„Aşezământul Sf. Andrei” din Bărăbanţ – un model de organizare şi pragmatism

Mircea Trifu - Primar Alba Iulia

    Administratorul Aşezământului pentru persoane vârstnice „Sf. Andrei Bărăbanţ”, preotul Mihai Ţârău, împreună cu personalul care asigură funcţionarea lui, au confirmat că ideea înfiinţării acestuia a fost un proiect necesar şi, în timp, s-a dovedit viabil. Dovada acestor caracteristici este făcută prin faptul că toate locurile existente sunt permanent ocupate, iar cele devenite libere se ocupă de pe lista de aşteptare, care este destul de lungă. Cu ocazia unei conversaţii recente avută cu administratorul aşezământului, preotul Mihai Ţârău, am primit informaţii cât se poate de pozitive referitor la evoluţia acestui lăcaş social. Pe de o parte, faţă de capacitatea iniţială, de 24 locuri existente la punerea în funcţiune, în prezent aceasta a ajuns la 48 locuri. Sporirea numărului de locuri, ne povesteşte preotul, a venit tot urmare presiunii ce a existat din rândul solicitărilor. Iniţial, specificul aşezământului se adresa persoanelor cu nevoi de asistenţă, dar care nu erau dependente nici fizic şi nici psihic. Consecvenţi ideii de a fi un sprijin persoanelor vârstnice cu nevoi, cei din administrarea lăcaşului au răspuns solicitărilor insistente de a prelua şi persoane cu starea de sănătate – fizică şi psihică, şubrezită. Aşa s-a trecut la amenajarea unei locuinţe private situată tot în Bărăbanţ, într-o locaţie unde sunt instituţionalizate persoane care au nevoie de ajutor total – hrănire, igienă, deplasare. Aici au mai fost create 20 locuri, ocupate imediat ce au fost funcţionale. De asemenea, prin reorganizarea spaţiilor din clădirea iniţială, au mai fost create 4 locuri. Astfel a fost dublat numărul locurilor de cazare. La faţa locului ne-am convins că, în ambele locaţii, există condiţii civilizate şi confortabile pentru cei ce îşi trăiesc bătrâneţea aici.
Noutatea, chiar vestea bună pentru vârstnicii şi bolnavii aflaţi în dificultate este că Aşezământul dispune de surse de finanţare pentru a fi dezvoltat. În cursul acestei primăveri urmează să fie demarate lucrările unei investiţii în valoare de un million de euro, finanţare obţinută printr-un proiect semnat la sfârşitul anului trecut cu ADR Centru şi prevede finanţarea cu suma nerambursabilă de 2.588.502 lei din fonduri FEADR, 395.888 lei din bugetul naţional şi 60.905 lei din fonduri proprii. Proiectul prevede extinderea cu 200 la sută a spaţiilor existente la clădirea principală. Investiţia va însemna, de fapt construirea unui corp nou de clădire pe 2 nivele, alipit celui existent. Preotul Mihai Ţârău ne-a explicat că se va face o refuncţionalizare şi a actualului spaţiu, prin amenajarea în clădirea nouă a unor funcţiuni modernizate, cum ar fi: sală de mese şi bucătărie mai spaţioase, cabinete medicale, de refacere, recreative pentru asistaţi şi spaţii administrative. Prin noua investiţie vor fi create condiţiile pentru a fi internate aici persoane din 3 categorii de dependenţă: independenţi fizic şi psihic, semidependenţi şi dependenţi total – fizic şi psihic.
Am găsit că subiectul este unul interesant, cu impact major nu doar prin ceea ce înseamnă datele mai sus prezentate. Ce trebuie menţionat este că iniţiativa acestui edificiu aparţine preotului Ioan Ţârău, parohul bisericii ortodoxe din localitate, o parohie deloc bogată. Biserica Ortodoxă de aici convieţuieşte spiritual cu alte 4 culte, care au lăcaşele proprii. Satul, oricum împărţit în mai multe confesiuni, nu este unul foarte înstărit material. Ideea cu aşezământul pentru persoanele cu nevoi a început să prindă contur în anul 2004. După ce construcţia edificiului a fost acoperită, preotul a simţit nevoia unui asociat, deoarece resursele erau slăbite. Consistenţa proiectului a făcut să vină aproape administraţia locală Alba Iulia, cu contribuţia sa, de la acel moment şi asocierea continuă şi astăzi. Nici asta nu înseamnă ceva deosebit, ieşit din comun. Ceea ce identifică demersul Aşezământului „Sf. Andrei Bărăbanţ” este un altfel de relaţionare şi de raportare la un anumit demers. Menţionam că la Bărăbanţ convieţuiesc mai multe culte religioase. Un demers precum cel al Parohiei Ortodoxe în multe alte zone ar fi dus la o dezbinare, sau, cel mai degrabă, la o acutizare a relaţiilor dintre culte, dintre aparţinătorii acestora. La Bărăbanţ s-a întâmplat altfel. Chiar dacă aşezământul funcţionează sub titulatura Parohiei Ortodoxe, în parteneriat cu Consiliul Local Alba Iulia şi „Filantropia Ortodoxă” din cadrul Arhiepiscopiei, la Aşezământul „Sf. Andrei” sunt primiţi oameni cu nevoi de asistenţă socială, fără vreo discriminare, inclusiv pe criteriul religiei. Mai mult, ne spunea Preotul paroh, Ioan Ţârău, fiecare are dreptul să primească preotul sau orice reprezentant al confesiunii sale pentru serviciile religioase dorite şi, totodată, are dreptul să participe, sau nu, la serviciile religioase ortodoxe ce se oferă în Capela aşezământului.
În timp, la aşezământ, pe lângă nevoia extinderii spaţiilor afectate activităţii cotidiene, a apărut nevoia înfiinţării şi a unui serviciu propriu pentru servicii funerare. Erau cazuri în care persoanele decedate nu aveau aparţinători care să se ocupe de înmormântarea acestora, sau care doreau să-şi ducă morţii la fostul lor domiciliu, dar se descurcau destul de greu. Pentru a veni în sprijinul celor în cauză să ofere servicii până la final celor asistaţi, a fost găsită soluţia înfiinţării unui serviciu propriu de pompe funebre, dotat cu toate cele necesare pentru servicii funerare complete, inclusiv pentru transport, spre sau dinspre orice localitate din ţară. Nici pentru aceste servicii nu se face vreo discriminare. În capela aşezământului sunt primiţi morţii oricărei confesiuni şi slujitorii acestora pentru slujbele religioase specifice. Odată organizat, acest serviciu, inclusiv pentru depunerea morţilor în capelă, este disponibil oricui doreşte să apeleze la el, indiferent de domiciliu sau confesiune religioasă. Apreciem că modul de raportare al celor ce administrează acest aşezământ la ceea ce înseamnă convieţuirea este un model de toleranţă nu doar pentru alte culte sau confesiuni religioase, dar chiar şi pentru clasa politică de la noi şi tocmai acest aspect face diferenţa.
Constantin BUCEA

Pro România - Ține cu ALBA
ELIT
PMP - Alegeri Locale 2020
USR-Plus - Oameni ca tine schimbă Alba în bine

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

1 comentariu

MueBarabantz 28 februarie 2012 at 18:28

Pishamas pe tot barabantzu!

Comentariile sunt oprite