// ViewContent // Track key page views (ex: product page, landing page or article) fbq('track', 'ViewContent'); // Search // Track searches on your website (ex. product searches) fbq('track', 'Search');

ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT privind procedura de închiriere a unui spațiu pentru utilizarea ca sediu al Serviciului de Probaţiune Alba

ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT privind procedura de închiriere a unui spațiu pentru utilizarea ca sediu al Serviciului de Probaţiune Alba

Direcţia Națională de Probaţiune, cu sediul în București, str. Apolodor, nr. 17, sector 5, demarează procedura de închiriere a unui spațiu pentru utilizarea ca sediu al Serviciului de Probaţiune Alba
Documentația de atribuire a contractului de închiriere, împreună cu cerințele tehnice sunt puse la dispoziția persoanelor interesate de către Direcţia Economică – Compartimentul Achizitii Publice din cadrul Direcției Națională de Probaţiune, camera 40, etajul 6, între orele 8.30-17.30, persoane de contact – Paula Stefan sau Simona Chiriță, telefon 0738.672.618, e-mail: achizitiidnp@just.ro, sau se pot regăsi pe site-ul www.just.ro, accesând secțiunea Informații de interes public/achiziții publice.

Ofertele vor respecta cerințele tehnice din documentația de atribuire.

Criteriul de atribuire al contractului de închiriere este „prețul cel mai scăzut” chirie/lună, aplicat la ofertele care îndeplinesc în totalitate criteriile de selecție şi/sau calificare şi cerințele tehnice solicitate.

Ofertele pot fi depuse până la data de 29/03/2018, ora 10:00, la secretariatul Direcției Naționale de Probaţiune din București, str. Apolodor, nr. 17, etaj 6, camera 7, sector 5.

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419