 2 contestatori la punctul 12 din adresele nr. 7662/ 15.04.2019 și nr. 8083/18.04.2019), autoritatea contractantă a inițiat o reală negoci¬ere cu intervenientul privind o modalitate favorabilă de evaluare a ofertei acestuia (aspect care rezultă din sintagma “corectarea tuturor erorilor de calcul în concordanță cu redistribuirea costurilor salariale rezultate în urma includerii celor 4 coloane de costuri salariale alocate pentru calculul”.

Consiliul a constatat că sunt deplin justificate cele două contestații: “Față de acest aspect, Consiliul reține ca fiind pe deplin justificate susținerile contestatorilor potrivit cărora autoritatea contractantă nu a respectat principiilor tratamentului egal și nediscriminării în etapa de evaluare a ofertelor depuse”

Decizia CNSC prin care s-au admis parțial toate contestațiile depuse pentru desemnarea operatorului la depozitul ecologic de la Galda, constată ilegalități evidente și grosolane ale autorității contractante și aruncă în aer licitația, riscând ca desemnarea unui operator să se amâne cu încă un an, perioadă în care prețul pentru ridicarea gunoiului ar putea crește în mod substanțial.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

3 Comentarii

Juannis 11 septembrie 2019 at 18:18

Instanața va soluționa in conformitate cu ordinele primite de la protectorii găștii de interes personal dumitrel
Poate intro buna zi romanul va intelege ca democratia = vot , votul = schimbare ….

Bubu 11 septembrie 2019 at 18:51

Demisia Dumirel!
Multi banuiau ce se intampla sub domnia Preacinstitului Dumitrel.
Acum acum un organ al statului o spune su subiect si predicat.
Asteptam consecintele. Asteptam demisia.
DNA SA VINA SA VA IA!!!

Juannis 12 septembrie 2019 at 12:07

Din păcate dna este aparătorul
legalităților dumitrene ,
asadar colonelul oitoi are liber la „legalități”

Comentariile sunt oprite