// ViewContent // Track key page views (ex: product page, landing page or article) fbq('track', 'ViewContent'); // Search // Track searches on your website (ex. product searches) fbq('track', 'Search');

BUGETUL județului Alba supus spre aprobare în ședința CJ extraordinară, din 12 aprilie. Se împart bani la primării, biserici și instituții județene

Consiliul Judeţean Alba este convocat pentru o şedinţă „extraordinară”, vineri, 12 aprilie 2019, la ora 11.00. Pe ordinea de zi se află proiectul de buget al județului, pe anul 2019 și proiecte de hotărâri privind alocarea unor ban la primării, biserici și instituții județene.

Proiectul ordinii de zi cuprinde:

1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune asupra imobilului – monument istoric, situat administrativ în municipiul Sebeş, Piaţa Primăriei, nr. 3, judeţul Alba, înscris în CF nr. 1025 Sebeş cu nr. top. 1502, 1503
Iniţiator: Ion DUMITREL, Preşedintele Consiliului Judeţean Alba

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Procesul verbal de vecinătate pentru un imobil situat administrativ în comuna Întregalde, sat Modoleşti, judeţul Alba
Iniţiator: P. PREŞEDINTE – Dumitru FULEA, Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean
Alba

3. Proiect de hotărâre privind actualizarea chiriei şi prelungirea perioadei de închiriere pentru spaţiul în suprafaţă utilă totală de 40 mp, situat la etajul doi al imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, judeţul Alba – proprietate privată a Judeţului Alba
Iniţiator: Ion DUMITREL, Preşedintele Consiliului Judeţean Alba

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare pentru implementarea proiectului de interes public judeţean „Creşterea capacităţii operaţionale la solicitările cetăţenilor precum şi a capacităţii de investigare a structurilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba ” încheiat între UAT – Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba
Iniţiatori: Consilierii judeţeni : Simone ALBANI-ROCCHETTI, Dorin-Gheorghe SANDEA, Nicolae ALBU, Nicolae LUCA, Gheorghe FENEŞER, Tudor PONORAN

5. Proiect de hotărâre aprobarea încheierii unui Acord de Asociere între UAT – Judeţul Alba, prin Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea „ 1 Decembrie 1918” Alba Iulia, în vederea organizării manifestărilor ştiinţifice din anul 2019
Iniţiator: Ion DUMITREL, Preşedintele Consiliului Judeţean Alba

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT
– Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane, în vederea organizării activităţilor în domeniul educaţiei pentru prevenirea traficului de persoane
Iniţiator: Ion DUMITREL, Preşedintele Consiliului Judeţean Alba

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT
– Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, în vederea organizării activităţilor din cadrul Proiectelor „Campionatului judeţean de baschet”(liceu băieţi), „ Campionatului judeţean de volei” (liceu băieţi şi fete) şi „ Cupa şcolilor şi liceelor la fotbal” (primar băieţi şi fete; liceu băieţi şi fete)
Iniţiator: Ion DUMITREL, Preşedintele Consiliului Judeţean Alba

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT
– Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba si Agenţia Naţională Antidrog, în vederea organizării activităţilor din cadrul Proiectului „Educaţie antidrog”
Iniţiator: Ion DUMITREL, Preşedintele Consiliului Judeţean Alba

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT
– Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba si Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „ Unirea” al Judeţului Alba, în vederea organizării activităţilor din cadrul Proiectului „Prietenii pompierilor
Iniţiator: Ion DUMITREL, Preşedintele Consiliului Judeţean Alba

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT – Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba si Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba, în vederea organizării activităţilor din cadrul Proiectului „Educaţie rutieră”
Iniţiator: Ion DUMITREL, Preşedintele Consiliului Judeţean Alba

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între UAT – Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba si Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, în vederea reprezentării Judeţului Alba la Campionatul Mondial pentru provocarea tehnologiei „Inspiraţie şi recunoaşterea ştiinţei şi tehnologiei” FIRST Tech Challenge World Championship Detroit, SUA
Iniţiator: Ion DUMITREL, Preşedintele Consiliului Judeţean Alba

12. Proiect de hotărâre privind acordarea de sprijin financiar unor unităţi de cult din judeţul Alba, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România
Iniţiatori: Consilierii judeţeni : Raul Dumitru CHIRIAC, Bogdan Mihai DUMITRU Cătălin Răzvan COMŞA, Gheorghe FENEŞER

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii „ Parcul Industrial Cugir” SA, pentru anul 2019
Iniţiator: Ion DUMITREL, Preşedintele Consiliului Judeţean Alba

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA, pentru anul 2019
Iniţiator: Ion DUMITREL, Preşedintele Consiliului Judeţean Alba

15. Proiect de hotărâre privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, în anul 2019
Iniţiator: Ion DUMITREL, Preşedintele Consiliului Judeţean Alba

16. Proiect de hotărâre pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ – teritoriale din Judeţul Alba a sumei corespunzatoare cotei de 7,5% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2019, precum şi repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pentru anul 2019
Iniţiator: Ion DUMITREL, Preşedintele Consiliului Judeţean Alba

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului local al Judeţului Alba, bugetului fondurilor externe nerambursabile şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019
Iniţiator: Ion DUMITREL, Preşedintele Consiliului Judeţean Alba

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419