Ziarul Unirea

ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 6 iunie 2021. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

PNL - Alegeri Locale Partiale - 27 iunie
ANGAJĂRI la STAT: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 6 iunie 2021. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 6 iunie 2021 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*Primăria Municipiului Alba Iulia, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de mașinist la mașini pentru terasamente.

ELIT

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii generale;
 • vechime în muncă; minimum 3 ani;
 • posesor permis de conducere categoriile B și C;
 • certificat de calificare – mașinist la mașini pentru terasamente.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 21 iunie 2021, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 29 iunie 2021, ora 11:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia din Calea Moţilor nr. 5A, et. 2, județul Alba, telefon 0258/819.462.

*Școala Gimnazială Vidra, cu sediul în Vidra, str. Lunca Bisericii nr. 34, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 • administrator  financiar  (0,5 post);
 • îngrijitor (curățenie).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • administrator  financiar:
  • nivelul studiilor –superioare   în specialitatea  postului;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 3 ani  in contabilitate bugetara.
 • îngrijitor (curățenie):
  • nivelul studiilor -medii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 iunie 2021, ora 10:00: proba scrisă;
 • 30 iunie 2021, ora 11:00: proba practică;
 • 30 iunie 2021, ora 13:00: proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la sediul Şcolii Gimnaziale Vidra, cu sediul în Vidra, str. Lunca Bisericii nr. 34, județul Alba, telefon 0752.808.345.

*Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș, Județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante după cum urmează:

 1. muncitor (necalificat), în Compartimentul Zone Verzi (2 posturi);
 2. muncitor (calificat), în Compartimentul întreținere și Reparații (1 post);
 3. muncitor (necalificat), în Compartimentul Salubritate (3 posturi).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • muncitor (necalificat), în Compartimentul Zone Verzi (2 posturi):
  • studii generale/medii;
  • fără vechime.
 • muncitor (calificat), în Compartimentul întreținere și Reparații (1 post):
  • studii generale/medii;
  • diplomă de calificare – construcții, instalații (electrice, sanitare, mecanice), tâmplărie;
  • minimum 5 ani vechime.
 • muncitor (necalificat), în Compartimentul Salubritate (3 posturi):
  • studii generale/medii;
  • fără vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17 iunie 2021, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 28 iunie 2021, ora 10.00: proba practică;
 • 01 iulie 2021, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș, str. Viilor nr. 28, Județul Alba, telefon 0258/730.148, e-mail spap_sebes@yahoo.com.

*Primăria Comunei Şpring, Județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată, a funcției contractuale de execuţie, temporar vacante, de asistent medical comunitar.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii postliceale absolvite cu certificat dc calificare nivel 5;
 • vechime în muncă: minimum 1 an;
 • certificat de membru în Ordinul asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali din România.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 iunie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 23 iunie 2021, ora 10.00: proba interviu.

Relații suplimentare se obțin la Primăria Comunei Şpring organizează concurs la sediul din localitatea Şpring, Str. Doştatului nr. 94, judeţul Alba, telefon 0258/765.019, interior 102.

*Primăria Municipiului Alba Iulia, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată (până la revenirea titularului postului), a funcției contractuale de execuție, temporar vacante, de îngrijitor de copii.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii de specialitate – studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime – fără.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 08 iunie 2021, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 17 iunie 2021, ora 10:00: proba practică – la Creșa 2 Ampoi, Str. Livezii nr. 47;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia din Calea Moţilor nr. 5A, et. 2, județul Alba, telefon 0258/819.462.

*Şcoala Gimnazială Vadu Moţilor, județul Alba organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de îngrijitor curățenie (0,25 normă) – Școala Primară Tomutești (AR).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • curs igienă absolvit valabil sau adeverință din care să rezulte înscrierea la curs de igienă;
 • nivelul studiilor – studii generale;
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu este necesară.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 28 iunie 2021, ora 09.00: proba scrisă;
 • 29 iunie 2021, ora 10.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine ta sediul Şcolii Gimnaziale Vadu Moţilor, str. Centru nr. 2, județul Alba telefon 0258/785.016.

*Agenţia Naţională pentru Locuinţe organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, din cadrul Direcției Regionale și Vânzări Locuințe, după cum urmează:

 1. 4 posturi consilier, grad IA – Oficiul Regional pentru Locuințe Centru;
 2. 2 posturi consilier, grad IA – Oficiul Regional pentru Locuințe Nord Vest.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • 2 posturi consilier, grad IA – Oficiul Regional pentru Locuințe Centru:
  • studii superioare de hmgă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul construcțiilor;
  • autorizarea ca diriginte de șantier în domeniul de autorizare 2.2 sau 2.3 – construcții civile, industriale și agricole – categoria de importanță C sau B, conform 8, alin. 4 din Ordinul nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginților de șantier;
  • vechimea în specialitate – minimum 9 ani în domeniul construcțiilor;
  • permis conducere auto categoria B și autoturism propriu;
  • locul de muncă: activitatea se va desfășura pe raza teritorială a Oficiului Regional pentru Locuințe Centru, respectiv județele Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu, Alba și Mureș;
  • disponibilitate pentru deplasări la obiectivele de investiție derulate de N.L. prin programele sale specifice și pentru lucru în program prelungit în situații deosebite.
 • 2 posturi consilier, grad IA – Oficiul Regional pentru Locuințe Centru:
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul construcțiilor;
  • autorizarea ca diriginte de șantier în domeniul de autorizare – Instalații aferente construcțiilor (categoriile de importanță A, B, C și D), conform art. 8, alin. 4 din Ordinul nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginților de șantier, după cum urmează: 8.1. – instalații electrice, 8.2. – instalații sanitare, termoventilații și 8.3. – instalații gaze naturale;
  • vechimea în specialitate – minimum 9 ani în domeniul construcțiilor;
  • permis conducere auto categoria B și autoturism propriu;
  • locul de muncă: activitatea se va desfășură pe raza teritorială a Oficiului Regional pentru Locuințe Centru, respectiv județele Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu, Alba și Mureș;
  • disponibilitate pentru deplasări la obiectivele de investiție derulate de ANL prin programele sale specifice și pentru lucru în program prelungit în situații deosebite.
 • 1 post consilier, grad IA – Oficiul Regional pentru Locuințe Nord Vest:
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul construcțiilor;
  • autorizarea ca diriginte de șantier în domeniul de autorizare 2.2 sau 2.3 – construcții civile, industriale și agricole – categoria de importanță C sau B, conform 8, alin. 4 din Ordinul nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginților de șantier;
  • vechimea în specialitate – minimum 9 ani în domeniul construcțiilor;
  • permis conducere auto categoria B și autoturism propriu;
  • locul de muncă: activitatea se va desfășura pe raza teritorială a Oficiului Regional pentru Locuințe Nord Vest, respectiv județele Cluj, Bistrița Năsăud, Maramureș, Sălaj, Satu Mare și Bihor;
  • disponibilitate pentru deplasări la obiectivele de investiție derulate de ANL prin programele sale specifice și pentru lucru în program prelungit în situații deosebite.
 • 1 post consilier, grad IA – Oficiul Regional pentru Locuințe Nord Vest:
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul construcțiilor;
  • autorizarea ca diriginte de șantier în domeniul de autorizare 8. – Instalații aferente construcțiilor (categoriile de importanță A, B, C și D), conform art. 8, alin. 4 din Ordinul nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginților de șantier, după, cum urmează: 8.1. – instalații electrice, 8.2. – instalații sanitare, termoventilații și 8.3. – instalații gaze naturale;
  • vechimea în specialitate – minimum 9 ani în domeniul construcțiilor;
  • permis conducere auto categoria B și autoturism propriu;
  • locul de muncă: activitatea se va desfășura pe raza teritorială a Oficiului Regional pentru Locuințe Nord Vest, respectiv județele Cluj, Bistrița Năsăud, Maramureș, Sălaj, Satu Mare și Bihor;
  • disponibilitate pentru deplasări la obiectivele de investiție derulate de A.N.L. prin programele sale specifice și pentru lucru în program prelungit în situații deosebite.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 iunie 2021, ora 14:00: data limită pentru depunerea dosarelor de concurs;
 • 23 iunie 2021, ora 11:00: proba scrisă;
 • 29 iunie 2021, ora 11:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, bd. Unirii, nr. 61, bloc F3, sectorul 3, Bucureşti, telefon 021/307.67.19, interior 2040/2039.

*Serviciul Local de Utilitate Publică din subordinea Consiliului Local Abrud, județul Alba organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de muncitor necalificat, treapta I, în cadrul Compartimentului salubritate.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii medii sau generale;
 • nu se solicită vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 10 zile de la afișare, la sediul instituției.
 • 23 iunie 2021, ora 10:00: proba scrisă – la sediul Primăriei Orașului Abrud;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior – la sediul Primăriei Orașului Abrud.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Primăria Oraşului Abrud cu sediul în Abrud, Piaţa Eroilor nr. 1, judeţul Alba, telefon 0258/780.519, e-mail slupabrud@yahoo.com.

*Spitalul Orășenesc Cugir, județul Alba, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de referent de specialitate, grad III.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii superioare;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 2 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 iunie 2021, ora 11.00: proba scrisă;
 • 25 iunie 2021, ora 12.00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului Orășenesc Cugir, str. Nicolae Bălcescu nr. 7, județul Alba, telefon 0786.225.608.

*Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, din Bucureşti, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de conducere, vacante, de director general, la:

 • C.A.S. Alba, C.A.S. Arad. C.A.S. Argeș, C.A.S. Bihor. C.A.S. Botoșani, C.A.S. Brăila, C.A.S. Brașov, C.A.S. Buzău, C.A.S. Caraș-Severin, C.A.S. Călărași, C.A.S. Constanța, C.A.S. Covasna, C.A.S. Dâmbovița, C.A.S. Dolj, C.A.S. Galați. C.A.S. Giurgiu. C.A.S. Gorj. C.A.S. Harghita, C.A.S. Hunedoara, C.A.S. Ialomița. C.A.S, Ilfov,C.A.S. Mureș, C.A.S. Mehedinți, C.A.S. Neamț, C.A.S. Olt, C.A.S. Prahova, C.A.S. Satu Mare, C.A.S. Sălaj, C.A.S. Suceava, C.A.S. Teleorman, C.A.S. Timiș, C.A.S. Vaslui, C.A.S. Vâlcea, C.A.S. Vrancea, Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului București, Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • pregătirea profesională și experiența necesară executării operațiunilor specifice postului:
 • pregătire de bază – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • pregătire complementară/managerială în domeniul de activitate al candidatului sau în sistemul de sănătate: cursuri de perfecționare/ specializări/competențe/master/doctorat (dovedite prin acte);
 • vechime în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea funcției – minimum 7 ani (carnet de muncă – copie legalizată sau orice alt înscris doveditor în acest sens);
 • activitate desfășurată în funcții de conducere de minimum 2 ani;
 • candidații vor prezenta o recomandare de la ultimul loc de muncă;
 • candidații vor prezenta un curriculum vitae din care să rezulte activitatea desfășurată:
 • candidații vor prezenta planul de management din care să rezulte abilitățile lor manageriale, adaptate standardelor de performanță și indicatorii de referință asociați pentru îndeplinirea obligațiilor asumate pentru postul de director general în sistemul asigurărilor sociale dc sănătate;
 • să aibă capacitate dc exercițiu deplină (dovedită prin declarație notarială):
 • să fie apți din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției; starea de sănătate va fi dovedită prin examen medical și act doveditor:
 • să nu fi suferit condamnări penale definitive pentru fapte care i-ar face incompatibili cu funcția (dovada făcându-se prin cazier judiciar și declarație notarială că nu a suferit condamnări penale, indiferent dacă acestea au fost amnistiate sau grațiate);
 • să nu fi fost sancționați pentru încălcarea dispozițiilor legale în domeniul fiscal – dovada prin cazier fiscal;
 • să prezinte acte de identitate valabile, din care să reiasă că sunt cetățeni români, cu domiciliul stabil în România, emise dc autoritatea competenta;
 • să aibă calitatea de asigurați în sistemul asigurărilor sociale de sănătate potrivit legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 04 iunie 2021, ora 14.30: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 16 iunie 2021, ora 10.00 – proba scrisă – la Amfiteatrul Spitalului Universitar de Urgență București din București. Splaiul Independenței nr. 169;
 • data și ora interviului va fi comunicată ulterior – la sediul C.N.A.S. din București, Calea Călărașilor nr. 248, bl. S19, sectorul 3.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la la sediul C.N.A.S., respectiv la sediul C.A.S. Alba, C.A.S. Arad, C.A.S. Argeș, C.A.S. Bihor, C.A.S. Botoșani, C.A.S. Brăila, C.A.S. Brașov, C.A.S. Buzău, C.A.S. Caraș Severin, C.A.S. Călărași, C.A.S. Constanța, C.A.S. Covasna, C.A.S. Dâmbovița, C.A.S. Dolj, CA..S. Galați, CA..S. Giurgiu, C.A.S. Gorj, C.A.S. Harghita, C.A.S. Hunedoara, C.A.S. Ialomița, C.A.S. Ilfov, C.A.S. Mureș, C.A.S. Mehedinți, C.A.S. Neamț, C.A.S. Olt, C.A.S. Prahova, C.A.S. Satu Mare, C.A.S. Sălaj, C.A.S. Suceava, C.A.S. Teleorman, C.A.S. Timiș, C.A.S. Vaslui, CAS. Vâlcea, CAS. Vrancea, Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului București, Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești, unde acestea sunt afișate, pe pagina de internet a C.N.A.S., respectiv a caselor de asigurări de sănătate menționate, precum și la Direcția Resurse Umane, Salarizare și Evaluare Personal a C.N.A.S., telefon 0372309240, DRUSEP, adresa de email catalin.cirstea@casan.ro.”

Email: stiri@ziarulunirea.ro
Tel: 0258.811.419

Te-ar putea interesa și:

OFICIAL| 3.697 cazuri noi de coronavirus în România. Bilanțul total ajunge la 676.968 de îmbolnăviri

Marți, 12 ianuarie 2021, Grupul de Comunicare Strategică a dat publicității noul bilanț al pandemiei de COVID-19 în România. Până… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

DOCUMENT| Orașul Abrud SCAPĂ de restricții. Incidența de infectare a scăzut sub 1,5/1000 de locuitori

Datorită scăderii incidenței cazurilor de coronavirus sub 1.5 la mie, orașul Abrud scapă de restricțiile impuse prevenirii răspândirii noului coronavirus,… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

Alba Iulia REVINE la SCENARIUL ROȘU. Incidența de infectare a ajuns la 3 cazuri/1000 de locuitori

Deși carantinarea Municipiului Alba Iulia a „dat roade” în ceea ce privește scăderea numărului de persoane infectate, orașul nostru a… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

DOCUMENT| Comuna Stremț în scenariul ROȘU, Ocna Mureș, Cetatea de Baltă și Sântimbru în scenariul GALBEN. Măsuri pentru următoarele 14 zile stabilite de CJSU Alba

În urma ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, s-a dispus menținerea în scenariul roșu a localității Stremț și în… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro

OFICIAL: Starea de alertă, PRELUNGITĂ cu încă 30 de zile: Măsurile și restricțiile care vor trebui respectate

Prelungirea cu 30 de zile a stării de alertă, începând de miercuri, 13 ianuarie a fost aprobată de către Guvernul… Citește mai mult pe ziarulunirea.ro